Heves Megyei Hírlap, 2013. március (24. évfolyam, 51-75. szám)

2013-03-04 / 53. szám

2013. MÁRCIUS 4., HÉTFŐ MOZAIK 11 A gengszterfilmek kis sztárja újra a legnagyobbakkal készül forgatni Az utóbbi években szinte eltűnt a filmrajongók szeme elől Joe Pesci, aki a közelmúltban het­venedik születésnapját ünne­pelte. Az ikonikus gengszterfil­mekkel hírnevet szerzett ameri­kai színész olyan alkotásokban vállalt szerepet mint a Dühöngő bika vagy a Casino, az 1991-es Nagymenőkért a legjobb mel­lékszereplő Oscar-díját is meg­kapta. A könnyedebb műfajú filmekben is általában simlis figurákat alakított, amely pasz- szol az alacsony termetéhez, a Halálos fegyver sorozat három részében is szerepet kapott. A filmvásznon már egy 2009- es epizódszerep óta nem láthat­tuk, akkor az idehaza mozikba sem került Országúti bordély című drámában tűnt fel. A New Jerseyben élő színész várhatóan ezután sem fog sza­kítani a maffiatörténetekkel, a filmes világban keringő hírek szerint A1 Pacino és Robert de Niro mellett rá is oszt egy szere­pet Martin Scorsese az előkészí­tési fázisban lévő The Irishman című filmjében. A történet egy bérgyilkost mutat be, aki több tucat maffialeszámolásban vett részt és a Kennedy-gyilkosság- gal is összefüggésbe hozták. Pescinek azonban nem min­dig hoztak szerencsét a szerve­zett bűnözést feltáró szerepek: a legutóbb perbe keveredett egy maffiavezér életéről szó­ló film készítőivel. Pescinek ugyanis főszerepet ajánlottak a 2011-re tervezett, de többször elhalasztott produkcióban, ami­re készülve több mint 10 kilót szedett fel. A szerepet azonban másra bízták, emiatt Pesci 3 millió dollárra perelte a produk­ciós irodát szerződésszegésért. A per megegyezéssel zárult, de a filmről azóta sincs hír. ■ Joe Pesci 70 évesen is karakteres Ton médiakép a gyerekekről rossz példák A kiskorúak saját hangja csak elvétve hallható Veszélyes lehet, ha túl sok a negatív példa Ritkán tűnnek fel pozitív szerepben a gyerekek a ha­zai médiában, ami a szemé­lyiségükre is veszélyes lehet. Nógrádi László A sajtó egyre csökkenő szám­ban mutatja be pozitív szere­pekben a gyermekeket, és a róluk szóló cikkekben pedig a legtöbbször az események pasz- szív elszenvedőiként jelennek meg a fiatalok - írja az MTI ar­ról a kutatásról, amelyet az Ip- sos végzett a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Médiatanács fel­kérésére. A 2012 szeptemberében 118 kiadvány és 52 online sajtóter­mék átvizsgálásával, valamint fókuszcsoportok megkérdezé­sével végzett kutatás arra kon­centrált, hogy a kiskorúak ho­gyan jelennek meg a sajtóban. A vizsgált csaknem 1800 meg­jelenés leggyakrabban oktatás­sal, neveléssel vagy a sporttal foglalkozott, számban ezek után következtek a bűncselek­ményekről szóló vagy negatív témák. A gyermekekről szóló írások egyik legfőbb jellemző­je, hogy a kiskorúakat ritkán szólaltatták meg. Az ilyen hírek csekély számban kerültek cím­lapra, leginkább csak akkor, ha valamilyen negatív történéshez, balesethez, tragédiához kötőd­tek. A sikereikről szóló írások zömében a vidéki sajtóban vol­tak jelen. A hat év alattiak és a fiúk fe­lülreprezentáltak a sajtóban, míg a kisiskolások ritkán sze­repelnek. Kiderül, hogy a sajtó erősíti azt az előítéletet, hogy a hat év alattiak védtelenek, míg a 14-18 évesek erőszakosak, bűn- cselekményekre hajlamosak. A nyomtatott sajtó leggyak­rabban (a cikkek 20 százalé­kában) a gyermekek sikereiről számolt be, míg az elektronikus sajtóban a kiskorúakkal kap­csolatos leggyakoribb téma a sérült, beteg gyermekek ábrázo­lása, haláluk vagy az erőszakos bűncselekmények áldozataként történő bemutatásuk volt. a szakértők megnyugtatónak találták, hogy a vizsgálat során nem merült fel a kiskorúakkal szembeni jogsértés. Ugyanak­kor fontos szem előtt tartani, hogy a személyiség fejlődésében jelentős szerepet játszanak a példaképek, akárhonnan is kapják őket a gyerekek. Emiatt veszélyes lehet, ha egy kiskorú sok olyan hírrel találkozik, amely a hozzá hasonlókat áldo­zatként vagy éppen bűnelköve­tőként mutatják be. UGYANAKKOR KÉRDÉSES, hogy a sajtóból milyen mértékben kap­nak benyomásokat a gyerekek. A megkérdezett kiskorúak ugyanis a leggyakrabban köve­tett médiumok között a Face- bookot és a Youtube-ot említet­ték, és bár vásárolnak nekik szóló lapokat, kérdésre nem tudtak konkrét, abban szereplő tartalmakat említeni. A kutatók ebből arra következtettek, hogy csak felszínesen futják át azo­kat. Arról, hogy a róluk éppen a legsötétebb képet adó médiu­mok milyen arányban hatnak a világukra, kevés a hasznosítha­tó ismeret. Egy férfi bemegy az orvos­hoz:- Doktor úr, segítsen rajtam! Éjjelente nem tudok aludni, még altatóval sem, így nap­pal mindig álmos vagyok, és gyakran elbóbiskolok mun­ka közben. A főnököm azt mondta, hogy kirúg, ha még egyszer el merek aludni!- Sebaj, van itt egy új, bi­valyerős altató, ebből a ve­gyen be egyet lefekvés előtt és minden rendben lesz. A férfi hazamegy, és lefek­vés előtt bevesz egy pirulát, majd még egyet, hogy biz­tosra menjen. El is alszik, majd reggel frissen ébred. A munkahelyére érve vidáman köszönti a főnököt:- Főnök úr, soha többé nem fogok elaludni munka köz­ben!- Ennek örülök, de hol volt a múlt héten? ■ Katonák az udvaron. A pa­rancsnok beszédet tart:- Emberek, ez a laktanya nem az enyém, és nem is másé: ez a miénk! Erre egy hang a tömegből:- Akkor adjuk el! ■ Egy farmer a mezőn sétál­gatva elhagyja a bibliáját. Egy ideig keresgéli, majd szomorúan lemond róla. Azonban három hét múlva megjelenik a házánál egy te­hén, a szájában a könyvvel. A farmer felnéz az égre, és ámulva mondja:- Istenem! Csoda történt!- Nem igazán - feleli a te­hén. - A borító belső oldalág ra rá volt írva a neve. Lelőtték a hírhedt lesifotóst paparazzo Brad Pitt is a célpontjai listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Végeztek Rómában egy ismert, többek közt Beyoncét és Brad Pittet is fotózó paparazzóval: Daniele Lo Presti holttestét az utcán találták meg - írja az MTI. A rendőrség szerint lehet­séges, hogy kapcsolat van a fér­fi munkája és halála között. A 42 éves fotós holttestére az olasz főváros Testaccio nevű ke­rületében találtak rá, egy otta­ni sportpályára járt futni. Daniele Lo Presti többek közt Rihannáról, Beyoncéról és Scarlett Johanssonról is ké­szített lesifotókat, egyik legna­gyobb dobása az volt, amikor Máltán Brad Pittről és asszisz­tenséről készített fényképeket, amelyek a hírek szerint igen­csak felbőszítették a színész párját, Angelina Jolie-t. Egy rendőrségi forrás szerint a fotóssal egyetlen fejlövés vég­zett, amelyet egy kis kaliberű fegyverből adtak le. „Lo Presti jól ismert paparazzo volt, képei sokakat kellemetlen helyzetbe hoztak” - mondta a rendőrségi forrás, megjegyezve, nem zár­ják ki, hogy munkája okozta a vesztét. „Átnézzük legutóbbi megbízatásait, telefonját és a számítógépét" - részletezte az informátor. A fotóst öt évvel ezelőtt zsa­rolók kezdték ki, felgyújtották kocsiját, megfenyegették csa­ládját. Még bonyolultabbá teszi az ügyet, hogy múlt hónapban rejtélyes körülmények között motorbalesetben meghalt egy kollegája, Danilo Ceretti, akivel a LaPresse ügynökségnél dol­gozott együtt. ■ Egy hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót palacko­zóüzemben - írja az MTI. A kár félmillió font (175 millió forint). Az eset egy dumbartoni palackozóüzemben történt. A sajátos üzemi baleset múlt ked­den az éjszakai műszakban, az adagolóberendezés tisztítása közben történt. Az alkalmazot­tak valószínűleg a mosáshoz használt víz leürítése helyett engedték ki a palackozásra vá­ró italt. Amikor észrevették, hogy a csatornát elárasztották az erős gabonapárlattal, értesí­tették a helyi szennyvíztelepet, de ott már kiszagolták a bajt. A szennyvíz kezelésében egyéb­ként komoly gondot okozhat az alkohol, mivel elpusztíthatja a szerves anyagokat lebontó bak­tériumokat. A szakértők sze­rint azonban a szennyezés csak a kezelőműveket érinti, a köze­li folyóba és más természetes vizekbe nem kerülhetett a tö­méntelen mennyiségű tömény szeszből. ■ Fogjál húzta el a buszt az erőművész teljesítmény A fiatal szentesi sportoló hatalmas tömegeket mozgatott meg Víznyelő szakadt be egy floridai ház alatt Utasokkal együtt húzott el egy csuklós buszt a napokban Sinka „Popey” Zsolt erőművész Buda­pesten - írja az MTI. A többszö­rös világrekorder a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette meg a vontatókötelet, és az esős idő miatt csúszós út ellenére is teljesítette a rekordhoz szüksé­ges távot. A buszra egyébként turisták is felszállhattak, de a legtöbben inkább lent marad­tak, hogy fényképezhessék a hihetetlen mutatványt. Az eddigi Guinness-rekord foggal húzott jármű esetében egy 9 tonnás busz, amit egy lu­xemburgi férfi húzott el egy ta­valyi akcióban. A szentesi erőművész már több mint harminc rekordot tudhat magáénak. Egyebek közt visszatartott már - csak a fogait használva - egy gyor­sasági motort, 20 méterre elhú­zott egy 120 tonnás vonatsze- relVényt, de olyan kalandra is vállalkozott, amikor két kipör­gő kerekű versenyautót kötött össze élő láncszemként. A buszos akció után még bő­ven akad feladat, a tervei szerint március végén két, egyenként 95 tonnás utasszállító repülőt húzna el, a nyáron egy 630 ton­nás hajót, az ősszel pedig egy 48 ezer tonnás tengeri kompot szeretne mozgatni kizárólag a testi ereje felhasználásával. ■ A magyar Popey nem áll meg a busznál, repülővel és hajóval is megküzd Eltűnt egy férfi, akinek háló­szobája alatt megnyílt egy víznyelő a floridai Seffnerben - írja az MTI. A helyi sajtó­beszámolók szerint a 37 éves Jeff Bush valószínűleg életét vesztette. A férfi csütörtökön valamivel éjfél előtt a fivére, Je­remy nevét kezdte el kiáltozni, aki néhány másodperc alatt a hálószobában termett, de már nem látta a testvérét. A szoba minden berendezését elnyelte a padlón tátongó lyuk. Jeremy Bush később elmondta, hogy az omladozó üregbe vetette magát és egy ásóval próbált a testvére segítségére sietni, de hiába. A férfit a perceken belül kiérkező rendőrök rángatták ki a nála is mélyebb üregből, nehogy ő is odavesszen. A házon kívülről nem lát­szik, hogy egyre tágul alatta a jelenleg mintegy 9 méteres át­mérőjű üreg, amely a szakértők szerint a környező házakra is veszélyt jelenthet. Jeremy Bush, a felesége és 2 éves kislánya nem sérült meg, de az ottho­nukat elvesztették. A talaj rá­adásul még mindig mozgásban van, így a mentőalakulatok sem tudtak még érdemben segíteni. A karsztos talaj miatt Flori­dában nem ritka, hogy víznyelő nyílik meg a lakott területeken, a most érintett környéken pe­dig különösen sokszor fordul elő ilyesmi. ■ Nem mindegy, hogy egy gyerek mit kap a médiából, fontos lenne a valósághoz jobban közelítő bemutatásuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom