Népújság, 1984. július (35. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-31 / 178. szám

Kf 6. NÉPÚJSÁG, 1984. július 31., kedd Megnyitották a XXIII. nyári olimpiai játékokat MTI kiküldött tudósítói jelentik Los Angelesből) Szombaton este, magyar idő szerint vasárnap hajnali­ban, Los Angelesben meg­nyitották a XXIII. nyári olimpiai játékokat. ‘ Az ünnepségeit a Colise­um stadionban tartották, amely már 1932-ben a nyá­ri játékok versenyeinek egyik színtere volt. Juan Antonio Samaranch, a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság elnöke adta át az ötkarikás lobogót Tom Bradleynek, a rendező város polgármeste­rének. Ezt követően Peter Ueberroth, az Olimpiai Szervező Bizottság elnöke, majd Samaranch mondott ünnepi beszédet. A XXIII. nyári olimpiai játékokat Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke nyitotta meg. Am az elnök bakizott, ugyanis előre meghatároz­ták, hogy Reagan beszéde hány szóból állhat: ezt az olimpiai alapszabályok szi­gorúan rögzítik. Ennek tu­datában lépett a mikrofon­hoz Ronald Reagan, de be­széde az előzetesen közölt 16 szó helyett mégis 17-ből állt. Ahol csak játékokat kellett volna mondania, ott az elnök olimpiai játékokat mondott. Lámpalázas volt Edvin Moses is, amikor a sporto­lók nevében az olimpiai es­küt elmondta. Az egyik mondatba háromszor is be­lekezdett, aztán elhallgatott és csak néhány másodper­ces szünet után folytatta az eskü szövegét. A Coliseum küzdőterére 139 ország sportolói vonul­tak be. Az olimpiai stadi- - ónba érkező nemzeti kül­döttségek sorát a hagyomá­nyoknak megfelelően Gö­rögország sportolói nyitották meg. Az olimpiai fáklyával Gina Hemphill, az 1936-os olimpiai játékok négyszeres győztesének, Jesse Owens- nek az unokája futott a Co- liseumba, ahol az olimpiai lángot a 49 éves Ráfér Johnson, az 1960-as római olimpiai tízpróbabajnoka lob- bantotta fel. Ezzel a cere­móniával megkezdődött az olimpia, amely augusztus 12-én fejeződik be. E két hét alatt 23 sportágban 221 bajnoki címért verseng­hetnek a sportolók. Az első aranyérmet — a női országúti kerékpározás­ban — az amerikai Connie- Carpenter Phinney nyerte. Az olimpia mai verseny­napján 15 sportág versenyei, re kerül sor. Tíz számban bajnókavatás lesz: öt úszás­ban, három sportlövészet­ben, egy-egy pedig tornában és súlyemelésben. Tanácskoznak az afrikai országok olimpiai bizottságai A negyvenöt afrikai or­szág olimpiai bizottságait tö­mörítő szövetség kétnapos rendkívüli tanácskozást kez­dett Los Angelesben. A fő téma a Dél-afrikai Köz­társasággal szembeni tila­lom a sportkapcsolatokban. A jelenlévő Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a tanácskozás első napján hangoztatta: a NOB támo­gatja az afrikai országok erőfeszítéseit Dél-Afrika el­szigetelésére. Ismert, hogy a Dél-afrikai Köztársaság faj­üldöző politikája miatt nem vehet részt az olimpiai já­tékokon. Egyébként a tanácskozá­son részt vett Amadou M’Bow az UNESCO szene­gáli vezérigazgatója is. Sa­maranch közölte: még a nyáron találkozik M’Bow- val, hogy végső formába öntsék a NOB és az UNESCO együttműködési megállápítását. A megyei LSZ ligaülése A Heves megyei Labdarú­gó Szövetség elnöksége teg­nap délelőtt Egerben, a megyei tanács kistanácster­mében tartotta szokásos ki­bővített ligaülését, amelyen jelen volt Pusztai László, a megyei TSH elnöke is. Az ülésen elnöklő dr. Csicsai József, a megyei LSZ meg­bízott főtitkára megnyitójá­ban szólt az értekezlet fon­tosságáról. majd felkérte Miskolczi Lászlót, a szövet­ség elnökét az elmúlt baj­noki év tapasztalatainak ér­tékelésére Az elnök többek között elmondotta, hogy az NB I-be előlépett Eger SE- nek a jövőben jobb kapcso­latot kell kialakítania a me­gyei csapatokkal annak ér­dekében, hogy dinamikusabb legyen a tehetséges fiatalok felfelé áramoltatása. A megyei csapatok leg­utóbbi bajnoki szereplésé­nek értékelésére hamaro­san visszatérünk. A beszá­molóban szó esett még a szakszövetségek munkájáról, s meghatározták a feladato­kat is. Ezúttal adták át a bajnoki érmeket a dobogós helyen végzett felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatoknak. Viczián Zoltán az utánpótlási bi­zottság elnöke jutalma* és oklevelet adott át azoknak, akik a fiatalok nevelése te­rén kitűnitek. Ilyen elisme­résben részesült Pócs Tamás, a Gyöngyösi SE, Lőrincz János, a megyei serdülővá­logatott és Monori Géza, a Hatvani KVSC edzője. A megyei bajnokságban augusztus 11-én kezdődik a pontvadászat, az őszi utol­só fordulóra november 18-án kerül sor. Fordulón­ként ezúttal is szombati és vasárnapi mérkőzések lesz­nek. x Vízilabda A fiatalok is remekeltek 1. Ferencv. Sp. Trnava 3-1 1 2. Videoton—Göteborg 2-0 1 3. Lingby—Bohemians 1-2 2 4. B. Ostrava—Lilleström 2-1 1 5. Düsseid.—R. Kerkrande 2-1 1 6. Liegeois—Bröndby 4-4 x 5. Braunschw.—Deventer 2-1 1 8. Odense—S. Liege l-i x 9. Vitkovice—Linzer ASK 0-0 x 10. Wettingen—Admira 1-1 x 11. Zürich—Klagenfurt 2-0 1 12. Osters—Katowice l-l x 13. Walerengen—Innsbruck 2-1 1 +1 Malmö—Sturm Graz 1-0 1 — TOTÖNYEREMÉNYEK. 13 plusz 1 találat (147 db) = 7836 Ft, 13 találat (570 db) = 5407 Ft, 12 találat (10151 db) = 202 Ft, 11 ta­lálat (82 593 db) = 30 Ft, 10 találat (350 712 db) = 11 Ft. MNK-selejtezők A hét végén játszották az utolsó fordulót a labdarúgó MNK Heves megyei selejte­ző, csoportjában. A tét az or­szágos nagydöntőbe jutás volt, amit az NB I-es Eger SE mellett a Hatvani KVSC-nek, a Recski Ércbányásznak és o Füzesabonyi SC-nek sike­rült kiharcolnia. Eredmé­nyek: HATVANI KVSC— GYÖNGYÖSI SE 4-0 (1-0) Hatvan, 300 néző. V., Ri- degh. Hatvan: Takács — Lakatos, Borics, Kerek, Hegyi, Gohér, Sváb. Pádár, Kovács, Zombo- ri, Tóth, (Hegedűs). Edző: Gál Béla. Gyöngyös: Nagy A. — Orosz, Molnár. Bársony, Tóth, Jakab, Ferenc, Soltész, Vajda. (Nagy Gy.), Vágó, Csomány. Edző: Treiber Rudolf. A végig jobban játszó és többet támadó hazai csapat megérdemelten győzött. G.: Tóth 2, Sváb, Kovács. Jók: Takács, Hegyi, Zombori, ill. Orosz, Csomány. (Keresztfalvi) FÜZESABONYI SC— HEVESI SE 3-1 (1-1) Heves, 500 néző. V. Mont- vai. Füzesabony: Vályi — Mudricz- ki (Polgár), Torbavecz, Lakatos J.. Hudák, Mártha, Kiss II., Ta­kács. Bari (Szabó), Jónás, La­katos I.. Edző: Balogh Mihály. Heves: Marosvári — Patkó, Kolozsvári, Veres, Nász, Csin­talan. Kalmár (Maksó), Deli, Pásztor. Balázs (Magyar), Ben- csik. Edző: Varga István. Kiegyenlített első félidő után ugrásszerűen feljavult a jobb erőben levő bajnok­csapat teljesítménye, s ma­gabiztosan nyert régi rivá­lisa otthonában. Igazi kupa­küzdelmet láthatott a szép számú közönség. G.: Mártha 11-esből, Jónás, Hudák, illet­ve Bencsik. Jók: Torbavecz, Mártha (a mezőny legjobbja), Kiss II., Takács, Lakatos I., illetve Nász, Bencsik. (Szigetváry) RECSKI ÉRCBÁNYÁSZ— BÉLAPÁTFALVI ÉPÍTŐK 3-2 (2-1) Recsk, 400 néző. V.: Ma­rosvári. Nagy küzdelemmel nyer­tek a piros-feketék. G.: Tóth, Bencsok, Szabó, ill. Cseh, Sas vári. Gyöngyös—Várna 87—59 Rangos mezőnyben céloztak A benevezett klubok csak­nem mindegyike szerzett egy- egy győzelmet a gyöngyösi kétnapos jubileumi lövész- versenyen. A mezőny rangját és kiegyensúlyozottságát is bizonyítja ez a „szórás”. A Zalka-lőtéren egy külön ver­seny is folyt, ennek vég­eredménye az összesített pontverseny alapján: Gyön­gyös—Várna 87—59. Azaz a vendéglátó MHSZ Kitérő­gyári Vasutas LK legjobb­jai legyőzték bolgár testvér­klubjukat. A várnaiaknak azonban több egyéni győzel­mük akadt Borisz Nedelcsev, Ludmilla Petrova, Szvetlána Diseva, Kraszimir Krasztev, Kraszimira Georgieva és Kraszimira Petrova révén. A lebonyolított 18 versenyszám jobb eredményei: Standard pus­ka, 80 lövéses, Ifjúsági leány: 1. Rácz Györgyi (Gyöngyös) 581. 2. Jéger (Ikarus) 563, 3. Major (MHD) 563. Nők: 1. Ludmilla Petrova (Várna) 581, 2. Seszták (Gyöngyös) 579. 3. Diseva (Vár­na) 577. Kisöbű sportpuska, 60 lövés, ifjúsági fiú: 1. Borisz Nedelcev (Várna) 583. 2. Molnár (Gyöngyös) 575, 3. Weyde (Ika­rus) 573. Férfiak: 1. Lenkei László (Gyöngyös) 590, 2. Édes (Gyöngyös) 590, 3. Mátó (Ika­rus) 588. összetett puskás számok. 3x20 lövés, ifjúsági leány: 1. Rácz Györgyi 550, 2. Jéger 510, 3. Pál (Salgótarján) 499. Nők: 1. Szvet­lána Diseva 548, 2. Seszták 547, 3. Berkics (Gyöngyös) 544. Szabadpisztoly 60 lövés, ifjú­sági ns: 1. Tóth Tamás (Eger) 544. 2., Papanitz (Salgótarján) 540, 3. Ivanov (Várna) 515. Fér­fiak: 1. Kraszimir Krasztev (Várna) 541, 2. Zsokár (MHD) 537. 3. Z*. Disev (Várna) 520. Borisz Nedelcsev, a várnaiak fiatal sportmesterjelöltje 580 körrel megnyerte számát. Női standard pisztoly, 30+30 lö­vés: 1. Kraszimira Georgieva (Várna) 568, 2, Patay (Ikarus) 554. 3. K. Petrova (Várna) 541 Gyorstüzelő pisztoly, 2x30 lövés. Junior flu: 1. Jambrik (Ikarus) 584, 2. O. Pavlov (Várna) 569, 3. Tóth (Eger) 565. Versenyszámonként az el­ső három helyezett oklevél- és tiszteletdíjazásban része­sült, a győzteseknek és he­lyezetteknek Koncz György, a MÁV Kitérőgyártó Üzem pártbizottságának titkára ad­ta át. A bolgár lövészcsapat a gyöngyösiek kalauzolásával hétfőn Budapesten és Viseg- rádon tett kirándulást, ma a Thorez bányaüzemet tekintik meg. Megy a sorozat a kiállásokban (Fotó : Szabó Sándor) AGRIA ’84 A szovjet Ohotnyik lett az első Dr. Kort (holland), Gempe (NDK-beli) is csoportgyőztes Labdarúgó­játékvezetők Az egri Puhl Sándor NB I -es kerettag Ludányi kezéről a kapu felé tart a labda (Fotó: Szántó György) Véget ért az országos if­júsági vízilabda-bajnokság, 'áíiol az egriek a kiegyenlí­tett mezőnyben az értékes harmadik helyet szerezték meg. Huszonhat év után új­fa sikerült az ESE fiataljai­nak dobogós helyen végez­niük. A bajnokság végered­ménye: 1. Tungsram 18 16 1 1 230-159 33 2. KSI 18 15 — 3 217-131 30 S. Eger SE 18 11 3 4 184-172 25 4. BVSC 18 9 2 7 211-213 20 5 Szolnok 18 9 1 8 180-170 19 6 Tatab. 18 7 1 10 191-209 15 7. U. Dózsa 18 5 3 10 190-201 13 8. FTC 18 4 3 11 176-230 11 9. Szentes 18 4 — 14 184-211 8 10. Kecském. 18 3 — 15 152-219 6 A bronzérmes egri csapat tagjai: Szilágyi Péter, Tűzkő Gyula (kapusok), Bíró Atti­la, Tóth Kálmán, Lőrincz György, Denk Zoltán, Za- lánki Gábor, Tóth Péter I., Tóth Péter II., Ludányi Csaba, Telek Norbert, Frank Tamás, Dorkó Csaba me­zőnyjátékosok. Az együttes edzője Mátyás László. Véget ért a sorrendben nyolcadik, számos szempont­ból minden előzőt felülmú­ló egri nemzetközi sakkver­seny. Az utolsó fordulók iz­galmai alaposan próbára tet­ték a versenyzőket, legvé­gül a versenybíráknak volt bőven dolguk, amíg kiszá­mították a helyezéseket. A mestercsoport tizedik fordu­lójának függőjátszmáit még éjjel is játszották, a befeje­ző játéknapon aztán egy tízórás parti tett pontot a verseny végére. Szabolcsi és Deák többe­ket is megvárakoztatott — győzelemmel bármelyikük díjat nyer — döntetlenjük mások reményeit váltotta valóra. A lengyel Jasnikow- ski végig az élbolyban ha­ladt, többször volt listaveze­tő, mégis „elúszott” az első helye, mert kikapott Ohot- nyiktól. Utóbbi a verseny markáns egyénisége, koráb­ban keveset hallatott magá­ról, a legjobbkor került az élre. Svájci rendszerű lebo­nyolítás esetén természetes, hogy pontszámban kicsi a a különbség, induláskor azonban bizonyára többre számított a szovjet Archtpov, a csehszlovák Plachetka és ezzel csak a legismertebbe­ket említettük. Különösen érdekes volt az öt fordulóig százszázalékos Perényi játéka, aztán a kö­vetkező hat játszmában csak másfél pontot szerzett. Elis­merést érdemel az egri Mé­száros, aki növelte EJlő-pont- számát. A fiatal László fel­került a FIDE-listára és teljesítette az ifjúsági arany­jelvényes szintet a hazai ér­tékrendben. A mesterjelölt és nyílt versenyű csoportban a végig vezető helyen állók nyertek. Azonos pontszám esetén a Bucholcz-féle számítás dön­tött. Mestercsoport (57 induló): I. Óhotnyik (szovjet) 8, 2. Jasnikowski (lengyel) 8, 3. Majorov (szovjet) 7,5, 4. Var- nusz (MTK-VM) 7,5, 5. Vogt (NDK-beli) 7,5, 6. Peschina (szovjet) 7, 7. Archipov (szov­jet) 7, 8. Larc (csehszlovák) 7, 9. Pachetka (csehszlovák) 6.5, 10. Perényi (Szolnok) 6,5, II. Karsa (PMSC) 6,5, 12. Petrán (Bp. Honvéd) 6,5... 19. Mészáros (ESE) 6 pont­tal. Az egri László 5, dr. Ga- ra 4,5 pontot szerzett. Mesterjelölt csoport (58 in­duló): 1. dr Kort (holland) 8, 2. Kiss (Szolnok) 7,5, 3. Doleschall (Tipográfia) 6,5, 4. ifj. Szöllösi (Tipográfia) 6, 5. Herendi (Tipográfia) 6, 6. Molnár Z. (Veszprém) 6, 7. Szabó (Tungsram) 6, 8. Gyurkovics (Vasas) 6, 9. Ja- gicza (ESE) 6, 10. Szögi (Va­sas) 5,5, 11. Kádas (Szolnok) 5.5, 12. Ballai (DUSE) 5,5. . . 24. dr. Horváth (ESE) 4,5,... 26. Kladiva István (ESE) 4,5, 27. Sándor (ESE) 4,5... 32. Grescsák (ESE) 4. . . 36. Kiss (GYSE) 4. . . 38. Forgó E. (ESE) 4, 39. Bördős (ESE) 4... 42. Orosz (Heves) 3,5.. . 48. András (ESE) 3,5.. 51. Racskó (ESE) 3... 53. For­gó J. (Heves) 3, 54. Hegedűs (Füzesabony) 3, 55. Kladiva Imre (Füzesabony) 3 pont­tal. Nyílt verseny (38 induló): 1. Gempe (NDK-beli) 7,5, 2. Vadócz (jugoszláv) 7, 3. Bán­ki (Orosháza) 6,5, 4. Roscher (NDK-beli) 6, 5. Schönemann (NDK-beli) 6, 6. Sipka (E. Forgácsoló) 6, 8. Fehér (Ka- posgép) 5,5.. . 10. Csanálosi (Füzesabony) 5,5. .. 13. Vá- radi (E. Forgácsoló) 5. .. . 20. Barta (E. Forgácsoló) 4,5, 21. Bán (Heves) 4,5,... 24. Lu­kács (ESE) 4, 25. Pápista (E. Forgácsoló) 4, 26. Kiss (Heves) 4.. . . 29. Bartha (E. Forgácsoló) 3,5,... 33. Ma­lik (Füzesabony) 3,... 35. Szabó (E. Forgácsoló) 2, 36. Bodnár (E. Forgácsoló) 1,5 ponttal. A versenyen bíróként köz­reműködött : Báthory Attila, Engel Tibor, Kálosi János, Rádi Károly, Bozsik Nán­dor, Rauch Ferenc, Vadászi János. Eredményhirdetéskor Tarjányi Géza, az ESE szak­osztályelnöke tartott rövid értékelést, majd a rendezők nevében búcsúzott a ver­senyzőktől. Fesztbaum Béla Az 1984—85-ös labdarúgó bajnoki év kezdete előtt ki­jelölték a különböző szintű osztályok vetékvezető-kere- teit. Hosszú idő után Heves megyének ismét van NB I-es játékvezetője, az egri Puhl Sándor személyében. Mester István (Kompolt) és Mészáros György (Hatvan) továbbra is tagja az NB li­es vezető keretnek. Az egri székhelyű Mátra- csoport területi küldőbizott­ságához három megyéből és a fővárosból összesen 36 já­tékvezetőt terjesztettek fel. Ezek a következők: Borsod m.: Bozsik Imre (országos utánpótlás kerettag), Juhász István, Kovács Sándor, Lé- nárt Géza, Lója Béla, Mol­nár II. József, Mozgó Tibor. Pecze István, Zvolenszki László. Heves m.: Osvárt Imre, Marosvári Csaba (orsz. up. kerettagok), Montvai István, Ridegh József, Da- rók Attila, Paksi András. Molnár László, Barankovics Béla, Csík László. Nógrád m.: Makovinyi Sándor, Ta­kács György (orsz. up. ke­rettag), Ágoston András, En- reiter Sándor, Tálas János. Martinkó János. Budapesti LSZ: Borossay Béla, Dudás Zoltán, Fehér Nándor, Hal- mosi Béla, Ila Lajos, Juhász Péter, Parin Lajos, Pály Gyula, Ring János, Selmeczi József, Stamler Péter, Vi- rágh Iván.

Next

/
Oldalképek
Tartalom