Heves Megyei Népújság, 1963. augusztus (14. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-31 / 203. szám

1963. augusztus 31., szombat NEPÜJSAG Rádióműsor r Újabb forduló a bajnoki pontokért A labdarúgó NB Il-ben. NB III- ben van. Hétközi edzőmérkőzésen Vasassal méri össze tudását. Ha- ban, valamint a megyei I. és II. 3:2 arányban győzte le a Komlói talmas harrcot ígér a bajnokság osztályban ismét teljes bajnoki Bányász tartalékegyüttesét, Trei- két újoncának, az Egri Vasasnak fordulóra kerül bér (2) és Poiye góljaival. A szó- és Gyöngyösoroszinak találkozója, sor. vetkezeti együttes mindkét félidő- amelyet szombaton délután bo­Az Egri Dózsa ben tetszetősen, helyenként kor- nyolitanak le Egerben. Mindhárom NB Il-es csapata szerűen szőtte támadásait, s ez eredmény elképzelhető, a hazai Szolnokra utazik, biztató a vasárnapi bajnoki mér- pálya előnye miatt azonban a Va- ahol a Szolnoki kőzés előtt. A várható összeállítás: sasnak kell több esélyt adnunk. MÁV Jó képes- Csaba - Szalma, Treiber, Somody az Egri Dózsa II.—H. Kinizsi mér- ségű együttesével “ Ambrus, Trencsényi - Czagány, kőzés remélhetőleg színvonalas méri össze tudá- p9tye’ Szerdahelyi, Keszthelyi, játékot és jó szórakozást nyújt a sát. Az egriek a Kiss- Ennek a csapatnák győznie nézőknek. Mindkettő szeszélyes táblázat élén áll- kell az IKARUS ellen! csapat, a nagyobb tudás a Dózsa nak, formájuk kielégítő, amire a * oldalán van —, de a cukorgyária­fcétközi edzőmérkőzés is mutat: jó Természetesen a megyei bajnok- kát csak teljes erőbedobással le- játékkal győzték le az NB I-es Ságban is a Bányász-csapatok sze- hét majd kétvállra fektetni. Ró- Komiói Bányászt. Persze, ebből a repléíe kelti a legnagyobb érdek- zsaszentmártonba az Egri Spar- mérkőzésből messzemenő követ- lodéat. Az éllovas Gyöngyösi Bá- tacus látogat el. itt a két pont kéztetéseket levonni nem lehet, hi- nyász most Apcra utazik, s a pa- sorsa nem lehet* vitás, az egriek szén a komlóiak szemmel látha- pírforma szerint esélyes a győze- legfeljebb megnehezíthetik a ha­tóan fáradtak voltak a szerdai, lemre. A gyöngyösiek nagy ve- zai csapat győzelmét. A Heves- Tatabánya elleni mérkőzés után. A téiytársa, a Recski Bányász, fel- Gy. Vasutas és a Bélapátfalva— Szolnoki MÁV az idén valamivel cserélte a pályaválasztói jogot a Szűcsi Bányász találkozón klsará- gyengébben rajtolt. Négy eddigi füzesabonyiakkal, így a mérkőzés nyú hazai győzelem várható. A mérkőzéséből csak egyszer sike- Recsken kerül lejátszásra, s való- Hatvani VSE és az Egri Előre rült győznie, egyszer játszott dön- színűleg hazai győzelemmel ér sokszor játszott már egymással tétlenül és kétszer kikapott. Szer- majd véget Nehezebb a dolga a döntetlenül, s a mostani találkozó zeit három pontjával és 8:7-es gól- 3. helyezett Honvéd Korvin SE- eredménye is közel lesz ehhez, arányával a táblázat 14. helyén áll. nek, amely az otthonában minden vagy minimális hazai győzelem A két csapat közötti jelenlegi kü- csapat számára veszélyes Lőrinci születik, lönbséget azonban némileg ki­egyensúlyozza a hazai környezet ------------------------------—-----------------------­el őnye, így élvezetes, izgalmas Hatvanban és Füzesabonyban játssza mérkőzéseit a megyei ifjúsági labdarúgó-válogatott Hét végi sportműsor játékra van kilátás. Külön érde­kessége a mérkőzésnek, hogy a Szolnoki rádió vasárnap délután 18 és 19 óra között hangképekben számol be az eseményekről, a 222 m-es középhullámon. Molnár Pé­ter edző szerint az összeállításban egy-két változás lehetséges. A fia­tal Baranyait Révász válthatja fel, s újra Csizmadia lesz a balszélső. Ha Nagy Károly csütörtökön ezer- „ ..... . . , __ . . zett sérülése nem jön rendbe. Heves megye ifjúsági labdarugó zesabonyban, a Heves—Borsod ta­Hondo helyettesíti a jobbszélen. válogatottja a megyék közötti tor- lálkozót bonyolítják le. na során össze! három mérkőzést A válogatottnak egyszer kell játszik. Szeptember 26-án Hatvan- utaznia, amikor október 31-én ban, a cukorgyári pályán kerül Nyíregyházán Szabolcs megye vá- nyasz Egri Honvéd mérkőzés áll io2Atottlávííi tAiÁikft7ik a vAIopa— az érdeklődés homlokterében. A megrendezésre a Heves—Hajdú tottban az 1946-47-48-ban születetfek találkozó a bányásznapi ünnepi mérkőzés, majd október 17-én Fü- szerepelhetnek, műsor keretében kerül megrende­zésre, s a két csapat viaskodása ­nyilván sok nézőt vonz majd Eger­esembe. A hazaiaknak kell adnunk a több esélyt, annak ellenére, hogy legutóbb a DEAC-tól súlyos vere­séget szenvedtek. Egeresemben ugyanis kevés együttes szerzett még pontot, vagy pontokat. Nem SZOMBAT Spartacus, 16, Fogonyi. (Az elöl­szabad azonban figyelmen kívül . állók a pályaválasztóki) hagyni, hogy a Honvéd Idegenben Labdarúgás: Egri Vasas—Gyón- Me~ , ,, osztály Gv ÉDítők— többször is csinált már meglepe- gyösoroszi, megyei I. osztályú baj- H“*f*f* „önvád Boldo2-E«éd tést, a közelmúltban például Deb- noki mérkőzés, Eger, Népkert, 18, gatSpartacus ii -sf Emlők* recenben a D. OÖCS ellenében Kortvélyesi. Sftbánya U-Péiy Gyöngyösha­szerezte meg a bajnoki pontokat. Kézilabda: Az Egeresem Bányász Klnizí. k Snartaeus— A Bányász hétközi edzőmérkőzé- ünnepi tornája férfi- és női csa- Adács ' Gv Vasas-Heréd Kánol- 0 ^atbaenenyeil *S,n^éd pa‘ok ^ételével, Egercsehl-bá- na-Mátradérecske, Istenmeze?e­’e£" -ifffynhan ?•’, jfríiyl" vtí! hyatelep, 19 óra. Sírok, Balaton—Bekölce, Párád­viszont BSmtonö^n 3.2 nrányu ve— : tt /in rm„„ r^séfíet szenvedett Tenisz: Egri Dózsa—Bp. KTM, sasvar Egeresein II. (10 óra!) Ber­reséget szenvedett. NB n-es női mérkőzés, Eger, Nép- vai Vasas-'Tarnalelesz, Káli Hon­A Gyöngyösi Honvéd Kazinc- kert 14 5ra ved—Szihalom. harcikén vendégszerepei. Az újonc ’ Kézilabda: Füzesabonyi járási gyöngyösiek meglepően jól állják VASABNAP válogatott—Egri járási válogatott, a sarat és idegenben is van esé- Labdarúgás: Az Egri Dózsa csa- férfi és női mérkőzés, Egercsehi- lyuk a mérkőzés megnyerésére, a pata Szolnokon a Szolnoki MÁV Bányatelep, 19 órától. jelenleg utolsó tmlyen álló haMl együttesével mérkőzik. NB IU-as Meavei I osztálvú mérkőzések­csapattal szemben. Döntetlenhez „/-va-z—^. petflfibánva _Autó- l osztályú meraozesea. it öziu ered mén v várható mérkőzések. petoiiDanya auiq- e Kinizsi—Bélapátfalva (női) 8,30, kozeu ered meny várnám. taxi, Petőflbánya, 16, Sípos F. Gy. E HelviiDar—HVSE «női) 9,30 E. Az Északi csoportban szereplő spártacus-Bp. IKARUSZ, Gyön- Heminar—Eeerfarmos (férfi) 10 30 Petőflbánya és Gyöngyösi Sparta- gyöi, i«, Répa U. Egeresem B.- gier nLv JánM utcal nálva eus otthonában szerepel. Petőfi- |gri Honvéd, Egercsehi, 16, Búza- Kosárlabda- NB Il-es Pmérkőzé- Ä “iÄÄ“; ?ilákGy- Kazincbarcikán (SESi Tehertaxivm törtéme^estnés ál- Jats“k‘ Eger, Népkert, 10 óra. Egri Helyi­tal alaposan megerősödött. A Bá- Megyei I. osztály: Recsk—Füzes- Ipar VM. KÖZÉRT (férfi) 11,15, nyásznak tehát teljes erőbedobás- abony, 15,30, Nagy Dezső. Apc— Eger, nepkert. sál kell majd küzdenie, ha a bá- Gy. Bányász, 15,30, Medveczki. H. Természetjárás: A megyei sző- nyászok nagy ünnepén sikerrel VSE—Egri Előre, 16, Varga. Bél- vétség gyakorló tájékozódási csa- akar szerepelni. apátfalva—Szűcsi, 16, Éli. Heves— patversenye. Felsőtárkány, Varró­Fokozott érdeklődés nyilvánul Gy. Vasutas, 16, Fülöp. Lőrinci— ház, 7 óra. , meg Gyöngyösön a Gy. Spartacus Honvéd Korvin SE, 16, Bolykl. E. Tenisz: Egri Dózsa—Pécsi EAC, -IKARUS mérkőzés Iránt. A gyön- Dózsa II.—Hatvani Kinizsi, 16, NB n-es női mérkőzés, Eger, Nép- gyösl csapat kétségkívül feljövő- Hernádi. Rózsaszentmárton—Egri kert, 6 óra. 1963. SZEPTEMBER 2-TÖL SZEPTEMBER 8-IG KOSSUTH RADIO: 1.30: Hí­rek. Időjárás. — 1.36—7.59: Ze- oés műsor. — 5.00: Hírek. Idő­járás. - 5.05: Falurádió. — 6.00: Hírek. Időjárás. - 7.00: Hírek. Időjárás. — 7.05: Cl könyvek. — 7.30: színház-, oangverseny- és moziműsor. — 1.00: Műsorismertetés. Idői* cás. — 10.00: Hírek. Lapszem­le. Időjárás. — 12.00: Hírek. Időjárás. — 14.00: Hírek, idő­járás. — 16.00: Hírek. Időjárás.- 11.56: Műsorismertetés. — 18.00: Hírek. Időjárás. - 20.00: Esti Krónika. Időjárás. — 22.001 Hírek. Időjárás. — 24.00: Hírek Időjárás. — 0.10: Zene. PETŐFI RADIO: 5.0«: Zene 6.10: Torna. — 6.30: Hírek. Idő- tárás. — 8.00: Hírek. Időjárás.- 14.10: Időjárás- és vízállás­jelentés. — 14.27: Műsorismer­tetés. — 15.00: Hírek. Időjárás.- 11.00: Hírek. Időjárás. ­19.00: Hírek. Időjárás. - 21.00: Hírek. Időjárás. — 23.00: Hírek, Időjárás. gediil. 19.25: A Szabó család. 19.55: iai-Gál: szimfonikus vázlatok. — Jó éjszakát, gyerekek! 20.23: Köny- 19.05: Handel: Két concerto grosso, nyüzene. 21.15: Tranzisztoros sze- 19.32: Közvetítés Miskolcról: A Vt- relem. 22.15: Mai szemmel... — lág peremén. Színmű. 21.05: Tö- 22.25: Operarészletek. 23.15: Köny- rökországl zenés képeskönyv. —• nyűzene. 22.07: Beethoven-müvek. PETŐFI RADIO: 14.00: Gerster: . . , Vidám zene öt fúvóshangszerre. Pentek, szeptember ő. 14.25: Kamarazene. 15.45. Vándo- Kossuth RADIO" 8.10: Vajda rok az ősi selyemuton. Dr. Foga- KOSSU iu. jJönnyűze­nySűzeneá,Közt^n*Űai6 50^ “iiöazerü £.JOr riIZetZenemkrrír&ayTo4lbO*nBáb- * 5r íruflnárné? El- *.^^«^.10^: .Tánc- beszéiés. 18.45: Énekkar. 19.05: Ma­i gyár nóták. 19.42: A Cseh Kama­razenekar hangversenye. 21.05: Passuth László írása. 21.50: Szimf. könnyűzene. 22.25: Ünnepi várako­zás. 22.40: Vlrágénekek. Szerda, szeptember 4. dalok. 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Magyar László írása. Juhász Gyula és Móra Ferenc barátsága. 11.20: Kamarazene. 12.15: Minden­ki kedvérel 13.45: Gazdaszemmel... 14.10: Gounod: Faust — Valpurgis- éji jelenet. 14.35: Ifjúsági Rádió műsora. 15.00: Daljátékrészletek.— 16.10: Hétfő, szeptember 2. KOSSUTH RADIO: KOSSUTH RADIO: 6.25: Orvosi 15.40: Kubai költők versel, tanácsok. 8.10: Az építész jegyzet- Zenekari muzgika. 16.4o. Ifj. Ge- ruzetéból. 8.19: Operarészletek. — rencsér Ferenc műsora. I7-®?- fi on- A7 utoLsó negyedóra. Re- órai tea. 18.15. A 60 éves Kadosa Bénvismertetés 9 30^ Népi ' zene Pál köszöntése. 19.05: Szóljon hoz- foe.íüy:1SU«öreöéhIradó°- S: Zene zál .19.28: A kiskakas gyémánt fél­kari muzsika. 11.25: A Szabó csa- kr®3?.árJa. „J9'Írt,síÓ aiur&i\r»tiT Iád. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: rekek! 20.25. Áriák. 20.50. Uresjá- Válaszolunk hallgatóinknak. 13.15: rat- fa<2L?3®íe,í* A2,20/ nE??0™? Operettekből. 14.10: Kamarazene. Bence előadása. 23.15. Népi zene. 15.05: Kaffka Margit: Diadal. No- 23.45: Angol madrigálok, vella. 15.25: Tancmelódiák. 16.10: PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: Kemény Operarészletek. 17.05: Gazdasági Egon dalaiból. 14.25: Zenés séta a híradó. 17.25: Népi zene. 18.15: Ze- Mátrában. 15.05: Margit. Regény* nekari muzsika. 19.05: Az elnök, részlet. 15.25: Kamarazene. 16.10: Rádiójáték Lincoln Abrahámról I. Könnyűzenei híradó. 17.05: Akik a rész. 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! gyermekeknek írtak. Gajdar. 17.35: 20.25: Könnyűzenei híradó. 21.15: Wagner zenedrámáiból. 18.20: Ko­tntiS fi • Hirrtotrt- Jerome K. Jerome vidám úti- mór Imre írása. 18.35: Alpár Git- n^lon 8 vő- ReSöeli hansverseny jegyzeteinek rádióváltozata. 21.45: ta és Richard Tauber énekel. - 9°n^PLánvokRe!lezonva0kS 1 E2Í; Mozart-zongoraművek. 22.20: Ma- 19.05: Cigánydalok, csárdások. ­9.00: Lányok, asszonyok. — 9.20: Könnyűzene. 10.10: Óvodások mű­sora. 10.30: Dolgos János jegyzete. 10.35: Dalok. 11.00: Móra Ferenc gyár nótaest. 23.00: Zenekari mu- 19.30: Láttuk, hallottuk . . . 19.90! zslka. 23.45: Könnyűzene. Könnyűzene. 20.45: Sporthíradó. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: Kórus- 21.05: Prokofjev-hangverseny. — 2220: Tánczene­beszél Megyer Szabolcs. — 11.35: Verbunkosok, népdalok. 12.10: Mindenki kedvére! Hanglemezek. balmozik. 14.34: Ifjúsági Rádió. 15.05: Zenekari muzsika. 16.10: Két karcolat. 16.30: Könnyűzene. 17.05: stúdióban. 17.40: Szombat, szeptember 7. = , Hnn-V.„pn„ - Stúdióban 17 4(1- KOSSUTH RADIO: 6.23: Orvosi 14.10: Heti zenés kalendárium omosl4nácsok - 17 45- Hirdető- tanácsok. 8.10: Lányok, asszonyok. (Milhaud, Dvorzsák, Szigeti, „M^í'nczene 19 33- Koz- 8.30: népi zene. 9.00: Pálos Tamás Grieg). 15.05: Szőnyi E.: A didergő “^z TÍdomJnvoT ezemtó 19 05 ‘^sa. Lengyelország és a nagy­király. Daljáték gyermekeknek. - KönnvűzeSe 19 33- Horváth Zsla^ világ. I. 9,10: Zenekari muzsika. 15.25: Úttörő-híradó. 15.45: Berlini Kónyuzene 19.33. Horváth Zs g 10_10. Künnyözene. u.02: A bom­fúvószenekar. 16.10: Vietnam nem- g1®"“ J'H gf™. Snorthíradó - ba- Rádiójáték. 12.15: Tánczenei zeti ünnepén. 16.40: ötórai tea. - koktél. 13.00: Keszthelyi Zoltán 18.15: A Milánói Scala együttesé- ,övemenv^redmlnvek' M13- Dr versei. 13.10: Porgy és Bess, epé­nek- felvételeiből, mos: irodalmi ‘őverseny-eredmények. 22.15. Dr. rarészletek 13.4S: Hirdetőoszlop. Sívó Emil előadása. 14.10; sshubert: F-dúr oktett. ­Csütörtök, szeptember 5. 15.05: Ifjúsági magazin. — 15.30: KOSSUTH RADIO: 6.25: Néhány Énekkari híradó. 16.10: Hét nap a nek felvételeiből. 19.05: Irodalmi bisztró Cannes-ban. 19.25: Szóra­koztató magyar muzsika. 19.54: Jó éjszakát gyerekek! 20.25: Az igaz­22.30: Magyar nóták. zene. 19.05: Verbunkosok. 19.17: Hermann István írása. 19.32: Ver­di: A végzet hatalma. Opera. Köz- béri: 21.05: Riport. Vasárnap, szeptember 8. Szervezésben jártas, nagy ismeretséggel rendelkező férfi vagy női munkaerői felvesz állami vállalat 242,— Ft alapfizetéssel és juta­lékkal. Eger, Gyöngyös és Hatvan városokban, esetleg környékére is. Jelentkezést írásban eddigi működés megjelölésével „Szervezésben jártas” jeligére a Népújság Lapkiadó Vál­lalathoz, Eger Bajcsy Zs. u. 1. alá kérjük. tz Rövid iskolaköpeny, ..Matyi** modell, 6—12-es méretig, ára: 86,00-120,00 Ft-ig Melles nadrág fiúknak és lányoknak, 13—18-as méretig ára: 110,00-140,00 Ft^ig Bakfis blúz, pikéanyagból, ára: 81,00- 90,00 Ft-ig Leányka rakott alj, sötétkék színben, ára: 120,00-180,00 Ft-ig Bakfis rakott alj, sötétkék színben, ára: 200,00-230,00 Ft-ig Leányka tomanadrág, 1—4-es méretig, ára: 16,30- 18,30 Ft-ig ALLAS A Halértékesítő Vállalat gyön­gyösi fióküzlete felvesz hal szak­munkás munkakörbe gyöngyösi férfi lakost 25—-40 évesig. Átkép­zést a vállalatnál kap. Felvételre keresünk hűtőjavítás­ban jártas lakatost és több éves JÁRMŰ utca 86. szám. ságszolgáltatás. Rádiójáték. 21.40: tudómén^“ 810* Fúvósmuzsi- külpolitikában. 16.20: Élőszóval Könnyűzene. 22.15: Sporthíradó. K s ™ anvaníelvünk -^ muzsikával. 18.10: Gondolat. 18.50: Zenekari muzsika. 23.45: 8kji;8|°aVtók zongoraművek. 9.00: Beethoven: VI. súmf. 19.29: Mu- Erdei iskola. Mesejáték. 9.52: Ka- zslkalo képeslapok. 19.50: Jó éj- PETÖFI RADIO: 14.00: Ákos Ste- rai: Estéli nótázás. 10.10: Maf*:ar gyerekek! - 20.25. Tabx fi énekel. 14.25: Daljátékrészletek, nóták. 10.40: Napirenden . . . lu.45: László szerzői estje. 21.35. Hang- 15.05: Sugár—Romhányi: Kőmíves operákból. 11.32: Kozmosz. 12.15: lemezek. 22.15: Sport. Ugeto-ereo- Kelemen balladája. 15.40: Emlékek Tánczenei koktél. 13.00: Bozsik V. m-n7ek;r ~ a hőskorszakból. Részletek Fodor írása. 13.10: Hétfőtől szombatig. — Ll'íofi RADIO: 14.00: Konnyu- József írásaiból. 16.00: Könnyűze- 14.10: R. Strauss: Macbeth — ff”®* í.t'25:.. Hor8ászolc *• ne. 16.40: Madrigálok. 16.50: A vi- szimf. költemény. 14.30: Lányok, 14-30: Mezei cso^'or. 14.45: VaJ®“ lág minden tájáról. 17.05: Brahms- asszonyok. 15.00: Könnyű ' dalia- szolunk l^llgatóinknak. la.05. zongoraművek. 17.50: Dr. Varga mok. 15.40: Heti könyvszemle. — Operettekből. Orvosi tana­György írása. 18.00: Könnyűzene. 16.10: Operettekből. 17.03: Tudósa- c®.<?k* ^ 18.40: Két elbeszélés. 19.05: Dvor- ink arcképcsarnoka: Dr. Issekutz Rartiójatek Lincoln a.Dra­zsék: h-moll gordonkaverseny. — Béla akadémikus. 17.20: Adagio és hamrol. il. rész. 17.0d: hto nang- 19.45: Gazdaszemmel... — 20.00: scherzo, összeállítás. 17.40: Mai versenykalauz. 17.45: Megtalált fia-; Operettrészletek. 20.55: Édes anya- költők versei. 17.45: Hidas—Gál: talság. Elbeszélés. 18.00: Konnyu- nyelvünk. 21.05: Színes népi mu- Az emberiségért — kantáta. Be- zsika. 21.40: Vörös Károly írása, mutató. 18.15: Népdalcsokor. 18.40: 22.00: Wagner-kettősök. — 22.30: Ifjú Figyelő. 19.00: Könnyűzene. Tánczene. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.25: . . Szimf. hangverseny Budapestről Kedd, szeptember 3. és Párizsból. 22.15: Gyermekneve­KOSSUTH RADIO: a.»: Pillanat- {£„.*&• SXS'iíM: KOSSUTH RADlö: 6.00: Hírek, felvétel. 8.10: Operettrészletek. - ífnálék monológ' 23'38' °perett Időjárás 6 10: Zenes musor. JLOO: 8 40- Versek evermekeknek 8 50- :naIeK' Műsorok. 7.15: Falusi életképek. Gyerekek a cirkuszban 9 20- Da- PETŐFI RADIO: 14.00: Liszt— 8.00: Hírek. Időjárás. 8.10: Operet- Ínk táncok 1010- Zenekari mu- Vavrinecz: XIX. magyar rapszó- tekből. 9.05: Édes anyanyelvűnk. zslka 1112- A világítótorony. _ dia. 14.25: Táncmelódiák. 15.05: 9.10: Ez az év Is jól kezdődik..., 1152- Napirenden T215• Tánczenei Fúvőszene. 15.25: Két Csokonai- Ifjúsági Rádió. 10.00: Szivárvány, krikt'éi 13 00- Tör'vénvkönvv. 13.15: vers. 15.30: Operarészletek. 16.10: 11.56: Műsor. 12.00: Hírek. Időjá- Onerarészletek 14 10" Könnyű Mirko királyfi. Mese. 16.31: VIT- rás. 12.15: Népi zene. 12.50: De- dallamok 15 05- őszi béke Ver- ek műsorából. 16.50: Külföldi saj- zséry László írása. 13.00: Művész- sek 15 25- Népi zene 16.10: Ré- tószemle. 17.05: Népi zene. — 17.45: lemezek. 13.50: Tudományos híradó, musz bácsi meséje 16 25- Kórus- Gyógyszer a volán mellett. Beszél- 14.10: Könnyűzene. — 14.17: Randé hangverseny 16 50- Zenekari hang- getés. 17.55: Fehér István fagot- Jenő útinaplójából. 14.47: Zenés verseny 18 15- Operettdalok. 18.45: tozik, Váczi Károly zongorázik, változatok egy régi osztálykönyv Falusi klub 19 00- D Ojsztrah he- 18.16: operarészletek. 18.40: Gyű- témáira. 16.00: Hírek. Időjárás. — 16.07: Könnyűzene. 16.30: n. fél­idő. 17.20: Népi zene. 17.56: Műsor. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Uj zenei újság. 18.30: Operettrészle­tek. 19.00: Pászt Róbert Írása. 19.10: Tánczene. 19.50: Jó éjszakát, gye­rekek! 20.00: Hírek. Időjárás. To­tó. 20.10: A Rádió lemezalbuma. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.10: Sportj totó, kalopp. 22.25: Könnyűzene. 23.15: Elbeszélés. 23.35: Weiner g-moll vonőstrlő. 24.00: Hírek. . Időjárás. 0.10: Verbunkosok. PETŐFI RADIO: 7.30: Ev. egyh. félórája. 8.00: Bach-orgonaművek. 8.30: Jövő heti műsor. 9.00: Opera­kalauz. 10.03: Gazdaszemmel... 10.18: Miska bácsi lemezesládája. 10.48: Nőtacsokor. 11.10: A Cseh Filharmonikusok hangversenye. — 12.35: Jékely Zoltán irodalmi leve­le. 12.50: Fúvószene. 13.00: Riport az „Utolsó riportról”. 14:10: Idő­járás. Vízállás. 14.25: Schubert- dalciklus ismertetése. 14.56: Nép­dalfeldolgozások. 15.15: Min nevet a világ? 16.41: Cimarosa: A hiszé­keny. vígopera. 17.45: Üj versek. 18.00: Könnyűzene. 18.30: A szép fuvoláslány. Novella rádióválto­zata. 18.54: Századunk zenéjéből. Közben, kb.: 19.27: Gondolatok fil­mekről. 20.07: Könnyűzene. Köz­ben: 21.00: Történelmi szállóigék nyomában. 22.25: Zenekari muzsi­ka. 23.00: Hírek. Időjárás. Üj epería boros hordók, 10—20— 25 hektoliteresek eladók, ár meg­egyezés szerint. Cím: Tóth Ferenc, Eger, Rákóczi u. 57. Palik original, bécsi, fekete, pán- Beköltözhető családi ház Gyön- céltőkés zongora kifogástalan alla- gyösön eladó. Cím: a gyöngyösi pótban eladó. Gyöngyös, Deák Fe- Magyar Hirdetőben, „Belvárosban” renc utca 24. Dr. Náray. Bécsi, körpáncélos rövid zongo­Altalános lakatos szakmunkást igére keresünk azonnali belépésre. Je- ‘ a lentkezés: Eger, 4. sz. AKÖV mű- Egerszalókon, Széchenyi utca 46. ra eladó. Csiky u. 31. Eger. szaki szakosztály, MA VAUT-telep, számú kertes ház sürgősen eladó. Érdeklődni ugyanott. TangAharmonlka tanítását válla­lom. Eger, Széchenyi u. 8., emelet. . „ . . Eladó Gyöngyösön, Sárhegy utca Kádár. gyakorlattal rendelkező eszterga- t sz. x EZOba, konyha, speizos ház-----------------------------------------------------­ly ost. Fizetés gyakorlattól függő- aicsón beköltözhető. Esetleg fize- Jő állapotban levő mély gyér­én, megegyezés szerint. Jelentkez- tési kedvezménnyel is. Cím: ugyan- mekkocsi eladó. Eger, Petőfi tér ni lehet: 4. sz. Autóközlekedési ott_ 1. Takács. Vállalat műszaki szakosztályán,________________________________________________________________________ Eg er, Lenin u. 61. sz. Egerben, Lenin u. 44. számú ház Szőrtelenítse lábát szőrtelenitő­beköltözésl lehetőséggel eladó. Er- krémmel. Bajuszt, ajkat (női) hón- deklődni ugyanott. aljt szőrtelenltő porral. Egészségre, ■1 1 ■ .......... ............................ . ... ------- bőrre ártalmatlan. Adagja 8 Ft. 70 00 km-t futott fekete Pannónia Elcserélném a gyógyfürdő mel- Hámlasztó, fehérítő, szeplökrém. eladó. Eger, KUlsősor 5. Érdeklőd- let ti tiszafüredi 3 szoba, konyha, Arcfolthalványltó folyadék. Nap­ni 16 órától. speizos házamat gyöngyösi 2 szó- íényvédőkrém. Ráncos bőrre------------------------------------------------------básért is, megegyezéssel. Vagy el- kakaóvajas zsíros krém. Érzékeny Trabant Limousine 15 000-ret fu- adnám. Cím: Gyöngyös, Petőfi u. bőrre bőrtápláló zsíros krém. Nap­tott, eladó. Heves, Április 4. u. 24. X6g, szám. palra púderkrém. Zsíros, mitesz­Grúz. ........................... ............................... szeres, pattanásos, tágpórusú are­Bu dapcsten, XVm. kerületben, bőrre arcszesz. Korpás, zsíros fej­Zöld Pannónia oldalkocsival, két szoba, összkomfortos, garázs- bőrre hajszesz. Száraz, törékeny vagy külön is eladó. Eger, Újsor ZSal, azonnali beköltözéssel egy hajra fejbőrkrém. Lábizzadás el­ház eladó, ugyanott egy Opel Re- leni púder. Hónalj Izzadás elleni ' —mélygépkocsi igényesnek púder. Bőrkeményedés, tyúkszem­tdeklődni: Eger, Újsor u. irtó lakk. Megrendelhetők után­véttel: dr. Rabinek Aladár vegyész- mérnöknél, Székesfehérvár, Plac­kord sze: Kifogástalan fekete Pannónia eladó. Érdek! anyagi okokból sürgősen eladó. 37/a. alatt. Gyöngyös, Virág u. 10. Sárközi, Diáklányok részére bútorozott tér 53. Fekete Pannónia jó állapotban szoba kiadó. Eger, kapás utca 28. eladó. Kerecsend, Fő u. 180.___________________________________ Ép ítésből visszamaradt anyagok, ~~~— ------------------------------------------ Egerben üres szobát keresek gerenda, pala. sárdeszka és vas­Ki fogastalan állapotban levő 175 azonnalra, „Készpénz” jeligére, betongerenda eladó. Eger, Mikes köbcentis Jáwa eladó. Eger, Kis- Magyar Hirdetőben, Eger. Kelemen utca 4. völgy utca 88/a. Három _ —-------egymás melletti, 350 Modern kombináltszekrény, női, 25 0 köbcentis Jáwa motorkerék- négyszögöles szőlő, gyümölcsös férfikabátok eladók. Eger, Szov­pár eladó. Csiky S. u. 60. Hatvanban, beltelekben jutányosán jethadsereg utca 23/a. —-------------------------------------------------eladó. Érdeklődni: ülés József,-------------------------------------------------------­El adó egy jó karban levő fekete Hatvan. Rózsa u. 7. Olcsón eladó 22 kaptár méhcsa T. L. F. típusú Pannónia. Kollár Tibor, Ecséd. Hársfa utca 80. VEGYES Fiat Topolinó motor garanciával eladó. Gyöngyös, Virág u. 24. —— Iád, 15 kaptár „Hunor” rakodó és 7 kaptár nagyboconádl 18 keretes, ■ ■■ ——- 13 kaptár üres „Hunor”. Igényes­Feles hegedű tokkal együtt el- nek is megfelelő. Pusztafalvi Já- adó. Eger, Szalapart utca 21. nos. Eger, Berva. Jó állapotban levő Danuvia el­adó. Gyöngyös, Kolozsvári u. 20. HÁZ — LAXÄS Egerben, Hajdúhegy u. I. alatt Bőrgarnitúra, irodába, férflszo- 8 leveles filodentronok olcsón el- bába eladó. Eger, Beloiannisz utca adók. 2/a.-------- Noszvajl Üj Elet Termelőszövet- Magános nő lakásért megegyezés Eg er, Hajdúhegy utca 1. szám kezet megvételre keres 5 darab szerinti fizetésért vállalná öreg, alatt azonnal beköltözhető nagy és salgótarjáni, zöld színű, Jó karban vagy gyermek gondozását. Érdek- kis ház külön is eladó. levő, használt szénkályhát. lődni: Eger, Ady Endre u. 41. CMmm a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megvei tanács Lapja Főszerkesztő: PAPP JANOS Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon; 12-57. 12-73. Postaflők: 28. Kiadóhivatal: Eger. Bajcsy-Zsilinszky utca 2. Telefon: 24-44. Postafiók; 23. I. sz.: 25 062­Terjeszti a Magyar Posta. Előfizeti* ?iető a he!vi postahivataloknál és kézbesítőknél. Heves megyei Nyomda Vállalat* Igazgató: Marosán József. Eger, Bródy Sándor utca 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom