Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona (Bratislava. Madách, 1981)

Előszó

27 Büttner Lina gyűjtötte a magyar reformáció legjobb költe­ményeit, ezeknek jó része más forrásban nem is maradt fenn. B. halálának körülményeit és pontos idejét még nem ismerjük, annyit tu­dunk, hogy negyvenkilenc éves korában, Rár­bokon hunyt el. Semptei működésének emlé­két szlovák feliratú márványtábla őrzi a helyi középiskola udvarán. írod.: Nemeskürty István: B. P., az ember és az író (1959). cs Bossányi Farkas (Nyitra megye, 1669. jún. 21. — Kassa, 1726. aug. 31.): szakíró. Nagyszom­batban lett jezsuita, majd Kassán és Nagy­szombatban tanított. — F. m. : Tripartitum .. . (Nagyszombat, 1706) ; Proverbia Aristotelis (uo., 1707) ; Magyar koronának és országnak nagy áron való lett megvétele (Pozsony, 1723). cs Botka Tivadar (Kisendréd, 1802. júl. 6. — Kis­vezekény, 1885. jan. 6.): szakíró. Léván, Nagy­szombatban és Pesten tanult. A pozsonyi Toldy Körnek megalakulásakor elnöke volt. — F. m.: Jogtörténeti tanulmányok a magyar vármegyék szervezetéről (Pest, 1865); Trencsé­ni Csák Máté és kortársai (1874). cs Bozóky Mihály (Kicsind, 1755 — Marót, 1839): író. Iskoláit Esztergomban végezte, később fa­lusi kántor és jegyző lett. Élete végén Marót helységben működött. Több népszerű énekes­könyv szerzője. — F. m. : Téli rege (fordítás, Pozsony, 1804) ; Az estvének természeti rajza (h. és é. n.) cs Böhm Károly (Besztercebánya, 1846. szept. 17. — Kolozsvár, 1911. máj. 19.): filozófiai szakíró. Pozsonyban, Göttingenben, majd Tübingenben és Berlinben tanult. 1870—1883 közt a pozsonyi ev. líceumban, majd Bp.-en és Kolozsvárott tanár. Szerkesztette a Magyar Philosophiai jSzemlét, amelybe számos tanulmányt írt, fő­ként szubjektív idealista, majd pozitivista szellemben. — F. m.: Az ember és világa (I— III., Bp.—Kolozsvár, 1883—1906); Az értékelmé­let feladata és alapproblémái (1900); A megér­tés mint a megismerés középponti mozzanata (1910); B. K. összegyűjtött művei (1913). írod.: B. K. élete és munkássága. Emlékkönyv. (Besztercebánya, 1913); Sándor Pál: Két ma­gyar filozófus (1944). cs Breznyik János (Iklad, 1815 — Selmecbánya, 1897. máj. 8.): szakíró. Iskoláit Aszódon, Sel­mecen és Pozsonyban végezte, majd német egyetemeken folytatta tanulmányait. Leg­hosszabb ideig a Selmecbányái ev. líceum­ban tanított. — F. m.: A cigány nyelv elemei (1853); A Selmecbányái ev. egyház és líceum története (1883-1889). cs Brunszvik Teréz (Pozsony, 1775. júl. 27. — Pest, 1861. szept. 23.): pedagógiai író. A hazai kisdedóvók egyik megalapítója. — F. m. : Fel­szólítás egy tanintézet felállítása iránt... (h. és é. n.); Rajza azon véghetetlen haszonnak, melyeket a kis gyermekek oskolái nyújtanak (h. és é. n.). írod.: B. T. pedagógiai munkássága (1962). cs Büttner Júlia (Sajóvámos, 1848. máj. 22. — Aranyosmarót, 1925. febr. 25.) : író. A múlt század végének népszerű nőírója volt, fiatalon Aranyosmarótra költözött, de írásait nagy­részt fővárosi lapokban publikálta. — F. m. : örvény a révben (regény, 1885) ; Az édes mos­toha (regény, 1897); Kedves történetek (1907). cs Büttner Lina (Sajóvámos, 1846. dec. 9. — Aranyosmarót, 1917. nov. 4.) : író. A múlt szá­zad végén népszerű elbeszélő volt, főként fiatal lányok számára írt. — F. m. : A rút kisleány története (1897); Az Urmándyak kincse (1899). cs

Next

/
Oldalképek
Tartalom