Új Szó, 2006. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-02 / 1. szám, hétfő

Ankét - Ki 2005 szlovákiai magyarja? részletek a 20. oldalon 2006. január 2., hétfő Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona' 59. évfolyam, 1. szám www.ujszo.com Kitombolta magat /# § a hóvihar Az év utolsó napján lassan újraindult a közlekedés, nyakunkon az ónoseső I Í 2. oldal Szubjektív művészeti legek 2005 Ami megfogta a tavalyi évben az esztétát, az iroda­lomkritikust, a színikritikust és a néprajzi szakírót 6. oldal Idén nehéz jó befektetést találni Már az eddigi „tuti tippek”, a szlovák kötvényalapok sem lesznek annyira vonzóak 8. oldal Ukrajna a nyugati szállítmány megcsapolására készül Gáz lesz Európában Moszkva/Kijev/Pozsony. Az orosz Gazprom tegnap befe­jezte az Ukrajnának szánt földgáz csapjainak elzárását. Bár elvileg a napi 120 millió köbméterrel visszafogott gázáramoltatás Nyugat-Európa (beleértve Szlovákiát) energiaellátását nem veszélyezteti, máris csökkent a nyomás az országunkon keresztülhúzódó vezetékben. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Elemzők szerint Európában energiaválság következhet be amiatt, hogy a Gazprom orosz ál­lami földgáz monopólium újév reggelén hozzálátott Ukrajnának szánt gázszállításainak leállításá­hoz, miután a szomszéd ország el­utasította drasztikus áremelési követelését. Az Európai Unió ille­tékesei január 4-én vitatják meg a helyzetet. Az elemzők emlékez­tetnek arra, hogy Európa földgáz­szükségeltének negyedét Oro­szországból szerzi be, többségét az Ukrajnán át haladó vezetéken keresztül, s mivel elképzelhető, hogy Ukrajna megcsapolja a veze­téket, kevesebb gáz jut Európába. Iparági források szerint Európa- szerte készenlétben állnak a táro­lók üzemeltetői, hogy az ellátás zavartalan biztosítása céljából megnyissák a tartalékokat, illetve más forrásból - például Norvégiá­tól, Hollandiától - több földgázt vegyenek. Teszik ezt annak elle­nére, hogy a Gazprom ígéretet tett: nem lesznek fennakadások a szállításban. Mindamellett az Uk­rajnába irányuló orosz gázszállí­tások leállítása mindenképpen fe­szültséget okozhat Európában, ar­ról nem beszélve, hogy tovább emelkedhetnek az árak, amelyek már most is csúcson vannak az olaj drágulásával összhangban. Kijev ráadásul kilátásba he­lyezte, hogy 15 százalékot lecsa­pol az Ukrajnán át Európába, így Szlovákiába áramló, évi 110 mil­liárd köbmétert kitevő gázból a tranzitdíj fejében, ami már ki­sebb ellátási zavarokhoz vezet­ne. A gázmizéria első napján még nehéz volna biztonsággal felvázolni a ránk váró helyzetet, mindössze az biztos, a Szlovák Gázművek (SPP) egyelőre nem aggódik a vezetékekben csökke­nő nyomás miatt. „A gáznyomás esése, továbbá az Ukrajnának szánt orosz energiahordozó leál­lítása Szlovákia energiaellátását nem kell, hogy veszélyeztesse” - nyilatkozta Dana Kršáková, a tár­saság szóvivője. Szlovákia hosz- szabb távra szóló energiaszállítá­si egyezményt kötött Oroszor­szággal, ami garantálja a folya­matos ellátást. További részletek a 4. oldalon, (t, MTI, shz) A pozsonyi Óvárosban negyvenezren búcsúztatták az óévet és a szilveszteri bulin feliépet a Ghymes együttes is (Pavol Funtál felvétele) NAHÁT! A nyolc fiatal cseh túrázó közül csak egynek sikerült kikaparnia magát a hóréteg alól MEGKÉRDEZTÜK 9"771335 705014 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN 31,995 37,861 55,174 1,304 14,979 9,805 IDŐJÁRÁS Borult ég, csapadék A hőmérséklet +1 és + 5 fok között alakul. NÉVNAP Ábel napja van. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 233 403-405 Mire számíthatunk a 2006-os esztendőben? Hét cseh túrázót ölt meg a tátrai lavina Poprád. Szilveszter reggelén nyolc cseh hegymászót temetett be a Nyugati-Tátrában a lavina, egyi­küknek sikerült kikaparnia magát. A túrázók a kihirdetett 3-as, majd 4-es fokú lavinaveszély ellenére in­dultak útnak, mi több, az éjszakát is a szabadban töltötték és ponto­san a később elszabaduló hógörge­teg alatt vertek sátrat. A legfiata­labb áldozat 22, a legidősebb 36 éves volt, életét vesztette egy 29 éves nő is. A mentésben és az ásás­ban 8 keresőkutya, 17 hegyi mentő és 29 önkéntes vett részt, valamint két helikoptert is bevetettek, majd később még egy érkezett a lengyel mentőszolgálattól. A lavina hozzá­vetőleg 1,2 kilométer hosszú volt, szélessége a harminc, magassága az öt métert is elérte. Két áldozat holttestére a hóréteg tetején buk­kantak rá, a többieket mélyen bete­mette a görgeteg. Továbbra is tart a lavinaveszély, és nem csak a Magas-Tátrában, ha­nem gyakorlatilag minden hegy­ségben, ezért a hegyi mentők óva- Az 1-es pontnál indult a-lavina, a 2-esnél táboroztak a cseh túrá- tosságra intenek mindenkit, aki a zók, a 3-asnál találtak rájuk. (TASR-felvételek) hegyekben üdül. (tasr, sita) nyértörésre kerül sor. A kor­mánypártok kapcsolatának megromlása csökkentené tá­mogatottságukat is. Ez vonat­kozik az MKP-ra is, melynek el­nöke már jelezte, várhatóan nem sikerül minden korábbi célkitűzést megvalósítani a vá­lasztási ciklus végéig. A fő cél tehát választási cik­lus sima befejezése? Igen, hiszen szeretnék learat­ni a közös kormányzás kedvező hatásainak eredményeit. A vi­szályok az ellenzéknek kedvez­nének. Milyen választási kampány várható? Éles. Az SDKÚ és a Smer fel­lépése már jelzi, hogy a fő hangsúly a reformok eltérő ma­gyarázatán lesz. A legnagyobb ellentét éppen a Smer és az SDKÚ között várható. Opj) Grigorij Mesež- nikov, politoló­gus: Az év legjelentő­sebb eseménye természetesen a parlamenti vá­lasztás lesz, minden párt ennek rendeli alá politikáját, tevé­kenységét. A kormány és a kor­mánypártok jelezték, hogy csak a reformok apróbb kiiga­zítására készülnek, természe­tesen tekintetbe veszik, hogy a változásoknak milyen hatása lehet támogatottságukra. Nem várható, hogy a pártok saját el­képzeléseiket olyan módsze­rekkel akarják majd megvalósí­tani, mely ronthatná együtt­működésüket. Igaz, a KDHmár jelezte, hogy a Vatikánnal kö­tendő szerződés elfogadása számukra nagyon fontos, de nem hiszem, hogy annyira erőltetnék a dolgot, hogy ke­Halálos ágyán elkapott maffiózó Róma. Huszonkét évi kere­sés, nyomozás után végre rá­bukkantak az olasz rendőrök egy körözött maffiózóra - a halálos ágyán. Amit a hatóság nem tudhatott: a maffiának dolgozó, régóta keresett Domenico Lo Galbo kábító­szer-kereskedő időközben sú­lyosan megbetegedett, és ha­zatért meghalni családjához a szicűiai Bagheriába. Amit tu­dott, az egy fülesből szárma­zott. A rendőrök a helyszínre siettek, rajtaütöttek a lakáson, hogy végre őrizetbe vegyék a bűnözőt. Meg is találták az ágyán felravatalozva, teme­tésre előkészítve. Pedig nem akármilyen fogás lett volna: 22 éve tűnt el, hogy elkerülje a rá 18 évi börtönbüntetést. Azt azért kapta, mert tagja volt az úgynevezett pizza-kapcsolat­nak, annak az alvil / csoport­nak, amely a szicíliai és az egyesült államokbeli maffia­ügyleteket koordinálta. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom