Heves Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-03 / 180. szám

2001. AUGUSZTUS 3., PÉNTEK 1 ^ 56 Ft- Előfizetve: 39,50 Ft] ß xil. ÉVFOLYAM 180. SZÁM HEYES 'f HÍRLAP Ügyeletes újságíró: Négyessy Zita • Tel: (36) 513-623, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 MAI SZÁMUNKBÓL uauMniHu 1 HKV^MIPLAP NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLETTEL MÉLYBE ZUHANTAK A rekkenő hőség a járműveze­tők figyelmét is befolyásolja, méghozzá kedvezőtlenül. Ezt erősíti a baleseti statisztika, amelynek fekete lapjára most a szokásosnál többen kerültek fel. Hatvanban például az ütkö­zést elkerülni képtelen segéd­motor-kerékpáros a helyszínen meghalt. (4. oldal) A BÁBAASSZONY Váraszón lakik Kovács Istvánné, akit a környéken mindenki is­mer, hiszen annak idején a szü­lőanyáknak ő volt az egyetlen segítsége. A tudást 1936-ban szerezte. Szolnokon járt a bába­képző intézetbe A néni most 87 éves, aki rá kíváncsi, elég, ha annyit mond: a bába Rózáit ke­resi. Pénteki portrénkban őt mu­tatjuk be. (4. oldal) ELKELT ÁLLÁSOK Hatvan és körzetében közel fél­ezer munkahelyet ajánlottak a városi munkaügyi kirendeltség rendezvényén. A sikeres állás­börzén a helyek többségét már be is töltötték a jelentkezők, így egy százalékkal csökkentve a térségi munkanélküliek számát. (5. oldal) FRADI-PECH Kiesett a labdarúgó Bajnokok Li­gája selejtezőjéből a Ferencvá­ros. A horvát Hajdúk Split elleni tizenegyes-párbaj elvesztése azt is jelenti, hogy a zöld-fehérek az UEFA Kupában sem javíthatnak. Beszámolónkban a BL-selejtező értékelése, edzői gyorsmérlege mellett további eredmények is olvashatók. (12. oldal) Témában és étekben is azonos korban „utaztak" A barokk Eger és az európai kultúrturizmus elnevezésű konferencia résztvevői, amikor a XVIII. századi építészeti, művelődéstörténeti emlékek felidézése után barokk vacsoraesten vettek részt a Hotel Eger éttermében. A vendégek hittel vallották, hogy nem csupán a körítés volt tejedelmi. fotó, pilisy elemér Meglesett vadlesre menők A kotorékból előmerészkedő, napfürdőző ró- kafiak megfigyelésére voltunk hivatalosak még kora tavasszal. Hanem amikor útra kel­tünk volna, eleredt az eső. Most megragadtuk az alkalmat, s nyomkeresésre indultunk a szalóki gyerekekkel az erdei iskolába. Egerszalók Bekenekedünk a kullancsriasztó kencével a falu­ház előtt, aztán irány a Tabán-völgy. Még csak öt perc múlva lesz kilenc óra, de már mind megér­keztek a gyerekek - több mint harmincon -, akik részt vesznek az Egerszalókiak Baráti Köre egyhe­tes táborában. A szervezők - Gyüre Mariann népművelő és a pedagógusok - minden napra más és más programot készítettek elő, hogy élménygazdaggá tegyék a kisiskolásoknak és a nagyobbacska óvodásoknak a vakációt. A nyom­kereső, vadleső túrán a Tabán-völgyi Vadásztár­saság látja vendégül a táborozókat. A menet élén - esetenként ösvényt taposva a csalánosban - Tóth Lajos halad. Nem véletlenül, hiszen kevesen ismerik nála jobban az erdőt-mezőt. Ő nyerte meg a „Heves megye legjobb hivatásos vadásza” versenyt, a címet igazoló serleget szeptember 1- jén, a vadásznapon veheti át. Ezt persze nem tő­le tudjuk meg, hanem a sor végét záró vadőrtől, Sípos Bélától. Gondozott kukoricaföldek mellett visz az utunk. A nap már magasan jár, szakad rólunk a víz, a földúton helyenként bokáig ér a sár. Tóth Lajos ránk ijeszt: ez csak a kezdet, följebb olyan dagonyást is találunk, amelyen csak az bír átevic- kélni, aki úszni tud. Még nem késő, hogy vissza­térjünk a faluba, ahol a házak előtt színpompás porcsinrózsák virítanak. Hanem itteni utunkat is virágok szegélyezik, harsogó kékek, napsárgák és aprócska fejű haloványlilák. (Folytatás a 4. oldalon) Berva: kutatási program Eger A Miskolci Egyetem Mechatroni­kai és Anyagtudományi Koope­rációs Kutatási Központjának képviseletében dr. Cselényi Jó­zsef egyetemi tanár a Berva Rt. igazgatóságának elnökével, Ho­moki Istvánnal és Lehel Zoltán vezérigazgatóval folytatott tár­gyalásokat. A zárómegbeszélés értelmében a Berva Rt. a követ­kező három évben részt vesz a Kooperációs Kutatási Központ munkájában. Az Oktatási Minisztérium hirdette meg a kooperációs ku­tatási pályázatot, amelyet a Mis­kolci Egyetem megnyert, és a három év során 250 millió forint állami támogatást biztosít a ku­tatás menedzsmentet és techno­lógia transzfert segítő tevékeny­ségére. A K+F konzorcium 22 intézményből és vállalatból áll, és ugyanekkora saját erővel já­rul hozzá a program végrehajtá­sához. A Berva Rt. a lehetséges kuta­tási főirányok közül a beszerzés, gyártás, szerelés és elosztási lo­gisztika számítógéppel támoga­tott rendszerét, a kapcsolódó in­formatikai rendszer fejlesztését választotta, közölte Batki Zol­tán, a Berva Rt. műszaki igazga­tója. A programban való ered­ményes részvétel lehetővé teszi majd a Széchenyi-terv keretein belül a kedvezményes eszközbe­szerzést is. Szakadnak a pincék Támogatások a veszély elhárítására Heves megye Az első fél évben a belügyminisz­ter 321,5 millió forintot nyújtott támogatásként az országban 108 település számára pinceveszély elhárítására és hatástalanítási munkálatokra - hangzott el a Bel­ügyminisztériumban (BM) tar­tott sajtótájékoztatón szerdán. Madaras Attila, a BM telepü­lésfejlesztési irodájának vezetője elmondta: a pályázó települések összes forrásigénye 1 milliárd 108 millió forint voll, amelyből 393 millió forintot önrészként vállal­tak volna. Jelezte azt is, hogy ja­nuár Tjétől a pinceveszély-elhárí­tási támogatásokhoz a céltámo­gatások keretei között juthatnak a rászoruló települések. Alapvető változás lesz az is, hogy a támogatásról nem a bel­ügyminiszter, hanem az Ország- gyűlés dönt majd, és a döntés­előkészítő munkát egy szakértői csoport végzi el a megszűnő tár­caközi bizottság helyett. A sajtótájékoztatón szó esett a partfalveszély elhárítására kiírt pályázat eredményéről is. Ez év­ben 98 pályázat érkezett, majd­nem 881 millió forintos támoga­tást igényelve. A tárcaközi bizott­ság a félmilliárdos keretből csak­nem 311 millió forint támogatás­ról döntött, amelyet 58 település között osztanak szét. Madaras Attila megemlítette, hogy 40 igényt formai hiányos­ságok miatt elutasítottak, vi­szont a következő pályázat be­nyújtásának határideje augusz­tus 31-e. Az elmúlt évtízedben a partfa­lak mozgása miatt jelentősen megnövekedett egyes települések fenyegetettsége. Ennek okaként említette a beépítettség növekedé­sét, a közműhálózat kiépítésével járó útbontásokat, a gyakori eső­zéseket, a felszíni vízelvezetés hi­ányosságait, a motorizáció okoz­ta terhelést - olvashattuk az MTI jelentésében. (Folytatás az 5. oldalon) Alacsony padlós az új Ikarus Eger Alacsony padlós, lépcsők nélküli felépítménnyel rendelkező új Ika­rus autóbusszal gyarapodott az Agria Volán Rt. járműparkja. A 412-es márkajelzésű autóbusz környezetkímélő Euro 2-es minő­sítésű MANN-motorral, ABS-sel van felszerelve. A 12 méter hosz- szú, száz utast befogadó jármű Eger helyi járati forgalmában kap szerepet, a 6-os, illetve a 13-as vo­nalakon állítják munkába. Az utazóközönség emellett - mint ígérik - a törzsvonalakon is talál­kozhat a típussal. A cég vezetése reméli, az eddigiektől eltérő adottságokkal rendelkező buszt az utasok gyorsan megkedvelik A fel- és leszállás is könnyebb az új Ikarus 412-esről Sziréna Kifosztott méhek * Mezőkövesdi lakos az a mé­hész, akinek a kárára ismeretlen tettes vagy tettesek követtek el bűncselekményt. A sértett nek­tárgyűjtéshez megyénk területén kihelyezett kaptárait felbontot­ták, majd szakértelemről tanú- bizonyságot téve, a tolvajok - a szorgos méhek addigi munkáját megcsapolva - elvitték a keretek tartalmát, 16 mázsa mézet. * Málrafüreden tegnap egy hétvégi házban járt betörő. A Dunakeszibe való tulajdonos ar­ról számolt be a rendőrségnek, hogy eltűnt a mobiltelefonja, ék­szerek és pénz is. Sőt a tolvaj az udvaron parkolt gépkocsiból is vitt el iratokat. dríéM-yf e Mi rjuk a világai HEVES^HÍRLAP Munkanapokon 8-15 óráig ingyenesen hívható telefonszámunk: 06-80-513-646 Mi a közös egy DOMINO csomagos Siemens C25/SL mobiltelefon és a Heves Megyei Hírlap között? Például az, hogy mindkettő szélesebbre tálja a világot. Ha rendelkezik augusztusra érvényes egyéni Hírlap-előfizetéssel, máris Öné lehet a 20 készülék egyike. Sorsolás augusztus 14-en. További információért hívja a Heves Megyei Hírlapot a 06-80-513-646-os ingyenes telefonszámon! WESTEL MOBIL Rt. egri üzlete Eger, Bajcsy-Zs. u. 3. 30/900-9018

Next

/
Oldalképek
Tartalom