Új Szó, 2005. március (58. évfolyam, 49-73. szám)

2005-03-01 / 49. szám, kedd

<®N lUMLfOi.D lliy^l ^ AZ OPERATÍVA - TEXTIL- ^ ÉS BÚTOR-NAGYKERESKEDÉS SZENCI ÚT, SOMORJA Ez már nem kiárusítás, hanem A TÉLI KÉSZRUHAKÉSZLET FELSZÁMOLÁSA Az akció 2005. III. 12-éig tart Engedmény egyes bútortípusokra 10-30% Nyitva naponta 8-tól 18-ig, szombaton 8-tól 13 óráig. ŕ 2005. március 1., kedd Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 58. évfolyam, 49. szám www.ujszo.com Millió dolláros K.O. az Aviátornak Hilary Swank a legjobb színésznő, Clint Eastwood kapta a legjobb filmért járó Oscart 3. oldal Csúsznak a pályák, csúszik a rajt Egy héttel elhalasztották a magyar és a szlovák I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonját 23. oldal Budapest és Pozsony egyeztethetné nemzeti fejlesztési tervét Lesz közös kormányülés? Budapest. Közös magyar-szlovák kormányülés megtar­tását javasolta Baráth Etele európai ügyekért felelős tár­ca nélküli miniszter pozsonyi kollégájának, Csáky Pál­nak tegnap a magyar fővárosban. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS A nemzeti fejlesztési terv kap­csán merült fel, hogy Romániához hasonlóan e témáról közös kor­mányülést tarthatnának. A magyar fejlesztési terv április végére elké­szül, s ha Pozsony igényt tart rá, át­adják. A két ország egyeztethetne azokról a közös programokról, me­lyeket a 2007-2013 közti időszak­ban uniós pénzekből finanszíroz­nak. „Ha a javasolt ülés nem jön össze, legalább a kormánytanács szintjén lehetnének szakértői tár­gyalások például az autósztráda­építésről, a kelet-nyugati és az észak-déli korridorról. Természete­sen erről a lengyelekkel és a cse­hekkel is beszélni kell” - tájékoztat­ta lapunknak Csáky Pál. Arról nem akart találgatni, Mikuláš Dzurinda támogatná-e a magyar-szlovák kormányülést. Csáky a határon átívelő regionális együttműködés­ről is egyeztetett Budapes­ten. „Komoly összegeket fogunk elkülöníteni erre. Gazdasági együttműkö­désről, szociális átképzési és infrastrukturális programokról van szó. Ez utóbbi keretében szót ejtettünk a határátkelőkről, az Ipoly-hidakról, valamint az új Du- na-hidakról, azok helyéről és építé­sük üteméről” - árulta el a szlovák kormányalelnök. Szerinte nem zár­ható ki, hogy idővel Komáromnál és Párkánynál is épül egy-egy új híd; a tárgyalások arról folynak, melyik legyen előbb. „Az Ipoly-hi- dak közül a Szécsény vonzáskörze­tében lévő pető-pösténypusztai hi­dat lehetne mintegy 350 millió fo­rintból először, azaz 2006 végéig megépíteni. A két ország fele-fele arányban állná a költségeket, már dolgozunk a politikai megvalósítá­si terven. Szeretném, ha még 2005 első felében láthatná mindkét kor­mány a projektet, s kormányközi megállapodás szülémé” - szögezte le a miniszterelnök-helyettes. „Ko­moly igény van a kishatármenti forgalom egyszerűsítésére, fejlesz­tésére is, ami egybevág a kormány Szülőföld programjának törekvése­ivel. Egyetértettünk abban, hogy egyelőre nem kielégítő a szlo­vák-magyar határon való átjutási lehetőség, illetve egyes esetekben azt nehézkessé teszik a hatósági el­járások. A két ország fizikai össze­köttetésének, gazdasági kapcsola­tainak javítása érdekében szükség van további hidakra a Dunán és az Ipolyon” - tolmácsolta lapunknak Baráth Etele közleményét Fadgyas Gábor sajtóreferens. Csáky és Baráth az Európai Unió 2007-2013-ra vonatkozó pénzügyi perspektívájáról is tárgyalt. Márci­usban e téren fontos uniós dönté­sek születhetnek, ezért Budapest és Pozsony igyekszik összehangolni lépéseit, és Varsónak is javasolni fogják, hogy a hónap végén, még az EU-s csúcs előtt legyen minisz­terelnöki szintű egyeztetés a V4-es prioritásokról, (sza) Központi téma volt az Ipoly-hidak újjáépítése és a két új Duna-híd. Több ezren követelték tegnap Bejrutban a szíriai csapatok kivo­nulását Libanonból. Közel-keleti híreink a 6. oldalon. ( ČTK/AP-felvétel) Legalább 115-en vesztették életüket, tovább emelkedhet az áldozatok száma Az eddigi legvéresebb iraki merénylet NAHÁT! Egy kis cherryt, édesem? Houston. Emberölés miatt kell bíróság elé állnia egy te­xasi asszonynak. Tammy Jean Warner ugyanis túl nagy adag beöntést adott férjének. Igaz, a beöntés ritkán szerepel az elhalálozási okok között, ám az asszony körülbelül három liter cherryt pumpált szeren­csétlen férjébe. A Houston Chronicle című helyi lap sze­rint Michael Warner alkohol­mérgezésben hunyt el. „Gyer­mekkorától fogva beöntés­függő volt - mondta a bírósá­gon a furcsa özvegy én csak segíteni próbáltam neki.” Tammy Jean azt is elárulta, férjének számtalan receptje volt, nemcsak cherryvel, de kávéval, szappanos oldattal és olívaolajjal is végzett beön­téseket. Ez volt az élete, biz­tos, hogy ő is így akarta itt hagyni az árnyékvilágot, tette hozzá. (TASR) ÖSSZEFOGLALÓ Hilla. Öngyilkos merénylet kö­vetkeztében 115 - a CNN szerint 125 - ember vesztette életét, 148 pedig megsebesült Hillában. Ez volt a legvéresebb merénylet az­óta, hogy az USA vezette koalíció 2003 áprilisában megbuktatta Szaddámot. A merénylő fél tízkor hajtott a robbanóanyaggal töltött autóval a városháza melletti klinikánál sorban álló emberek közé. A kór­házat betonfal védi, de egy for­galmas piaci negyedben fekszik, ezért ránthatott magával a halál­ba oly sok embert, köztük sok nőt és gyermeket a terrorista. A kórház előtt sorakozó személyek az államigazgatásban vagy a biz­tonsági erőknél való elhelyezke­désükhöz akartak orvosi igazo­lást kérni. A televíziós felvétele­ken látható volt, hogy a kórház körül véres tetemek hevernek. A járókelők szétroncsolt testeket halmoztak fel az általában gyü­mölcs és zöldség szállítására használt taligákra vagy kis teher­autók platójára. Kétségbeesett, zokogó emberek kiáltoztak és fo­hászkodtak Istenhez, miközben a mentőalakulatok a sebesülteket gyűjtötték össze. A Bagdadtól mintegy 100 kilo­méterre délre fekvő, többségében síiták lakta Hilla kórháza teljesen megtelt. A betegek egy részét ha- zaküldték, hogy be tudják fogad­ni a merénylet sérültjeit. A közeli városokból 30 orvos sietett a helyszínre. Az iraki Vörös Fél­hold Bagdadból küldött orvoso­kat és egészségügyi felszerelést. „A halottak száma elérte a százti­zenötöt. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a sebesültekért, de a halottak száma tovább emelked­het” - közölte a megtámadott kli­nika vezetése. A több mint fél­milliós nagyváros a kora esti órákban kihalt volt. Az utcákon mentőautók cirkáltak, és hang­szórókon véradásra kérték az embereket, (m, t) Rendben vannak a szlovák katonák Pozsony. Épségben megúszták az iraki Hilla városában, az egészségügyi központ közelében elkövetett pokolgépes öngyilkos merényletet az ott szolgáló szlovák alakulat katonái. Milan Vanga, a hadsereg szóvivője tájékoztatása szerint a robbantás a Charlie nevű tábortól, a szlovákok működési helyétől csupán két kilomé­terre történt, helyi idő szerint fél tízkor. A merénylet után a tábor­ban nagyfokú biztonsági intézkedések léptek életbe. A kontingens tagjai jelenleg éppen az újonnan érkező katonákkal váltják egy­mást. A már hazatért magyar katonai kontingens is Hillában telje­sített szolgálatot. (SITA) MEGKÉRDEZTÜK Lerövidítik a parlament megbízatási idejét? Öllős László politológus: Tibor Cabaj HZDS-képviselő vetette fel, hogy a parlament három hónappal lerö­vidíthetné megbízatási idejét. A javaslattal csak az a baj, hogy el­lenzéki. A megbízatás rövidítésé­hez alkotmányos többség kell. Egy-két hét nem okozna gondot, azonban három hónap nagyon hosszú. Egyeseiben járhat siker­rel, ha az aktuális kormány dön­tene úgy, hogy hamarabb távo­zik. De ezt csak akkor kockáztat­ná meg bármelyik kabinet, ha új­ra jó eséllyel indulna a választá­son. A felmérések alapján azon­ban a kormány egyáltalán nem lehet biztos a győzelemben. Cabaj azzal érvel, hogy mi­vel ősszel van a voksolás, az új kormánynak alig marad ideje elkészíteni a következő évi költségvetést; ezenkívül ko­rábban júniusban voltak a vá­lasztások. Szlovákiában egy szerencsét­len mechanizmus miatt vannak ősszel a választások: folyamato­san tolódott a voksolás egy nem egészen pontosan megfogalma­zott választójogi törvény okán. Végül beletolódott volna a nyár­ba, de akkor nem szabad válasz­tást tartani, így került át egy nagy ugrással őszre. Tavasszal kellene voksolni, mert akkor az egész őszt a költségvetés elkészí­tésére fordíthatják. Bár elvüeg így is belebeszélhet az új kor­mány az előző kabinet által elő­készített tervezetbe, csak való­ban nincs sok ideje. A jelenlegi helyzetben nem adok különö­sebb esélyt az ellenzéki javaslat­nak. (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS II Ilii I Ilii Ilii Ili USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ ▼ ▲ A ▲ ▲ Felhős ég, havazás Telefon: 771335 705021 ......... 28, 538 37,848 54,901 1,274 15,633 9,678 A hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul. Ma Albin napja van. 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom