Népújság, 1976. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-04 / 183. szám

Sorsolás Labdarúgó NB III. f Több olvasónk kérésének ele- ! get téve, az alábbiakban ismét I. közöljük a labdarúgó NB III. ! északkeleti csoportjának sorsolá­I sät. I. forduló: Vili. 8. (16.30) Nagy- bátony—H. Kinizsi, Gyöngyösi Spartacus—DMTE, Leninváros— Siküveggy., Ikarus—Egri Vasas, K.baroika—Papp J. SE, MVSC— Bocskai SE, Sátoraljaújh.—Kis­várda, Sal. KSE—Záhony, Nyír­egyháza— Rudabánya, B.gyarmat —Borsodi Bányász. II. forduló: VIII. 15. (16.30). II. Kinizsi—B.gyarmat, Borsodi B.—Nyíregyháza, Rudabánya— Sál. KSE, Záhony—Sátoraljaújh., Kisvárda—MVSC, Bocskai SE— K.barcika, Papp J. SE—Ikarus, Egri Vasas—Leninváros, Síküveg­gyár-Gyöngyös, DMTE—Nagy- bát.ony. f II. forduló: Vili. 21. (16.00). H. Kinizsi—DMTE, Nagybátony— Sígüveggy., Gyöngyös—Egri Va­sas, Leninváros—Papp J. SE, Ikarus—Bocskai SE, K.barcika— Kisvárda, MVSC—Záhony, Sátor­aljaújhely—Rudabánya, Sál. KSE —Borsodi Bányász, Nyíregyháza —B.gyarmat. IV. forduló: Vili. 20. (16.00). nyíregyháza—H. Kinizsi, B.­gyarmat—Sál. KSE, Borsodi B.— Sátoraljaújhely, Rudabánya— MVSC, Záhony—K.barcika, Kis­várda—Ikarus, Bocskai SE—Le­li nváros, Papp J. SE—Gyöngyös, Egri Vasas—Nagybátony, Sík­üveggyár—DMTE. V. forduló: IX. 5. (15.30). H. Kinizsi—Síküveggyár, DMTE— Egri Vasas, Nagybátony—Papp J. SE, Gyöngyös—Bocskai SE, Le- nínváros—Kisvárda, Ikarus—Zá­hony, K.barcika—Rudabánya, MVSC—Borsodi B., Sátoraljaújh. —B.gyarmat, Sál. KSE—Nyíregy­háza. VI. forduló: IX. 12. (15.30). Sal. KSE—H. Kinizsi, Nyíregy­háza—Sátoraljaújh., B.gyarmat— MVSC, Borsodi B.— K.barcika, Rudabánya—Ikarus, Záhony—Le- ninváros, Kisvárda—Gyöngyös, Bocskai SE—Nagybátony, Papp J. SE—DMTE, Egri Vasas—Sík­üveggyár. VII. forduló: IX. 19. (15.00). H. Kinizsi—Egri Vasas, Síküveg­gyár—Papp J. SE, DMTE—Bocs­kai SE, Nagybátony—Kisvárda, Gyöngyös—Záhony, Leninváros —Rudabánya, Ikarus—Borsodi B., K. barcika—B.gyarmat, MVSC— Nyíregyháza, Sátoraljaújhely— Sál. KSE. Vili. forduló: IX. 26. (15.00). Sátoraljaújh.—H. Kinizsi, Sál. KSE—MVSC, Nyíregyháza—K.­barcika, B.gyarmat—Ikarus, Bor­sodi B.—Leninváros, Rudabánya —Gyöngyös, Záhony—Nagybá­tony. Kisvárda—DMTE, Bocskai SE—Síküveggyár, Papp J. SE— Egri Vasas. IX. forduló: X. 3 -tf*M Kinizsi—Papp J. SE, Egri Vasas —Bocskai SE, Síküveggyár—Kis­várda, DMTE—Záhony, Nagybá­tony—Rudabánya, Gyöngyös- Borsodi B., Leninváros—B.gyar­mat, Ikarus—Nyíregyháza, K.­barcika—Sál. KSE, MVSC—Sátor- allaújhely. X. forduló: X. 10. (14.00). MVSC—II. Kinizsi, Sátoraljaújh. —K.barcika, Sál. KSE—Ikarus, Nyíregyháza—Leninváros, B.­A Népújság tippjei a 32. hétre: 1. BVSC—Oroszlány 1 2. G.-MAVAG—MÁV DAC I X 3. Sz MÁV—Várpalota 4. Sz.-fehérvár—N.-karüzsa 1 5. Fűzfő—Pécs 1 x 6. Egri Dózsa—V. Izzó 1 7. Szekszárd—Volán x 2 8. Gyula—Szegedi VSE 2 9. Jánoshalma—Láng X 10. E, SMTK—K.-méti SC X 2 11. Gyöngyös—Debreceni MTE 1 12. B.-gyarmat—B Bányász 1 x 13. EMG Sashalom—Siófok 1 Pótmérkőzések: 14. Pécs—Bauxitbányász 1 13. Körmend—Ajkai Bányséz x 2 16. Alumínium—soproni KSE x 1 gyarmat—Gyöngyös, Borsodi B.-r Nagybátony, Rudabánya—DMTE, Záhony—Síküveggyár, Kisvárda —Egri Vasas, Bocskai SE—Papp J. SE. XI. forduló: X. 17. (13..30). H. Kinizsi—Bocskai SE, Papp J. SE —Kisvárda, Egri Vasas—Záhony, Síküveggy.—Rudabánya, DMTE— Borsodi B., Nagybátony—B.gyar­mat, Gyöngyös—Nyíregyháza, Leninváros—Sál. KSE, Ikarus— Sátoraljaújh., K.barcika—MVSC. XII. forduló: X. 24. (13.30). K. barcika—11. Kinizsi, MVSC— Ikarus, Sátoraljaújh.—Leninvá­ros, Sál. KSE—Gyöngyös, Nyír­egyháza—Nagybátony, B.gyarmat —DMTE. Borsodi B.—Síküveg­gyár, Rudabánya—Egri Vasas, Záhony—Papp J. SE, Kisvárda— Bocskai SE. XIII. forduló: X. 31. (13.30). }l. Kinizsi—Kisvárda, Bocskai SE—Záhony, Papp J. SE—Ruda­bánya, Egri Vasas—Borsodi B., Síküveggyár—B.gyarmat, DMTE —Nyíregyháza, Nagybátony— Sál. KSE, Gyöngyös—Sátoralja­újhely, Leninváros—MVSC, Ika­rus—K.barcika. XIV. forduló: XI. 7. (13.00). Ikarus—H. Kinizsi, K.barcika— Leninváros. MVSC—Gyöngyös, Sátoraljaújhely—Nagybátony, Sál. KSE—DMTE, Nyíregyháza— Síküveggyár, B.gyarmat—Egri Vasas, Borsodi B.—Papp J. SE, Rudabánya—Bocskai SE, Záhony —Kisvárda. XV. forduló: XI. 14. (13.00). H. Kinizsi—Záhony, Kisvárda— Rudabánya, Bocskai SE—Borsodi B., Papp J. SE—B.gyarmat. Egri Vasas—Nyíregyháza. Síküveg­gyár— Sál. KSE, DMTE—Sátor­aljaújhely, Nagybátony—MVSC, Gyöngyös—K.barcika, Leninvá­ros—Ikarus. XVI. forduló: XI. 21. (13.00). Leninváros—H. Kinizsi, Ikarus— Gyöngyös, K.barcika—Nagybá­tony, MVSC—DMTE. Sátoralja­újh.—Síküveggyár, Sál. KSE— Egri Vasas. Nyíregyháza—Papp J. SE, B.gyarmat—Bocskai SE, Borsodi B.—Kisvárda, Rudabá­nya—Záhony. XVII. forduló: XI. 26. (13.00). H. Kinizsi—Rudabánya, Záhony —Borsodi B.. Kisvárda— B.gyar­mat, Bocskai SE—Nyíregyháza, Papp J. SE—Sál. KSE, Egri Va­sas—Sátoraljaújhely, Síküveg­gyár— MVSC, DMTE—K.barcika, Nagybátony—Ikarus, Gyöngyös— Leninváros. XVIII. forduló: XII. 5. (13.00). Gyöngyös—H. Kinizsi, Leninvá­ros—Nagybátony, Ikarus—DMTE, K. baröika—Síküveggyár. MVSC— Egri Vasas, Sátoraljaújhely— Papp j. SE, Sál. KSE—Bocskai SE, Nyíregyháza—Kisvárda, B.­gyarmat—Záhony, Borsodi B.— Rudabánya. Síi. förSúSn XII. 12. (13.60). H. Kinizsi—Borsodi B., Rudabá­nya—B.gyarmat. Záhony—Nyír­egyháza, Kisvárda—Sál. KSE. Bocskai SE—Sátoraljaújh., Papp J. SE—MVSC. Egri Vasas—K.­barcika, síküveggyár—Ikarus, DMTE—Leninváros, Nagybátony —Gyöngyös. XX. (Tavaszi I.) forduló: XII. 19. (13.0Ó). H. Kinizsi—Nagybá­tony, DMTE—Gyöngyös, Sík­üveggyár—Leninváros, Egri Vá- sas—Ikarus, Papp .1. SE—K.bar­cika, Bocskai SE—MVSC, Kis­várda—Sátoraljaújhely, Záhony— Sál. KSE. Rudabánya—Nyíregy­háza, Borsodi B.—B.gyarmat. A bajnoki címre esélyesek a bervai kézilabdások Alig néhány éve jelent meg a sportág képzeletbeli színpadán az Egri Vasas női kézilabda­csapata, de ez a viszonylag rö­vid idő is elég volt ahhoz, hogy egyre jobb eredményekkel liív- ják tel magukra a figyelmet. Attól kezdve, hogy bekapcso­lódtak a sportág bajnoki küz­delmeibe, egyenes vonalú, fel­felé ívelő teljesítményt produ­káltak. Miután két osztályozóval a hátuk mögött bejutottak az NB II-be, máris újabb előrelé- pési terveket kovácsoltak. A Finomszerelvénygyár, mint bá­zisvállalat vezetése, valamint a sportkör elnöksége minden reá­lis feltételt igyekezett biztosíta­ni azoknak, akik vállalták a még magasabb osztály elérésé­hez szükséges mindennapos ed­zéseket. Ügy látszik, a közös erőfeszítés hamarosan meghoz­za újabb gyümölcsét. A csapat győzelmi esélyesként indult az 1976. évi. bajnoki küzdelmekben, arra azonban még a legderülá- tóbbak sem számítottak, hogy a tavaszi idény végén százszáza­lékos teljesítménnyel vezetik a táblázatot és a mögöttük levő csapat már hét vesztett ponttal volt lemaradva. A bervaiak nagy előnnyel haladnak ellenfe­leik előtt, s nem tűnik merész jóslatnak a bajnoki cím biztos megszerzése. A korábban két-három vezér- egyéniségre épülő csapatban egyre nyivánvalóbbak a ki­egyensúlyozottság jelei. A baj­noki mérkőzésen látottak sze­rint az a játékos képes gólt dobni, aki éppen a kapu elé kerül, mindenki tud támadni és védekezni, legalábbis NB Il-es szinten. Az év elején újjáalakult szak­osztályvezetés tevékenységének eddigi legnagyobb pozitívuma, hogy a korábbitól lényegesen nagyobb gondot fordít az után­pótlás nevelésére. Felismerték a város iskoláiban rejlő tartaléko­kat, s azok kiaknázására tettek intézkedéseket, sőt már a gya­korlati munkánál tartanak. Az egri közgazdasági szakközépis­kolával kialakított kapcsolatuk nem új keletű, konkrét eredmé­nyekről azonban csak az utóbbi időben beszélhetünk. A legfia­talabbak csapata elsősorban a II. számú általános iskolából, s minden olyan hasonló korú lá­nyokból alakult Sztrapkovics Mária testnevelő tanár edző ve­zetésével, akikkel eddig már sikerült megkedvelteim a játé­kot, köztük sokan Finomszerel­vény gyári dolgozók gyerme­kei. A velük való törődést segí­ti elő a szakosztályvezetés leg­újabb kezdeményezése, mellyel a nyári szünetben két turnusban ,.kézilabda-napközit” biztosít a sportággal ismerkedő aprósá­goknak. A szakosztály első csapata tíz­napos pihenő 'után ' a szokásos ütemben kezdte meg az előké­születeket a bajnokság folytatá­sára. A keret négy tartalékcsa- patbeli játékossal bővült. Az őszi szezon augusztus 15-én kez­dődik. s mindenki bízik a tava­szihoz méltó folytatásban. APRÓHIRDETÉS INGATLAN Eger Makiári üt 17. nagyobb Családi ház két család ré­szére is alkalmas üzlet, műhely, rak­tárhelyiségekkel el- foglalhatóan eladó. Érdeklődni: Tűzol­tó tér 1. _________ E gerben a vár környékén garázst bérelnék 1 évre. Eger, Fazola Hen­rik u. 6. JABMO Most vizsgázott 1500-as Polski Fiat jó állapotban el­adó. Csorba József, Szűcsi, Felszabadu­lás u. 13. IG rendszámú Fiat 128-as eladó. Eger, Kolozsvári út 31. 403-as Moszkvics eladó. Andornaktálya, Új Élét út 46. 407-es Moszkvics eladó. Eger, Tinódi Út 25, _______ 1 978 júniusig ér­vényes műszakival T 5-ös oldalkocsis Pannónia eladó. Sí­rok. Népköztársaság u. 8. sz.______________ 353 Wartburg Tou­rist sürgősen eladó. Érdeklődni Edöte- lek Tenki út 46. Jó állapotban levő 60l-es Trabant el­adó. Eger, Keglevich u. 20. VEGYES 39 W Sommer erő­sítő hangfallal el­adó. Eger. Pápay Sámuel u. 2. IIL 1. 80 kg sertések és vágni való nyúlik el­adók. Eger, Üjsor u 31. HAZASSAG Házasság céljából ezúton szeretnék megismerkedni 30— 40 év körüli függet­len nővel, ki szere- tetre, kiegyensúlyo­zott boldogságra vá­gyik. Leinformál­ható levélre diszk­réten válaszolok. ..Még nem késő” jeligére az egri hir­detőbe. MA Egri Dózsa—Kuwait vá­logatott, nemzetközi barát­ságos labdarúgó-mérkőzés. Eger, stadion 16.30. Eger—Gyöngyös vidéki Pincegazdaság palackozóüzemeibe és göngyölegtelepére targoncavezetőket keres felvételre­Bővebb felvilágosítást a pincegazdaság központjának munkaügyi és bérosztályán kaphatnak. Eger, Széchenyi u. 3. Értesítjük Gyöngyös város lakosságát és üzemeit, hogy 1976. augusztus 8-án (vasárnap) 02.00 órától 06.00 óráig Gyöngyös városban áramszünet lesz az alábbi utcák és terek által határolt területen: Mátrai út északi végétől a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum —Virág u. — Epreskert. u. — Csárda u. — Kál­vária-part, — majd az egész Csalogány úti lakótelep — Kertész u. — Vöröshadsereg u. — Pesti u. vége —Kenyér­gyár u. — az egész 80-as lakótelep — Bajcsy-Zs. u. — Bányász sportpálya — Jászsági u. — Árpád tér — Mér­ges úti lakótelep — Honvéd u. — Könyves Kálmán tér — Ady Endre tér — Vasútállomás — Mátrai kisvasút — és Felsővárosi temető által határolt területen, mivel a 35/10 kV-os Tr. Áll. karbantartását végezzük. Észak-magyarországi Áramszolgáltató V. gyöngyösi üzemigazgatósága Hirdessen <3 Népújságban! Az Egyesült Jászsági ÁFÉSZ Jászberény, (Ady E. u. 22.) pályázatot hirdet a jászárokszállási II. o. Eszpresszó szabadkasszás egységébe, üzletvezető és helyettesi munkakörök, továbbá a jászárokszállási cukrászüzemébe üzemvezetői munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: az 5/1972. Bk. M. sz. rendeletben foglaltak szerint. Pályázatokat: a szövetkezet kereskedelmi főosztályán kérjük benyújtani. Nyári vásár a Hevesi Augusztus 2-töl 14-ig 30 és 40 százalékos ' árengedménnyel! Karton méteráruk 23,50 Ft helyett 16,50 Ft-ért Szintetikus méteráruk 141,— Ft helyett 98,70 Ft-ért Női karton fürdőruhák 160,— Ft helyett 112,— Ft-ért Férfi fürdőnadrágok 180,— Ft helyett 126,— Ft-ért Bakfis szint, nyári ruhák 359,— Ft helyett 214,80 Ft-ért Női kartonruhák 130,— Ft helyett 96,— Ft-ért Női nyári blúzok 110,— Ft helyett 66,— Ft-ért Női szint, pulóverek 370,— Ft helyett 222,— Ft-ért Fiú szint, pulóverek 118,— Ft helyett 59,— Ft-ért Női szint, hálóingek 101,— Ft helyett 70,70 Ft-ért Lánykaszandálok 142,— Ft helyett 85,20 Ft-ért Férfi víkendcipők 306,— Ft helyett 214,20 Ft-ért Női divatszandálok 278,— Ft helyett 166,80 Ft-ért MOST VÁSÁROLJON! MOST OLCSÓBB! MOST ÉRDLMES! 1 ara Ml műsorok:: | RADIO 8.25 8.40 8.33 9.00 10.03 10.45 11.00 11.20 12.35 13.20 13.30 14.00 14.30 14.41 15.10 15.50 16.10 16.20 17.05 17.30 17.39 18.30 19.15 20.00 20.59 21.09 22.30 8.05 8.33 9.23 9.33 10.00 11.33 12.00 12.33 13.13 13.33 14.00 17.00 18.00 18.33 19.22 20.20 20.33 21.14 22.33 23.33 KOSSUTH Csillebérci fák alatt Válaszolunk hallgatóinknak Tavaszi ének Az álarcosbál Mikrobi és a Felhőlény (Rádiójáték) Mozart-kórusok A fáraó (Epizódok Prus regényéből) Zenekari muzsika Tánczenei koktél Könyvszemle Nóták Ezeregy délután. . . Pete Seeger énekel Hawai rózsája Ismerkedés hazai tájakkal Gerster: Vidám zene öt fúvóshangszerre Az élő népdal Világhírű művészek lemezeiből Fogyasztók fóruma Bemutatjuk új felvételeinket Nemzetiségeink zenéjéből Esti magazin Gondolat Népdalest Kis magyar néprajz A francia tenor alkonya Szimfonikus zene PETŐFI Fúvószene Bágya András szerzeményeiből Délelőtti torna Verbunkosok, katonadalok Zenés műsor üdülőknek A Szabó család (Ism.) Lehár-operettdalok Germán vakáció Dohnányi műveiből Távoli dallamok Kettőtől ötig. . . Az Ifjúsági Rádió órája Könnyűzenei olimpia Nótacsokor A rádió dalszínháza Egy kis figyelmet kérek! Két apától? . . . Magángyűjtemény Dzsesszklub Fiimzenerészletek SZOLNOKI RADIO 17.00 Műsorismertetés — Hírek 17.05 Tánczenei felvételeink­ből — Pest megyei mozaik — Szaszkó József citerázik 17.25 Farmer és nyakkendő 18.00 Alföldi krónika 18.13 Kedvelt régi melódiák 18.27 Hírösszefoglaló — Lap- és műsorelőzetes TEJ MAGYAR 10.00 Tévétorna (Ism.) 10.05 Delta (Ism.) 10.30 Columbo (Amerikai bűnügyi sorozat ism.) 11.45 Játék a betűkkel (Ism.) 16.50 A berlini Természettudományi Múzeum 17.15 Vágy és valóság (Dók.-film) 17.40 Kurt Masur (Dók.-film) 18.05 Az idegen vese (Dók .-film) 18.40 Koreográfiái etüdü. 19.20 Tévétorna 19.30 Tv-híradó 20.00 Keressük Gátlót (NDK tévéfilm) 21.40 Pardon egy percre. . 22.05 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.01 Sammy Davis Jr. 21.10 Vendégünk volt: Dimiter Petkov 21.40 Igéző (Tévéjáték) POZSONYI 19.00 Híradó, publicisztika 20.00 Vetélkedő 20.40 Közvetítés Orenburgból 21.05 Híradó 21.35 A kém utolsó esete (Szovjet film) EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon: 22-33) du. fél 4. fél 6 és 8 órakoi Változó felhőzet Magyar film vígjáték EGRI BRODY: (Telefon: 14-07) du fél 4. fél 6 és fél órakor Paulina 1880. Színes francia film EGRI KERT: Este 8 órakor Csapda GYÖNGYÖSI PUSKIN: Halálos tánc GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: Gyikosságok péntek este GYÖNGYÖSI KERT: Fekete farkasok üvöltése HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Bizalmi állásban HATVANI KOSSUTH: Folytassa, cowboy FÜZESABONY: Legendák lovagja A

Next

/
Oldalképek
Tartalom