Népújság, 1984. június (35. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-24 / 147. szám

4 építkezők­ÉPÍTTETŐK! APRÓHIRDETÉS Időt, munkát takaríthatnak meg, keressék fel Egerben az ÉPTEK—ZÖLDÉRT HÁZÉPÍTŐK BOLTJÁT! Figyelmükbe ajánljuk, hogy egy helyen vásárolhatják meg az építkezéshez szükséges HÜZOTT, HENGERELT VASÁRUT (Idomok, lemezek, rudak, csövek, huzalok, stb.) ÉPÜLETSZERELVÉNY termékeket (tolózárak, csőkapcsoló idomok, fürdőkádak, gáz-, vízmelegítők, fűtőkészülékek, fajansz-áruk stb.) ” ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERMÉKEKET (bojlerek, tartályok, hidroforok, radiátorok) VÍZSZERELÉSI CIKKEKET (PVC-csövek, idomok, nyomó és lefolyócsövek, KG-csatornacsövek. stb.) VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT (külső és belső téri világítótestek, megszakító kapcsolók, vezetékek, elosztók, kábelek, izzók, fénycsövek, stb.) VEGYI- ÉS SZILIKÁTIPARI ANYAGOKAT (festékek, ragasztók, hő- és vízszigetelő anyagok) PADLÓ- ÉS FALBURKOLÓK JW (szőnyeg, és műpadlők, kerámia burkolok, fehér, színes és mintás csempék) VB-áthidalók és béléstestek, B—30 blokk kisméretű tégla, cserép. SZOLGALTATÁSAINK: ’ — vasáru méretre vágása, — szállítás megrendelhető az ország bármely pontjára. Készséggel állunk rendelkezésére magán- és közületi vásárlóinknak. zl ■ 7* EGER, Külsösor út 8. Telefon: 11-322 iW NÍ6 í!S Az Eternit Azbesztcementipari Vállalat ■» SELYPI GYARA az alábbi munkakörökbe jjj jjB felső-, illetve középfokú műszaki [Bi '£■ végzettségű szakemberek részére állást |jg| SS ül £ü :ü Síi SS V hirdet: Tervező-szerkesztő, energetikus, tmk-csoportvezető, termelésirányító csoportvezető. Kereseti lehetőség megegyezés szerint. Egy éven belül lakást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Gyárunk személyzeti osztályán. Telefon: Lőrinci 136 vagy 146 Sl lüll fii. is :|m iij ■l: »• ■s !ül I Síi Az AMFORA-ÜVÉRT Vállalat felvételre keres árukiszállítókat. Cím: EGER, Cifrakapu tér 24. Borsodi Sörgyár Kirendeltsége EGER, Kistályai út 4. felvesz áruátvevőket. HIRDESSEN A NÉPÚJSÁGBAN! EXPRESSZ állás Szakközépiskolá­soknak, gimnáziu­mi tanulóknak ma­tematikából, kémiá­ból pótvizsgára, pótérettségire való felkészítését válla­lom. Érdeklődni: Eger. Május 1. u. 7., Torony utoa sa­rok. du. 2—4-ig. INGATLAN Egerben, 1985. be­költözéssel 2 szoba- étkezős OTP-örök- lakás eladó. Érdek­lődni Eger, Faisko­la u. 4., IV/37., du. 17-től. ______________ 2 szoba-összkomfor­tos lakást elcserél­nék 2—1 szoba-össz­komfortra: „Rózsa” jeligére az egri hir­detőbe.____________ E gerben, a Makiári Úton kertes, családi ház efladó. Érdek­lődni Ipacs István, Merengő u. 3. Hét végén Ostoros, Akác- fa u. 35.______________ 3 s zobás, kertes családi ház sürgősen eladó. fizetésköny- nyítéssel. Eger, Szépasszony-völgy út 11.____________________ E ger központjában 2 1/2 szobás örök­lakás garázzsal, 1 év múlva beköltözhe­tően eladó. Tele­fon : 14-580. Eger, Rövid u. 3. sz.. 11/11. egyszobás szövetkezeti lakás eladó.________________ 3 szoba-összkomfort vállalatnak üdülő céljából kiadó. „Azonnal 693” jel­igére az egri hirde­tőbe.__________________ Sfkfőkúton hétvé­gi ház 3 szoba, konyha, pincével el­adó. Érdeklődni Eger, Széchenyi út 32. Tel,: 10-777. Hajdú-hegyen, 6 lakásos társasház­ban erkélyes, 3 szoba-összkomfor­tos lakás garázzsal, kertrésszel kész­pénzért eladó. Ér­deklődni egész nap. Kisfaludy u. 16., fszt. 1.________________ 2 szobás. gázos öröklakás eladó. Szolnok, Mátyás király u. 16;, 13 aj­tó. Vasútállomás­hoz közel. ___________ E ger, Zalka Máté u. 10. alatti 3 szo­bás. 71 nm-es, össz­komfortos lakás megkímélt állapot­ban kp. + OTP el­adó. Garázs van. Ér­deklődni pénteken. 12-től és vasárnap a fenti címen. Dr. Kékesi László. JÁRMŰ Trabant Combi 4 éves eladó. Dr. Dula, Eger, Szabadság tér 15. Tel.: 10-152. IV Trabant 1985 vé­géig műszakis, ol­csón. sürgősen el­adó. Eger, Kalló- malom 36., H/7. Lada Combi UN-es eladó. Érdekődni Eger, kis Dobó té­ri húsboltban.______ D ízel Aró nyitott eladó. Érdeklődni Eger. kis Dobó té- ri húsbolt.__________ P K 1200-as piros Zsiguli eladó. Jász- apáti. Gagarin út 5. Eladó 5 éves. jó ál­lapotban levő 1500- as PL-es Zsiguli. Érdeklődni Eger, Zalka M. u. 10., Hl/21._____________ P D-s 1300-as karban tartott, fehér, 6 éves, műszaki vizsgázott Lada nadiál AC- külsővel, extrafel­szereléssel eladó. Érdeklődni reggel 7— 8-ig, vagy este 8— 9 között. Eger, H-037-es telefonon. Mitsubishi LANCER F szgk. eladó. Ér­deklődni Eger. Tel.: 10-998, 18—19 n. kö­zött. VEGYES 80 literes hidrofor eladó. Mónosbél, Rákóczi út 2. _______ N DK nálószoba- bútor eladó. Eger, Mikszáth u. 7. Tel.: 14-367. ALLAS Matematika, fizika, kémia javítóvizs­gára felkészítést vállalunk. Engedy. Eger, Bartakovics út 22,_________________ Matematikából, ké­miából pótvizsgá­ra való felkészítést vállalok. Eger, Bérc út 24/A.______ S zobafestő kisipa­ros szakmunkás al­kalmazottat fel­vesz. Eger. Attila 9/A. Telefon: 10-431. Jól menő vendéglő­met eladnám. Ugyanott dolgozót felveszek. Balaton- földvár, Táncsics út 3/11. INGATLAN Hatvan központiá- Közületnek társu- ban 2 szobás családi lásnak belvárosi, ház eladó. Érdek- nagyméretű há- lődni munkaidő- romszobás lakás ben Budapest, Egerben kiadó. Ér­836-320-as telefon- deklődni Dinya Zol- számon. Hegedűs- tán. 4028 Debrecen, néné'l. Ember Pál u. 8., Beépíthető telek el­adó. Andomaktá­lya. József A. út Tarnamérán ládi ház 1200 négy­Kétszobás, össz­komfortos OTP- örőklakás eladó. Hatvan, Ifjúság út 20-, H. em. 12. Ér­deklődni lehet mindennap 18 óra után. _________________ G arázs kiadó a Szálloda utcában, hosszú távra. ..Bel­városi" jeligére az egri hirdetőbe.__ E lcserélném másfél szoba-összkomfor­tos IV. emeleti köz­ponti fűtéses laká­somat első, vagy második emeleti hasonlóra. KIK-la- kás is érdekel. Eger, Kallómalom út 6., IV/13._________________ E gri, gázfűtéses csa­ládi ház nagy kert­tel eladó. Vályi út 4. Érdeklődni szom­bat, vasárnap egész nap.__________________ E gerben családi ház eladó. „Belváros 588” jeligére az eg- rl hirdetőbe._________ K erecsend, Fő út 202. sz. kertes, csa­ládi ház 3 szoba -f előszoba. konyha. 2 spájz fürdőszoba, garázs melléképü­letekkel eladó. Ugyanott olasz sport gyermekkocsi. au­tóülésre a kasztba- tő eladó._____________ G yöngyös belvárosi 2 szoba-összkomfor­tos tanácsi lakáso­mat taraiaméra! családi házra cse­rélném. Érdeklődni lehet Gyöngyös, Mátra Szálló vi- rágüzletében. ________ G yöngyös, a Vas­utas utca 18. sz. alatt kertes, családi ház azonnal beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni a szemben levő házban. JÁRMŰ 1 szoba-összkom­fortos új OTP-laká- som a Shell-kút mellett elcserél­ném 2 vagy 3 szo­bás tanácsi lakás­ra. „Megegyezés 663” jeligére az eg­ri hirdetőbe. Egerben, Várállo­máshoz közel, csak 25 ram-rel bővíthe­tő. felújításra szo­ruló kis ház 100 n.-öl telekkel ol­csón eladó. Érdek­lődni Leányka út 23. Minden este hat óra után. 26. Érdeklődni le- szögöles telekkel el- hét szombat. va- adó> Érdeklődni sárnap egész nap. Ludas. Fő út 47. Főútvonalon, Gyön­--------------------------------• g yöshalász. Atkáid Gyöngyösön, 48 u. 23. alatt kertes, négyzetméteres 1 családi ház és köz- szobás OTP-örökla- művesített építési kás eladó, kp. + telek sürgősen eladó. OTP-átvállalással a Egerben, Mária u. Kócsag utcából in. 2. nagyméretű csa- emeieten. Érdek­ládi ház eladó. 5 lödni Gyöngyös, szoba, mellékhe- ^ro u- 13-’ 18 ora“ lyiségekkel. elfog- __________________ l aiható. Üzlet, mű- Gyöngyösön, 2 csa­Iád részére alkal- Érdeklődm régi Cií- 5 szobá für_ í? ^.“'írüL,. SZ- előszoba. 2 konyha. H_________Fodor.___ 2 előszobás külön G yöngyösön ki- bejáratú. 2 műhely, emelt üdülőkörzet- ipari árammal ga­ben 297 négyszögöl rázs 1808 négyszögöl gyümölcsös patak zártkerttel részben mellett eladó. Ér- szőlő, 3 éves irsai, deklődni Berze málnás betegség mi- Nagy János u. 20. iu. sürgősen eladó. ——vtt.——--------—— Érdeklődni Gyon­C saládi ház sürgő- gy<js, Karácsondi , e,Iadi' u. 11. alatt. Meté­'nőni lehet Márkus ny^ a honvéd pályá- Mihály, Hatvan, vaj szemben. Csányiu. 31. ______________________ I FA w 50 terep, bil­lenős eladó. Érdek­lődni Abasár. Fő u. jk Üzemképes műsza­ki vizsga nélküli Jáwa 250 cm3 mo­torkerékpár eladó. Andornaktálya, Ró­zsa út 27. K—25-ös Zetor tar­talék alkatrészekkel együtt eladó. Ér­deklődni délután 18 h-tól, Kerecsend, Fő út 166. sz.______ F ehér PB vizsgázta­tott Lada 1200-as el­adó. Gyöngyös, Áp­rilis 4. u. 17. Tele­fon: 13-638.__________ S koda s 110-es friss műszaki vizsgával eladó. Szonda László. Hatvan, Kas­télykert u. 14. VEGYES Lakodalmi sátor, étkészlet, menyasz- szonyi ruhák stb. kölcsönző nyílt Fü­zesabony, Dobó út 21. szám alatt. Fa- és vaseszterga­gép eladó. Érdeklőd- ni Abasár. Fő út 5. 600-as szalagfűrész eladó. Andornaktá- lya, Rákóczi út 181. Chrysanthemum gyökeres dugvány azonnali szállítás­ra (sok fajta) meg­rendelhető. Aján­latot küldök. Sal­gótarján, Pf. H6. Dohánytermelők fi­gyelem! Dohány­szárításra alkalmas elemekből össze­rakható vasváz el­adó. Mérete: 20X6 mX4 m. Kompolt, Rákóczi út 19. _____ 1 80 literes beton­keverő gép eladó. Érdeklődni Gyön- gyös. Gyár u. 16. Szieszta lázkály­ha eladó. Fábik István. Bácsalmás, Vörösmarty sor 97. A tiszanánai „Pető­fi” Mg Termelőszö­vetkezet eladásra felkínál 200 db 3— 4 hónapos vemhes 5—7 éves anyaj uho- kat és 2 db 7 éves kancalovat. Érdek­lődni lehet a köz­ponti irodában az állattenyésztési fő- ágazat-vezetőnél. ___ E ladó Grundig Hi-Fi torony 2X75 W. „Grundig” jel­igére az egri hirde­tőbe. Budapesti hasonló­ra cserélném két szoba-összkomfor­tos. centrumban levő gyöngyösi el­ső emeleti tanácsi lakásom. Ajánla­tokat „Balkonos 2625” jeligére Gyön­gyös. Pf. 115 kérek. Eladó szoba-kony­ha-, spájzos ház al­sóépületekkel, 840 n.-öl kerttel a falu közepén. Ara: 250 000,— Ft. Érdek­lődni mindennap, özv. Kovács Má- tyásné. Adács, Tán­csics M. 20/a. HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. PA VÉL JÖZSEFNÉ életének 73. évében elhunyt. Temetése június 26-án, 15 órakor lesz a Kisasszony-temetőben. A gyászoló család Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték, hogy szeretett férjem, drága gyermekünk, PÖK SÁNDOR életének 28. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1984. június 24-én, 15 órakor lesz a szajlai temetőben. Gyászoló felesége és szülei A Hevesi Állami A KAEV 4. sz. Gyára, Gyöngyös, Gazdaság megvételre Karácsondi út 15., felajánl megvételre kínál, t db jó állapotban levő, 1 DB IKARUS—55. RENDSZÁM NÉLKÜLI 5 éves, IKARUS—211 típusú, 3? személyes autóbuszt. AUTÓBUSZT. Érdeklődni lehet a gyár főmérnökénél. Telefon: 12-284. Ár: megegyezés szerint. MÁTRAI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÖ GAZDASÁG Érdeklődni lehet: ÉPÍTÉSVEZETŐSÉGE Berecz Károly főmér­FELVESZ: külszíni robbantómesteri vizsgával rendelkező, nőknél. MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUST — vagy BANYATECHNIKUST —, valamint HEVES, MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUST, MŰVEZETŐI Dobó u. 31. sz. alatt, munkakörbe. FIZETÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERINT. Telefon: 560. Jelentkezni lehet: MEFAG Építésvezetőségén, Telex: 63-287. EGER—FELNÉMETI TELEPEN, (Fűrészüzem mögött), valamint a 12-414-es telefonon az üzemvezetőnél. ■ í Í BÚTORVÁSÁR AZ EGRI DOMUSBAN! június 25 —július 7-ig. 20—30—40 SZÁZALÉKKAL OLCSÓBBAN KAPHATÓK: kijelölt szerénysorok O konyhabútorok O kárpitozott garnitúrák és egyéb szóló bútorok! Ajánlatunk: Harmónia szekrénysor 17 230,— Ft helyett 13 800,— Ft. Kupidó II. szekrénysor 18 880,— Ft helyett 13 200,— Ft. Columbia szekrénysor 32 280,— Ft helyett 25 800,— Ft. Hédi szekrénysor 19 550,— Ft helyett 15 600,— Ft. Varia konyha (festett) 5 090,— Ft helyett 3 570,— Ft. TR típusú konyha 5 800,— Ft helyett 4 060,— Ft. Athena étkező garnitúra 9 980,— Ft helyett 7 980,— Ft. Ada kárpitozott garn. 24 180,— Ft helyett 14 500,— Ft. Gina extra garnitúra 31 230,— Ft helyett 21 800,— Ft. Stefi sarok garnitúra 25 900,— Ft helyett 18 100,— Ft. Milady garnitúra 24 020,— Ft helyett 16 800,— Ft. Pille fotel 1 950,— Ft helyett 1 560,— Ft. ! # i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom