Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona (Bratislava. Madách, 1981)

Magyar-szlovák helységnévtár

140 Magyar-szlovák helységnévtár Kar va — Kravany nad Dunajom: Kondé József Benedek Kassa — Košice: Ács Mihály, ifj., Adányi András, Alvinczi Péter, Árvái Mihály, Bacsó Béla, Baróti Szabó Dávid, Bartakovics József, Batizi András, Batsányi János, Bednáři Mihály, Berze­viczy Albert, Berzeviczy Vince, Biner Hilarius Ernő, Bocatius Johannes, Bornemisza Péter, Bos­sányi Farkas, Czeglédi István, Csáky Imre, Csécsi János, Csokonai Vitéz Mihály, Danielik János, Dayka Gábor, Dessewffy Aurél, Dessewffy Emil, Dévai Bíró Mátyás, Dulházy Mihály, Eck Bálint, Egressy Ákos, Felsőmagyarországi Minerva, Felvinczi Sándor, Gabányi Árpád, Gánóczy Antal, Gyöngyösi István, Hain Gáspár, Heckenast Gusztáv, Henszlmann Imre, Huszár Gál, Ilosvai Selymes Péter, Kassai Magyar Társaság, Katona István, Kazinczy Ferenc, Kemény Lajos, Kolosvári Pál, Komáromi Csipkés György, Kovacsóczy Mihály, Kozma Ferenc Xavér, Krúdy Gyula, Lehoczky Tivadar, Magyar Museum, Mihalik Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsig­mond, Myskovszky Viktor, Onadi János, Orosz Ferenc, Orpheus, Otrokocsi Foris Ferenc, Pap Benedek, Paulikovics Lajos, Pázmány Péter, Petőfi Sándor, Prileszky János, Rájnis József, Rákóczi Ferenc, II., Repszeli László, Rezik János, Rózsaági Antal, Sámbár Mátyás, Simái Kristóf, Starosolszky Aranka, Szabó Adorján Aladár, Szabó András, Szabó Endre, Szabó István, Szemere Miklós, Szenei Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton, Szepsi Korocz György, Szepsi Laczkó Máté, Szerdahelyi Gábor, Szirmay András, Szirmay Antal, Tinódi Sebestyén, Vida József, Vidor Pál, Világhi István, Wildner Ödön, Zakariás Sándor Kékkő — Modrý Kameň: Balassa Bálint, Balassi Bálint Késmárk — Kežmarok: Batizfalvi István, Berecz Károly, Berzeviczy Gergely, Endrődy Géza, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Irányi Dániel, Krúdy Gyula, Lám Frigyes, Ludvigh János, Magda Pál, Petőfi Sándor, Rumy Károly György, Schwartner Márton, Sponer Andor, Szabó Endre, Szelényi Ödön, Szemere Bertalan, Szenei Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton, Szontagh Gusztáv, Weber Artúr Kicsind — Malá nad Hronom: Bozóky Mihály Királyheümec — Kráľovský Chlmec: Gyarmathi Miklós, Helmeczy Mihály, Kemechey Jenő, Petőfi Sándor Királyi — Šafárikovo (Králik): Szentmiklóssy Alajosi Kisendréd — Ondrejovce: Botka Tivadar, Koroda Pál Kisfalud — Gortvianska Vieska: Petőfi Sándor Kiskapos — Veiké Kapušany: Erdélyi János Kisszeben — Sabinov: Berzeviczy Albert, Wagner Károly ÏCisvezekény — Malé Vozokany: Botka Tivadar Kohány — Kochanovce: Fáy András Kolta — Kolta: Dalmady Győző Komárom — Komárno: Ányos Pál, Baróti Szabó Dávid, Benyák Bernát József, Beöthy László, Beöthy Zsigmond, Bertalanfi Pál, Bogyó Mihály, Boncz Ferenc, Czuczor Gergely, Csengey Gusz­táv, Csokonai Vitéz Mihály, Csúzi Cseh Jakab, Dalmady Győző, Döme Károly, Draskovich János, Erdélyi Pál, Fábián Julianna, Huszár Gál, Illei János, Jókai Mór, Katona Mihály, Klapka György, Kollányi Ferenc, Komáromi Csipkés György, Komáromi Énekeskönyv, Komáromi Tudós Társaság, Kultsár István, Mártonffy Frigyes, Mindenes Gyűjtemény, Péczeli József, Péczely József, ifj., Pécseli Király Imre, Petőfi Sándor, Révai Miklós, Rózsafi Mátyás, Samar jay Károly, Sámbár Mátyás, Sikabonyi Antal, Simái Kristóf, Somló Sándor, Sörös Pongrác, Szeder Fábián János, Szekér Joákim Alajos, Szenei Molnár Albert, Szenczi A. Pál, Szentmiklósy Alajos, Szinnyei József, id., Tinódi Sebestyén, Világhi István, Virághalmi Ferenc Komáromfüss — Trávnik: Bartal György, Szeder Fábián János Komáromszentpéter — Dolný Peter: Kollányi Ferenc Kom ját — Komjatice: Bornemisza Péter, Huszár Gál, Szenei Molnár Albert Koós — Koš: Barsi József

Next

/
Oldalképek
Tartalom