Új Szó, 2006. február (59. évfolyam, 26-49. szám)

2006-02-01 / 26. szám, szerda

UT SZÓ BIBIONE-OLASZORSZAG! VAKÁCIÓK SZUPER ARAKON! AKCIÓK MAR MOST! Apartmanok-villák-üdülőfaluk medencével.' r Ingyen katalógus! Ag. BOREAL - Beszélünk magyarul. Tel: 0039/0431-430428 Fax: 0039/0431-437043 E-mail: ag.boreal@bibione.nauta.it 2006. február 1., szerda Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 26. szám www.ujszo.com Karácsony elolt rendelt húsokat árulnak Nem használnak a büntetések, januárban is találtak romlott árut az üzletekben. Még fél évig kérhetnek kárpótlást Egyszeri anyagi kártérítés az 1950-es években büntetőszázadba (PTP) sorolt személyeknek. A tolvajt nem szabad hátba lőni Januártól lőfegyverrel várhatjuk a betörőket, használata jogos önvédelemnek számít. 15. oldal Pontosítják az egészségügyi kezelés színvonalát Emberibb ellátást! Pozsony. Az egészségügyi miniszter szerint a kórházak­nak és az orvosoknak emberhez méltóan kell bánniuk a betegekkel, ezért kérte az egészségbiztosítókat, hogy erre szerződésben kötelezzék őket. Ha nem vállalják ezt a feltételt, akkor ne kössenek velük szerződést - mondja a miniszter. Ez az adott kórház működésének a végét jelentené. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A miniszter szerint ehhez nem kell plusz pénz. „Csak annyi kell, hogy a személyzet legyen kedve­sebb, az ebéd meleg legyen, ne kelljen feleslegesen sokat várni az ellátásra, hogy a szakorvosok ne rendeljenek be egyszerre negyven beteget, akik üldögélnek a váróte­remben” - magyarázta elképzelé­sét a miniszter. - Érezniük kell, hogy mi értük vagyunk.” Az orvosok szerint viszont a mi­niszter nyitott kapukat dönget. „Ezeket a feltételeket már ma is tel­jesítjük - mondta lapunknak Tirinda Sándor, a vágsellyei kór­ház igazgatója. - E feltételek bizto­sítását a törvények és egyéb nor­mák is előírják.” Például, hogy mi­lyen meleg legyen az étel, és azt is, hogy mekkora adagot kell kapnia a betegnek. A tisztaságot a higiéniai előírások szabályozzák, akárcsak az ágynemű használatát. Az igaz­gató szerint a vágsellyei kórházban pizsamát is kaphat a beteg, ha nem hoz magával. „Persze majdnem minden beteg természetesnek tart­ja, hogy saját pizsamát, köntöst használ” - mondta Tirinda. Termé­szetesen fogkefét, fogkrémet is maguknak kell hozniuk. A miniszter viszont indokoltnak tartja javaslatát, szerinte a betegek egyelőre nem érzik az egészség- ügyi reform kedvező hatását, az egészségügyi ellátás színvonala még nem javult. Jobbára elégedettek a betegek a királyhelmeci kórházzal is, állít­ja Kövér Péter igazgató. „Már há­rom éve kérdőíves felmérésekkel tudakoljuk a véleményüket, mint­egy 90 százalékuk elégedett az el­látással” - mondta az igazgató. Szerinte elsősorban azt kellene meghatározni, mi a standard színvonal, olyan módon, hogy azt ellenőrizni is lehessen. „A betegek gyakran szubjektív benyomások alapján értékelik a színvonalat” - véli az igazgató, (lpj, p) Dolgoznak a szerződésen a biztosítók Az egészségbiztosítók hajlandók szerződésbe foglalni a minisz­ter feltételeit. „Tárgyalunk a szolgáltatókkal a 2006-os szerződé­sekről, szerepel majd benne az emberhez méltó körülmények biz­tosítása is” - mondta lapunknak Petra Kafúnová, az Általános Egészségbiztosító szóvivője. Nem egyszerű azonban olyan módon meghatározni ezeket a feltételeket, hogy ellenőrizhetőek legye­nek. „Mindenki sejti, hogy mit jelentenek az olyan kifejezések, mint emberi méltóság, emberiesség, de mérhető, ellenőrizhető formába önteni ezt nagyon nehéz” - véli Igor Dorčák, a Sidéria Egészségbiztosító igazgatója, (lpj) Na, így már látom... Mikuláš Dzurinda a szlovák hadsereg főtisztjeinek tegnapi találkozóján. (SITA-felvétel) NAHÁT! Túlvilági közös élet a válóok Amman. A túlvilági közös élet lehetősége késztetett egy idős Jordániái nőt, hogy be­nyújtsa válókeresetét. A nyolc­vanötéves Umm Hátim hatvan­öt évet élt le a most kilencven­éves élete párjával s mindezen idő alatt a férfi rendszeresen verte és megalázta hitvesét. A napokban jutott a nő tudomá­sára, hogy mint erényes életű, hithű muzulmán asszony túlvi­lági Jutalomra” számíthat, hi­szen ott ismét találkozik majd „szerető”férjével akivel az idők végezetéig együtt él majd. Az örök házasság lehetősége oly­annyira megrémítette az asz- szonyt, hogy azonnal benyúj­totta a válókeresetet, mondván, legalább a másvilágon szeretne nyugalomra lelni. (MTI) Eredetileg márciusban szabadult volna, de január 20-án kegyelmet kapott Ficza Norbert hazatért a tunéziai fogságból VRABEC MÁRIA Nyitra. Két év és két hónap után hazatért a tunéziai börtön­ből Ficza Norbert. A huszonhét éves nyitrai fiatalembert 2003 no­vemberében, a tuniszi repülőté­ren tartóztatták le és azzal vádol­ták, hogy két autót lopott el egy autókölcsönzőből és hamis bank­kártyát használt. Tavaly január­ban előbb tizennégy év szabad­ságvesztésre ítélték, áprilisban ezt hét évre csökkentették, majd a szlovák diplomácia közbenjárá­sára decemberben újratárgyalták az ügyét és a kiszabott két és fél éves büntetésbe beleszámították a már fogságban töltött időt is. Ere­detileg márciusban kellett volna szabadulnia, de január 20-án ke­gyelmet kapott, és január 27-én már a prágai repülőtéren várták a szerettei. „Nem akartam hinni a fülem­nek, amikor az őr azt mondta, hogy kegyelmet kaptam.” - emlé­kezik a szabadulás pillanatára. „A most ötéves kislányom hiányzott a legjobban. Több mint két év Részletek a 2. oldalon kimaradt, nem láttam felnőni." (TASR-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Martin Fedor megfelel védelmi miniszternek? Robert Kaliňák, a parlamenti védelmi bizott­ság elnöke: Amikor az ország biztonságáról van szó, nem lehet jobboldali vagy baloldali nézőpont alapján meg­közelíteni a kérdést. Úgy vélem, Martin Fedorra inkább szak­mai, mint politikai szempontból esett a választás, amellett hogy tagja az SDKÚ-nak. Államtit­kárként már együttműködtem vele, elégedett vagyok az ő jelölé­sével. Viszonylag fiatal de bí­zom benne, hogy a választásig hátra levő hét hónapban éppen a fiatalságából fakadó elszántsá­ga révén képes lesz néhány fon­tos lépést megtenni a tárcánál. Például elrendelni, hogy a katonai gépeken legyen föld­közelséget jelző berendezés? Szakmai körökben sem egyér­telmű e kérdés megítélése, egye­sek pedig ebből a témából igye­keznek most politikai tőkét ko­vácsolni. Ha kötelező lenne ilyen berendezés, akkor biztosítani kellene külön személyszállító gépeket a hadseregnél. Általá­ban a katonai gépeken fölösle­ges ilyen műszer, mert gyakran taktikai repüléseket végeznek, stratégiai okokból repülnek ala­csonyan. A katonai és a civil gé­pek külön légi folyosón, eltérő magasságban repülnek, más a repülési rendszerük. Kevés or­szágban van a katonai gépeken földközelséget jelző műszer. A védelmi miniszter azonban el­rendelheti ezt is, én egyetértek minden megelőző biztonsági in­tézkedéssel. (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ A ▼ ▲ T ▼ Felhős égbolt "SáíT/lXXX. Ignác Telefon: 30,837 37,370 54,629 1,317 14,794 9,741 A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. napja van. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom