Népújság, 1983. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-06 / 263. szám

APRÓHIRDETÉS JŐLŐOLTVÁNY­ERAKATUNKBAN jvember 1-től kapható 24 fajta «váló termelésbiztonságú borszőlő, fajta, magas termőképességű, Ivóié minőségű csemegeszőlő. ' NYITVA: munkanapokon, 8-16-ig.- Cím: „Rákóczi” Mgtsz, 3261 Abasár. Utánvéttel szállítunk I // KAEV 10. SZ. GYÁRA felvesz legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező gépgyártás­technológusokat. Jelentkezni lehet a gyár műszaki osztályvezetőjénél EGER, Kistályai út 6. sz. KIADÓHIVATAL FELVESZ főállású hirdetésszervezőt Budapesten kiadásra kerülő évenként hat alkalommal megjelenő szakmai folyóirathoz. Kötetlen munkaidő. m A munkaterület: Észak- és Kelet-Magyarország. A jelentkezéseket a következő levélcímre kérjük: Budapest 5. Pf.: 617. 1373 Felvételre keresünk gyártmányfejlesztői beosztásra GÉPÉSZMÉRNÖKÖT. JELENTKEZÉS: Fémelektro Szövetkezet műszaki vezetőjénél. Telefon: 13-602 EGER, Szederkényi u. 68. sz. Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat 2 műszakos munkarendben dolgozó műanyag- és hőszigetelő üveggyártó üzeme ASZTALOS, ÜVEGES SZAKMUNKÁSOKAT és FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT KERES FELVÉTELRE. Munkásszállás, üzemi étkeztetés biztosított. JELENTKEZNI LEHET: EGER, Sas út 94. Műanyag- és üveges üzem vezetőjénél. EXPRESSZ INGATLAN Telekelhető hétvégi telek, faházzal eladó. Érdeklődni este 6 után Bezzeg. Telefon: 13-155/73 mellék. Gyöngyösön, zöld­övezetben 2 szobás, gázfűtéses lakás el­adó. Érdeklődni 17 órától Gyöngyös, Zöldhíd u. 3. IV. 2. Kós. Eladó Poroszlón 259 és 273 négysz., be­építhető telek. Hét­végi háznak is meg­felel. Érdeklődni Eger, Remenyik Zs. u. 15. m/3. Eger belterületén, társasház építésre alkalmas telket vagy romos házat keresek. „Közművesített” jel­igére az egri hirde­tőbe. Garázs eladó. Érdek­lődni Hatvan. Mező I. u. 23. Hl. e. 3. Bódlné, JARMO 1500-as Polski Fiat 1985 novemberig mű­szakizott 4000 kilo­métert futott motor­ral ejadó Kiss Ist­ván, Mezőtárkány, Mátyás király u. 44; _____________ E ladó ZD írsz. Wart­burg Tourist vonó­horoggal, Sürgősen. 1985 májusig műsza­ki vizsga. Füzesa- bony, Úttörő 43, Zsiguli Combi ZY-os írsz, eladó. Kardos, Ostoros, Hunyadi u. 50. sz._______________ U G Wartburg eladó. Érdeklődni este 6 után. Eger, Kallóma­lom 38. II/7. Eladó 3,5 tonnás bil­lenős pótkocsi 2-es függesztett újszerű eke. Heréd, Csillag út 19._______________ J ó állapotban lévő Simson S 51 N mo­torkerékpár eladó. Andomaktálya, Jó­zsef A. u. 3. VEGYES Eladó bontásból származó 24 db 5,5—6 m-es gerendák 5s 2 db ikerablak. Eger, Körmöcbányái a. 6,_________________ Hathónapos magyar- tarka üszőborjú el­adó. Füzesabony, Temető 53. Erdeklőd- nl egész nap. ______ E ladó HITACHI DE— 65 tip. 3 fejes 3 me­móriás DECK, HA— 4800 HITACHT erősítő és 2 db HS—280 hangfal. Tel.: 10-291. Eladó Wartburg PJ Rózsákat és összes Füzesabony, Üttö- dísznövényeinket is- rő út 27. Megte- mertető. színes nagy kinthető naponta árjegyzékünket ké­idélután. __________résére díjtalanul IN forgalmi rend- megküldjük. Vidéki számú Zsiguli eladó, növénymegrendelése- Megklmélt állapot-ket postán, panto- ban. Érdeklődni san szállítjuk. Szal­GyöngyöstarJ án, kai díszfaiskola-ró- Hősök út 54. zsakertészet, Buda­— =r—r-------— pest, Pf. 5/206-1368 5 éves Robur te--*:/—-——-—---------— h ergépkocsi és ARO Styl fűrész eladó. M 461 terepjáró gk. Kerecsend. Váci Mi­eladó. Gyöngyös- hály u, 2, ____________ p ata. Szűcsi u. 2. Öntöttvas légfűté- Kiss József. ses kazán eladó. PP-s rendszámú Eger, Malom u, 12, Trabant Combi el-Garázsajtó eladó, adó. Hatvan, Ifjú-Egér, Üjsor u. 18/a Ság út 21. Herná-2 db új JOWS Mark dl.__________________—2 tip. CB-rádió, N agyméretű 240X160vámkezelve eladó. személygépkocsi- Érdeklődni 19 órá- utánfutó eladó. Ér-tól az egri 15-619-es deklődnl lehet egész telefonon. _______ n ap Hatvan, Alkot- Megnyitottam Ost- mány út 23. lom büfémet Eger, ZJ 82—14 Lada el- Bástya u. 46.. adó 1984-ig műsza- Gárdonyi-háznál, kizva. Érdeklődni Szeretettel várom Füzesabony, József kedves vendégei­A. 3,________________ met. Gyárfás Fe­r endszámú ­INGATLAN Ostoroson befeje­zés előtt álló 4 szo­bás + nagy garázsos új családi ház 250 n.-öl telken eladó. Érdeklődni 14-940 te­lefonon este 6 óra után. ________ E gri társasház épí­téséhez társat kere­sünk. Jelentkezés „11984 ősze” jeligére az egri hirdetőbe. Eger üdülőkörzeté­ben gázfűtéses, ker­tes családi ház mel­léképületekkel sür­gősen eladó, vagy elcserélhető. Érdek­lődni este 6 után a 15-366-os telefonon. Eladó 2 szoba, össz­komfortos 54 mJ OTP-öröklakás 420 000 kp + 180 000 OTP-vel. Érdeklőd­ni Rákóczi út 34. IX/24.________________ Fűtött garázs kiadó. Válaszokat telefon- szám-megjelöléssei „November 1-től” jeligére az egri hir­detőbe;______________ F üzesabony Nagy- szohoda út 35. sz. alatt családi ház szőlővel, gyümölcs­fákkal eladó. Markazon 2 szobás, komfortos családi ház lakható mellék­épülettel. garázzsal, 278 négyszögöl te­lekkel eladó. Érdek­lődni Balogh István Márkáz, Felszabadu­lás üt 47. Gyöngyös központ­jában 2 szobás, gáz­fűtéses szövetkeze­ti lakás azonnal be­költözhetően eladó. Érdeklődni Gyön­gyös, Zöldhid u. 11/2. 1/2, Magyart. Gyöngyösön 2 szo­ba. komfortos csa­ládi ház sürgősen, áron alul eladó. Ér­deklődni Gyöngyös, Kossuth u. 6. Tar­jányi Elek. Telefon: 12-532. _______________ E ladó 2 szobás. 65 négyzetméteres, gáz­fűtéses lakás, kp + OTP-átvállalással Megtekinthető egész nap Gyöngyös. Far­kas Tamás u. 11. un.____________ E lcserélném gyön­gyösi 2 és fél szo­ba, étkezőfülkés, összkomfortos szö­vetkezeti lakásomat 2 db kisebbre. Min­den megoldás érde­kel. „Mátra 983- 8060” jeligére Gyön­gyös Pf. 115. Gyöngyösön 2 szo­ba, komfortos csa­ládi ház, pince, ga­rázs eladó. Érdek­lődni minden párat­lan napon. Gyön- gyös, Bocskai u. 7. Vámosgyörk, Kos­suth u. 37. alatti csa­ládi ház beköltöz­hetően eladó. Ér­deklődni Vámos­györk, Vöröshad­sereg u, 66._________ C saládi ház telek­kel készpénzért sür­gősen eladó. Cím: Abasár, Visontai út 14. Érdeklődni le­het Visontai út 13. bármikor, Vargá- éknál. JÁRMŰ Lada Combi 4 éves és ITT musik cen­ter. vámkezelt eladó. Majoros Eger. Szov- Jethadsereg út 35. ZL-es Trabant 86- ig érvényes vizsgá­val, 48 500 km-el el­adó. Érdeklődni 15 h. után Eger. Albert F. út 2. Kardos. UE Skoda 100 L el­adó. Andomaktá- lya. Cj élet 25. Jó állapotban levő MTZ 50-es traktor sürgősen eladó. Zá­rónk, Lenin út 122. CP-s Wartburg jó állapot- NDK mély gyer- ban. és egy 250-es mekkocsi eladó. Jáwa motorkerék- Eger, Makiári út 97. pár eladó. Érdek- 3 db 10 hektoliteres lődni 18 órától va- hordó eladó. Gyön- sámap egész nap. gyöstarján. Pozsonyi Gyöngyös, Petőfi u. út 16. Érdeklődni 47/3._________________este 5 óra után. 1 500-as Polsikl Fiat Eladó harisnya- eladó. vagy Trabant szemfelszedő gép. Combira cserélhető, cím: Gyöngyöspata Abasár, Völgy u. Dobrányi u. 9., Be- 14A._______________ reczné. N agy teherbírású 2 m Zalagyöngye, gyöke- hosszú. 1,60 m. szé- rés. utánvéttel szál­les utánfutó sürgő- Htok .1. oszt. 15,— sen eladó. Érdek- Ft, II. o. 10,— Ft. lődni Gyöngyös. Él- Cím: Fehér József munkás u. 73. 3283 Tamazsadány, Marx út 13. I Bontásból 3 db 100X160 cm-es mé­retű ablak eladó. . Eger. Berzsenyi u. 2. VEGYES Jó állapotban lévő, Eladó 380 W 600 sza- bőrbetétes stíl ülő-lagfűrész, betonke- garnitúra, professzi- verő, aitők. abla- onális, húrozott Wil- kok. választási ma­son teniszütő, fém lacok. Füzesabony, tollaslabdaütők el. Kertész út 8, _______ a dók. Érdeklődni le- Takarító és szőnyeg- het hétköznap 18 óra tisztító kisiparos, után: Nagy Márta, festés utáni és egyéb Eger, Maklári út 49. takarításokat. sző- Eladó egy OHRA |7e,e.;, szőnyegpadló 512-es típusú, német gyártmányú automa­tikával ellátott gzi-óárné Gyöngyös, lárd tüzelésű kály- APrUia- 4; u- 5-____ h a, mely 1 évig volt Buxus eladó. 40 cm használva, valamint magas, nagy meny- egy megkímélt álla- nyiségben, 25 Ft/db. pótban levő olaj- Túri József. Füzes­kályha. Cím: Félné- abony, Dózsa 54, met, Hámán Kató_„ ., .__. . .. u .» Bordo, neobarokk stl­—: :------------------------ lusú ülőgarnitúra el­választási malacok adó. Érdeklődni egész eladók. Ostoros, Pe-nap, Eger, Tordai u, tőfi út 6. Csuhaj. 2. fszt. 2, Légrádi. Kiemelt budapesti munkára, magas kereseti lehetőséggel a Közép-magyarországi Közmű- és Mélyépítő Vállalat felvesz: ács, vasbetonszerelő, csőszerelő, hegesztő, kőműves szakmunkásokat, kubikosokat, segédmunkásokat. Helyben biztosítunk szállást, étkezést. Nógrád és Heves megyéből munkásszállító autóbuszjárataink vannak. Jelentkezés: Felvételi irodáinkban Budapesten, közvetlenül a 3. sz. metróállomások mellett: — Arany János utcai megállónál, Budapest, VI., Zichy Jenő u. 1. (Bajcsy-Zs. u. sarok) — Kőbánya-Kispest végállomásától 600 m-re, a 31. sz. mh. fő-építésvezetőségen, XIX., Kispest, Vak Bottyán u. 43. sz. házzal szemben, valamint a központban: Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6. Azonnali belépéssel keresünk, jó kereseti lehetőséggel külföldön végzett munkára EC2B vagy ennél magasabb minősítéssel rendelkező hegesztőket. Azonos minősítésű Zis Hallei és TUV vizsgát is elfogadunk. A meglévőnél magasabb minősítés megszerzését a vállalat lehetővé teszi. JELENTKEZÉS: a MÁTRAALJAI ÁLLAMI GAZDASÁG MÄTRAPACK ÜZEMÉNÉL levélben, vagy személyesen. 3060 PÁSZTÓ, Nagymező út 3. Telefon: 50 28 mellék. Kőbányai Sörgyár Gyöngyösi Kirendeltsége férfi munkavállalókat felvesz gépkocsi-rakodói munkakörbe. Gyöngyös, Körösi Cs. S. u. 4. Rüitinos gyors- és gépírói gyakorlattal rendelkező középiskolai végzettségű dolgozót keresünk titkárnői munkakörbe. Belépés azonnal lehetséges. AGROMECHANIKA IPARI SZÖVETKEZET EGER. HALÁLOZÁS Köszönetét mondunk mind- azoknak, akik BARTÓK LÁSZLÓ temetésén részvételükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, munkatársaknak és ismerősök­nek, akik GÁSPÁR JÓZSEF temetésén részt vettek és virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. _______A gyászoló család. K öszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk KARUK IMRE nyug. tanár temetése alkalmival meg­jelenésükkel, virágaikkal és táviratukkal részvétüket nyilvánították és fájdalmunkat enyhítették. ______A gyászoló család. K öszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, jó­barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyák ÖZV. JENÉI JOZSEFNÉ temetésén részt vettek, rész­vétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. FELVESZÜNK: targoncást fűtőt (3 műszak, lehfet nyugdíjas is) rakodót, csapost, fejtőüzemi dolgozót, géplakatost, udvari munkást. Sörkirendeltség, EGER. A Heves megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya, PÁLYÁZATOT hirdet, árhatósági főelőadói munkakör betöltésére. Követelmény: közg. egyetem vagy számviteli főiskolaii végzettség. Jelentkezés: Hm-i T V. B.‘ Mg-i és Éleim. Osztályán, Eger, Kossuth u. 9. A Heves megyei Vízmű Vállalat eladásra kínál: 1 db 38 férőhelyes IKARUS 211 autóbuszt, valamint 1 db rövidített platós ZIL G 130-as gépkocsit. Érdeklődni lehet a vállalat szállítási csoportjánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom