Népújság, 1966. augusztus (17. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-09 / 187. szám

A Honvéd Zalka USE nyerte a pontversenyt Befejeződött az 1966 évi had^eregbajnofcság Gyöngyösön [Nemzetközi mérkőzés Crvena Zvezda Subotica—Egri Dézsa 3:2 (1:1) Szombaton tovább folytatódott, Vasárnap pedig befejeződött Gyön­gyösön ' a néphadsereg ez évi Ökölvívó-küzdelme. Szombaton a középdöntő küzdelmeiben már több jó összecsapást láthattak a nézők. Húsz pár lepett a szorítóba és a győzteseknek nagyon meg kellett küzdeniük a döntőbe való jutáséit. Még a színvonal a közép­döntő küzdelmeire elérte a jó osz­tályzatot, addig a bírák működése meglepően gyengének bizonyult. Vagy mindent megéngedtek a ver­senyzőknek, vagypedig túl hamar választották szét. vagy leléptették őket. A zalkás Szurominak aranyérmébe” került a gyenge bírói vezetés. Hatalmas iramú mérkőzést vívott három meneten keresztül, fölénybe is került ellen­felével szemben, de a bírók 3:2 arányban Kovácsot látták jobbnak. Kökény jól .öklözve, biztosan nyert Benke ellen. Csikós megilletődve, bátortalanul öklözött és a második menetben feladta. A Bánhegyi— Szabó találkozó is Szabó feladásá­val végződött. A döntőbe tehát hat Zalka HSE versenyző került vasárnap. A gyöngyösi fiúk minden tudásukat latbavetették, hogy az aranyérem tulajdonosaivá váljanak. Ez sike­rült is! A Zalka HSE mind a hat versenyzője bajnok lett és így az összetett versenyben is övék lett a díszes serleg, amelyet a talál­kozó végén Fekete alezredes adott át a győztes csapatnak. A múlt évi bajnokok közül csak Klen ovi ts és Bánhegyi léptek szorítóba, akik most is megvédték bajnokságukat. Klenovits háromszor. Bánhegyi ötször lett a néphadsereg ökölvívó bajnoka. ka SE) ellen Pál Dénes (Bp. ÉTI) 1. menetben feladja. A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE Légsúly, bajnok: Magyar (Bp. I.), 2. Sípos (Kun Béla SE), 3. Szabó (Katona József SE) és Farkas (Zal­ka SE). Harmatsúly, bajnok: Klenovics (Zalka SE), 2. Simon László (Bp. I.), 3. Ipsics (Petőfi SE) és Kubur- czik (Kun Béla SE). Pehelysúly, bajnok: Kovács Pál (Kun Béla SE), 2. Horváth (Gábor Áron SE), 3. Szirony (Zalka SE) és Bereczki (Vörös Csillag SE). Könnyűsúly, bajnok: Kovács Gyula (Zalka SE, 2. Szentes (Bp. I.) 3. Herczig (Kun Béla SE)«és Fehér (Katona József SE). Kissváltósúly, bajnok: Tulai (Zal­ka SE), 2. Tóth G. (Gábor Áron SE), 3. Obendorf (Kun Béla SE) és Kökény (balról) pontos ütéseivel egyhangú pontozásos győzelmet arat Csőke ellen. Az 1966. évi középsúlyú hadsereg-bajnok: Kökény István, a Zalka HSE versenyzője lett (Foto: Szendrőváry) Az eredményhirdetés mán sokáig tüntetett a közönség a helytelen döntés miatt. Kellemes meglepe­tést szerzett az újonc Fehér. A 30. másodpercben k. o. k.-val nyert a jó képességű Cs. Nagy E-vel szem­ben. A középdöntőben kilenc gyön­gyösi versenyző lépett szorítóba. A légsúlyban az újonc Farkas vere­séget szenvedett a későbbi bajnok­tól. Klenovitsnak nem jelentett problémát Ibsits legyőzése, akit az első menetben döntő fölénnyel megvert. Pehelysúlyban Szirom lépett szo­rítóba. Jól védte magát a sokat szabálytalankodó Kováccsal szem­ben, de a játékvezetők ellenfelét hozták ki győztesnek. A zalkások közül Tulai is sikerrel vette aka­dályát, de ugyanez mondható Fe­hérre is, aki nagyváltósúlyban ne­héznek ígérkező ellenfelét, Cs. Na­gyot 30 másodperc alatt kiütötte; A DÖNTÖ EREDMÉNYED Légsúly: Magyar (Bp. I.) ponto­zással győz Sípos (Kun Béla SE) ellen. Harmatsúly: Klenovics (Zal­ka SE) pontozással győz Simon L. (Bp. I.) ellen. Pehelysúly: Kovács Pál (Kun Béla SE) pontozással győz Horváth (Gábor Áron SE) el­len. Könnyűsúly: Kovács Gyula (Zalka SE) pontozással győz Szen­tes (Bp. I.) ellen. Kisváltósúly: Tu­lai (Zalka SE) pontozással győz Tóth György (Gábor Áron SE) el­len. Váltósúly: Győri (Petőfi SE) pontozással győz Pálocska (Dimit­rov SE) ellen. Nagy váltósúly: Fe­hér János (Zalka SE) 2 menetben döntő fölénnyel nyer Beviz (Kun Béla SE) ellen. Középsúly: Kökény (Zalka SE) pontozással győz Cső­ke (Kun Béla SE) ellen. Félnehéz­súly: Máté (Bp. I.) ellen Prommer (Kun Béla SE) sérülése miatt nem állt ki. Nehézsúly: Bánhegyi (Zal­Kajári (Kilián SE I.) Váltósúly, bajnok: Győri (Petőfi SE), 2. Palocska (Dimitrov SE), 3. Német (Kilián SE) és Tóth J. (Asz­talos János SE). Nagy váltósúly, bajnok: Fehér János (Zalka SE), 2. Beviz (Kun Béla SE), és Felvidéki (Kilián SE I). Középsúly, bajnok: Kökény (Zal­ka SE), 2. Csőke (Kun Béla SE), 3. Benke (Bp. I.) és Misák (Petőfi SE). Félnehézsúly, bajnok: Máté (Bp. I.), 2. Prommer (Kun Béla SE), 3. Csikó (Zalka SE), és Tóth Rezső Kilián SE n.) Nehézsúly, bajnok: Bánhegyi (Zalka SE), 2. Pál Dénes (Bp. ÉTI), 3. Szabó (Kim Béla SE) és Paku (Petőfi SE). A pontversenyt s egyben a baj­nokságot a Zalka SE 1680 ponttal nyerte, 2. Kun Béla SE 1640, 3. Bp. I. 1320 pont. Bányász-győzelem a megyei rangadókon Ez történt az NB 111-ban A labdarúgó NB Ill-ban is va­sárnap kezdődtek el az idei baj­nokság 2. fordulójának küzdel­mei. A sorsolás szeszélye foly­tán, már az első fordulóban me­gyei rangadókra került sor, hi­szen ezen a napon játszott egy­mással a MÁV HAC—Egercsehi, a Hatvani Kinizsi—Petőfibánya, míg a Gyöngyösi Honvéd ottho­nában fogadta az Ikarust. A két megyei rangadó mérkőzésen a vendégcsapatok győztek. Egercsehi Bányász—MÁV HAC 2:1 (2:0) Hatvan, 500 néző. V.: Borcxssi dr. Egercsehi: Molnár — Balogh, Horváth, Halász — Dorkó, Dudás — Sulyok, Ipacs, Czifrik, Kovács, Kelemen. Edző: Varczába Ágoston. Hatvan: Nagy — Miklós, Gugyel- la, Adám — Terényi, Fister — Fe­hér, Tóth II., Szabó, Sármány, Bá­lint n. Edző: Selmeczi József. Váltakozó iramú mérkőzés ala­kult ki az első félórában a pályán, de a csatárak lövései elkerülték a kaput. A 35. percben egy ártatlan­nak látszó labda gurult a hatvani kapu elé, Miklós saját kapusát akadályozta a védésben, s a szem­füles Kelemen a hálóba vágta a labdát. 1:0. A 41. percben nagy vé­delmi hibából ismét Kelemen volt Vasárnap délelőtt Egerben, a vá­rosi tanács nagytermében szurkoló­gyűlést tartott az Egri Dózsa NB L B-s labdarúgó-csapat szakosztá­lya A Dózsa-elnökség nevében Né­meth Tibor nyitotta meg a gyű­lést, majd Juhász Károly őrnagy, a szakosztály vezetője értékelte a csapat tavaszi szereplését, és is­mertette áz őszi fordulóra való fel­készülését. Mint a szakosztály vezetője el­mondotta, a csapat a tavaszi küz­delmek során becsülettel helytállt, a játékosok jóval túlteljesítették az első forduló célkitűzéseit, amely annak volt bizonyítéka, hogy jól készültek az NB I. B küzdelmei­nek megvívására. Az első csapat sikeres szereplése mellett eredmé­nyesen szerepelt a tartalék- és az ifjúsági csapat is, hiszen a máso­dik csapat 26 pontjával ott van az élvonalban, de az ifjúsági csapat is listavezető. A játékosokról szólva az előadó 'megemlítette, hogy több, új játé­kos jött az év elején, többen el is mentek a csapattól. Az új játéko­sok jól beleilleszkedtek a csapat­ba, és hasznos tagjaivá is váltak, nehézségekről szólva elmondot- hogy a játékosok lakásgondok­eredményes. 2:0. A hazaiak szépítő góli'a a 72. percben esett, amikor Fehér villámgyorsan elfutott a jobbszélen és jól sikerült beadását Sármány fejelte a bal felső sa­rokba. Alacsony színvonalú, csapkodó játékot hozott ez a találkozó. A vasutasok a vendégek második gólja után kezdtek hajrázni, de a rossz napot kifogó hazai belső­hármas nem állította különösebb feladat elé a határozottan játszó bányász-védelmet. Az eredmény igazságos. Jók: Horváth, Halász, Dudás, Ipacs, Kelemen, illetve Fehér és Bálint n. Borossi dr. kiválóan vezette a mérkőzést. (szigetvárg) Petőfibányai Bányász—Hatvani Kinizsi 4:1 (2:0) Hatvan, 300 néző. Petőfibánya: Szuhányi — Kot- rócz, Papp, Juhász — Tóth I., Tóth II. — Plessek, Gelles II., Laczkó, Moós, Alattyáni. Edző: Takács László. Kinizsi: őszi — Petrovics, La- czik. Gubis — Koczka, Lovász — Román, Boronkai, Szanyi, Sáfrány* Tóth. Megbízott edző: Szegedi Ár­pád. kai küzdenek, de nem megfelelő a klubélet sem a sportkörön belül, éppen a lakásproblémák miatt. A baráti kör működését értékelve hangsúlyozta: nagy hasznára van a csapatnak, és örvendetes lenne, ha a kör munkájába egyre többen kapcsolódnának be. Ezután megköszönte a szurkolók lelkes támogatását, és kérte a to­vábbi támogatásukat. Megemlítet­te, hogy a stadiont továbbfejlesz­tik ebben az évben. Befejeződött a pálya felújítása, gyeptéglázása, s már folyik a stadion előtti tér to­vábbi korszerűsítése, valamint az új ülőhelyek készítése. Végezetül az őszi fordulóra való felkészülésről beszélt az előadó. Hangsúlyozta, hogy a csapat cél­ja továbbra is az, hogy bent ma­radjanak az NB 1. B-ben. de ezt a bent maradást a tabella magasabb fokán szeretnék biztosítani. A beszámoló elhangzása után a szurkolók hozzászólására került sor. Hangsúlyozták a baráti kör működésének, a tárgyilagos szur­kolásnak, a játék időpontja egyez­tetésének jelentőségét s más egyéb problémákat. A felmerült kérdé­sekre a szakosztály vezetője adott választ. Az első félidőben kiegyensúlyo­zott mezőnyjáték folyt a pályán. A bányász-csatárok támadásai kez­dettől fogva veszélyesebbek voltak, a Kinizsi védelme pedig gyenge napot fogott ki. Az első félidő mindkét gólját nagy védelmi hi­bából szerezték a vendégek. Az el­ső gólnál Laczik rosszul továbbí­totta a labdát, és ezt a bányász- csatárok értékesítették. A második gólnál őszi kiejtette a labdát. A második félidő góllal kezdő­dött. őszi a távolról kapura lőtt labdát kiejtette, s az ott álló Ples­sek biztosan vágta a hálóba. 3:0. Ezután lelassított a petőfibányai csapat és Koczkának sikerült szé­pítenie. 3:1. Nem sokkal a befeje­zés előtt újabb védelmi hibából a petőfibányaiak beállították a vég­eredményt. Mezőnyben mindkét csapat elfo­gadható teljesítményt nyújtott, a győzelmet a két védelem közti óriási különbség döntötte eL Jók: A közvetlen védelem, illet­ve Gubis és Lovász. Gyöngyösi Honvéd—Ikarus 2:0 (1:0) Gyöngyös, 300 néző. A bajnokság állása: észak 1. EVTK 16 10 4 2 28:10 24 2. Kisterenye 16 10 4 2 30:13 24 3. Ikarus 16 9 3 4 30:15 21 4. Bp. Postás 16 8 3 5 29:22 19 5. Petőfibánya 16 7 3 6 31:24 17 6. Sashalom 16 6 5 5 23:21 17 7. Mizserfa 16 7 3 6 24:22 17 8. Gyöngyös 16 6 4 6 18:15 16 9. Tűzoltó D. 16 4 6 6 11:12 14 10. BEAC 16 6 2 8 23:26 14 11. Bp. Vegyim. 16 5 4 7 17:23 14 12. Testvériség 16 5 4 7 17:26 14 13. B.-gyarmat 16 5 3 8 23:28 13 14. Zagyvapálf. 16 3 6 7 8:23 12 15. Hatvan 16 4 2 10 17:32 10 16. V. Dinamó 16 3 4 9 12:29 10 Északkelet 1. Ormosbánya 16 10 3 3 40:17 23 2. Rudabánya 16 8 5 3 16:10 21 3. Debr. Kinizsi 15 10 — 5 26:18 20 4. Debr. Elekt. 16 7 5 4 23:13 19 5. Kazincbarc. 16 7 5 4 16:16 19 6. Misk. Honv. 16 6 6 4 29:19 18 7. Mátészalka 16 6 5 5 26:28 17 8. Somsály 36 7 2 7 25:20 16 9. Misk. ÉMTE 16 6 4 6 21:21 16 10. Edelény 16 6 3 7 15:16 15 11. Hatv. MÁV 16 7 1 8 25:30 15 12. Debr. Honv. 16 6 3 7 21:26 15 13. Egercsehi 16 6 1 9 16:20 13 14. Debr. EAC 15 9 3 8 25:27 11 15. Kisvárda 16 3 5 8 16:37 11 116. Nyíregyháza 16 1 3 12 8:30 5 Szurkológyulés Egerben Sárközi lövése a vendégek kapusáról vágódott ki a mezőnybe. (Foto: Molnár L) Eger, 500 néző. V. tSU Subotlca: Nagy — Pojakovle*. Jovicsics, Sebőit, (Buljorcslcs) — Gabrics, Ragyenovics — Osztojics, Bojovics, Pokomik (Baka). Seruga, Lőrincz, Eger: Papp (Kovács), Mászáros, Kiss I„ Vinkler — Szász, Hanus — Faliszek, Sárközi, Zilahi, Varga, Csizmadia (Nagy). Eger kezdte a játékot a nemzet­közi labdarúgó-mérkőzésen, s Varga már az első percben nagy zavart okozott a vendégek kapuja előtt, de végül szögletre szerelték. A jugoszlávok ellentámadását üggyel-bajjal tolták alapvonalon túlra a hazai védők. A vendégek lendültek hamarabb Játékba és több formás támadást vezettek a szétesöen Játszó egri védők kö­zött, a hazaiak kapuja ellen. Papp kétszer Is bravúrosan védett. Jugoszláv támadás közben, vá­ratlanul esett az egriek gólja: Sár­közi jobbszélen futott el, ügyesen Ívelt középre Vargához, aki szo­rongatott helyzetből a jobb sarok­ba bombázott. 0:1. öt perccel ké­sőbb, baloldali támadás végén Po- komik egy beívelt labdát bravú­rosan fejelt a hálóba. 1U. A második félidőt a vendégek kezdték és már a 47. percben ve­zetéshez jutottak: kavarodás végén Kiss I. a 16-os vonalában tanyá­zó Osztojics elé fejelte a labdát, aki nagy gólt lőtt a jobb felső sa­rokba. 2a. Ezután az egriek támadtak, de a csatárok nem tudtak megbirkózni a keményen játszó Jugoszláv vé­dőkkel. Ebben az Időszakban Zi­lahi két kapáslövése Jelentett nagyszerű élményt és a jugoszláv kapus néhány bravúros védése. A 75. percben az egriek Faliszek visza rántása révén 11-eshez jutot­tak, a ezt Varga értékesítette. 1:2. Hullámzóvá, esapkodóvá és ke­ménnyé vált a játék. Min dk é» részről több szabálytalanság esti. szott a küzdelembe. A hazaiak eáa fáradtak, a vendégek feljöttek, ói kétszer is csak a szerencse men­tette meg a góltól Kovács kapuját A befejezés előtt két perccel dőlt el a találkozó sorsa, amikor Bak» a védőket kicselezve, biztosan lőtt a hálóba. 3:2. A játék képe alapján az ered­mény Igazságos, a helyzeten Jók­ban kihasználó csapat győzött * Az Egri Dózsa NNB I. B-a esa pata szerdán Petőfibányán, az NB m-as Petőfibányai Bányásszál Játszik labdarúgó-mérkőzést, a Magyar Népköztársasági Kapa második nagy döntője keretében* majd vasárnap első őszi bajnoki mérkőzésére Debrecenben! a DVSC-vel kerül sor. Szoros eredmények a megyei I. osztály őszi fordulójának első mérkőzésén Csak röviden... A Hannoverben rendezett nyugatnémet atlétikai bajnok­ságon a 21 éves Franz-Joeef Kemper kimagasló eredményt ért el. 800 m-en 1:44,9-es ide­jével megdöntötte a belga Moens 1955-ben felállított 1:45,7-es Eur apa-csúcsát Vízilabda MNK: Szolnoki Dózsa—Egri Dózsa 6:5 (3:3). Szolnok. Szolnok teljes komp­tett csapatával állt ki az eg­riek megfiatalított csapatával szemben, s a mérkőzést a ren­des játékidőben nem tudta a maga javára fordítani. A 3:3 ál­lás után kétszer háromperces hosszabbítás következett, amelynek végén a hazaiak egy gól különbséggel győztek, » to­vább jutottak az MNK-ban. Az egri fiatalok: Patkó, Szőlösi, Fülöp, Bóta jól megállták he­lyüket. Befejeződött a küzdelem a Nyári Kupa NB I-es csoport­jában is. A kupát az MTK nyerte 6 ponttal a Csepel előtt. 3. Tatabánya, i az SBTC és 5. a Dorog lett. Magyar siker Szegeden: Vas­vári Miklós a Szegeden meg­rendezett Európa- bajnokságon az 500 kcm-es sporthajó CO- osztályában Európa-bajnok lett A lipcsei ejtőernyős világ- bajnokság küzdelmeinek befe­jezése után kialakult a vég­eredmény. A férfiak célbaugró csapatversenyében világbajnok a Szovjetunió lett, míg a ma­gyar csapat a 8. helyre került. A nőknél ugyancsak a Szovjet­unió csapata szerezte meg a vi­lágbajnoki címet a 2. helyen végzett magyar csapat előtt. Csapatversenyben tnlágbajnok a Szovjetunió, 3. pedig Magyar- ország. A labdarúgó NB II. Keleti csoportjának eredményei: Szol­noki MTE—Bp. Előre 1:1, Bor­sodi B.—Jászberény 3:1, MGM Debrecen—Salgótarjáni Ko­hász 3:2, Bp. Spartacus—KIS- TEXT 2:0, Gyulai MEDOSZ— Szegedi VSE 2:1, Békéscsaba— Cegléd 4:1, Pénzügyőr—Miskol­ci Bányász 4:2, Nagybátony— Kiskunfélegyháza 3:0, Kecske- mét—Szolnoki MÁV 30, Szombaton, Illetve vasárnap meg­kezdődött a bajnoki pontokért va­ló küzdelem a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Szomba­ton az Egri Spartacus—Bervai Va­sas találkozóra került sor, amely a bervalak l:0-ás vezetése után 2:2 arányú eldöntetlenre végződött. Vasárnap hét pályán 14 csapat har­colt és minthogy ez várható is volt, nagy küzdelemben, szoros eredmények születtek. A Heves- Gyöngyösi Spartacus mérkőzés igazságos 1:1 arányú döntetlenre végződött, ugyanígy döntetlen lett a GYVSE—Recsk. Mátraaljl Bá­nyász—Apc találkozó is. Csupán a Gyöngyösi Vasas Izzónak, és az Egri Dózsa H-nek sikerült nagy gólarányú győzelmet aratni*,. EREDMÉNYEK: Sírok—Egri Honvéd 3:2 (2:1), Eg­ri Spartacus—Bervai Vasas 2:2 (0:1), Gyöngyösi Vasas Izzó—Gyöngyös- oroszt 4:0, Rózsaszentmárton—Ver- pelét 1:0 (0:0), Heves—Gyöngyösi Spartacus 1:1 (10. GYVSE—Recsk AIXAS Vízvezetékszerelő tanulót felve­szek. Sárdi János, Eger, Petőfi ut­ca 1. JÁRMŰ Opel Record 1962-es, 1500-as, első kézből eladó. Kassal Eger. Farkas- völgy utca 2. 24 ezer km-et futott Wartburg 1000-es első kézből eladó. Besenyő­telek, AG. Skoda Furgon 1100-es, 16 000-ért és egy Sachs öntöző motor 1000 Ft-ért eladó. Vig Mihály, Hatvan, Mészáros L. u. 39. Tátraplán, üzemképes állapotban, sürgősen eladó. MátrafürAl, Fel- szabadulás u. 54. sz. Eladó 250-es Jáwa, kiskerekű motorkerékpár, Gyöngyös, Petőfi út M. 12 500 km-t futott, 64-es kiadású fekete Pannónia motorkerékpár el­adó. Érdeklődni: Eger, Kassai u. 33. (Kanadai templom hátánál.) INGATLAN Eladó 2 szoba, konyha, spájz, kamrás kis családi ház, 57 négy­szögölön, Cím: Gyöngyös, Zöld­kert u. 12. Beköltözhető. Eger, Bartók tér 14. sz. ház be­költözhetően sürgősen eladói •Hl, Mátraaljl Bányász—Apc Ml Egri Dózsa n.—Bélapátfalva *3 (3:1). 1. Csepel—MTK »a a 2. Dorog—Tatabánya Ifi 3 3. Esztergom—Autóbusz 03) x 4. Szív. MÁV—Budai Spart. 13) I 5. Mosonm.—Pécsi VSK Ifi 1 6. Dombóvár—Zalaeg. D. 03) x 7. Sopron—Izzó 131 3 8. Zalaeg. TE—Győri Dt 3* 1 9. Veszprém—TIT. kér. oa 2 10. Szóin. MÁV—Kecskemét IX 2 11. Klskunf.—Nagybátony Ofi 2 12. Miskolci B.—Pénzügyőr 2:4 2 13. Bp. Előre—Szóin. MTE la X 14. Borsodi B.—Jászberény M < Egri Cipőipari Szövetkezet In­gatlant keres megvételre — a vá­ros területén — üzem céljára, lega­lább 100—120 négyzetméter beépí­tett alapterülettel. Mentesítés szüB- séges. Ajánlatokat kérjük Egert Dobó tér 6. sz. alatti központi Iro­dánkba. Hatvanban, kertes családi hásj beköltözhetően, kedvezményes részletfizetéssel, sürgősen eladói Szűcs Ferenc, Hatvan, Tabán n. 57, VEGYES Kerékpár és motorkerékpár so­máncozását. rövid határidőre vál­lalja a Karcagi Vegyesipari KISZ, Karcag. Madaras! üt 24. CSÉB MUNKAHELYÜNK biztosítási és Önsegélyző __________CSOPORTJA.__________ Kö zöljük, hogy a vámosgyftrfe) „Kossuth” Mg. Termelőszövetke« zet l*es számú körbélyegzője elvei szett, mely 1966. július 28-tól ér* vény télén. Figyelem! Szezon végi kiárusítás! Leértékelt áron szandálok és pa< pucsok 80—130—180 forintért. Kés* kény István cipészmester, EgéTj Fazola Henrik u. 4. Szétszedhet ős garázs éladó, Lenin út 78. IR DE TES * '-se

Next

/
Oldalképek
Tartalom