Népújság, 1985. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-23 / 197. szám

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 1985. augusztus 26—31. között időpontban a hatvani MÉH-telepen éves vagyonmegállapító tartunk Észak-magyarországi Nyersanyag-hasznosító Vállalat szükséges. Bérezés a kollektiv szerződés szentit A Heves Megyei Állami Építőipari Vállalat ; azonnali felvétellel gyakorlott titkárnőt keres. • ^ • fa A munkakör betöltéséhez középfokú iskolai ■ t*" végzettség, valamint gyors- és gépírói képesítés m fa. Jelentkezés a vállalat személyzeti és oktatási ■ I* osztályán, Kger, I.enin út 140 b. • ► • ^ H* H* 4 «• Ht* Ht» 4 Hf Ht* Ht» Hír Ht* Hl« «f Hír Hf HI­HI­HI & APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ ALLAS Két fiam mellé pót­mamát keresek. Ér­deklődni 17 órától. Eger, csapajev sé­tány 7. Ili 15. ________ B ütéb ; pultost felve­szek napi 4—6 órai munkaidővel. Lehe- töleg GYES-en lévő kismamákat. „Sür­gős 85” jeligére az egri hirdetőbe. INGATLAN Legyen házfelügye­lő! Házfelügyelői 2 szobás lakásomat el­cserélném. Érdek­lődni: szkolcsek László, Eger. Rá­kóczi üt 56. fszt. 15 órától.________________ 2 szoba. összkom­fort későbbi kiköl­tözéssel eladó. Eger. Rákóczi út 38. I'l. Kempinggel szem­bem___________________ Egerben a Lenin út 177 b. alatt 2X4 la­kásos sorház jelle­gű társasházakhoz társakat keresünk. Lakóterület 70 m--f­garázs. Tetőtér utó­lag is beépíthető. Érd.: Eger. Csiky S. u. 17. Tel.: 10-915. Heves belvárosában az Április 4. út 18. sz. alatt 5 szobás, fürdőszobás. ipari árammal ellátott csa­ládi ház eladó. Érd.: a 15-689-es egri tele­fonon. Egri belvárosi nagy alapterületű 3 szo­bás lakás 15 500 Ft m* garázzsal, vagy anélkül azonnali be­költözéssel eladó. Ajánlatokat ..Üresen álló” jeligére az eg- ri hirdetőbe._________ Ostoroson családi ház eladó. Minden­nap megtekinthető. Akácfa út 28. Eladó 3 szobás étke­zős, telefonos föld­szinti gázos lakás garázzsal. teher­mentesen a Lajosvá- rosban. Eger. tele­fon: 15-408.___________ F üzesabony, Szihal- mi út 55. sz. alatti 2 szobás kertes há­zat egri 2 vagy l 1 2 szobás lakásra cse­rélném 2. emeletig, vagy eladom. Ér­deklődni a helyszí- nen. __________ C saládi ház sürgő­sen eladó. Érdeklőd­ni lehet: Hatvan, Tüzér u. 19. sz. alatt. Gyöngyösön. 14-2 félszobás lakás kp 4-OTP-kölcsönnel sürgősen eladó. Bó- dis Ferenc. Gyön­gyös. Farkas Ta­más u. 11. III 9. Telefon : Gyöngyös. 11-253. Ugyanitt el­adó jászárokszállási víkendház. 82 n.­öles telekkel. JÁRMŰ Kisiparosok. kis­kereskedők! Moszk­vics furgon SF írsz. és 500 kg-os után­futóval együtt, új­szerű állapotban el­adó. Érd.: Eger. Zó­lyomi 17. Tel.: 12-315.________________ Z O-s. garázsban tar­tott. 1200-as Zsigu­li eladó. Szentdo­monkos. Szabadság út 35._________________ F iat Unó 55 újsze­rű állapotban igé­nyesnek eladó. Ér­deklődni személye­sen vagy levélben. Cím : Kincs László. 3300 Eger. Kertész u. 36. III 1.___________ L ada 1600-as. fehér 4 éves eladó. Gyön­gyös. 11-090 telefo­non. VEGYES Kuvasz kölykök díjnyertes szülőktől és 1 éves iagd ter­rier kan eladók. Eger. Attila u. 9 a. Redőnykészítés, re­dőnycsere garan­ciával. Szundi La­jos. Eger. Lenin 29. Telefon: 15-719. _____ N evada teljesen új. most vásárolt, fara­gott ebédlőofirn’tú- ra eladó. Verpelét. Tűzoltó út 3._______ B oroshordók és egyéb borászati edé­nyek kaohatók és megrendelhetők ifj. Tóth László, kádár. Eger. Kapás u. 10. Tel.: 14-707,________ H ajdúhegyen 3 szo­ba. összkomfortos lakás garázzsal el­adó. Cím: Eger, Kis­faludy u. 16. tel.: 10-446.________________ E ger, Veröszala 16. alatti pince eladó. Érd.: Tátra u. 3. vagy Vallon u. 27. II/5.__________________ E gerbaktán új két. szintes. garázsos, központi fütéses csa­ládi ház eladó, vagy egri belvárosi 3—4 szobás, garázsos la­kásra cserélhető. Ér­deklődni mindennap délután 15 óra után. Egerbakta, Dobó út 91. Irányár 1 millió-f OTP.__________________ E lső emeleti erké- lyes szövetkezeti la­kás garázzsal azon­nal eladó. Eger. Le­nin út 99. I 3. Eger. Lenin út 62 B. 16. sz. alatt 1 11 szobás lakás k.p4- OTP-átvá’óalással. 1986-os beköltözés­sel eladó. Érd.: 16 óra után.__________ E ger belvárosában. 2 szobás lakás és garázs építéséhez jelentkezést elfo­gadunk. Érd.: 17 óra után. a 14-867-es te­lefonom______________ B útorozott szoba kiadó. diáklányok részére, szept. 1-től. Eger. István király u. 2. Lajosváros. 400 n.-öil 78-ban te­lepített csemege- és borszőlő. teleik- könyvezett telken, olcsón, sürgősen el­adó. közvetlen a 25- ös út mellett. Ér­deklődni: Katona. Kőlvuktető. 3 éves ARO 4x2-s teherautó felújított állapotban. 2 éves műszakival eladó. Simon István. Szent- istván Vörösmarty út 116.________________ T A rendszámú Tra­bant Combi. friss műszakival eladó. Érd.: 17 óra után. Egerbakta. Egri u. 2. sz._________________ 2 éves. 4x4-es pla­tós ARO Diesel el­adó. Érd.: Eger, Gyulafehérvári u. 2. Tel.: 15-690. 7 éves, 1300-as. pi­ros színű Lada ki­tűnő állapotban el­adó. Cím : Eger, Rá- kóczj út 24. fszt. 1. P—20-as, pedálos. Simson motorke­rékpárok eladók Eger. Albert Ferenc u. 5. Kriston._______ P V frsz. Polski 126- os eladó. Érd. : 17-487-es egri tele­fonom________________ 1 00—S Skoda ú.i fö- tengelycsaoágyakkal eladó. Egerszótót. Ságvári út 1._________ E ladó 1 db Csepel D—452 tartalék-al­katrészekkel és l db IL-es Zsiguli, friss műszakival. Érd.: Kovács. Tar- nalelesz. Szabad- ság u. l.____________ C sepel 450-es. 5 ton­nás. billenős teher- géoko^sj. érvényes műszaki vizsgával eladó. Novai. Imre út 35. C 5 B 2000-es csúcs­eszterga. 67 áteresz- téssel eladó. ..Meg­egyezés 702” jeligé­re az egri hirde- töbe. 285-ös Husvarna mo­toros fűrész eladó. Makiár. Egri út 43. Színes tv, kétéves olcsón eladó. Eger. Csokonai u. 23.______ 3 0 db választási ma­lac eladó. Füzes- abony. Kisbuda u. l. Angol nyelvleckék adását vállalom. ..Perfekt” jeligére az egri hirdetőbe._______ A ngol kurzus óvo­dások részére. ..Per­fekt” jeligére az eg­ri hirdetőbe. INGATLAN Halmajugrai fürdő­szobás. hathelvisc- ges, jó állapotú ker­tes házamat beköl­tözhetően 200 000-ért eladom. Érdeklődni: Véghné. Halmajugra. Petőfi u. 21.__________ Márkáz, Fő út 153. sz. alatti 3 szobás, kertes családi ház sürgősen eladó. Ér­deklődni a helyszí­nem___________________ V ámósgyörk, Dó­zsa György u. 30. s<z. alatti 2 szobás ház eladó.__________ _ S zűcsiben, 2 szo­bás. kertes családi ház melléképüle­tekkel eiladó. Érd. : Szűcsi. Petőfi út 14. Eger belvárosában Lenin ut 7. sz. alatt társasházi lakás eladó. Érd.: Eger. Karéj u. 8. sz. alatt 17 óra után._________^ G yöngyöstarjánban. a falu központjá­ban. 1 szoba, kony- hás. kertes családi ház eladó. Érd.: Tóth Lajos. Petőfi Út 27._______________ P arádsasváron, fél­kész üdülő eladó. Érd.: Dr. Bagamé- ri Jánosné. 5500 Gyomaendrőd. Kos­suth u. 32. Tel.: 31-653.________________ E ladó 3 szobás OTP- ’akás. Eger. Szarvas G. u. 3. IV 55. Tel.: 14-081._________________ 3 szoba, összkom­fortos családi ház eladó. Vámósgyörk. Kölcsey u. 3. Min­dennap megtekint­hetö._________________ E gerszalókon. 720 n.-öl telekkel, mű­hellyel. garázzsal csa’ádi ház eladó. Egerszalók. Kos­suth u. 152.________ E gerhez közel lévő faluban. 2 szoba, konyha. fürdőszo­bás lakást albérlet­be kiadnám határo­zatlan időre. ..Egye­dülálló nők előny­ben” je’ieérc az eg­ri hirdetőbe._________ E ger. Faiskola u. 50. sz. alatti kertes, családi ház eladó. Beköltözhető. Érd.: Eger. Lenin út 180. az esti órákban. Eger. Lajosváros- ban. 300 n.-öl telek lakóépülettel eladó Társasház 659" mügére az egri hir­detőbe. A Felső-magyarországi Vendéglátó Vállalat, Eger, Karbantartó vezető 350—10 564 feliratú BÉLYEGZŐ ELVESZETT. A bélyegzőt ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. ELVESZETT a Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola elszámolási utalványa (csekk) sorszáma 172 511- től 172 520-ig. A fenti sorszámú utalvá­nyok 1985. augusztus 21-től ÉRVÉNYTELENEK. JÁRMŰ Kitűnő ajlapolban levő Robur teher­gépkocsi eladó. Érd. : Gyöngyös. Csalo­gány u. 24. tsz. I.. vagy 32. körzetsz. 11-967 telefonon. Most műszakizott 1500 P. Fiat. 4 éves motorral 35 000 Ft­ért eladó. Érd.: 17 óra után. Gyöngyös. Mérges u. 4. 11/12. 3 éves. platós Zuk eladó. Érdeklődni az esti órákban. Sirok. Népköztár­saság 15. r I I I Több éves exportmunka végzésére keresünk (azonnali belépéssel) átlagon felüli képességű ESZTERGÁLYOSOKAT, MARÓSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT automata és programvezéreit esztergák ismeretével rendelkezők előnyben. Fizetés: árbevételtől függő teljesítmény­bérezés, amely mértéke 30—100 Ft/óra. Telefon: Gyöngyös, 16-416 A Mátrai Állami Gyógyintézet Kékesiétől Egysége ■ ■ \v.',. f ' . -g­felvételre keres 1985. november l-i belépéssel I fő kertépítő-, és dísznövénytermesztő szakmunkást. A Mátraházi egységbe 1 fő traktorvezetői jogosítvánnyal rendelkező belső szállítót. FIZETÉS: szolgálati időtől függően, megegyezés szerint JELENTKEZÉS: Kékestetón a gazdasági osztályvezetőnél, Mátraházán az anyag és eszközgazdálkodási osztályvezetőnél. Szükség esetén mindkét egységben munkásszállón elhelyezést biztosítunk. 1 A Fővárosi Műanyagipari Vállalat HORT, Szabadság téri telephelyére felvesz női betanított munkásokat könnyű tiszta munkára teljesítménybérrel. Ugyanitt keres raktári anyagkiadót adminisztratív készséggel, órabéres elszámolással. iBUDAPLAST® A Miskolci Posta- igazgatóság felkínálja eladásra az Ikarus 211 és 255 típusú autóbuszát. Érdeklődni lehet: személyesen Miskolc, Széchenyi u. 60. Postaforgalmi Osztály, telefon: 18-641 256. 257 melléken. Vízügyi Építő Vállalat Építőipari Gépjavító üzem felvesz kiemelt bérrel lakatosokat, hegesztőket, minősített hegesztőket és gépszerelőket. Jelentkezés: EGER. Kistályai út 10. mozi ) FGRl VÜRÜS CSILLAG (Telefon: 11-888) Du. fél 4. fél 6 és 8 órakor Aranyeső Yuccában Színes, szinkronizált olasz kalandfilm EGRI BRÔDY (Telefon: 11-773) Du. 4 és 6 órakor Éljen D’Artagnan! Este 8 órakor Várlak nálad vacsorára EGRI KERT Este 8 órakor Szerelem Montreálban GYÖNGYÖSI PUSKIN Egy asszony visszanéz Magyar film. Főszereplők: Jávor Pál Tasnády Fekete Mária GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Tudom, hogy tudod, hogy tudom GYÖNGYÖSI KERT 39 lépcsőfok HATVANI VÖRÖS CSILLAG Az androidok lázadása HATVANI KOSSUTH Vörös grófnő HEVES Ragtime I—II. FÜZESABONY Cápa ( rádió ) KOSSUTH 8.05 Műsorismertetés. 8.20 Virágokat szeretnénk. Ri­port. 8.50 Magyar művészek operafelvételeiből. 9.34 Száll az ének. 9.53 Lottósorsolás. 10.05 Bocsáss meg, Eurydi­ke. 10.10 Zenekari muzsika. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Maurice André barokk szer­zők műveiből játszik trom­bitán. 11.40 Védett férfiak. 12.00 Déli krónika. 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Krasznahor- kai László: Sátántangó. 12.55 Zenemúzeum. 14.10 Földes Andor zongorázik. 14.57 Nemzetiségeink életéből. 15.27 Tíz opera — tíz tenorhős. Puccini: Bohémélet. 16.05 A Tenkes kapitánya, örsi Fe­renc regényének rádióválto­zata. 16.40 A Ciprian Po- rumbeseu konzervatórium madrigálkórusa énekel. 17.00 A Román Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepén. 17.30 Leonard Warren ope­raáriákat énekel. 18.15 Esti mese. 18.30 Esti magazin. 19.15 Húszas stúdió. 20.15 MAI MŰSOROK Töltsön egy órát kedvencei­vel! 21.15 Gulyás László: Békési esték. 21.30 Földkö­zelben. 22.20 Tíz perc kül­politika. 22.30 Igen is, nem is. 22.59 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek 0.10 Himnusz. PETŐFI 8.05 Oscar Strauss operett­jeiből. 8.50 Tíz perc külpo­litika. 9.05 Napközben — Ze­nés délelőtt. 12.00 Hírek né­metül, oroszul és angolul. 12.10 Cseh polkák. 12.25 Édes anyanyelvűnk. 12.30 Népi muzsika. 12.58 Műsoris­mertetés. 13.05 Pophullám 13.45 Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.00 Táncházi mu­zsika. 14.30 Vásárrádió. 15.05 A román népzene klassziku­sai. 15.30 Könyvről könyv­ért. 15.40 Péntektől péntekig. 17.30 Ötödik sebesség — az Egyesült Államokból. 18.30 Fiataloknak! 19.50 Egészsé­günkért! 20.00 Régi nóta, hí­res nóta. 21.05 Mese ez, gyer­mek. . . III. rész. Sárkány kerestetik! 22.05 A Michael Jackson-jelenség. 22.50 Ugyanaz többször. 23.20 Sva- topluk Cech szaxofonozik. 24.00 Könnyűzene. MISKOLC 17.00 Műsorismertetés. Hí­rek. Időjárás. 17.05 Péntek este Észak-Magyarországon. (A tartalomból: A logopédus tanácsai — Áruházi hetek Borsodban — Taxi-előrende­lés — Tejtermékek nyomá­ban — Hét végi program- ajánlat). 18.00 Észak-magyar­országi krónika. 18.25 Lap­és műsorelőzetes ( televízió ) 1. MŰSOR 8.23 Műsorismertetés. 8.25 Tévétorna. 8.30 Szünidei matiné. 9.25 Számítógépes grafika. Angol dokumen- tumfilm. 10.25 Vaclov Hips a cirkuszban. Csehszlovák film. 11.00 Képújság. 16.38 Műsorismertetés. 16.40 Hí­rek. 16.50 Szekszárdi képek. Rövidfilm. 17.05 A Boros­tyánpart dallamai. 17.40 A Román Szocialista Köztársa­ság nemzeti ünnepén. 18.00 Ablak. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Zsákutca. Tévéfilm. 21.20 Álmodozó vagyok — Mándoki László műsora. 21.55 A hét műtárgya. 22.00 Kábítószer-háború Miami­ban. 22.50 Tv-híradó 3. 23.00 Himnusz. 2. MŰSOR 17.23 Műsorismertetés. 17.30 Félidő 0—1. Lengyel kisjá- tékfilm-sorozat. 18.00 Puló­ver. Angol bábfilmsorozat. 18.10 Kulturális Fórum, Bu­dapest, 1985. Nagy-Britannia és Észak-Irország — Henry Moore otthonában. 19.00 Ab­lak. 19.30 Liszt: h-moll szo­náta. 20.00 Izlandi pehely- récék. NSZK rövidfilm. 20.40 Keresztül-kasul az Anjou- tájon. 20.55 Tv-híradó 2. 21.20 A császárság jegyesei. Francia kalandfilmsorozat. VI/1. rész. Az angouléme-i kisasszonyok, 1809. márciusa (14 éven felülieknek!). 22.30 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 9.00 A Napocska. 9.25 Kutya a fedélzeten (finn film). 9.40 A Tv-híradó sajtókonferenciája. 10.20 Román film. 17.25 A tudo­mányról. 17.55 Pozsonyi maga­zin. 18.30 Vizek, halak, halá­szok. 18.40 Dokumentumműsor. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Ausztrál természetfilm-sorozat. 20.30 Ra­gadozók (angol sorozat). 21.20 Svatopluk szakács habozása (té­véjáték). 22.40 Arisztokrata fé« szék (szovjet film). 2. MŰSOR 16.00 Ifjúsági atlétikai EB. 19.00 Tv-híradó. 20.00 Kerékpáros VB. 21.10 Az Ikarus autóbuszgyár­ban (dokumentumfilm). 21.39 Híradó. 22.00 Világhíradó. 22.18 A Saragossa Band (zenés mű­sor).

Next

/
Oldalképek
Tartalom