Új Szó, 2007. július (60. évfolyam, 151-175. szám)

2007-07-02 / 151. szám, hétfő

A nap száma: napja igazgató Papp Sándor < az Ifjú Szivekben 100 000 koronás SMS játék Júniusi telefoneső a T-Mobile-lal! Játékszabályok a 13. oldalon Játsszon az 1111^*1 val akár mától is! ti UT SZÓ Elisabeth július 14. 1390 Sk-tól Rómeó és Júlia szeptember 8. 1390 Sk-tól Mozart! október 5. 990 Sk-tól Szépség és a szörnyeteg október 13. 990 Sk-tól Az árak magukban foglalják az utazást luxus­busszal Dunaszerdahelyrőí Budapestre, belépő­jegyet, biztosítást, utaskísérőt. {ÉKÍT TraveC Fő utca 4235/55 (Fontána-sor), Dunaszerdahely, tel.: 031/55 11 999 2007. július 2., hétfő Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) • 60. évfolyam, 151. szám www.ujszo.com-osztx íQvesac, Idén is Tiszta 1 -es verseny! Részletek, valamint a neve­zési szelvény a 3. oldalon Rossz a termés, jövőre drágul a kenyér Az agrárkamara szerint 10, a minisztérium szerint 15 százalékkal is emelkedhetnek az árak 8. oldal A nap mondata: Becstelenség, ha egy ország úgy veszíti el a területét, hogy az valamely harmadik tényező döntése nyomán következik be. Mikulás Dzurinda nyilatkozata Koszovóról Elértük az uniós átlag-életszínvonal 63 százalékát Szlovákia idén leelőzi Magyarországot Brüsszel. Szlovákia egy főre jutó bruttó hazai összterméke (GDP) elérte az európai uniós átlag 63 százalékát - a 27 tagú közös szervezet átlagát 100-nak véve alapul. Az Euro­stat statisztikai hivatal által kiadott számok jelentős gya­rapodásra utalnak, hiszen 2004-ben még csak az EU-átlag 54, 2005-ben pedig 57 százalékát érte el a hazai GDP. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Uniós tagságunk három éve alatt tehát összesen 9 százalékponttal közeledtünk az átlagos nívóhoz, ennél csak Észtország felzárkózása gyorsabb. Luxemburg a szervezet abszolút éllovasa, ám a nagyher­cegség némileg torz képet mutat, mivel számos külföldi alkalmazot­tat foglalkoztat, akik hozzájárul­nak a gazdasági növekedéshez, ám az egy főre lebontott statisztikába őket nem számítják be. A volt szoci­alista országok közül Szlovénia áll a legelőkelőbb helyen, a 27 ország közül a 16., rögtön mögötte Cseh­ország tanyázik. Ha az utóbbi idő­szakban tapasztalt növekedési üte­münket mechanikusan előrevetít­jük, akkor kiderül, valamikor 2020 és 2025 között éljük el a folyama­tosan emelkedő uniós átlagot. Ez a kép azonban csalóka, hiszen minél NAHÁT! Megmérgezte diáktársait Sanghaj. Patkányméreggel kevert mandulát evett és iskola­társait is megkínálta vele egy 11 éves fiú a kínai Kanszu tarto­mányban. Ő és egy lány meg­halt, hat társuk kórházban van. Csiang az iskolai ebédszü­net után megkérte három ké­sőbbi áldozatát, hogy a boltból hozzanak három üveg pat­kánymérget. Azt három kiló mandulával keverte össze, majd ettek belőle. Egy tanár találta meg őket az iskola udvarán. A rendőrség azt vizsgálja, hogy az áldozatok önszántukból ettek-e a méregből vagy kényszerítet­ték őket. (MTI) jobban közelítünk a fejlett orszá­gok szintjéhez, annál nehezebb lesz a megmaradó hátrány lefara­gása. Magyarország megelőzése vi­szont reálissá vált. Az idén csak cammogó ország egy főre jutó mu­tatóját év végére elérhetjük, azaz a rendszerváltás óta először fordul­hat elő, hogy hivatalosan Szlovákia fejlettebb lesz Magyarországnál. A képhez hozzátartozik, hogy 2005 végéig az összesített adat még a 25 tagú unió átlagára vonat­kozott, míg a legfrissebb, tavalyi mutató már a két legszegényebb tagországot, Romániát és Bulgáriát is beszámítja. Ezek idei csatlakozá­sával ugyanis alacsonyabb lett az uniós életszínvonal. Egyébként az uniós csatlakozásra váró Horvátor­szág fejlettebb az imént említett két államnál, tavalyi mutatója 50 volt, amivel Lengyelországgal kelhet versenyre, (c, shz) ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A HZDS nem bízik a szlovák titkosszolgálatban - jelen­tette ki Vladimír Meciar a JOJ tévé tegnapi vitaműsorában. A HZDS el­nöke szerint senki nem tudja, mi történik a SIS-ben, átláthatatlan a helyzet. „A Smer saját titkosszolgá­lataként kezeli a SIS-t, ezért nem bízunk a titkosszolgálat jelenlegi vezetésében és nem támogatjuk” - jelentette ki Meciar. Szavai szerint ez' megnyilvánul a költségvetési szavazásnál is. Emellett a HZDS a titkosszolgálat jobb ellenőrzését szavatoló törvény elfogadását fogja kezdeményezni. Úgy véb ugyanis, hogy nincsenek kiépítve az ellenőr­ző mechanizmusok, ez is az oka an­nak, hogy a HZDS a parlamentben nem hagyta jóvá a SIS 2006-os te­Európai uniós életszínvonal Ország 2005 2006 11. Luxemburg 251 280 i 3. Hollandia 126 131 1 4. Ausztria 123 129 110. Németország 110 117 15. Görögország 84 89 116. Szlovénia 82 87 17. Csehország 74 79 118. Málta 70 77 19. Portugália 71 75 I 20. Észtország 60 67 21. Magyarország 63 66 1 22. Szlovákia 57 63 23. Litvánja 52 58 | 24. Lettország 48 56 I 25. Lengyelország 50 53 1 26. Románia­38 | 27. Bulgária­37 Románia es Bulgária 2 006-ban mt vékenységéről szóló jelentést. A tit­kosszolgálatot felügyelő parlamen­ti bizottság kivételével ma senki nem ellenőrzi a szervezetet, mond­ta a koalíciós párt elnöke, s hozzá­tette, az új igazgató, Jozef Magala kinevezése óta csak a Smer jelöltjei vannak a SIS-ben. Meciar 2009-ben nem indul az államfői posztért, de azt nem sze­retné, ha Ivan Gasparovic maradna az elnök. Robert Ficót viszont tá­mogatná ezen a poszton. A súlyos agyműtéten átesett Viliam Veteská- ról elmondta, a HZDS nem fogja ja­vasolni, hogy távozzon a parlament alelnöki posztjáról. A felsőoktatási törvény és a tandíjbevezetés blok­kolásával kapcsolatban közölte, a HZDS arra vár, hogy Ján Mikolaj oktatási miniszter beépítse terveze­tébe a párt javaslatait, (sán) Elégedetlen a titkosszolgálattal a HZDS Meciar: Fico uralja a SIS-t Nagy-Britannia iraki-típusú öngyilkos merényletektől tart. A londoni Heathrow repülőtéren már a bejá­ratnál ellenőrizték az utasokat, több száz méteres sorok kígyóztak a terminálok előtt. (Reuters-felvétel) Nagy-Britannia retteg - kritikus szintű terrrorfenyegetettség Most mindenki gyanús Londonban ÖSSZEFOGLALÓ London. Az al-Kaidára vall a Nagy-Britanniát jelenleg fenyegető terrorveszély Gordon Brown brit miniszterelnök szerint. Brown teg­nap a BBC-nek úgy fogalmazott: fel kell ismerni, hogy az ország „al- Kaida-természetű fenyegetéssel néz szembe, az al-Kaidához kap­csolódó emberek részéről”. Brit hi­vatalos részről ez volt az első olyan nyilatkozat, amely nevén nevezte az Oszama bin Laden vezette ter­rorhálózatot a Londonban, illetve a glasgow-i repülőtéren megkísérelt robbantásos merényletekkel kap­csolatban. London idegenforgalmi neveze­tességeinek környékét, valamint a nagyobb sport- és kulturális ren­dezvények helyszínét tegnap a ter­rorveszély miatt megerősített jár­őrosztagok ellenőrizték. A rend­őrök a szokásosnál jóval gyakrab­ban igazoltattak, kérdeztek ki em­bereket, a gyanúsnak vélt szemé­lyeknél motozásra is .volt felhatal­mazásuk. Brown kormányfő meg­értést kért a lakosságtól, és a lehető legnagyobb éberségre intette hon­fitársait. Különleges védelmet ka­pott a wimbledoni tenisztorna és a tíz évvel ezelőtt elhunyt Diana her­cegnő emlékére rendezett esti kon­Harry herceg és Joss Stone éne­kesnő a tíz éve elhunyt Diana hercegnő emlékére rendezett koncert előtt (TASR/AF P-feIvéteI) cert. Ezt két fia, Vilmos és Harry herceg szervezte, helyszíne az új Wembley-stadion volt, ahová tízez­reket vártak, számos pop- és rock­sztár lépett fel. Szombaton a brit kormány a leg­magasabb fokozatra, „kritikusra” emelte a terrorfenyegetettség hiva­talosan megállapított szintjét, emi­att hatalmas sorok alakultak ki a nagyobb repülőtereken. A londoni Heathrow-n a terminálok előtt is több száz méteres sorok kígyóztak, az utasokat már a bejáratoknál biz­tonsági ellenőrzésnek vetették alá. Hasonló torlódásokat jelentettek a részben megnyitott glasgow-i repü­lőtérről is. A BAA, a legnagyobb brit repülőtér-üzemeltető cég - amely a Heathrow-t és a glasgow-i légikikötőt is működteti - azt kérte, a családtagok és barátok ne kísér­jék ki a reptérre az utasokat, illetve ne menjenek ki eléjük. Az elrendelt szigorítások értelmében járművel gyakorlatilag annyi időre sem lehet odaállni a terminálok épületei elé, ameddig az utazók az autóból ki­szállnak. További híranyagunk a 4. oldalon, (mti, ú) 9 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ ▼▼▼▼▼ 24,894 3 3,634 49,896 1,171 13,662 8,925 IDŐJÁRÁS jjnm­NÉVNAP Kánikula, helyenként zápor Ottó napja van. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom