75 találat (0,188 másodperc)

Találatok

1. 1990-07-13 / 28. szám
[...] Erzsébet Bajcsi Lajos és Holocsy István az Olasz szalmakalapban 2 A [...] józan kedélyesség Tetézi mindezt hogy Bozóky Marianna díszletterve alapján eléggé beszorított [...]
2. 1993-12-24 / 52. szám
[...] a XVI század végén lllésházy István újjáépíttetett Sokszor meg­pihentek falai között [...] lllésházy család utolsó férfitagja lllésházy István gróf díszes sírem­léke 1838 ból [...] Ábrahám Kiss György László Füssy Bozóky Tamássy Nagy Czine Györgyi és [...]
3. 1922-10-22 / 118. szám
[...] Klasszikus Regénytár 7 50 BÁRSONY István Titkos veszedelmek 4 CHES FERTŐN [...] Lckomebilok szerkezete és kezelése Irta Bo­zóky István 88 ábrával 6 Mértékek és [...]
4. 1923-03-29 / 72. (225.) szám
[...] a vá­rosháza kapujára Perszenszicilio vagyis Bozóky János rendelkezéseit amelyekben rövid morális [...] csillagzat jövendölései következ­tek Ilyenformán Szegény Bozóky János csillagzata a Perszenszicilio szerint [...] nyavaja a madarasi úti Dobos Istvánt mer nem tud a fösvénységtül [...]
5. 1923-09-18 / 211. (364.) szám
[...] közalapítványi igazgatói címet és jel­leget Bozóky Kálmán dr köz alapítványi királyi [...] keleti evangélikus egyházkerület Rozsnyóról Smid István lelkész PóscK Jó­zsef dr egyházfelügyelő [...]
6. 1928-09-20 / 215. (1842.) szám
[...] kereskedő vagyok déglői szakácsnő Cim Bozóky átalakítását üzem fenntartást h T [...] Lim a Iái is BogAnvt István Vclká kiadóban 465 Rcvuca Kupa [...]
7. 1928-09-23 / 218. (1845.) szám
[...] 70 Megnősülne dégiői szakácsnő Címj Bozóky v t iCim a kiadóban [...] a kia VenaegIO géria Kammerboffer István IVuulUíuKi emberek ajánlatát kéri Jó [...]
8. 1928-10-03 / 225. (1852.) szám
[...] miatt azoc nal atado Czabány István lüszer és csemegekercskedö Novó Zámkv [...] re períektven déglöi szakácsnő Cimi Bozóky György Sahv 473 A Pozsonyi [...] úgy a menzán valamint Cottely István dr nál Lőrinckapu utca 1 [...]
9. 1928-10-07 / 229. (1856.) szám
[...] érsekujvári lakost helyezte vád alá Bozóky Gyula bizositási ügynököt Lehocsky István borbélysegédet Orbán Géza kertészt Tóth [...]
10. 1928-12-01 / 275. (1902.) szám
[...] bécsi rendőrség megállapította a szélhámosnőt Bozóky Andrea földbirtokosnő 11 néven szerepelt [...] társaiság főtiit i kárának huszonötéves István nerdi fiai aki j súlyos [...] Súlyos vallomás hangzott el Nagy Ist­ván ellen Budapesti szerkeszt őségünk tele­fonálja [...] György könyvszakértő pénzt adott Nagy Istvánnak A tanú éppen benyi­j tott [...]
11. 1928-12-07 / 280. (1907.) szám
[...] lelkészt szentelt fel Ezután Horthy Ist­ván nyug lovassági tábornok az egyházkerület [...] édes­atyjukat gyászolják Özv Mináji Borne­missza Istvánná szül kiscsallói Ragályi Gi­zella életének [...] egyik előkelő belvárosi szállodájában és Bozóky László földbirtokosnő néven szobát bérelt [...] tóvállalat képviselője tudakozódott a szállo­dában Bozóky bárónő 44 után és ekkor [...]
12. 1929-02-02 / 28. (1951.) szám
[...] teilefo nálja Az öngyilkos Német István kerekedal rni akadémia haűilisr itót [...] beszédet is fog tartaná Né­met István a német nyelvből és a [...] Ferenc Szarka Gyű a Letootcziky István és Tóth Géza el­len A [...] Dezsőt feifiételesen nyolcnapi fog­házra ítélte Bozókyt és Orbánt bisonyité koik hiányában [...]
13. 1930-01-25 / 20. (2241.) szám
[...] III eszközli Halál ozás Gyürky István ki érdeműit esperes nyug perbetei [...] auíógarázs díjmentes Szives megkere­sést kér Bozóky György tulajdonos Elfogták a biráJyhelmeci [...]
14. 1930-01-29 / 23. (2244.) szám
[...] 17 40 Hangverseny Közreműködnek Sonkoly István hegedű és Sólymos Péter zongora [...] a 18 század zivataros időiből Bozóky Mi báty kát karbeli kótás [...]
15. 1930-06-18 / 137. (2358.) szám
[...] tői hosszas tanácskozás után egyhangúlag Bozőky Géza dr t az egyetem [...] kétszázötven évvel ezelőtt Házasság Szőllős István rozsnyói gyógyszerész most tartotta esküvőjét [...] szerencsétlenség történt szombat dél­után Bethlen István gróf miniszterelnök inkei birtokán A [...] ispánja a 30 éves Ili István a birtokon lévő halastóra csónakázni [...]
16. 1930-10-10 / 232. (2453.) szám
[...] taxiválla­latának egyik autója elütötte Belika István ke­resztúri gazda szekerét amely pozdorjává [...] Ráfael A modern élet útvesztői Bozóky Géza dr egyete­mi tanár Liziői [...]
17. 1932-11-19 / 264. (3077.) szám
[...] autóját Budapesti ezerkeeztöiségünk telefonálja Horthy István gépészmérnök a kormányzó fia bejelentette [...] a zsidóvallásu hallgatókat azért mert Bozóky Ferenc egyetemi tanár előadásán valaki [...]
18. 1933-03-21 / 67. (3177.) szám
[...] legújabb Ura a világirodalomban Kniezsa István A szlávok Mendől Tibor Táj [...] jckarban levő éttermi székei Ajánlatok Bozóky György Rím Sobcuta címre kül­dendők [...] kiadó Érdeklődni lehet ugyan­ott Ványai Istvánnál Kiadja a Prágai Magyar Hirlap [...]
19. 1935-03-01 / 51. (3603.) szám
[...] Baranyay Edit Bérczy A ntika Bozóky Tábor Biedermann István Boczkó Éva Rokross Teri Béna [...]
20. 1935-03-15 / 63. (3615.) szám
[...] 48 Talá d ki Biederinann István kere ztrejIvénye 4 5 Vízszintes [...] kicsi na na ra Biedermann István pótlóiéjtvéuye A hiányzó betűk e [...] Bödök Ete Iika Bosnyák Gyúr Bozóky Tibor Bihaiy Mihály Baranyay Edit [...] Jeszenák Győző Jeszonák Palika Kemecsey István Karsay Tibor Kansay Lajcsi Kis [...]
21. 1935-07-12 / 157. (3709.) szám
[...] rejtvényeket helyesen fejtették meg Antony István Aykler Karola Bozóky Tibor Bairanyay Edit Baranyay Tériké Bállá Lenke Biedermann István Ceizmazía J László Ceeikii Erzsébet [...]
22. 1936-12-06 / 280. (4129.) szám
[...] Magda Köszönésedet átadtam János bá­csinak Bozóky János Képrejtvényt nem közölhetünk Schvarcz [...] türelemmel sor kerül rá­juk Béres István Schvarcz Rózsi Bö dök Irénke [...] rejtvényeket helyesen fejtették meg Béres István Bozóky János Dévay Emil Gyürky Sándor [...] Müller Klá­ri Matus Szabina Rlesa István Perjéssy Eszter Pancza Kornél Pető [...]
23. 1936-12-25 / 294. (4143.) szám
[...] már hamarosan felépül betegségéből Plesa István Kö szönetedet átadtam János bácsinak [...] ná váltó ős esik Plesa Ist­ván rejtvénye Régee régen Llscsák Ti­biké [...] Pancza Kornél rejtvénye Szerszám Plesa István rejtvénye Korsó Gyürky Sándor számrejtvénye [...] Esztike n Bb dök Ebelka Bozóky János Dévay Emil Gyürky Sándor [...]
24. 1938-03-02 / 50. (4493.) szám
[...] előadás végéig hü kísérőjük maradt Bozóky László az ezredes Farkas István a lelkész Bútora Margit az [...] rendezését Op mann Ha Sípos István és Frenyó Lajos tanárok vé­gezték [...] segédkező diákrendezők neveit akik közül Bo­zóky László Smál Sámuel Kovács Bertalan [...]
25. 1968-10-01 / 2. szám • Somogyi István: Nézzünk a múltba, hátha lehet tanulni belőle / Levelezőink írták (70. oldal)
[...] LEHET VALAMIT TANULNI BELŐLE SOMOGYI ISTVÁN nyug tanár Az első köztársaság [...] a bratislavai egyetemen működő dr Bozóky dékán és a többi tanárok [...]
26. 1949-11-20 / 188. szám, vasárnap
[...] irodalom Összeállította Mar­thy Barna Közreműködik Bozőky István Ladomerszky Margit Ruttkay Éva Somló István Rendező Körmöczy László dr 17 [...]
27. 1973-11-08 / 266. szám, csütörtök
[...] Balogh Edgár Bartpk Béla Gál István Ignotus Pál Kovács Endre E [...] hozzá­szóltak i Pár nap múlva Bozóky Mária grafikusművész és művészeti író [...]
28. 1981-05-31 / 21. szám
[...] Az idősebb pionírok kategóriájában Földes István Csémi Miklós és Boros Zsuzsa [...] tanítónő tanított be Baranyai Attila Bozóky Zsuzsa Hajpál Vali Kiszel Erika [...] öt őrs A szöveg Fekete István Tüskevár című ifjúsági regénye volt [...]
29. 1982-12-23 / 51. szám
[...] részesülnek Etelközi László Buzita Buzica Bozóky István Komárom Komárno Kusy Melinda Udvard [...]
30. 1988-04-22 / 94. szám, péntek
[...] szóntjük a kedves férjet édesapát Bozóky Jenőt Helembán Chl aba aki [...] Kiss József helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János Szerkesztőség 815 [...]
31. 1988-08-27 / 202. szám, szombat
[...] án ünnepli 40 születésnapját Szököl István Zselizen Želie­zovce E szép ünnep [...] jó feleséget édesanyát és nagymamát Bozóky Gizellát Helembán Chl aba akj [...]
32. 1991-05-04 / 104. szám, szombat
[...] 80 árad 1911 ben született BOZÓKY László magyar fizikus radiológus akadémikus [...] telefon 210 4453 Főmunkatársak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 819 [...]
33. 1992-03-05 / 55. szám, csütörtök
[...] Péter Franti­šek Novosád Jaroslav Strilecky Bozóky András Sükösd Miklós Ro­bert Roško [...] telefon 210 4453 Főmunkatársak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 819 [...]
34. 1999-04-10 / 82. szám, szombat
[...] foglalkozik A műsor vendége Harna István építésügyi miniszter de a témához [...] Telesport 22 55 MM Szőts István 23 00 Universitas 23 30 [...] Vasárnapi levél 13 06 Névjegy Bozóky Éva újságíró 14 04 Szonda [...]
35. 1999-09-15 / 214. szám, csütörtök
[...] a választá­son Bácsalmási Ottó dr Bozóky Imre Kiss József Kovács Attila Kovács István dr Kőszeghi Géza dr Mezey [...]
36. 1999-09-27 / 222. szám, hétfő
[...] szavazatot kapott az MLSZ közgyűlésén Bozóky Imre az új elnök MTI [...] szavazatot kapott Szendrei Józsefre Kovács Istvánra és Bácsal­mási Ottóra senki nem [...] oszlott meg a pályázók között Bo­zóky Imre 62 46 os szavazati [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Klement Ti­bor Kovács Attila Makray [...]
37. 1999-11-12 / 261. szám, péntek
[...] váloga­tott mérkőzést Az MLSZ részéről Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...] nyert Vincze Ro­land Bény Berza István Komá­rom MTI ELŐZETES Budapest A [...]
38. 1999-11-19 / 267. szám, péntek
[...] főtitkára lesz a magyar Gyulai István Erről a döntést az IAAF [...] bástyája tájékoztatta az MTI t Bozóky Imre elnök a labda­rúgó szövetségi [...]
39. 2000-01-22 / 17. szám, szombat
[...] két évre szóló meg­állapodást kötött Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] Sándor Fehér Csaba és Szekér István a tavaszi szezonban kölcsön játékosként [...]
40. 2000-12-23 / 296. szám, szombat
[...] 77 78 MTI JELENTÉS Budapest Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] évet hagytunk magunk mögött mondta Bozóky Ismét bebizonyo­sodott hogy eredményesen dolgoz­ni [...] pe­helysúlyú övéért bokszoló Kovács Kokó István mellett Erdei Zsolt is felléphet [...]
41. 2001-06-01 / 125. szám, péntek
[...] heti mérkőzésén mondta dr Berkes István a Sport­kórház főigazgató főorvosa Horváth [...] várakozás miatt biz­tonsági emberek őrzik Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...]
42. 2001-08-13 / 186. szám, hétfő
[...] együttes kapusa Tavaly ősztől Sülyi István edző irá­nyítja a gárdát azóta [...] a legjobbak mezőnyében mondta Sülyi István A női I labdarúgóliga újonca [...] a szerda esti találkozót Csütörtökön Bozóky Imre a magyar szövetség elnöke [...] aki még 1999 ben megígérte Bozóky Imrének hogy 2001 ben Németország [...]
43. 2001-08-20 / 192. szám, hétfő
[...] klu­bok profi szintre emelése után­pótlás Bozóky Imre személyében az MLSZ nek [...] Csi­szár Ákos Matáv Sopron Gajda István Celldömölk Lakos Pál Győri ETO [...] Kecskemét Urbán Flórián ZTE Kozma Ist­ván Ausztria alsóbb osztály VASAS Érkezett [...] Bencze Péter Tes kánd Bagó István Sárvár Győrfi István Hévíz Józsi György Nagykanizsa Kiss [...]
44. 001-10-19 / 241. szám, péntek
[...] Az MLSZ elnöksége tegnap meg­bízta Bozóky Imre elnököt egy kft alapításával [...] úgy döntött hogy meg­hosszabbítja Bacsó Istvánnak a női labdarúgó válogatott szövetsé­gi [...]
45. 2002-05-09 / 106. szám, csütörtök
[...] Tamás ifjúsági és sportminiszter és Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] liverpooli és új­pesti játékos Kozma István a Cottbusból Vincze Ottó és [...]
46. 2002-07-27 / 173. szám, szombat
[...] a pécsi köztemetőben A gyászszertar­táson Bozóky Imre elnökkel az élén képviseltette [...] 30 Sportkoktél 19 30 Bárány István utódai 21 00 Hírek Időjárás [...]
47. 2002-08-01 / 177. szám, csütörtök
[...] vegyesen szintén a 4 Batházi István pedig az 5 helyen végzett [...] el a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozóky Imre elnököt ugyanis beválasztották az [...] 2 00 53 5 Batházi István ma­gyarok 2 00 92 NŐK [...]
48. 2002-12-12 / 289. szám, csütörtök
[...] válogatottakat felügyelő bizottságnak összegezte benyo­másait Bozóky Imre a Magyar Lab­ORIGO SITA [...] során Makray Balázs és Huszár István projekti­gazgatók látványos térképpel szemléltették Kelet [...]
49. 2003-10-29 / 249. szám, szerda
[...] Ügyészség négy óvást nyújtott be Bozóky meglepődött Budapest Számunkra meg­lepő a [...] az ügyészség lépésé vel kapcsolatban Bozóky Im­re az MLSZ elnöke MTI [...] 76 78 A sajógömöri Gergely István közel hetvenévesen is a terepversenyzésnek [...] tölti be a sajógö­möri Gergely István hetvenedik életévét A motorok nagy [...]
50. 2004-01-29 / 23. szám, csütörtök
[...] futballja lett szegényebb mondta gyászbeszédében Bozóky Imre Végső búcsú Fehér Miklóstól [...] gyermek ifjúsági és sportminisz­ter továbbá Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] válogatott csapattár­sak nevében Urbán Flórián Bozóky Imre emlékezésében feli­dézte a támadó [...] játé­kos egykori edzője Reszeli Soós István mondott beszédet ezt kö­vetően a [...]
51. 2005-03-01 / 49. szám, kedd
[...] mellett meglepően sok nyolcvanhét igen Bozóky maradt az elnök Győzelemmel mutatkozott [...] tisztújí­tó közgyűlésén az egyetlen jelöltet Bozóky Imrét vá­lasztották ismét elnöknek a [...] pozíciójába Ezúttal 87 en szavaztak Bozóky mellett hatan ellene ÖSSZEÁLLÍTÁS Bozóky Imre 1953 október 20 án [...] Oprée Dezső 1922 1923 Friedrich István 1923 1926 Shvoy Kálmán 1926 [...]
52. 2005-09-13 / 212. szám, kedd
[...] már most felvetődött a ka­pitánykérdés Bozóky Imre elnök az MLSZ honlapján [...] 2008 as Európa bajnoki selej­tezőkre Bozóky annak a vélemé­nyének is hangot [...] a győzelmekben mint azt Tóth Ist­ván gyúró szavai is bizonyítják Ákosnak [...]
53. 2005-10-03 / 228. szám, hétfő
[...] ÚJ SZŐ 2005 OKTÓBER 3 Bozóky Imre szerint Kistelekinek le kellene [...] egyenlítést tette hozzá Reszeli Soós István ns nbl hu ú Budapest [...] a Honvéd körüli helyzettel kapcsolatban Bozóky Imre a Ma­gyar labdarúgó szövetség [...] mind jogi ol­dalon folytatódik Kisteleki István a liga elnöke el­ismerte a [...]
54. 2005-10-14 / 238. szám, péntek
[...] csütörtökre tervezett elnökségi ülése mivel Bo­zóky Imre elnök szerint a Magyar [...] az elnökség tagjait és Kisteleki István ligaelnö­köt hogy a kitűzött ülésre [...] mert annak legiti­mitása kétséges áll Bozóky nyi­latkozatában Bozóky a liga azon határozatát kifogásolja [...] miu­tán reggel megbeszélést tartottak Kisteleki Istvánnal Ekkora lét­számmal pedig az elnök [...]
55. 2005-10-26 / 248. szám, szerda
[...] tagoknak egységesen kellett szavazniuk ami Bozóky Imre MLSZ elnök sze­rint ellentétes [...] azt írta úgy tűnik megalapozottak Bozóky Imre ag­gályai de a tisztánlátáshoz részle­tesebb tájékoztatást kért Közben Kisteleki István az MLSZ által vita­tott határozatot [...]
56. 2005-11-03 / 254. szám, csütörtök
[...] vár a kapcsolatuk Matthäus és Bozóky Lothar Matthäus a Nürnberggel tárgyal [...] november első felé­ben kerül sor Bozóky Imre a szö­vetség elnöke úgy [...] szerződést hosszabbítani Matthäusszal Közben Kisteleki István ligael­nök kezdeményezi a Magyar Lab­darúgó [...] án elmaradt az elnökségi ülés Bozóky ezt kö­vetően a FIFA elnökéhez [...]
57. 2005-11-08 / 258. szám, kedd
[...] lobbizni kü­lönböző prezentációk keretében mondta Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] dél­után ismerünk majd meg Kisteleki István a Magyar Lab­darúgó Liga MLL [...]
58. 2005-12-22 / 295. szám, csütörtök
[...] Hiányzott a leváltáshoz szükséges többség Bozóky és Puhl folytatja Megnyitóra hívnak [...] nyitó meccsét jelen­tette be dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] az emberek MTI TUDÓSÍTÁS Budapest Bozóky Imre Puhl Sándor és Kutasi [...] hiányzott A voksolás előtt Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga elnöke [...]
59. 2005-12-23 / 296. szám, péntek
[...] közteher fizetési kötelezettségének eleget tett Bozóky Imre az MLSZ elnöke fegyelmi eljárást indít Kisteleki Ist­ván ligaelnök ellen mivel az több [...]
60. 2006-01-04 / 3. szám, szerda
[...] Szövetségnek MLSZ Véget ért a Bozóky éra Budapest Tegnap működés képtelenné [...] időben a szö­vetség elnöke azaz Bozóky Imre is elveszti mandátumát Helmeczy [...] Magyar Labdarúgó Liga MLL elmondta Bozóky min­den jogosultságát elvesztette szerdán már [...] december 31 én lejárt Kisteleki István az MLL elnöke kijelentette az [...]
61. 2006-01-17 / 13. szám, kedd
[...] 0 gqiacjs PeerotoN International Kisteleki István legalább annyit árt a magyar [...] be a sajtónak és amelyben Bozóky Imre az MLSZ elnöke még [...] újságírói kérdésre rö­vid véleményt mondott Bozóky Imréről az MLSZ volt elnökéről illetve legfőbb ellenfeléről Kiste­leki István ligaelnökről is Alap­vetően Bozóky Imrének köszön­hetem hogy az utóbbi [...]
62. 2006-02-27 / 48. szám, hétfő
[...] tudnak futballozni bt Budapest Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga és [...] azért volt szükség mert Kiste­leki István ligaelnök bírálatai nyomán a Bozóky Imre vezette el­nökség mandátuma január [...] bizottságot vá­lasztott amelynek elnöke Kistele­ki István lett Kisteleki és Pellady Péter [...]
63. 2006-02-28 / 49. szám, kedd
[...] Kisteleki az MLSZ elnöke Kisteleki Istvánnak jobbra ellenfele Pellady Péter gratulál [...] és visszavont visszalépések után Kisteleki István lett a Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...] körében 66 küldött voksolt Kistele­ki Istvánra a Magyar Labdarúgó Liga elnökére [...] kétharmados többséget 66 30 így Bozóky Imre utódaként mos­tantól Kisteleki István az MLSZ új elnöke A [...]
64. 2006-03-01 / 50. szám, szerda
[...] futballparazitának Közvet­ve ebbe bukott bele Bozóky Im­re az MLSZ előző elnöke [...] az MLL fő embere a Bozókyt megbuktató Kisteleki István a Matthäust me­nedzselő Pellady Péter [...] közül három magyar nemzeti­ségű Tárnyik István Párkányból Szkukalek Igor Pápáról érkezett [...]
65. 2006-03-02 / 51. szám, csütörtök
[...] Dohai női teniszviadal élő Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Szövetség új [...] folytattak s amelyből végül Kisteleki Ist­ván került ki győztesen GAZDAG JÓZSEF Triumvirátus Bozóky Imre távozása után hár­man indultak [...] 1999 Kovács Attila 1999 2006 Bozóky Imre 2006 Kisteleki István mti Sokat várnak Németh Krisztiántól [...]
66. 2007-04-13 / 85. szám, péntek
[...] helyett egy mérkőzésre Re­szeli Soós István január 1 től Klement István December 22 Újpest Valéré Billen helyett Urbányi István Március 2 Vác Gergely Károly [...] addig kölcsö­nösen sikeres volt amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként s a [...] vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén akit később az [...]
67. 2007-07-13 / 160. szám, péntek
[...] szezont a Bordeaux nál töltött Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] el­nöke polgári pert indít Kisteleki István jelenlegi MLSZ elnök el­len személyiségi [...]
68. 2007-12-04 / 278. szám, kedd
[...] www ujszo com Interjú Mezei Istvánnal a kisebbségi labdarúgó válogatott menedzserével [...] Egyébként akkor ne­vezték ki Dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökévé akinek [...] fi­gyelmet fordított a csapatra Ami­kor Bozóky urat leváltották azt gondoltuk olyan [...] bajlnak még jobbat akar Kisteleki István el is vitt ebédelni mindent [...]
69. 1960-05-10 / 19. szám
[...] fog rövid időn belül BAGOTA ISTVÄN Eredmények Balogfalán t Egy kis [...] a komáromi Magyar Területi Színházhoz Bozóky Klára és Németh Má­ria Zalaegerszeg [...]
70. 1983-05-10 / 19. szám
[...] akt áimaiban megjelent és hoz­záköltözött Bozóky Péter volt az osztály vagánya [...] azután hogy levá­gatta a haját Bozóky az egyik óraközi szü­netben az [...] vagyl Az osztály hahotázva felröhögött Bozóky hangja tele volt sértő gúnnyal [...] a hajdani Csunyi s MÄZIK ISTVÁN Itt Úszom 0 tenger Bőszen [...]
71. Második rész (395. oldal)
[...] mutatott a karszalagjára és jelenleg Bozóky Istvánnak hívnak Ez olyan jő turáni [...]
72. Előszó (27. oldal)
[...] helyi középiskola udvarán írod Nemeskürty István B P az ember és [...] Máté és kortársai 1874 cs Bozóky Mihály Kicsind 1755 Marót 1839 [...]
73. Magyar-szlovák helységnévtár (140. oldal)
[...] Bornemisza Péter Bos­sányi Farkas Czeglédi István Csáky Imre Csécsi János Csokonai [...] Gabányi Árpád Gánóczy Antal Gyöngyösi István Hain Gáspár Heckenast Gusztáv Henszlmann [...] Péter Kassai Magyar Társaság Katona István Kazinczy Ferenc Kemény Lajos Kolosvári [...] Artúr Kicsind Malá nad Hronom Bozóky Mihály Királyheümec Kráľovský Chlmec Gyarmathi [...]
74. Magyar-szlovák helységnévtár (141. oldal)
[...] II Krasznahorkaváralja Krásnohorské Podhradie Gyöngyösi István Krencs Krnča Ribini János Kržichlice Boleman István Kurtakeszi Marcelova Dalmady Győző Ladomér [...] Szemere Krisztina Legenye Luhyňa Fejes István Lelesz Leles Petőfi Sándor Szabó [...] Csúzy Zsigmond Marót Zlaté Moravce Bozóky Mihály Mecenzéf Medzev Rákóczi Ferenc [...]
75. (96. oldal)
[...] szabók Turpinszky József kalapos Lehoczky István borbél r Orbán Géza kertész és a leánya Bozóky Gyula éls a fieLesége a [...]