Népújság, 1983. május (34. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-21 / 119. szám

□------1 K ÖZÜLETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE javítását, csőcseréjét, armatúrák javítását, átalakítását vállaljuk. HÖHASZON Gyöngyösi Kazánjavító PJT Levélcím: 3200 Gyöngyös, Szabadság r~~i e=i [-------1 i-------1 \ K istermelők! A HEVES MEGYEI ALLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI VÁLLALATTÓL a régi 5900 Ft-os áron vásárolhatnak 2 HÓNAPOS VEMHES KOCASÜLDÖT, kedvezményes hitelfeltételekkel. Jelentkezzenek a felvásárlóknál vagy a kirendeltségeinken: Egerben a Telekessy u. 4., Gyöngyösön a Jókai u. 23., Hevesen a Tanácsköztársaság tér 6. szám alatt. AZ EGER ES VIDÉKÉ KÖRZETI ÁFÉSZ 1983. július hó 1. napjától SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSRE, 4 éves időtartamra átadja a következő egységeket: 112. sz. vegyesbolt NOSZVAJ, Lenin út 28. 141. sz. házibolt MAKLÁR, Alkotmány u. 5. 165. sz. zöldségbolt EGERSZÖLÁT, Fő út 35. 206. sz. vegyesbolt BÉLAPÁTFALVA, Vörös Hadsereg út 114. 219. sz. éleim, pavilon SZILVÁSVÁRAD, Szalajka-völgy 919 07 i/pfniptshölt NAGYVISNYÖ, Felszabadulás út 114. 214. sz. húsbolt NAGYVISNYÖ, Felszabadulás út 114. 215. sz. zöldségbolt NAGYVISNYÖ, Felszabadulás út 114. 113. sz. vegyesbolt OSTOROS, Széchenyi út 2. 117. sz. vegyesbolt ANDORNAKTÁLYA, Rákóczi út 278. 184. sz. kantin VERPELÉT, laktanya 224. sz. vegyesbolt BALATON, Kossuth út 121. 221. sz. vegyesbolt SZILVÁSVÁRAD, Miskolci út 86. 309. sz. vendéglő ANDORNAKTÁLYA, Rákóczi út 253. 317. sz. italbolt DEMJÉN, Petőfi út 29. 357. sz. presszó NAGYVISNYÖ, Felszabadulás út 140. 386. sz. büfé BÉLAPÁTFALVA, Bartók B. u. 2. 364. sz. italbolt BEKÖLCE, Béke út 62. 362. sz. italbolt MONOSBÉL, Rákóczi út 22. 367. sz. italbolt SZŰCS, Kossuth út 64. 311. sz. presszó NOSZVAJ, Lenin út 28. 378. sz. cukrászda VERPELÉT, Szabadság tér A pályázatokat 1983. június hó 13-ig kell benyújtani az ÁFÉSZ üzemgazdasági osztályán, EGER, KNÉZICH K. ü. 2. A versenytárgyalás 1983. június 21-én, reggel 8 órakor kezdődik az ÁFÉSZ központi irodájában. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást az ÁFÉSZ üzemgazdasági osztálya ad. (Sass Miklósné osztályvezető; APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ ÁLLAS A HEVES MEGYEI TANÁCS Egyesített Csecsemőotthona és Egészségügyi Gyermekotthona felvételt hirdet GÉPKOCSI­VEZETÖI állások BETÖLTÉSÉRE. — 1 fő „D” kategóriás (Ikarus 260. tip. autóbusz és Nysa mikrobusz.) — 1 fő ZUK-típusú kis teher- „ gépkocsi vezetésére. Alkalmazunk továbbá KONYHALANYT és KAZÁNFŰTŐT olajtüzelésű kazánhoz. Jelentkezni lehet: EGER, Petőfi Sándor u. 26/b. Munkaügy. 6 hónapos gyermek­hez pótmamát kere­sünk, hétvégére Is. Zalka M. u. 6. 1/7. Eger. INGATLAN Eger belvárosában 4 szobás családi ház eladó. Érdeklődni Eger, Jókai u. 2., szombaton és vasár­nap. Eger, Faiskola u. 6. II. emeleti 3 szoba + étkező, gázfűtéses lakás garázzsal, 170 000,— Ft OTP-át- vállalással eladó. Ér­deklődni 15 óra után a 17-538-as telefo­non. Gyöngyös, Kócsag u. 16. fszt. 19. alatt, 2 szobás, központi fűtéses OTP-örökla- kás kp. + OTP-át- vállalással eladó. JÁRMŰ ZY írsz. 5 éves 126- os Polski Fiat eladó. Érdeklődni Eger, Cifrakapu u. 37. 5/1. Telefonon 14-313, 17 5ra után. Lada 1200-as, 3 éves, friss műszakival, 59 000 km-rel, új gu­mikkal, rádiómagnó­val, új akkumulá­torral eladó. Érdek­lődni 16-923-as tele­fonon. Személyesen megtekinthető szom­bat, vasárnap Eger, Remenyik 18. in. em, 3. alatt. Üjszerű platós Zsuk eladó. Eger, Endrész u. 12. VEGYES Oj 3,80X6 m gumí­rozott, bükié sző­nyegpadló eladó. Eger, Faiskola u. 12/B. II. 6. 17 órától. Előnevelt sárga, kendermagos és fe­hér csirke eladó. Eger, Mikes Kele­men 45. Sütödébe középkorú nőt vagy férfit al­kalmazunk, Egerben. „Melegüzem” Jeligé­re az egri hirdető­be. Szobafestő-mázoló szakmunkást alkal­mazok állandó mun­kára. Érdeklődni: Gyöngyös, Wachott Sándor u. 9., 18 órá­tól, vasárnap egész nap, vagy 11-216 te­lefonon. GYERMEK­VAROS, Eger, Oj élet u. 1.: konyhai dolgozókat keres felvételre. INGATLAN Eladnám Eger, Kal­lómalom u. 72. III. em. 11. számú, 65 m2-es, 2 szobás, OTP- lakásomat. Érdek­lődni lehet 13-326-os telefonszámon, egész nap._________________ Gyöngyösön több szobás, kertes csa­ládi ház eladó. Gyöngyös, Csapó u. 6. Eladó Gyöngyösön, Bachus borozó mel­lett 2 szobás, gázfű­téses lakás. Érdek­lődni: Gyöngyös, Zöldhld u. 3. IV/2. Nagyrédén 400 négy­szögöl házhelynek eladó. Érdeklődni: Nagyréde, Virág u. 31. Garázs azonnal ki­adó. Érdeklődni 18 órától 14-425 telefo­nom _________________ 3 szoba-összkomfor­tos családi ház el­adó vagy kisebbre cserélhető. Minden megoldás érdekel. Érdeklődni: Hort, Rákóczi u. 42, sz, alatt.________________ E gerben, Szalcz Leó u. 3/A., régi, 2 szo­bás, kertes ház el­adó. Érdeklődni: Lenin út 114. _______ M akiár központjá­ban üzlethelyiségnek is megfelelő, nagy raktárnak is alkal­mas, 5X7 m-es he­lyiség, valamint emeleti 3 szoba ki­adó. „Jó üzlet” jel­igére az egri hirde­tőbe. Almárban 200 négy­szögöl gyümölcsös, hétvégi házzal eladó. Érdeklődni lehet: Eger, Felnémet, Ko- vács Jakab út 134. Egerben üzletnek alkalmas helyiséget bérelnék a belvá­rosban. Ajánlatokat „Nyár 1954” jeligére az egri hirdetőbe. Garázs sürgősen és olcsón eladó a Ber- zeviczy Gizella utcai garázsházban (vár­állomásnál). Ajánla­tokat „Jó befektetés 5911” jeligére az eg­ri hirdetőbe. _____ C saládi ház, 2800 négyszögöl telken: Kál, Arany J. út 30, alatt eladó. Érdek­lődni: Kál, Dózsa Gy, út 6, sz. alatt. Azonnal eladó 2 szo­ba + étkezős OTP- lakás. Érdeklődni egész nap. Eger, Zalka M. u. 34. IV/ 19. ___________________ K ékes lábánál pano­rámás vikendtelek igényesnek eladó. „Párád” jeligére az egri hirdetőbe. Eladó a belváros szélén egy új, 3 szo­bás, összkortifortos családi ház, bővítési lehetőséggel, kis kerttel és különálló műhellyel együtt. Érdeklődni: Eger, Darvas u. 27., du. 17 órától._______________ Budapesti, zuglói, másfél szoba, össz­komfortos, főbérleti lakásomat elcserél­ném hasonló értékű egri, másfél szobás lakásra, a IV-ik emeletig. Leveleket „őszi megegyezés­sel” jeligére az egri hirdetőbe. ___________ E ladó 2 szoba-össz­komfortos lakás. Gyöngyös, Hattyú tér 2. 1/3., 17—19 órá­Ig-______________ N agyréde, Dózsa Gy. u. 49. alatti másfél szobás, kertes csa­ládi házamat elcse­rélném gyöngyösi, minimum másfél szobás tanácsi lakás­ra. Érdeklődni: Nagyréde, Dózsa Gy. u, 49. alatt.__________ C sebokszári köz­pontjában, III. eme­leti, OTP-s örökla­kás igényesnek el­adó. „Garázs van” jeligére az egri hir­detőbe; ______________ B eköltözhető 2 szo­ba, konyha, fürdő­szoba, kamra, ga­rázs. Eger, Május 1. u. 13. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni: dr. Rózsahegyi, Al­kotmány u. 4. Te­lefon : 12-370. Üres lakást bérel­nék 1 évre. Ajánla­tokat „Tavasz 4587” jeligére. Gyöngyös, Pf, 115. kérek. Kétszobás, földszinti OTP-öröklakásomat hasonlóra vagy na­gyobbra cserélném. „Vörösmarty utca” jeligére az egri hir­detőbe. Sarudon 225 m2 vi­kendtelek eladó. Ér­deklődni: Eger, Sza­bó S. u. 11. Neumayer utcában épülő, 45 m2-es szö­vetkezeti lakás, 1984. évi beköltözéssel, sürgősen eladó. Ér­deklődni esténként a 17-872 telefonszá­mon. Egerben, Lajosváros- ban 2 szoba + ét­kezős, OTP-s lakás eladó, kp + OTP- átvállalással. „De­cember” jeligére az egri hirdetőbe. _____ E gerben, a Szálloda utcában 59 m2-es öröklakás, kp eladó. Telefon: 17-035. Fiatal pedagőgusnő életjáradéki szerző­dést kötne egyedül­élő, idős emberrel. „Bizalom 636” jel­igére az egri hirde­tőbe. _______________ G yöngyös, Kertész u. 79/4. alatt 2 szo­ba, konyhás, kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Pély, Bajcsy-Zs. u. 25., Valyon Antalné. __ G yöngyösorosziban 7 szobás, nagy kertes családi ház beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni : Gyön­gyösoroszi, Petőfi u. 14., 17 órától.______ 6 5 m2-es, OTP-s, távfűtéses öröklakás Csebokszári központ­jában, igényesnek eladó. „Garázs van” jeligére az egri hir­detőbe. Csákóban, közműve­sített utcában 210 négyszögöl telken családi ház, fele­részben lakottan el­adó. Egyszobás egri cserelakást beszá­mítok. „850 000” jel­igére az egri hirde­tőbe. Négyesen, Petőfi út 12. sz. ház azonnal beköltözhetően el­adó. Füzesabony, Tábor út 33. sz. alatt ház eladó, 400 kvadrát telekkel. Irányár: 180 000 Ft. Érdeklőd­ni: Lenin út 60. sz. alatt. ________________ S írok központjában korszerű családi ház, nagy kerttel, beköltözhetően el­adó. Tel.: Eger, 16-768, 19 óra után. Zártkert faházzal, Almár mellett, Nyu- godó-dűlőben eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Eger, Szőlő u. 10., tel.: 17-237, Nagy Lajos._______________ E ger központjában 3 szobás, első emeleti öröklakás beköltöz­hetően, kp-ért el­adó. Ajánlatokat „Régi méretek" Jel­igére az egri hirde­tőbe kérünk. ____ K étszoba-összkom- fortos, gázfűtéses, kertes családi ház készpénzért eladó. Eger, Babocsay u. 29. (Hatvani-temető­nél) . Érdeklődni az esti órákban, szom­bat és vasárnap egész délután. ______ K ettőszoba + étke­zős társasházi lakás eladó. Kolozsvári 45/A. 1/5. Érdeklőd­nl 17 h után. _______ G yöngyösön, Kolozs­vári u. 9/8. H. eme­leti OTP-öröklakás beköltözhetően el­adó, kp + OTP-át- vállalással. Érdek­lődni: Végh Mihály, Sarud, iskola. Május 22-én a helyszínen, 10—16 óráig._________ K ettőszobás OTP- lakás eladó. Gyön­gyös, Kócsag u. 26. fszt. 4.______________ E ladó azonnal be­költözhetően 2 szo­bás családi ház, 2000 m2 telekkel. Kápol­nán (szemben a ben- zinkúttal). Érdek­lődni: Balogh Antal­né, Gödöllő, Köztár­saság út 23, ________ 5 6 m2-es szövetkeze­ti lakás, kp -f- OTP eladó. Érdeklődni 17 h után és szombat, vasárnap egész nap. Eger, Zalka M. u. 46, III/12.____________ S zilvásváradon be­építhető telek eladó vagy egrire cserél­hető. Érdeklődni: Eger, Bethlen u. 31., délelőtt. _____________ E gerben, a Kodály Z. utcában földszin­tes tanácsi lakáso­mat elcserélném 2, vagy 1 és fél szobás, földszinti tanácsi la­kásra, megegyezés­sel. Hadnagy utcai lakótelepen vagy Lenin úton. „Föld­szint” jeligére az eg­ri hirdetőbe. JÁRMŰ ZB-s rendszámú fe­hér Lada eladó. Ér­deklődni lehet a kö­vetkező egri telefo­nokon : Lakás: 12-708. Munkahely: 10-444. _Eisenbacher. E ladó Opel Rekord személygépkocsi sok alkatrésszel. Füzes­abony, Szihalml út 49;___________________ Z K Wartburg Li­mousine, 86-ig érvé­nyes műszaki vizs­gával eladó. Kál, Akácos út 70.______ P l írsz. Trabant Combi eladó. Bese­nyőtelek, Ságvári út 10, sz._______________ M ost vizsgázott jó állapotban levő hat­éves 1300-as Lada, kevés kilométerrel eladó. Kápolna, Pe­tőfi 36. IZ-s írsz. 1200-as fe­hér Zsiguli kitűnő állapotban eladó. 1984-ig érvényes mű­szaki vizsgával. Ér­deklődni lehet egész nap Noszvaj, Kos­suth u. 65, __________ 1 950. előtt gyártott motorokat, gépko­csikat megvételre keresek, alkatrész­nek is. Leveleket „Elvesztek a címek 4578” jeligére Gyön­gyös, Pf. 115. ké­jen^________________ T rabant Combi ZR rendszámú friss mű­szakival eladó. Eger, Csákány u. 29. I. 3. Badzásy,____________ M ost vizsgázott RAJ GAZ eladó. Demjén, Széchenyi 65. sz. alatt.________________ T rabant 601-es el­adó. Érdeklődni hét­köznap délutáni órákban Eger, Ga- lagonyás u. 3/a. IS frsz. Zsiguli szgk. eladó. Megtekinthe­tő Eger, Remenyik Zs. u. 11. Bartók, Most műszakizott UE frsz. Zsiguli el­adó. Andomaktá- lya, Petőfi u, 91, Jó állapotban levő 850-es Fiat eladó. Eger, Zalka M. u. 19, I. em. 2, _______ E ladó 3 éves 1200 Lada. Érdeklődni Heves, Május 1. u. 49. Keresztesi, dél­utánonként;_________ 150 X 200-as gyári utánfutó eladó. Ér­deklődni Faragó, Nagyfüged Béke u. 7. ____________________ M ost vizsgázott La­da Combi ZL-es jó állapotban eladó. Érdeklődni délután 3—6 Gyöngyös, Aranysas u, 9. GAZ 69-es terepjáró, érvényes műszaki­val, Volga motorral olcsón eladó. Kakuk, Heves, Dobó u. 11. ZP-s Trabant eladó, Eger, Kiskanda u. 8. m/2,______________ S koda Octávia Com­bi műszaki vizsgá­zott eladó, Párád Kossuth L. u. 26. UP 1200-as Zsiguli jó állapotban eladó, Molnár Ferenc, Er- dőtelek, Ersor 14. UO-s Trabant el­adó. Érdeklődni Gyöngyös, Gyön­gyöspatak u. 5. szombat és vasár­nap^ _________________ I S-es 1200-as Zsigu­li eladó. Eger, Mak­iári út 10. VEGYES Betonkeverő 180 li­teres eladó. Gyön­gyös, Gyár u. 16. Lakatos mester. 4 db 24 keretes ke­veset használt nagy- boconádi méhkap- tár eladó. Fülöp, Hatvan, Hegyalja 48. ES-KA lengyel két- aknás kazán eladó. Eger, Lenin út 225, Fájdalommentes fül­cimpalyukasztás, arannyal bevont divatos fülbevalók­kal. Egerben, Alkot­mány utcai kozme­tikában. Oriáskrizantém, sok­féle újdonság, vá­laszbélyegért ár­jegyzéket küld, Tő­kés kertészet, Sal­gótarján, ____________ Z sákos oltott mész hétfő kivételével ál­landóan kapható 160 ft/q. 10 q fölött önnek csak a címét és a kért mennyi­séget kell közölnie és én 4 napon belül leszállíttatom. Kap­hatók még mintás fali csempék. Far­kas László 3351 Ver- pelét, Kossuth 31. Üj csehszlovák szél­lovas eladó. Érdek­lődni Pál Sándor, Eger, Lenin út 38. Telefon: 14-672. 17 óra után. __________ E ladó egy Husg- varna 85 cm3-es mo­torfűrész kifogásta­lan állapotban, jót­állással. Makiár, Hunyadi u. 10, Plisszírozást rövid határidőre vállalok. Vidékre utánvéttel szállítok. Eger, Te­lekessy u. 5. dél­után 5 órától, tele­fon 16-195.__________ A nyabirkák és bá­rányok eladók. Cím: Makiár, Rákó- czi u. 25,___________ Eladó asztali kisesz- terga, fa- és fém- megmunkálásra egy­aránt alkalmas. Po­roszló, Palota u. 7. Érdeklődni hétköz- nap 16, h, után. Villanyszerelés! La­kóépületek és egyéb rendeltetési épüle­tek villamosítása, bővítése, felújítása, ipari villamos beren­dezések szerelése. Úri Nándor vili. mérnök kisiparos 3373. Besenyőtelek Gárdonyi u. 14/1. Nutriák minden színben, oxigén és gázpalack, vala­mint kompresszor eladó, ill. üzemké­pes Trabantra, Zsi­gulira cserélhető. Hatvan, Bajcsy-Zs. 91. Régi stílusú búto­rok eladók. Érdek­lődni hétköznap délelőtt, vasárnap egész nap. Füzes­abony, Honvéd út Közületek, magá­nosok figyelem! Au­tóbontó és használt- cikk-kereskedése- met megnyitottam. Vállalatoktól, ma­gánszemélyektől le­futott és karambo­lozott gk-t vásáro­lok. Jelenleg Skoda S 100, MB 1000-es, Wartburg, 412-es Moszkvics, Trabant, 125-ös Polski alkat­részek kap' Bóta Sándor Füzes­abony, Hősök u. 25. Nyitva tartás: 8— 16-ig. ________________ V irágpor, propo- liszos méz a termelő­nél megrendelhető. Kovács Imre mé­hész, 5241 Abádsza- lok, Bem József u. 5. Irha és szőrmebun­dák, kucsmák, gal­lérok nagy válasz­tékban kaphatók május 18-tól 26-ig a tavaszi BNV terüle­tén Baloghné sze­gedi szűcsmesten- nél a 44-es kisipari pavilonban. HALÁLOZÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik szeretett halottunk, KALMAR LÁSZLÓ fiunk temetésén fájdalmunkat őszinte együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. Kalmár Lászlóné FELVESZÜNK: esztergályos, mezőgazdasági gépszerelő és lakatos szakmunkásokat. Füzesabony— Pusztaszikszó munkahelyre. Bejárási lehetőség, étkeztetés biztosítva. Jelentkezés: a gazdaság központi műhelyében, a műhelyvezetőnél. SZAMÓCA .ŐSZIBARACK ALMA. SÁRGABARACK A GYÖNGY ÜDÍTŐIÜL CSMÁD 4 ÚMBB TNGJN SORA JOBB KORTY A HEVES MEGYEI ZÖLDÉRT VÁLLALAT szeszfőzdeüzemébe SEGÉD­MUNKÁSOKAT KERES. Jelentkezni lehet az üzemvezetőnél EGER, Vécsey-völgy 86.

Next

/
Oldalképek
Tartalom