Népújság, 1978. március (29. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-21 / 68. szám

Továbbra is versenyben SZÜNET UTÁN Remekeltek a magyar asztaliteniszezők •• Ot aranyérem Duisburgban Békéscsabai TASK—Eger SE 0—0 Nb II-es labdarúgó~mérkő_ zés. Békéscsaba, 2000 nézd. V.: Makó. BTASK: Kovács — Hajdú, Dobó, Nemes, Lukoviczki, Zahorán, Schneider, Soós, Rózsa, Kuti (Eróss a 78. percben), Vozár (Szász a 60. percben). Edző: Ondrik Ist­ván. Eper:-Kakas — Antal, Zsí­rt ab Lengyel, Csathó, Zágo- nyi, Fitala (Méhesi a 89. percben). Dudás T., Pócsik (Dudás Gy. a 66. percben), Barta, Molnár. Edző: Báru­kuti László. Tízperces, változatos me­zőnyjáték után az első ko­molyabb eseményt Schneider szabadrúgása okozta. A 14. percben bal oldalról ívelte be a labdát és Hajdú laposan a bal also sarokra fejelt, Ka­kas azonban ügyesen védett. Az ellentámadásból viszont az egriek előtt adódott gól­szerzést alkalom. Dudás T. tőrt ki a balösszekötő helyén, már Kovács kapuson is túl­jutott, de végül közeli lövé­se az oldalhálóban akadt el. Nem sokkal kérőbb az egyik egri védő hibájából Vozár elcsípett egy rövid hazaadást, közben azonban nagvon ki­sodródott és az estében ka­pura lőtt labda a gólvonal előtt szállt el. A 36. Dercben némi szerencséje volt az eg­ri kapusnak. Zahorán bal oldali szögletrúgása után Rózsa a kapunak háttal áll­va tovább emelte a labdát és az a bal oldali lécről pat­tant Kakas ölébe. \'M csoport az őszi eredmény tsmet üdült Recski Ércbányász— Gyulai SE 0—0 Recsk, 1500 néző. V: Kraj- n.yák. Recsk: Magyar — Maxsö Meggyesi, Kiss' Bódi I., Tóth, Gáspár, Bódi II., BencsoK, Jakab, (Percze), Szabó. Edző: Péczely Szabolcs. Gyula: Szabó — Szűcs, Molnár, Cseh, Otott, Hirka (Sas). Dávid, Cserháti, Tóth II.,. Kuti, Ottlakán. Edző: Szilágyi János. •A 3. percben Magyar rossz kapukirúgása nyomán az egyik gyulai csatár került helyzetbe, de lövését vedte Magyar. Két perccel később veszélyeztettek a hazaiak. Tóth átemelt a kifutó kapu­son is. labdája azonban elke­rülte a kaput. A játék továb­bi részében feltűnő volt, hogy a recski védelem esetenként nagy iiggyel-bajjal tudja ka­puja előterét felszabadítani. A 29. percben Szabó kapuja előtt pattogott a labda, végül nagy helyzetben Tóth a gyu­lai kapusba lőtte a labdát. A fölénybe kerülő Ércbányász ú.iabb helyzetet hagyott ki a 43. percben, amikor Szabó pontos középre adásáról Ben- csok maradt le. Szünet után Cserháti jól eltalált lövését Magyar ve­tődve hárította. A széltől tá­mogatott hazaiak több alka­lommal kísérleteztek távoli lövésekkel — eredménytele­nül. Az 59. percben Jakabot a lövés pillanatában lökték a 16,-oson belül. A megítélt 11- esnek Gáspár készülődött, de nagy igyekezetében labdája a kapufát találta telibe! A mérkőzés hátralevő perceiben szögletek sora érzékeltette a hazai támadások lendületét. Az egyik alkalommal Bódi be'velését felelték ki a *vn- dégvédők a kapu torkából, majd Meggyesi talált az ol­dalhálóba. Ismételt gólképtelensége miatt a győzelem megszerzé­sének lehetőségét szalasztotta el az Ércbányász. A vendégek a mezőnyben ügyesen ado­gattok. igaz kapura nem je­lentettek különösebben ve­szélyt. s pontszerzésük a gaza’ helyzetek kimaradásának k<> szönhetö Egyénileg Magyar megbíz­hatóan védett a védők közül Bódi 1 a mezőny fölé nőtt Meggyesi sem követett el hi­bát. A középpályán Bódi 11 nyújtotta a legegvenle’esebb telles tményt. elöl Jakab igyekezete érdemel említést.. Fesztbaum Béla az egriek Igyekeztek többet kezdeményezni. Az 55. perc­ben Barta és Molnár élői csak nagyon nehezen tudott saját 16-osa előtt szögletre szerelni a csabai kapitány, Zahorán. Tíz perccel később Csathó távoli nagy lövése foglalkoztatta a kapust. A 70. percben viszont a Békéscsa­ba hagyott ki gólszerzési le­hetőséget. Kuti jól időzített beadását a késlekedő védők között Soós óriási helyzetben ügyetlenül a kapus kezébe lőtte. A 80. percben Zahorán indította Erősst, a cserejáté­kos nagyszerű bombáját Ka­kas a felső lécre tolta, onnan szögletre vágódott a labda. Már az első percekben ki­tűnt: az 1977—78-as bajnoki évadban hazai pályán eddig mindössze egy vereséget szenvedő békéscsabaiaknak nehéz dolguk lesz. Az egriek úgymond nem ,.ijedtek meg” .a hazaiak szokásos lendüle­tes támadójátékéitól. Az egri védelem biztosan rombolt, a középpályán rendszerint lét­számfölényt alakítottak ki. Szünetig még csak egyedül Barta, fordulás után azon­ban már Molnár is a lesha­táron várta a hosszú, tért ölelő átadásokat. Bár a csa­baiak két kapufát is elértek, ennek ellenére teljesen ki­egyenlített 90 percet láttunk. Sőt a valamivel ritkább egri akciók veszélyesebbek voltak. Ha Barta kicsit ügyesebb, akár két gólt is lőhetett vol­na. Az egri együttes jó be­nyomást keltett. Az igényes Kö7épcsoüorl: újabb egy Hellyel feljebb a Gyöngyös Gyöngyösi Spartacus— Enyingi MEDOSZ 4—2 (1—0) Gyöngyös, 1600 néző. V: Tolnai Gyöngyös: Kovács — Ki­rály, Adonyi, Kelemen, Acs. Huszár, (Horváth), Berecz, Baráth (Ferencz), Gábor, Ull­mann, Szabó. Edző: Nagy Já­nos. Enying: Freschl ■— Laka­tos, Kiss, Morvái, Rédl, Mol­nár. Bazsó, Bereczki, Csehkis, Márton, Polgár. Edző: Ku- kucska Károly. Már a 4. percben csaknem vezetéshez jutott a Sparta­cus, Berecz közeli lövése a bal oldali kapufáról perdült az alapvonalon túlra. öt perccel később — ügyes össz- játék végén — Baráth lab­dáját védte nagy bravúrral Freschl. Az első félidő gólja a 18. percben esett: Szabó vitte fel a labdát, a védők röviden mentettek és Baráth a lábak között totált a sarok­ba, 1—0. A szünetig Berecz lesgólja és Ullmann "0 méte­res nagv erejű lövése lelence” izgalmat. A 46. percben váratlanul nagy védelmi hiba nyomán egyenlített a vendégcsapat. Bazsó elcsípett egy rövid ha­zaadást, kicselezte á kifutó Kovácsot, is, a. menteni igyek- yő Adonyi-már csak beljebb csabai közönség előtt telje­sen megérdemelten vívta ki az élvezetes, jó iramú mér­kőzés egyik pontját. Kakas kapus jól védett. A védelemben Zsidai volt a legjobb, igaz, a legjobb ha­zai támadót, Liptákot nélkü­löző csabai csatárok nam állították nehéz feladat elé. Csathó állította meg a leg­több akciót és a csapatkapi­tány a támadásokból is ki­vette részét. Elöl Barta és Molnár sokat változtatta he- hélyt és ha valamivel több támogatást kapnak, bizonyá­ra a gólok sem maradnak el. Fábián István További eredmények: Do­rog— SZMTË 0—1 (0—0), BKV Előre—Kazincbarcika 0—1 (0—0), Budafok—Fűzfő 5—0 (2—0), MÁV DAC— BVSC 0—3 (0—0). Salgótar­ján—Kossuth KFSE 3—0 (2—0), Vác—Várpalota 1—1 (1—0), Nagvkanizsa—DVSC 0—2 (0—1), Volán—Szekszárd 2—0 (0—0), Komló—Vasas Izzó 0—0. A bajnokság állása: 1. S.-tarján 25 14 6 5 46­-23 34 2. V. Izzó 25 14 6 5 40-17 *24 3. Eger 25 13 7 5 41­-2' 33 4. K.-barcika 25 13 6 6 45 •28 32 5. DVSC 25 13 4 8 29­-29 30 6. Budafok 25 11 6 8 41­-28 28 7. Vác 25 11 6 8 Cl­-27 23 8. Volán 25 8 11 6 SS*-31 27 9. Dorog 25 11 5 9 25­•23 27 10. BTA^K 25 9 9 7 23­-26 27 11. SZMTE 25 9 8 8 33­-24 26 12. N.-kanizsa 23 8 7 10 32 30 23 13. KKFSE 25 5 13 7 35­-42 23 14. BVSC 25 6 10 9 31­-34 22 15. Komló 25 8 6 11 27­-31 ?2 16. Fűzfő 25 9 4 12 33-49 22 17. BKV Előre 25 6 7 12 24­35 19 18. MÁV DAC 25 6 4 15 23­•48 10 19. Szekszárd 25 4 6 15 23 ■50, 14 20. Várpalota 23 4 5 16 23­•54 13 Sp.—Enying mérkőzésen (Fotó: Szabó Sándor) tudta segíteni hálóba a lab­dát, 1—1. A középcsoport se* reghajtója vezetéshez jutott az 59. percben. Az elalvó Ko­vács kapus mellett Csehkis tisztán fejelhetett a jobb sa­rokba, 1—2. A 65. percben Nagy edző sikeres kettős cse­rére szánta magát, pályára lépett Horváth és Ferencz. A 70. percben Szabó bal oldali beadásából Horváth fejelt gólt, 2—2. A nagy haj-ába kezdő Spartacus a 75. perc­ben vette át újra a vezetést: Király szabadrúgását röviden mentették a védők és a szem­füles Horváth látványos elö- revetődéssel szerzett fejes­gólt. 3—2. Két perc múlva ügyes Ullmann—Gábor— Szabó adogatás végén Ado- nyihoz került a labda, aki Iá méterről a bal alsó sarokba ta’ált. 4—2. Egy rövid Időszaktól elte­kintve mindvégig a Sparta­cus irányította a játékot. A hazai védelem néhány meg­ingása ellenére megérdemelt gyöngyösi győzelem született. Egyénileg Kovács gyengén védett. Hátul csupán Kele­men játszott jól. Szkocsovszky Tibor További eredmények. Kele­ti csovort: Szó. MÁV—MYSC 2—2, Szarvas—:S. Síküveg 3— 0, Sz. Dózsa—Nyíregyháza 0 —0 Kisvárda—H -szoboszió 0—0. Panp J. SE—SZVSE 4— 0, Hódmezővásárhely—Szabó L. SE 1—1 Borsodi B—Lehel SC 2—1. Leninváros—Ózd 1 —2, DMTE—S.-újhelv 1—0. Középcsoport: Láng—B.­gyarmat 1—1, ÉGSZÜV— Sokáig emlékezetes marad a magyai- asztalitenisz-sport történetében az elmúlt né­hány nap és a 11. asztalite­nisz Európa-bajnokság szín­helye: Duisburg. A magyar sportolók 18 évvel korábbi sikerüket ismételték meg, legalábbis azzal, hogy öt aranyérmet szereztek — 1960-ban Zágrábban szerez­tek egyszerre ennyit — azzal pedig fölül is múlták, hogy valamennyi számban eljutot­tak a döntőig, sőt a férfi egyesben három érmet is gyűjtöttek. Előzetesen nem számítot­tunk, nem is gondolhattunk ilyen nagyszerű szereplésre. A magyarokat a férfi csapat- versenyben jegyezték esé­lyesként. Azt reméltük, hogy ennek a számnak a végküz­delmei után felcsendül a ma­gyar Himnusz a győztesek tiszteletére, de azt már titkon sem várta senki, hogy ez még négvszer ismétlődik meg Duisburgban. A három vi’ág- klasszist felvonultató magyar férficsapat nem is talált le­győzőre. Váratlanabb, de annál örvendetesebb volt női együttesünk magabiztos játéka, mellyel az első helyig jutott. Az egyéni versenyek­ben aztán még. tovább gyara­pították a mieink az arany­érmek számát. Magos Judit az Európa-bajnoki cím vé­dőjét, az angol Hammersleyt nagyvonalú játékkal győzte.le a döntőben. Ill-ban KTE 0—2, Dunakeszi—Ganz- MÁVAG 3—2 Bp. Spartacus —D. Építők 3—2, Cegléd — Bem SE 0—1, KSC—Perbál 1—1, Bp. Építők—Auras 4—0, Pénzügyőr—ESMTK 4—2, Ikarus—22-es Volán 2—1. Keleti csoport: 1. Ózd 25 14 8 3 53-18 36 2. Szarvas 25 16 3 6 54-30 35 3. Sz. Dózsa 25 12 8 5 45 31 32 4. MVSC 25 13 4 8 55-30 30 5. Papp SE 35 10 10 5 44-26 30 6. Nv.-háza 25 9 12 4 23-14 30 7. DMTE 25 12 5 8 39-30 29 8. Szabó SE 25 11 5 9 39-29 27 9. H.-vásárhely 25 9 9 7 37-34 27 10. "Leninváros 25 10 6 9 39-32 26 11 Gyula 25 9 8 8 32-34 26 12. Lehel SC 25 9 6 10 34-44 24 13 Borsodi B. 25 8 6 11 33-49 22 14. «7.0* MÁV 25 6 10 9 39-52 22 15. Kisvárda 25 6 9 10 30-43 21 16. Recsk 25 6 7 12 27-42 19 17. H.-szoboszló 25 4 10 11 24-98 18 18. S.-új hely 25 5 8 12 25-41 18 19. SZVSE 25 2 10 13 15-42 14 20. S. Síküveg 25 4 6 15 21-54 14 Középcsoport: 1. Ganz-M. 25 15 4 6 63-31 34 2. B.-svarmat 35 13 8 4 40-21 34 3. B*\ Ét. 25 12 7 6 59-31 31 4. ^nnakeszi 25 12 6 7 36-2« 30 5 KSC 24 12 5 7 44-31 29 6. Pénzügvőr 25 11 7 7 40-28 °9 7. ?2-es Volán 2-5 12 5 8 38-30 29 8. Perbál 25 10 8 7 35-28 28 9. KTE 25 11 6 8 37-33 28 10. Bn. Sp. 25 9 8 8 26-28 26 11. Bem SE 25 9 7 8 28-26 25 12. Gvöngyös 25 11 2 12 42-40 24 13. ESMTK 25 11 2 12 45-52 24 14. Ikarus 25 7 9 9 28-31 23 15. EGSZÖV 25 6 9 10 27-31 21 16. D. Ep. 25 8 4 13 38-45 20 17. Auras 24 5 9 10 22-41 19 18. Cegléd 25 6 7 12 24-44 19 19. Láng 25 5 3 17 18-47 13 20. Enying 25 3 6 16 24-59 11 Megyénkben az utóbbi években egyre többen vesz­nek részt az ifjúgárdisták hagyományos lövészverse­nyén. A most befejeződött versenysorozatot az MHSZ 30. évfordulójának megün­neplése jegyében rendezték meg. Múlt év november 30- tól február 15-ig került sor az alegység szintű, házi ver­senyekre, amelyeken mint­egy kétezer fiatal vett részt.. Innét a legjobbak a járási - városi döntőkbe kerültek, s ezek győztesei jutottak a megyei fináléra. Vasárnap délelőtt Egerben, a Legánvi úti lőtéren került sor a megvei döntőre. Az IG. gyakorló egyenruhában felsorakozott versenyzőket Végh Attila, a KISZ Heves megvei Bizottságának hon­védelmi és sportfelelőse, az Ifjú Gárda megyei parancs­noka köszöntötte, aki többek között megemlékezett az oly sok segítséget nyújtó, jubilá­ló MHSZ-ről. A magyar asztalitenisze­zők összesen öt arany-, há­rom ezüst- és két bronz­éremmel gazdagabban tér­hetnek haza az EB-ről. A ti­zenegyedik asztalitenisz Eu­rópa-bajnokság eredményei. Férficsapatban Európa- bajnok: Magyarország (Ger­gely Gábor, Jónyer István, Klampár Tibor, Kreisz Ti­bor. Vezető edző: Bérezik Zoltán), 2. Anglia, 3. Szov­jetunió és Franciaország. Női csapatban Európa-baj- nok: Magyarország (Kisházi Beatrix, Magos Judit. Oláh Zsuzsa. Szabó Gabriella. Ve­zető edző: Bérezik Zoltán, edző: Ormai László), 2. Csehszlovákia, 3. Románia és Szovjetunió. ! Férfi egyesben Európa-baj- nok: Gergely Gábor (Mar gyarország, 2. Jőnyer István (Magyarország), 3. Kreisz Tibor (Magvarország) és Douglas (Anglia). Női egyesben Európa-baj­Kedvező időben, jó talajú pályán rendezte meg a me­gyei atlétikai szövetség idénynyitó versenyét: a me' gyei mezei bajnokságot. A különböző kategóriákban in­dulók száma örvendetesen nagy volt, megközelítette az ötszáz főt! Az általános isko­lák közül Nagyréde, Heves- vezekény, Heves és Kompolt kis diákjai árultak el jó fel- készültséget. A középiskolás csapatok között a hevesi, az egri Gárdonyi és a gyöngyösi Vak Bottyán futóit, kell ki­emelni. A szövetség pozitív­ként értékelte, hogy a verse­nyen több egyesületi vezető és iskolaigazgató is megje­lent. Eredmények. Férfiak (9000 m — 15 induló): 1. Boros 7oltán (H Kinizsi) 31:18 2. Tóth S. (Egri TK) 31:46. 3. Buborék J. (H. Kinizsi) 32'06. Csapatban (négri együttes lett értékelve): 1. H. Kinizsi 10 pont. Ifjúsági fiúk (6000 m — 50): 1. Szőke Tibor 24:32, 2, Szilágyi M. (mindkettő H: Kinizsi) 21:13, 3. Pammer A. (Eger SE) 21:45 Csapat ban (12): 1. H. Kinizsi I 7. 2 H. Kinizsi II. 18. 3 Eger SE I. 30 nonttal. Serdülő fiúk „A” (5000 m — 106): 1. Tari Ti­bor 17:26. 2. Juhász A. (mind­kettő GVESE) 17:56. 3. Gaj­dos J. (Eger SEI 1R :5a Csa­patban (21): 1. Eg°r SE 42. 2. Gvnnevösi Vak Bottván 52, 3. Egri Dobó 58 nontlal. Ser­dülő fiúk ..B" (3000 m— 41): 1. Kádár Nándor (Eger SE) 10:51, 2. Puporka Gy. (Recsk) 11:03. 3. Srauber I. (Nagvréde) 11:27. Csapatban (5): 1. Eger SE 39. 2. H. Ki­nizsi 41 ponttal. Fiú gyer­mek korcsoport (1500 m — 43): 1. Gordos At+Pa (Eger SE) 5:25. 2. Várallvai Zs. (Gyöngyösi Sportiskola) 5:38, 3 Kovács Zs. (Nagyréde) 5:46 Csapatban (10): 1 Eger SE 32, 2. Gyöngyösi SE 38. 3. A megnyitó után a ver­senyzők fegyvereinek a ro­pogása vette át a „szót”. Nyílt irányzékú kispuskával fekve, szabad kézből 10 érté­kelt lövésből kellett eltalál­ni az 50 méter távolságra felállított lőlap közepét A légpisztolyosok állva, sza­bad kézből lőttek a 10 mé­terre lévő lőlapra. Az orszá­gos döntőbe jutás lehetősége miatt a csapatversenyeknek volt a nagyobb tétje. A kis- puskások versenyének félide­jében még a füzesabonyi já­rás gárdája vezetett, de na­gvon gyenge folytatás rriatt végül is a negyedik helyen kötöttek ki. A puskások kö­zül a jól összpontosító gyön­gyösi járás, a légpisztolyosok közül pedig Eger város csa­pata került ki győztesen, s május 7-én ők képviselik megyénket a Budapesten sor­ra kerülő országos döntőn. Eredmények. Kispuska.. Nők: 1. Wittik Petemé (He­nők: • Magos Judit (Magvar­ország), 2. Hammersley (Anglia), 3. Szabó Gabriella (Magyarország) és Heilman (Svédország). Női párosban Európa- bajnok: María Alexandru. Diana Mihut (Románia), 2. Magos Judit, Szabó Gabriel­la (Magyarország), 3. Popo­va, N. Anionján (Szovjet­unió) és Uhliková, Silhanová (Csehszlovákia). Férfi párosban Európa- bajnok: Gergely Gábor, Mi­lan Orlowski (Magyarország, Csehszlovákia), 2- Leiss. Stellwag (NSZK), 3. Surbek, Sztipancsics (Jugoszlávia) és Karakasevics, Kosánovics (Jugoszlávia). Vegyes párosban Európa- bajnok: Wilfried Lieck, Wiebke Hendrikseh (NSZK', 2. Klampár Tibor, Szabó Gabriella (Magyarország), 3. Sztrokatov, Pqpova (Szov­jetunió) és Sarhojan, Za- harjan (Szovjetunió). H. Kinizsi 44 ponttal. Edzett ifjúságért táv (250j m — 18): I. Strausz János (Hatvani Bajza), 2. Gyergyói S. (Sí­rok), 3. Jajtos Gy. (Recsk). Nők (3000 m — 17): 1. Erős Zsuzsa (Egri TK) 12:20, 2. Túrna A. (Sírok) 12:27. 3. Kármán K. (Egri TK) 12:37. Csapatban (4): 1. Egri TK 9 ponttal. Leány ifjúságiak (2000 m — 13): 1. Gábor Má­ria (GYESE) 7:26, 2. Marczis M. (Egri Gárdonyi) 8:33, 3. Bencsik T. (Hevesi SE) 8:40. Csapatban (2): 1. H. Kinizsi 16 ponttal. Serdülő lányok „A” (1800 m — 45): 1. Bá­nyai Ilona (Hevesi DSK) 6:32, 2. Henter Á. (GYESE) 6:42, 3. Szőllősi J. (H. Kini­zsi) 6:50. Csapatban (<): T. Egri Gárdonyi DSK 41, 2, Hevesi DSK 4T, 3. H. Kini­zsi 55 ponttal. Serdülő lá­nyok „B” (1500 m— 4,1): htx Fehér Judit (GYESE) 5:03,­2. Berta I. (GYESE) 5:Q7 3. Petre V. (Eger SE) 5:09. Csa­patban (7): 1. H. Kinizsi 24. 2. Eger SE 31, 3. GYESE 43 ponttal. Leány gyermek kor­csoport (1000 m — 34): t. Fábián Bea (Eger SE) 3:43, 2: Juhász B. (Gyöngyösi Sí) 3:48, 3. Rózsa Á. (Eger SE) 3:49. Csapatban (6): 1. Eger SE I. 15, 2. Gyöngyösi SI I. 45, 3. Eger SE II 47 pont al. Edzett ifjúságért táv (1500 m — 12): 1. Czakó Zsuzsa, 2. Kunsai R., 3. Forgács A. (mindhárom Hatvani Bajza). A szakosztályok közötti pontverseny végeredménye: 1. Hatvani Kinizsi 105., 2. Eger SE 79, 3. Gvöngvösi ESE 60, 4. Egri TK 57, 5. Hevesi SE 32. 6. Egri Gárdonyi 25, 7. Gyöngyösi Vak Bottyán 21, 8, Egri Spartacus 16 ponttal. Az általános iskolák pont­versenyében: 1. Nagyréde 31, 2. Egri IV. sz. isk. 14, 3. He­vesvezekény 13, 4. Heves körzeti ált. ísk. 11, 5. Kom­polt 11 ponttal. vési járás) 76, 2. Balogh Má­ria (Hatvan), 75. Férfias. 1. Kocsis Sándor (Egri j.) 92, 2. Berkes László (Füzesabonyi j.) 91, 3. Laboda István (He­vesi j.) és Tupa László (Gyöngyösi j.) 87—87. Csa­patban (8 fős): 1. Gyöngyösi járás 627, 2. Eger város 602, 3. Egri járás 600 körrel. Lég­pisztoly. Nők: 1. Pál Csilla (Gyöngyös) 56, 2. Szőke Er­zsébet (Eger) 3G, 3. Csapó Márta' (Gyöngyös) 34. Férfi­ak: 1. Takács László (Eger) 82, 2. Fülöp István (Hevesi ú) 80, 3. Nagy Sándor (Egri ‘ ) 69. Csapatban (4 fős); 1. Figer 220, 2. Hevesi járás 207, 3. Gyöngyösi járás 180 kör­rel. A csapatversenyek győzte­seinek Daróczi Lajos, az MHSZ megvei vezetőségének titkárhelyettese, az egyéni dobogós helyezetteknek nedig Végh Attila, megyei IG-ná- rancsnök adta át a díjakat (SZ. ÍJ. 'j Ez történt a labdarúgó NB Harc a labdáért a Gy. Itjú Gárda lövészverseny Egerben iSssszesas öatsfiaSo 0 szakosztályok között: 1. H. Kinizsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom