Heves Megyei Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-18 / 115. szám

:> 8. oldal - Heves Megyei Hírlap AUTÓ- MOTOR 2000. Május 18., csütörtök m­Ez is a mi autónk lesz Francia tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Most már nem csak a Suzuki a mi autónk. A hazai autó­gyártás történetében először kezdenek terepjárók széria- gyártásához az Ikarus budapesti szerelőcsarnokában. Júni­us elejétől a francia Auverland cég által fejlesztett autó vég­összeszerelését kezdik meg. Az Auverland által gyártott négykerék- meghajtású járműve­ket a világ több orszá­gában használják ka­tonai és polgári célok­ra egyaránt. A legne­hezebb terepeken is elboldoguló autókat a francia hadsereg áhí­totta hadrendbe, illet­ve használja katasztró­faelhárítási, polgári vé­delmi és rendfenntar­tási célokra. A civil járműgyártás­ból vett elemekből kialakított jár­műcsalád minden típusa a fejlesz­tési variációknak köszönhetően könnyen átalakítható hadi, polgá­ri vagy állami célokra. A fejlesztők szándéka az volt, hogy egy olyan terepjárót hozza­sportváltozata nak létre, amely a nagy mennyi­ségben gyártott és a polgári jár­művekben használt alkatrészek­ből fakadóan olcsón üzemben tartható, nem úgy, mint a hasonló célokra tartott speciális járművek, amelyeket csak a feladat elvég­zésére tartanak állományban. Az Auverland Az Ikarusnál születő autó 60- 65 százalékban hazai beszállítói háttérrel készül. A motort, a haj­tásláncot és a sebességváltót le­számítva szinte minden más al­katrész Magyarországon készül majd. A kívülről leginkább az orosz UAZ terepjáróra hasonlító járművet 1,9 literes, 68 lóerős, szívódízel- vagy 90 lóerős tur­bódízel, illetve kétliteres, 135 ló­erős benzines Peugeot-motorral lehet rendelni. A kínálatot a más­fél literes Hyundai-benzinmotor- ral szerelt kivitel színesíti. Az erő­átvitelt minden típus­ban ötsebességes, me­chanikus váltómű biz­tosítja. A jó terepképes­ségekről a hátsó tenge­lyen elhelyezett lamel­lás automata differen­ciálzár és két felező gondoskodik. Mind a rövid A3-as típusjelű, mind pedig a hosz- szabb karosszériájú A4-es Auverland elöl csavarrugós, hátul hidraulikus lengéscsillapí­tást kapott. A terepjárók, amelyekből egy­előre havonta húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban, rendel­hetők lesznek vászon- és kemény tetős, páncélozott, kettő- vagy négyüléses variációban is. Extra felszerelésként hidro-pneuma- tikus felfüggesztést lehet vá­lasztani. Az Auverland nettó alapára hárommillió forint alatt lesz. ____________________________1ST») F rissítő fuvallat? Tornádó! Hírkerék Fiat: Targa Flotta Két új pénzügyi tevékenységet vezet be a Fiat Magyarország Kft. Az egyik a flottatulajdonosok válláról veszi le a terhet, a flottamenedzse­lést a vásárlástól a teljes körű működtetéssel együtt átvállalva. A Targa Flotta tapasztalt szakembergárdája intézi a segélyszolgálattal, a gumicserékkel, szervizzel, finanszírozással kapcsolatos ügyeket, megszabadítva a megbízót a napi rutinmunkától és adminisztráció­tól. A Targa Rent pedig a Fiat-csoport autóira szakosodott kölcsönző vállalat, amely elsősorban a rövid távú bérlésre tud különösen jó konstrukciót adni. A két új kezdeményezést a márkakereskedői há­lózaton belül lehet elérni. Citroen: hibridautó Új hibridüzemelésű autót mutatott be a Citroen. A Xsara Dynactive 35 százalékkal kevesebbet fogyaszt, természetesen a C02-kibocsátás is csökkent, s benzines üzemmódban majdnem 1000 kilométert ké­pes megtenni egy tankolással. Elektromos üzemmódban pedig a nul­lával egyenlő a zaj- és szennyezőanyag-kibocsátása. A 75 lovas ben­zinmotorral és egy 34 lovas elektromos motorral szerelt kísérleti jár­mű tömege 1460 kilogramm, de ezt 1300 kilóra akarják leszorítani a szériagyártásig. BMW: eladta a Rovert Sikerrel lezárult a BMW-csoport és a John Towers által vezetett Phoenix Konzorcium közötti tárgyalás a Rover Cars eladásáról. A BMW-csoport és a Phoenix Konzorcium Londonban írta alá az adás­vételi szerződést, amelynek értelmében a Phoenix folytatja a Rover Carsnál a fejlesztést, a gyártást és az értékesítést. Ezenkívül övé lesz az MG-márka is. A konzorcium Birminghamben folytatja a Rover 25 és Rover 45 modellek, az MGF sportautó és a jelenlegi Mini gyártá­sát, utóbbit az új Mini bevezetéséig. Megállapodtak továbbá, hogy a Rover 75 gyártását áttelepítik Oxfordból a birminghami gyárba. A Phoenix a Rover 75 Estate gyártását egy későbbi időpontban kezdi nfSv_________________________________________________■ zelmotorok azon az elven működnek, hogy szívóütemben a lefelé haladó dugattyú tisz­ta levegőt szív be a hengerbe, majd felfelé mozogva annyira összesűríti, hogy az ütem végén az összenyomás révén felmelegedő levegőbe fecskendezett dízelolaj öngyulla­dással elég. Korábban 180-300 bar nyomás­sal érkezett a motorba az üzemanyag, a korszerű technika révén ez az érték meg­sokszorozódott. A vezérlő elektronikának köszönhetően a nyomás akár a 2050 bari is elérheti, ami a nagyobb forgatónyomaték- ban, motorteljesítményben jut kifejezésre. A TDI110 lóerejéhez a beépített szivattyú- fúvóka-egység révén a PD-technológia még további 5 lóerőt tett, s ezzel 115 lovas dí­zelmotort alkottak a tervezők. A befektetés megtérült, ha a vezetési él­ményből indulunk ki. A PD TDI motorral szerelt kocsik jóval dinamikusabbak min­den más dízelautónál, s ha nem figyelünk oda a kissé még megmaradt morgós, kopo­gós hangra, akár el is felejthetnénk, hogy nem benzint tankoltunk. Az autó rendkívül dinamikus, alacsonyabb fordulatszámon is erős, jóval kevesebbet kell a megszokottnál kapcsolni. Nem tapasztalni gyorsításkor a turbófeltöltős motorokkal korábban együtt­járó úgynevezett „turbólyukat” sem. A Pumpe-Düse dízelmotorok fogyasztá­sa ugyanakkor nem nőtt, gyakorlatilag ugyanolyan szerény étvágyúak maradtak, mint a korábbi TDI-k. Azalatt a néhány nap alatt, amíg a PD TDI Bora nálunk volt, mintegy 600 kilométert autóztunk, volt ebben akadozó városi cammogás és autó­pálya, országút egyaránt. A fedélzeti szá­mítógép tanúsága szerint még a zsúfolt városi forgalomban sem mutatott 9 liter­nél nagyobb értéket a pillanatnyi fogyasz­tásmérő, autópályán, országúton - az elő­zések kivételével -120 kilomé­teres tempónál 6 liter körül megakadt a kijelző. Végül is 8,2 literes összesített átlaggal zár­tuk a próbát, a jelenleg mintegy 20 forinttal olcsóbb dízelárakat számítva meglehetősen gazda­ságosan. Mindez persze csak annak éri meg igazán, aki nem pusztán vasárnapi kirándulásra szánja az autóját, hiszen a PD TDI motor­ral szerelt kocsik ára még a Tűi­knél'is borsosabb. A legalacso­nyabb felszereltségű Bora ára egy ilyen motorral 5,4 millió fo­rintnál kezdődik, ám ha valaki az „össz­komfortos” Highline-ra vágyik, több mint 7 millió forinttal a zsebében induljon a keres­kedőhöz. Igaz, ezért a pénzért - erre utal a 4Motion jelzés - elektronikusan vezérelt összkerékhajtású autót kap, amelyben az okos komputer maga érzékeli, mikor kíván­nak az útviszonyok négy-kerékhajtást, mi­kor elegendő a hagyományos „kétkerekes” megoldás. _____________________________________________(SOMFAI) t ótótótótó Értékelés tótótótótótó Álomautó tó tó tó tó tó tó Győztes típus SS Ö3S ÖS öS ESS CESS Megéri az árát ^....„v pS ft»* äS tói tó* cső Átlagos ....... tó tó tó tó tó tó tótótótótótó Rémálom Amikor a hazai piacon bevezették a Volkswagen Borát - az Adriai-tengeren uralkodó szélről kapta a nevét úgy hirdették: a kocsi frissítő fuvallat lesz a hazai középosztályban. A közelmúlt­ban azonban megjelent egy új változat, az 1,9 literes PD TDI 4Motion, amelyet még jóindulattal sem lehet fuvallatnak mondani. Sokkal inkább illik rá a tor­nádó jelző. Talán megbocsátja az autók iránt érdeklő­dő olvasó, ha ezúttal nem magáról a Borá­ról, hanem csak erről a különösen harapós­ra hangolt, 115 lóerős dízelváltozatról esik A Dl betűk piros színe árulkodik a Pumpe-Düse változatról szó. A kocsiba épített motor tulajdonkép­pen a Volkswagen legizmosabb dízel aggre- gátja, amelyet állítható lapátállású turbófel­töltővel láttak el, s ebben az új változatban tovább spécizték, innen kapta a kiegészítő két betűt: PD. Pumpe-Düse Turbodízel Direct Injection - ez a teljes neve, hogy pontosak legyünk. Talán röviden némi szerkezettan. A dí­35 év terméséből válogattak Az évszázad legrosszabb autói Az amerikaiak által rendkí­vül kedvelt rádióriporter testvérpár, Tom és Ray Magliozzi fölkérte hallgató­ságát: válassza meg „az év­század legrosszabb gépko­csijait”. Az eredményt az interneten tették közzé. A szavazók jóformán kivé­tel nélkül az utóbbi 35 év autói közül válogattak. A kétes cím győztese (33,7%) a Yugo, a valamikor Jugoszláviá­ban elsősorban exportra gyártott kiskocsi lett. Az egyik szavazó kommentárja szerint „a kocsi ja­vára írható, hogy a hátsó szélvé­dője fűthető volt, ekként télen nem fagyott le a keze annak, aki tolta...” A második helyet (15,8%) a Chevy Vega szerezte meg, amely állítólag annyi olajat zabáit, amiért már érdemes volt megalapítani a kőolaj-exportáló országok szervezetét. A 12,6 szá­zalékot kapott Ford Pinto került a harmadik helyre. Egykori tulaj­donosának fia írta: „Utcánkból egyetlen éjszaka 12 kocsit loptak el; egyetlenegyhez nem nyúltak, apám Ford Pintójához...” Nyolc és fél százalékkal lett az AMC Gremlin a negyedik „befu­tó”. A többi között ezekkel a ked­ves szavakkal jellemezték a hall­gatók: „Minősége és biztonsága akár egy kerti traktoré”. Az 5. he­lyezett Chevy Chevette minősíté­se: egy motorból és az eltünteté­sére szánt négy papírkartonból áll... Nyugat-Európa autóiparát a Renault 5 képviseli a negatívlis­tán. Nem volt finnyás az az ame­rikai, aki ekként vélekedett a francia gyártmányról: „Olyan, mint egy francia lokál Ameriká­ban: túl drága és túl hangos; rá­adásul életveszélyes, mihelyt egy péksüteménynél keményebb tárggyal ütközik”. A választás ha­todik helyezettje az amerikai Dodge Aspen/Plymouth Volare, amely az egyik véleményező sze­rint már az autókereskedés kira­katában elkezdett rozsdásodni. Egy másik levélíró: „A kormánya annyira silány volt, hogy munká­ba menet olyan utat kellett keres­nem, amelyen csak jobbra kellett kanyarodnom”. Nyolcadik a Cadillac Cimar­ron, amely az ára miatt vált hír­hedtté. A kilencedik újra egy Re­nault, a Dauphine, az a jármű, amely (egykori gazdája szerint) totálkárossá vált, amikor egyévi használat után egy kerékpárossal ütközött. A tizedik helyen a né­met Volkswagen Bully, a Cam- perként is árusított dobozos ko­csi végzett. KULCSÁR LÁSZLÓ Amit a kipufogóról tudni kell Akár szeretjük, akár nem, az autó megmásíthatatlanul életünk részévé vált. A munkába menéstől a bevá­sárlásig legkedveltebb köz­lekedési eszközünk. De mennyit tud az autós autó­jának alkatrészeiről, ezek funkciójáról és karbantartá­sáról? A kipufogóból példá­ul általában csak annyit lá­tunk, amennyi kilóg a ka­rosszéria alól, illetve időn­ként leszakadt kipufogó- darabokat kerülgetünk az út szélén. Sokan gondolják, hogy a kipufogó csak egy hajlított cső az autó alatt, amely ha elromlik, sok gondot okoz és szörnyű zajt csinál...- Valójában a kipufogó az autó egyik leginkább igénybe vett al­katrésze, amely szélsőséges kö­rülmények között üzemel: nagy hőmérséklet-változásokat, állan­dó rezgést, a belső korrózió táma­dását, kívülről pedig az időjárás rombolását kell kibírnia - állítja Jean-Francois Barth, a világ leg­nagyobb kipufogógyártó cége, a Walker termékmenedzsere. - Va­lójában sokkal többről van szó: ez az alkatrész minimalizálja a motorból távozó szén-monoxidot és a motor által kibocsátott mér­ges gázok mennyiségét, ezeket az utastértől lehető legtávolabbra vezeti. Csökkenti a motor által ki­bocsátott zajt, optimalizálja a motor teljesítményét. Minden új autótípus kipufogó- rendszerének tervezésekor fontos szempont a megfelelő hangzás. A kipufogót a sajátos hanghatás el­érésére tuningolni szokták, így „készül” például a jellegzetes Por­sche-, vagy Alfa Romeo-hang. A sportkocsik vezetői számára ugyanis fontos, hogy vezetés köz­ben élvezzék autójuk hangját is. A kipufogórendszer egyik fon­tos eleme a katalizátor: a benzi­nes és dízel üzemanyaggal műkö­dő autók termelte káros anyago­kat kémiai kölcsönhatások által ez alakítja át ártalmatlan szén-di- oxiddá és vízzé. Kevesen tudják, hogy egy katalizátor átlagosan 75 százalékkal is csökkentheti a mérgező gázok mennyiségét. 1998 óta az Európai Unió tagálla­maiban kötelező minden három évnél idősebb gépkocsi katalizá­torának évente egyszeri ellenőriz­tetése. Magyarországon évente, a zöldkártya kiadása előtt kötelező a teljes kipufogórendszert átvizs­gálni, illetve kétévente, a műszaki vizsga részeként is - még akkor is, Kevesen látják kiszerelve. A kipufogó bonyolult szerkezet ha van az autónak érvényes zöld­kártyája. A Walker szakemberei szerint a kipufogórendszert rendszeresen ellenőriztetni kell, mert a vizsgá­latok bizonyították, hogy egy cse­rére szoruló kipufogórendszerből a megengedettnél akár két-há- romszor több káros anyag távoz­hat. A rosszul működő, vagy meg­rongálódott kipufogó az utastérbe is beengedhet mérges gázokat, így a vezetőt és az utasokat is ve­szélyezteti. Nem utolsósorban: a nem megfelelően működő kipufo­górendszer csökkent motortelje­sítményt és megnövekedett üzemanyag-fogyasztást is ered­ményezhet. Mi rövidítheti meg a kipufogó élettartamát? A leggyakrabban a rozsdásodás, a rövid utak, amikor a kipufogórendszer hőmérséklete alacsony, a gázok a fém részek belső falán lecsapódnak és olyan savas bevonatot képeznek, amely súlyos rozsdásodást okoz. Ártal­masak a rossz minőségű utak is, a kövek, a sár, a víz és a só, ame­lyek mind kívülről támadják a ki­pufogórendszer elemeit. _________________________(•!

Next

/
Oldalképek
Tartalom