Új szó, 2006. március (59. évfolyam, 50-75. szám)

2006-03-02 / 51. szám, csütörtök

22 Sport ÚJ SZÓ 2006. AAÁRC1US 2. www.ujszo.com Kommentátor lesz Collina Róma. Az olasz Sky Sport nevű tv-csatorna szakkom­mentátoraként tevékenykedik majd a június 9-én kezdődő németországi labdarúgó-világ­bajnokságon Pierluigi Collina, az olaszok volt sztárbírója. „Megpróbálom önmagamat adni és elmondani, amit lát­tam. Azt azonban ne váija tőlem senki, hogy a játékve­zetők ténykedését kritizáljam. Soha nem fogom azt mondani, hogy ez vagy az hiba volt, vagy hogy ez nálam 11-est ért vol­na” - mondta a tar fejéről is is­mert Collina, a 2002-es bra­zil-német vb-döntő bírója. A pályafutását tavaly befejező sípmester azt is elmondta, sze­rinte hazája egy „szuper csa­pattal” lép majd pályára Né­metországban, de tény, hogy a közelmúltban bokatörést szen­vedett Francesco Totó felépü­lése és szereplése kulcsfontos­ságú lenne a jó eredmény el­éréséhez. (mti) NBA 0 Két játékosát is el­vesztette a Chicago Bulls kosárlabdacsa­pata az észak-ameri­kai profi kosárlabda-bajnok­ság legutóbbi játéknapján: Chris Duhont csak a labda ta­lálta arcon, ám Malik Allen egy szerencsétlen ütközés kö­vetkeztében súlyos fej- és nyaksérüléssel került kórház­ba. Eredmények: CHICAGO-MINNESOTA 111:100, Id.: K. Hinrich 30, ill. K. Garnett 27. SEATTLE- NEW ORLEANS 114:104, Id.: R. Allen 33, ül. C. Paul 25. LOS ANGELES LAKERS- ORLANDO 102:87, Id.: K. Bryant 28, ül. G. Hül 23. (mti) Csütörtök, március 2. ders-New Jersey 2,3-4-2,2-1,5-1,5; 758. Phüa- delphia-NY Rangers 2,1-4-2,4- 1,45-1,55; 759. Florida-Mont­real 2,2-4-2,3-1,5-1,5; 760. Ot­tawa-Washington 1,5-4,5-3,9- 1,2-2,1; 761. Nashville-Van- couver 2,1-4-2,4-1,45-1,55; 762. Phoenix-Dallas 2,4-4-2,1- 1,55-1,45; 763. Colorado-Co- lumbus 1,6-4,2-3,5-1,2-1,9; 764. Calgary-St. Louis 1,6-4,2- 3,5-1,2-1,9; 765. LA-Minneso- ta 2-4-2,55-1,45-1,55. Kmnma SPORT 1 - 18.00: Anglia- Uruguay barátságos labdarú­gó-mérkőzés (felv.) GALAXIE SPORT - 21.20: Lazio-AS Roma olasz bajnoki futballmérkőzés (felv.) EUROSPORT -12.45: Duba- ji férfi tenisztorna (élő) 17.30: Dohai női teniszviadal (élő) Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Szövetség új elnöke a fiatalabb generációra szeretne építeni Nyilasi Tibor lesz a szövetségi kapitány? Úgy látszik, a magyar fut­ball még mindig nagy üzlet. Mással aligha magyarázha­tó az a visszataszító, harcias kampány, amelyet az elnök­jelöltek folytattak, s amelyből végül Kisteleki Ist­ván került ki győztesen. GAZDAG JÓZSEF Triumvirátus Bozóky Imre távozása után hár­man indultak harcba (szó szerint) az elnöki posztért: Genzwein Fe­renc, Peüady Péter és Kisteleki Ist­ván. Három nappal az elnökválasz­tás előtt Genzwein bejelentette, hogy kiszáll. Lépése érthető volt, mert bár a ‘90-es évek elején dolgo­zott a Vasasnál és az akkoriban fel­törekvő Stadler FC-nél is, Genz- wein elsősorban üzletember, de - két vetélytársával eüentétben - nincsenek érdekeltségei a futball- bizniszben: sör-, likőr- és pezsgő­gyár-tulajdonos. Jelöltségét csak az magyarázza, hogy az ezzel járó in­gyenreklám nem elhanyagolható. Visszalépését a magyar futbaü ke­zelhetetlen erkölcsi válságával in­dokolta. Patetikusan hangzó, bár­Kisteleki Nyilasit tartja a lehetsé­ges szövetségi kapitánynak (Képarchívum) gyú érv egy elnökjelölttől, hiszen ezt tudnia keüett akkor is, amikor a jelölésével egyetértett, másrészt pedig hatásköréből kifolyólag ép­pen az MLSZ-elnök tehet a legtöb­bet a válság leküzdésére. Adok-kapok De még így is Genzwein jött ki legjobban a kampányból. A Lo­thar Matthäust menedzselő Pel- lady Péter ugyanis mindent beve­tett, cége feljelentette Kistelekit, a Liga elnökét, az MLL számlájá­ra érkező 157 mülió forint tisztá­zását, egyúttal pedig büntetőel­járás megkezdését kérve a BRFK­tól. Pellady, akinek a cége a hor- vát szövetség kizárólagos marke­tingpartnere, nem kispályázott: az elnökválasztás előtt a magyar futball megváltójaként egész ol­dalas fizetett hirdetésben reklá­mozta programját a Nemzeti Sportban, és csillagászati össze­geket ígért: 6 évre 4,7 milliárd forintos juttatást az első- és má­sodosztályú kluboknak, évi 200 millió forintot a megyei szövetsé­geknek stb. Mielőtt azonban bárki is azt kezdené számolni, hogy egy or­szágos lapban közölt egész olda­las hirdetés árából hány kölyök- csapatot lehetne ellátni sportsze­rekkel, meg kell említeni: Pel- ladynak tulajdonképpen nem volt más módja programja ismer­tetésére, miután az amatőr és hi­vatásos küldöttek gyűlésén ért­hetetlen módon nem prezentál­hatta elképzeléseit. A befutó így aztán nem meglepő, hogy a győztes Kisteleki István lett, aki li­gaelnöki minőségében napi kap­csolatban állt a küldöttek nagy ré­szével. Kisteleki nincs irigylésre méltó helyzetben, hiszen szavahi­hetősége már megválasztása nap­ján megkérdőjeleződött: az első szavazást követően, miután nem sikerült megszereznie a voksok kétharmadát, bejelentette vissza­lépését... Aztán mégis meggon­dolta magát, de megválasztása el­lenére sincs oka ünnepelni: egy züllött magyar futballtársadalom első emberének lenni nem lehet eufórikus érzés. Az elnökválasztó közgyűlés hangulatáról és szín­vonaláról sokat elárul, hogy az egyik küldött a magyar futball megszüntetését javasolta felszóla­lásában. Ráadásul Kisteleki - aki civilben az Aréna sportszergyártó cég tulajdonosa - szálka a szur­kolók szemében. „Tönkretették az autómat, megfenyegették a családomat” - emlegette az el­múlt napokban többször is. Talán ezért is igyekszik első nyilatkoza­taival a maga oldalára fordítani a közvéleményt azzal, hogy Nyilasi Tibort a válogatott lehetséges szövetségi kapitányának tartja, s hogy a fiatalabb generációra (Róth Antal, Détári Lajos, Mé­szöly Géza) szeretne építeni. Nem lesz könnyű dolga, ez borí­tékolható. Hiszen az MLSZ-el- nökválasztás előtti kampány üz­letről, érdekcsoportokról és felje­lentésekről szólt. Futballról alig. MLSZ-elnökök 1901: Jász Géza; 1902: Rákosi Viktor; 1903-1906: Banovits Kaje- tán; 1907-1915: Kárpáti Béla; 1916: őrgróf Pallavicini György; 1917-1919: Füzesséry Zoltán; 1919-1922: Oprée Dezső; 1922-1923: Friedrich István; 1923-1926: Shvoy Kálmán; 1926-1930: Dréhr Imre; 1930-1932: báró Kray István; 1932-1939: Usetty Béla; 1939-1944: Gidófalvy Pál; 1944-1947: Becskő József; 1947-1950: Ries István; 1950-1963: Barcs Sándor; 1964-1970: Hegyi Gyula; 1970-1974: Terpitkó András; 1974-1978: Kutas Ist­ván; 1978-1986: Szepesi György; 1986-1988: Somogyi Jenő; 1988-1989: Tisza László, Vadászi Tibor, Varga Miklós; 1989-1994: Laczkó Mihály; 1994-1996: Benkő László; 1996-1997: Laczkó Mi­hály; 1998-1999: Kovács Attila; 1999-2006: Bozóky Imre; 2006-?: Kisteleki István, (mti) Sokat várnak Németh Krisztiántól, Bakos elmegy Távozni készül a Matador ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Meglepő bejelentés­sel kezdődött a pú- chovi futballcsapat sajtótájékoztatója: „Januártól már nem a Matador vállalat a klub tulaj­donosa, a cég eladásra kínálja a százszázalékos részvénycsomagját, így főszponzor nélkül maradtunk, a Matador reklámpartnerként 10 mülió koronával segít be” - mondta Vladimír Martinko sportigazgató. A sportvezető elárulta, míg négy Németh Krisztián, a púchoviak té­li erősítése (Somogyi Tibor felvétele) éve 50 mülió korona volt az egye­sület költségvetése, idén már hússzal kevesebb. A katasztrofális őszi szezon után az utolsó előtti helyen tanyázó egy­üttes célja a bennmaradás. „Ta­pasztalt játékosokkal erősítettünk, sokat várunk a Tatabányáról szerződtetett Németh Krisztiántól, a zsolnai Tomáš Ďuricától, a kassai Jelsictől és az ostravai Svectől. Né- methtel jóval szüárdabb lett a vé­delmünk (legtöbbször Saláta Kor- néüal játszott a hátvédsor tengelyé­ben), ezt bizonyítja, hogy idegen­ben 0:0-ra játszottunk a Slaviával és a Mosttal. Remélem, júliustól is az élvonalban szerepelünk majd. Különben még a klub léte is vesz­élyben forog, mert a Matador Rt. a II. ligás szereplést egyáltalán nem támogatná” - hangsúlyozta Dušan Slovák menedzser. Úgy tűnik, végre pont kerül Ma­rek Bakoš átigazolási ügye végére, az orosz Jaroszlavl vezetőivel szó­ban már megállapodtak a púchovi­ak, s a napokban aláírják a szerződést is. (sz. z.) Albert Gyula: „Valahogyan összekaparjuk a pénzt" Mégis indulnak a bacsfaiak ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Bacsfa. Nem lép ki a II. labdarú­góligából a komoly anyagi gon­dokkal küszködő bacsfai futball­csapat. „Sokáig fontolgattuk, mi tévők legyünk. Nem akartuk irreá­lissá tenni a bajnokságot, ezért hosszas tépelődés után végül a folytatás mellett döntöttünk. Vala­hogyan csak összekaparjuk a szük­séges pénzt” - kezdte Albert Gyula klubelnök, majd így folytatta: „Saj­nos, kevés a játékosunk, mind­össze tizenhármán állnak Vladimír Kinier vezetőedző rendelkezésére. Az őszi gárdából csak Nagy Rudolf, Kordoš, Bočko, Vangel, Nagy Ernő és Ferenczi maradt hírmondónak. Nagy Ernőt egy hétig a Jihlava tesztelte, de úgy néz ki, hogy a csa­tár tavasszal is nálunk játszik.” Az új szerzemények közül csak Hromkovič (Inter) számít az is­mertebbek közé, Suchánek kapus és Hérák Nové Mestóról, Krajčovič Dubnicáról, Fatona Illésházáról érkezett. Gyurász a Slovan, Kiss pedig az Inter ifjúsági csapatától jött a csaüóköziekhez. (sz. z.) Alapemberek távoztak az Artmediából, az új igazolások játéka egyelőre csalódás Új vezetőedzővel a ligarajtra? ÚJ SZÓ-JELENTÉS Alapjaiban megújult Artmedia várja a lab­darúgó Corgoň Liga tavaszi nyitányát. Ne­héz lesz megszokni az összeállí­tást Borbély, Kozák, Ďurica, Vaš- čák, Hellebrand nélkül, az újon­nan érkezők (Kubala, Reiter, Sninský, Čišovský, Piroska, Gála) a felkészülés során és a Levszki el­leni UEFA-kupa-meccsen nem so­kat mutattak. Egyelőre az ed­zőkérdés sem tisztázott, Vladimír Weiss távozása után Michal Hipp volt megbízva a felkészülés veze­tésével, jelenleg papíron Emil Stranianek a vezetőedző. „Egészen új csapatot kell építe­nünk, más futballköntöst varrni a fiúknak” - értékelte az elmúlt he­tek eseményeit Michal Hipp, akit Vladimír Weiss nagyon szeretne maga mellett látni a Szaturn Moszkva kispadján. „Nem könnyí­tette a felkészülést, hogy az UEFA- kupára más tizenegynek kellett pályára lépnie, mint a bajnoki nyi­tányra. Sninský és Reiter játékán érződik a meccshiány, Čišovský sérült, Kubala teljesítménye is csalódás. Pozitív példaként említ­hetem viszont Straka Gabit, aki élt a lehetőséggel” - tette hozzá Hipp, aki szívesen követné Weis- set Oroszországba. „A héten összeül a vezetőség, s pontot tesz az ügy végére. A na­pokban az esetleges új edző nevét is nyüvánosságra hozzuk” - je­gyezte meg Petr Kašpar, a ligetiek menedzsere, aki bizakodó a nem túl rózsás előjelek ellenére. - Ver­senyben vagyunk a Szlovák-kupá­ban és a bajnokságban is. A keret van olyan erős, hogy harcban ma­radjon az elsőségért.” Arra a kér­désre, vajon magával szippant- hat-e még valakit Weiss Moszkvá­ba, diplomatikusan annyit felelt, hogy az orosz bajnokságban már­cius 15-ig tart az átigazolási időszak... (sk) Pecze is ajelöltek között „Engem senki sem keresett meg a ligeti vezetők közül, de egy edzőnek minden ajánlatot mérlegelnie kell - felelte érdeklődésünkre Pecze Ká­roly. - Az Artmediánál átalakult a keret, nyakunkon a bajnokság, a jó eredményeket is elvárják. A zsolnai tapasztalatok után nem szeretnék újra hasonló hibát elkövetni. Szerintem, egyelőre a ligeti vezetőség sem nagyon tudja, merre lépjen. Nekem nincs miért sietnem, kivárha­tom a megfelelő ajánlatot, de ha lehet, inkább külföldön kamatoztat­nám az évek során összegyűjtött tapasztalatokat.” Pecze mellett leg­többet Jozef Bubenko, Ladislav Molnár és Anton Jánoš nevét emlege­tik a ligeti kispaddal kapcsolatban, (sk) Novembertől a sárdagasztást is gyakorolták (Reuters-felvétel) 4 4 ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 4 TIPPELŐK IJ.I SZO-lOCILHiAJA _____,___________________________________________________________________ Hol napi számunkban részletes versenyszabályok

Next

/
Oldalképek
Tartalom