Új Szó, 2006. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-17 / 13. szám, kedd

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2006. JANUÁR 17. Sport 15 TORINO 2006 Az utolsó esély a hódeszkás előtt Nem sikerült a bravúr a ma­gyar Lovász La­urának, azaz a hétvégi kreisch- bergi hódeszka Vüágkupa-fu- tam legjobb 25 helyezettje kö­zé kerülnie. így elszállt az utolsó előtti lehetőség az olimpiai kvalifikációra. Jövő héten Olaszországban még lehet javítani. Laura a Világ­kupa-sorozatának ún. paral­lel óriás-műlesiklás számá­ban érdekelt (itt párokba ren­deződve vívnak meg egymás­sal a versenyzők), ezúttal csupán a 47. hely jutott a ma­gyar lánynak. Lovász azt kö­vetően került a torinói olim­pia közvetlen közelébe, hogy tavaly több Vk-futamon is si­került a legjobbak közé fér­kőznie. (mti) Torino olimpiai köntösbe öltözik Torino. Lassan olimpiai köntösbe öltözik az idei téli játékok otthona, Torino. A várost és az ott lévő jeges ver- senyhelyszíneket, valamint a távolabbi létesítményeket vö­rös és kék színek uralják majd. A vörös a szenvedélyt, a kék a jeget, az égboltot és az éjszakát kívánja jelképez­ni. A méretekre jellemző, hogy egyebek között hétezer zászló és 28 ezer óriásplakát jelenti majd az említett olim­piai köntöst.A dekorálást már elkezdték: először Torino re­pülőtere, a lingottói sajtó­főközpont és jégcsarnok, va­lamint a három olimpiai falu „öltözik fel”, (mti) Torino aooB QQ9 SPORTFOGADÁS A TOTÓ 2. heti nyertes tipposz- lopa: 1, 2,1,1, 2, X, 1,1,1,1,X,X, X - 1. Nyeremények: a telitalála- tos szelvényekre 3 573 259, a 13 találatosokra 382 849, a 12 talála- tosokra 6381, a 11 találatosokra 563, a 10 találatosokra 151 forin­tot fizetnek. GÓLTOTÓ: telitalála­ttá és 5 találatos szelvény nem volt. A 4 találatosok 13 765 forin­tot érnek. A KENŐ 10 tegnapi nyerőszá­mai: 2,4, 9,12,13,16,18, 23, 27, 32, 33, 36, 38, 44,49, 56, 64, 66, 72, 79. (sita, mti) SPORTHÍRADÓ ♦ Józsi György az FC Fehérvár csapatában folytatja pályafutását. A 23 éves középpályást január 31- ig köti szerződés a ZTE-hez, így csak februárban állhat új klubja rendelkezésére. A korábban a Sla- via Praha együttesében légiósko­dó futballista két és fél évre köte­lezi el magát. ♦ Sakk szupertorna, Wijk aan Zee, 3. forduló: Aronjan-Lékó döntet­len, Topalov-Bacrot 1:0 Gel- fand-Adams 1:0, Kaijakin-Kamsky 1:0, Ivancsuk-Anand 0:1. Az állás: Anand 2,5, Ivancsuk, Topalov 2-2, Adams, Bacrot, van Wely, Mamed- gyarov, Lékó, Gelfand, Kaijakin 1,5-1,5. ♦ Jégkorong Kontinentális-kupa, Székesfehérvár, 3. forduló: Ri- ga-Alba Volán 7:2, Lada Togliat- ti-Zürich Lions (svájci) 1:0, g.: Krisanov (60.). A négyes döntő vé­geredménye: 1. Togliatti 6,2. Riga 4,3. Zürich 2,4. Álba Volán 0. gqiacjs! PeerotoN International . „Kisteleki István legalább annyit árt a magyar labdarúgásnak, mint az elveszített 1954-es világbajnoki döntő" - szögezte le Lothar Matthäus (Képarchívum) Az exkapitány bejelentette: felmondja az általa érvényesnek tartott szerződést Matthäus búcsúbeszéde Budapest. Kisteleki István leg­alább annyit árt a magyar labdarúgásnak, mint az el­veszített 1954-es világbajno­ki döntő - jelentette ki Lot­har Matthäus, a magyar vá­logatott volt szövetségi kapi­tánya tegnapi, utolsó ma­gyarországi sajtótájékozta­tóján. A 44 éves szakember februártól a brazil Atlético Paranaense trénere lesz. ÖSSZEÁLLÍTÁS Lothar Matthäus bejelentette: felmondja a Magyar Labdarúgó­szövetséggel (MLSZ) szerződé­sét. A német szakember arra a le­vélre gondolt, amelyet a közel­múltban mutatott be a sajtónak, és amelyben Bozóky Imre, az MLSZ elnöke még az ősszel arról biztosította, hogy a szövetség meghosszabbítja majd a decem­ber 31-én lejárt szerződését. Matthäus erre a levélre akkor azt mondta, hogy 2007. december 31-ig érvényes szerződés van a birtokában, most azonban fel­mondja, hogy februártól munká­ba állhasson Brazíliában. „A szövetségben is tudják, hogy igazat mondok, az érintettek személyes érdekei azonban azt diktálják, hogy mást állítsanak. Ezt elfogadom, és megértem” - magyarázta. A német szakember elmondta: nagyon sajnálja, hogy el kell hagynia Magyarországot, mert nagy tervekkel érkezett ide, és szeretett itt dolgozni. Szerinte a magyar futball nem a padlón, ha­nem a padló alatt volt, amikor át­vette a válogatottnál a szakmai munkát, de az utóbbi két évben fejlődött a válogatott. „Munkatársaimmal megterem­tettük a sikeres jövő alapjait, kö­szönöm játékosaimnak az elvég­zett munkát és a szurkolóknak, hogy feltétel nélkül, végig bíztak bennem” - tette hozzá, majd meg­említett néhány játékost - többek között Gera Zoltánt, Huszti Sza- bolcsot és Juhász Rolandot -, akik az ő segítségével lettek nemzetkö­zileg ismert labdarúgók. Matthäus újságírói kérdésre rö­vid véleményt mondott Bozóky Imréről, az MLSZ volt elnökéről, illetve legfőbb ellenfeléről, Kiste­leki István ligaelnökről is. „Alap­vetően Bozóky Imrének köszön­hetem, hogy az utóbbi két évben itt dolgoztam. Magatartása sok­szor vitatható volt, nem kereste a nyilvánosságot, és érdekeinek az érvényesítéséért nem harcolt elég keményen. Azt hiszem, ez veze­tett a bukásához. Kicsit jobban is kiállhatott volna mellettem.” Kisteleki István esetében rövid gondolkodás után azt mondta Matthäus: „Legalább annyit árt a magyar labdarúgásnak, mint az elveszített 1954-es világbajnoki döntő.” (ns, mti) Varga Ákos: „Ha az embernek nincs baja, akkor keres magának" Négy magyar egység Dakarban ÖSSZEFOGLALÓ Dakar. A tizenháromból négy magyar egység ért célba a 28. Da- kar-ralin: egy motorosnak (Varga Ákos), egy autós párosnak (Szalay Balázs, Bunkoczi László), valamint két kamionos csapatnak (Darázsi Zsolt, Szalai Norbert, Rack György, valamint Szobi Balázs, Éder Attila, Jobbágy Ákos) sikerült legyőznie a sivatagot. Nekik tehát volt mit ün­nepelniük a Rózsaszín-tó partján megtartott célceremónián. Varga fanatizálta magát Varga Ákos kétszer indult, és mindkétszer célba ért a Dakaron. Százszázalékos mérlege rajta kí­vül senkinek sincs, úgyhogy a KTM-pilóta igazán büszke lehet a teljesítményére. Azt mondja, az idei medália, amelyet minden célba érkező megkap, talán szeb­ben csillog, mint a tavalyi, mert többet dolgozott, többet szenve­dett érte. „Az emberben vagy megvan az a képesség, hogy fana­tizálja magát, vagy nincs. Ben­nem megvan, ezért semmit sem szoktam feladni - mondta Varga a célban. - Hogy miért vágtam neki másodszor is? Nem is tu­dom. Ha az embernek nincs baja, akkor keres magának. És ezt ad­dig csinálja, amíg nem nyer.” Var­ga azonban nem szövöget győzel­mi álmokat. Egyrészt azért, mert privát pilótának a gyáriakkal szemben legfeljebb jó részered­ményekre van esélye, másrészt pedig mert úgy döntött, nem megy többet a Dakarra. Szalay magyar csúcsa Szalay Balázs és Bunkoczi Lász­ló nagyon sajnálta, hogy törölték az utolsó szelektívet, mert azon végre elengedhette volna magát, végre jöhetett volna az örömautó­zás. „Már az is hatalmas élmény volt, hogy a rajt előtt együtt üldö­géltünk a többiekkel. Ez még jobb érzés volt, mint amikor szomba­ton megérkeztünk Dakarba - mondta Szalay, aki nyolcszor in­dult a sivatagi show-n, negyed­szer ért célba, ami magyar rekord. Az elmúlt két hét során jó néhány nehézséggel kellett szembenéz­nie, és nemcsak a saját eredmé­nye (a 29. helyen zárt) miatt lehet elégedett, hanem csapatfőnök­ként is. A négy célba érkező közül ugyanis hárman a Szalay Dakar Team tagjai, s indulóként a csa­patban volt az egyetlen szlovák motoros, Jaroslav Katriňák is, aki bukás után a hetedik szakaszban befejezte a versenyzést. Mentőangyalok libegő fülkében A viadalt sikerrel befejező két magyar kamionos egység számára rendkívül megerőltető volt az utób­bi néhány nap: mindkét püóta megkönnyebbült, amikor végre cél­ba ért. A Darázsi Zsolt, Szalai Nor­bert, Rack György trió MAN-ja az utolsó napokban már a végét járta, az volt a csoda, hogy egy-egy ugra- tón vagy gödörben nem esett szét darabjaira. Az összetettbeli 17. he­lyezéssel üyen előzmények után teljesen elégedettek lehetnek. „Saj­nálom, hogy egy helyet hátracsúsz­tunk, de egyszerűen nem volt más választásunk - mondta Darázsi. - Ha kockáztattunk volna, való­színűleg kiesünk, az pedig őrültség lett volna üyen közel a célhoz.” A Szobi Balázs, Éder Attila, Job­bágy Ákos trió is kalandos napokat élt át, de nekik csak az volt a fontos, hogy teljesítsék a 9043 km-es távot. Ugyanis újoncként a 24. hely elsőre nem is olyan rossz, sőt... „Az utób­bi egy-két napon már nem volt túl daliás állapotban a járművünk. A fülke gyakorlatilag ide-oda libe­gett, mindig letört valami a MAN- ról - mondta Szobi. - Ami fonto­sabb, nagyon élveztük a versenyt, boldogok vagyunk, hogy ideértünk Dakarba.” (ns) AusOpen: Hantuchová nyert, Gajdošova kikapott Venus Williams elbúcsúzott ÖSSZEÁLLÍTÁS Melbourne. A 18 éves bolgár Cvetana Pironkova óriási megle­petésre már a nyitókörben elbú­csúztatta a volt világelső Venus Williamst az ausztrál nyílt tenisz- bajnokság első napján. Az élete első Grand Slam-mérkőzését ját­szó, a vüágranglistán 94. tehetség 9:7-re nyert a döntő játszmában. A kiemeltek közül befejezte sze­replését a 9. helyen rangsorolt orosz Gyementyjeva is, akit a né­met Schruff győzött le. Ugyan­csak kiesett az ismét ausztrál szí­nekben induló Jeleňa Dokic. Két szlovák hölgy is pályára lépett, Daniela Hantuchová nyert, míg a selejtezőből felkerült Jarmila Gaj- došová vereséget szenvedett. HANTUCHOVÁ (szlovák, 17. ki- emelt)-OBATA (japán) 3:6, 6:3,6:0. A nyitószettben az ázsiai játékos diktálta az iramot, ám később már az történt a pályán, amit a pozsonyi játékos akart. „A találkozó elején pontatlanok vol­tak az ütéseim, ám később bele­lendültem, és simán nyertem” - nyüatkozta Hantuchová. GAJDOŠOVÁ (szlovák)-MÜL- LER (német) 6:1,2:6, 3:6. Megle­petésre az első játszmát simán nyerte a szlovák teniszező, később viszont érvényűit riválisa na­gyobb tapasztalata. „Sajnos, nem tudtam megismételni a selej­tezőben nyújtott telejsítménye- met. A vereség ellenére nem va­gyok elkeseredve, hiszen először jutottam főtáblára GS-viadalon” - mondta Jarmila Gajdošová. A férfiaknál elbúcsúzott a ne­gyedik játszmát 5:1-ről elbukó, brit Tim Henman és a kétszeres olimpiai bajnok chilei Nicolas Massu. ÉRDEKESEBB EREDMÉNYEK, 1. forduló, férfiak: Nalbandian (ar­gentin, 4.)-Udomchoke (thaiföldi) 6:2,6:2,1:6,6:7,6:1 Ljubicic (hor- vát, 7.)-Guccione (ausztrál) 7:6 6:4, 7:6 (7-3), Robredo (spanyol, 16.)-Vanek (cseh) 6:4, 7:6 (8-6), 6:3 Ancic (horvát, 18.)-Calleri (ar­gentin) 6:4, 4:6, 6:3, 6:4; Garcia- Lopez (spanyol)-Dent (amerikai, 27.) 7:6, 6:3, 7:6 ; Pavel (ro- mán)-Moya (spanyol, 32.) 6:4,7:6 (7-5), 4:6, 3:6, 6:4; Gremelmayr (német)-Björkman (svéd) 3:6, 6:2, 6:0, 6:1; Burgsmüller (né- met)-Schüttler (német) 3:6, 6:3, 7:6, 6:3; Hemych (cseh)-Vicente (spanyol) 2:6, 6:3, 7:6, 6:2; Rod­dick (amerikai, 2.)-Lammer (sváj­ci) 6:4, 6:2, 6:2; Berdych (cseh, 19.)-Reynolds (amerikai) 7:5,6:3, 6:7, 6:1; lürszunov (orosz)-Hen- man (brit) 5:7, 6:3, 6:4, 7:5; Si­mon (francia)-Massu (chüei) 7:6, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3; Maiisse (bel­ga)—Juzsnij (orosz) 7:5, 5:7, 6:4, 6:2 Nők: Schruff (német)-Gye- mentyjeva (orosz, 9.) 7:5, 6:2; Davenport (amerikai, l.)-Dellac- qua (ausztrál) 6:2, 6:1; Sarapova (orosz, 4.)-Klösel (német) 6:2, 6:1; Pironkova (bolgár)-V. Willi­ams (amerikai, 10.) 2:6, 6:0, 9:7; Razzano (francia)-Dokic (auszt­rál) 3:6, 7:6, 6:1; Srebotnik (szlovén)-Foretz (francia) 6:4, 6:3. (mti, sita) Már ma játszik Zdeno Cíger a Martin ellen Messiás a Slovanban ÚJ SZÓ-JELENTÉS Pozsony. Mint már arról koráb­ban ütünk, újra csatasorba áll a honi jégkorongbajnokság örökös visszatérője, hokisportunk Mečia- ra, Zdeno Cíger. A klub honlapján közölt tájékoztatás szerint már ma jégre lép a Martin elleni extraligás bajnokin. Cíger, akár az exminisz- terelnök, már sokszor búcsút in­tett az aktív karriernek, aztán mi­vel „hívták” és „nélkülözhetetlen­nek” vélték, visszatért. Egy éve, amikor másodszor engedett a csá­bító szónak - avagy inkább a nem kis gázsinak, hiszen építés alatt volt még kacsalábon forgó orosz­vári vityillója - pedig fogadkozott: ez volt az utolsó comeback, soha többet, kiöregedett a versenyből, teret akar adni a fiataloknak, nem engedi az egészségi állapota, meg­roggyant hátgerincemegfosztja az aktív játéktól. Erre fel most újból itt van, hogy kihúzza a kátyúból a pozsonyi égszínkékek csapatát. Kérdéses persze, hogy az öre­gedő, játékgyakorlatból kiesett veterán mire lesz elég a Slovan- nak? Nagy bajban lehet az a csa­pat, melynek ilyen korongozóra van szüksége ahhoz, hogy az egy­re inkább eltávolodó élbolyt tény­leg üldözőbe tudja venni. Az egyetlen plusz, amit Cíger a Slo- vannak adhat, a nagyobb önbiza­lom - néha az is segít, ha egy gár­da elhiszi magáról, hogy jó, jobb teljesítményekre is képes. A gond ott van, hogy ez a trükk csak ide- ig-óráig működhet: még a hoki­csodák sem tartanak örökké, egy idő után ugyanoda vagy még mé­lyebbre esik vissza a csapat telje­sítménye. Pláne akkor, ha az adott bajra nem a megfelelő orvosságot írják elő. A Slovannak pedig nem valamiféle misztikus lelki támasz­ra, mindent megoldó Messiásra, hanem valódi játékerőre van leg­inkább szüksége. A kérdés ezek után csupán az, hogy hányszor le­het még ezt a visszatérő-sztorit el­sütni? Mondja majd a szezon vé­gén Cíger, hogy ez volt az utolsó visszatérése! Ezután majd mégin- kább hiszi a piszi... (msz) LIGAMENÜ Ma a 44. forduló mérkőzé­seivel folytatódik a jégkorong ST Extraliga. A műsor - 17.00: Skalica-L. Mikuláš, Zvolen-Košice, Trenčín-Žili- na, Nitra-Poprad; 18.30: Slo­van-Martin. (ú) Tíz játékossal kezdték a felkészülést a bacsfaiak Még kevesen, ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Bacsfa. Navrátü Károly megbí­zott edzővel és tíz játékossal kezd­te el tegnap az alapozást a II. ligás bacsfai futballcsapat. Az őszi ke­retből Čeredejev, Nagy Rudolf, Fe- renczei, Horký, Vangel és Kordoš maradt hírmondónak. Az Illéshá- záról érkezett Fatona kapus is részt vett az első gyakorláson. A további két labdarúgó nevét titkol­ják a vezetők, nehogy valamelyik de maradnak riválisuk leigazolja őket. „Nem ta­gadom, felmerült, hogy visszalé­pünk a pontvadászattól, ám végül úgy döntöttünk, befejezzük a baj­nokságot - mondta lapunknak Al­bert Gyula a csallóközi klubelnök. - Ha ugyanis küépnénk, még rosszabb helyzetbe kerülnének a dunaszerdahelyiek és a rimaszom­batiak. Már holnap délután négy új labdarúgót tesztelünk, s a hét végéig eldőlhet a vezetőedző kér­dése is.” (sz. z.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom