Prágai Magyar Hirlap, 1928. szeptember (7. évfolyam, 199-223 / 1826-1850. szám)

1928-09-20 / 215. (1842.) szám

A* ínad ozeptemöer au, o*úu»r;uok. Buenos Aires &X-19 IX-18 &X-19 IX-18 IX-19 »X-18 IX 19 fiX-lS 9 « i R A A — 1 763 1.763 218.50 218.— Konstantinápoly 8 “• 2Í173 2.170 2.69 2.60 London . , New-York , . . • .2Z-Z? 708-75 708'95 4:193 4:192 5.19 5.19 Rio de Janeiro . é . 572.91 572.90 ____ q 499 q 499 —.— —.— Am sterdam . Athén . . , , . . . 229 67 229 70 __ 5425 5.425 6.72 6.72 Briissel . Helsingfors 8 n • . , 79-62 79’62 -- lo:556 10.555 13.07 13.07 Róma . » 8 i * s . • oq qc, 29 94 37.06 37.05 21.925 21.905 Belgrád « 1 § •ss* 1006 1006 12.45 12.45 7.373 7.367 9.12 9.12 Kopenhága 9 * A * e * e 159 80 159 80 189.05 189.05 111.82 ívo'r? Oslo . . * • , , 152 80 152 80 189.05 189.05 111.81 111.79 1S8.55 138.55 Páris . . ■ ¥ • . * » 22 37 22 87 27.67 27.68 16.36 16.37 20.29 20.29 Prága . , 9 V P . . * . irq7 ffiQ7 21.— 21.— 12.426 12.426 15.39 15.39 Zürich . . . * • * no?? 110 27 136.41 136.43 80.70 80.67 • * • • 4 12 4 12 5-10 5.10 3.027. 3.027 3.75 3.75 Madrid . • • * • 94 82 94 75 H?-30 117-50 69.42 69.33 85.95 85.90 Stockholm * 8 • • ^ ^ 152 82 153 35 139.60 189.78 112.19 112.20 139.0b 139.05 Budapest . • • . . * . _ _ _ _ 123.55 123.59 73.07 73.06 90.55 90.55 Béc-s . . • ¥ n s * s « 80.67 80.67 ~69.06 59.06 73.22 73.17 Varsó . . « • • * e , 84 22 64.22 7§-^ ,Z§‘48 46'96 Berlin . . • • • * • 136 52 136.50 168.90 169.— —123.80 123.80 A prágai értéktőzsde árfolyamai: IX/* 9. IX/18. 1923. évi kincstári utalvány . — 1924 évi kincstári utalvány . ——.— Nyereménykölcsön ... 100Í50 100Í30 6%­o.s beruházási kölcsön . 100.20 100.20 6%-os üsztkölcsön .... 100.10 100.05 6%-os Államkölcsön .... 100.— 100.05 Morva orsz. köles. 1911. 4%% 86.— 86*60 Morva or6Z köles 1917 5% . 92.— 92.— Prága város 1913 köles. 5% . 92.— 92.— Prága város 1919 köles. 4% . 76 — 76 — Brünn város 1921 köles. 6% . 100.25 100.25, Pozsony város 1910 köles. 4% 75.25 75.25 Prága városi takrpt. 4% . . 87.50 —.— Csl vörös kereszt sorsjegy . 24.50 24.50 Agrárbank 467.— 467.— Cseh Union Bank ,» s * . 403.50 403.50 Leszámítoló •■»»»* 442.50 443.50 Cseh Iparbank . . , , , » 444.— 443.— Prágai Hitelbank » « « ( • 568.— 568.— Szlovák Bank . . , « * » 183.— 183.— Zivnostenska ~. . * c s » 563.— 563.— Angol.-Cslov Bank „ * t B —.— — Osztrák hitel ..agg, 285.— 284.50 Wiener Bankv . s s » » 124.75 125.— Jngoslovenska-bank g , * , 50.62 50.50 Nordöahn . . . . * 4 * 5335.— 5342.50 Cseh cukor . . . . , . , 925.— 920.— Horváfc cukor 295.— , 295.— Kolini műtrágya .<**,. 612.— ' 614.— Kolini kávé . » ? , » » 195.— 190.50 Kolini petróleum . * j , . 175.— —.— Kolini szesz 1740!— 1720!— Első piheni sörgyár « . , » 3305.— 3257.50 Breitíeld-DanSk . . « g , g —_— —__ Laurin és Klement , . « , —_— —] _ Rin ghoffer . . . g » » 104ű!— 1040 — Cseh északi szén * * > 3080.— 3095 — Cseh nyugati szén , . . . k 680.— 685 — Alpine........................• . * » 211.— 212 — Poldi ......................... s g g 834.50 831.— Pr ágai vasipar ..««•, 1852.50 1858.— Skoda . ■ . . a » * s g 1300.— 1302 — Pozsonyi kábel . i « g ( » 2290 — — Inwald s « . g i « i « • 860.’— 365.'— A budapesti értéktőzsde árfolyamai: 1X/19. IX/18. Ang.-Magyar . * . g r i r 91.— 91.— Hazai bank . t t , > g g go,— 60 10 Magyar Hitel ,»„*** 83.50 83.70 Jelzálog . , » * « i * * 37.50 Leszámítoló , * » ■ « ■ , 92.30 92.30 Magyar-Olas* . 70.50 70.50 Osztrák Hitel . . ( , , , 47.— 47 — Kereskedelmi bank . , * i 115Í30 115 — Magy ált, tkpt. « 98.— 98.— Első hazai tkpt. . * » » * 214.__ 214 — Bo rsod-Miskolci ...*»» 35'_ 35Í— Conoordia s , — [ n] Budapesti malom . . , , , 28Í20 38Í30 Gizella malom . . » g , , Í2 50 12 50 Hungária malom ..... 27^0 28Í30 Beocsini .......... —243 Felsőm, szén . . ... . . 35:_ 25 50 Drasche 25.50 25.30 Magnezit ....................* g 178.— 180.50 Magy . ált. kőszén . . . g . 805.— 808.— Salgó ....................................... 69.— 69.70 Ur ikányi . . 145.60 146.33 Kóburg.............................. » # 20.— 20.— Cs áky.........................agg 28.— 28.— Ma gyar fegyvergyár . . . . 307.— 310.— Ganz Danubius 148.50 150 — Ganz villamos Í19Í20 119 80 Hofherr . . . . . , g . * 12.— 12.— Láng.....................* * » » . 130.— 130.— Ljpták .....gggg ——■.— Győri vagongyár , , , . . 50.80 50.50 Rima........................ t t i * 105.— 105.80 Sc hlick ..*.»«»>« —.— —_— Orsz. fa g g s g * » * « —!— — Nasohitzi ...... w . 176.— 176.20 Levante . . 9 g g » . •, 21.20 20.80 Közúti . . . g . • g g g —.— —.— Délivasut . * g , t * s » 11.40 11.— Államvasut * e s * . * . 20.20 20.20 Tröszt ..... g . , . 39.50 39.80 Magyar cukor 180.80 184.— Izzó.........................s » s *. 102.50 102.50 Hu ngária műtrágya, .... 53 — 53 — Klotild 16.20 16Í20 Guvani 125.— 128.50 á prágai tőzsde devizajegyzései: szeptember 19 szeptember 18 Amsterdam . . . 1350.47% 1356.47% 1350.47% 1356.47% Berlin.................. 802.20 806.20 802 08 806.08 Zü rich.................. 647.85 650.85 R47 90 650.90 Os lo (Christiania) 898.87% 002.87% 898.10 902.10 Kopenhagen . . 897.87% 901.87% 898 — 902.— Stockholm ... 901.05 905.05 901 — 905.— Mailand .... 175.74 177.14 17570 177.10 Paris......................131.22% 132.42% 131.23 132.43 Lo ndon.................... 163.21 164.21 163.19 164.19 Ne w York Cable. 33.65 33.85 33.55 33.35 Erőssel ..... 467.65 470.65 467.50 470.50 Madrid ..... 556.75 569 75 556.50 559.50 Belgrad..... 59.06 59.56 59.05% 59.66% Sofia.......................... 24.24 24.54 24.24 24.54 Konstantinopel . 17.40 17.8O 17,40 17.80' Wien...................... 473.70 476.70 473^87% 476!87% Wa rschau.... 376.82% 379:821/, 376.82% 379.82% Budapest .... E86.60 589.60 586.65 589.65 Buenos Aires . . 1424.50 1430.50 1424.50 1430 Ö0l Helsingí'or8 ... 84.70 35.20 PA.67'/. 85.17% Riga ...... 650.50 653.50 650.60 653.501 I Rio de Janeiro. . 407.50 410.50 107.50 410.5G1 Montevideo ... 33.75 34.15 33’75 34]l5‘ Alexandria ... 167.80 169.20 167.80 169]20l Athén . . • • • 43.20 43.80 43.20 43Í801 Bukarest . . . • 20.34 20.74 20^34 20.74 Kowno ..... 838.— 335.— 333.— 835]—1 Lissabon .... 149.30 150.70 150.80 152Í201 Révai ...... 905.— 909.— 905.— 909.—, Montreal .... 33.62 83 92 83’60 33]90‘ Prága, szept. 19. Valuták. Holland 1347.50, jugoszláv 58.82K, német 799.60, belga 466.50, ma­gyar 585.75, román 20.05, svájci 647.50, dán 895.75, angol 162.90, spanyol 553.50, olasz 176.30, amerikai 33.50, norvég 896, francia 131.40, bol­gár 23.10, svéd 898, lengyel 376.05, osztrák 471.3734. PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP Kéziratokat nem őrziink meg és nem adunk vissza Szlovenszkói szerkesztő: Telléry Gyula. — Pozsonyi szerkesztőség és kiadóhivatal: GrössJing- utca 36. I. Telefon: 27-87. — Kassai szerkesztőség: Ruman-u. 6. Telefon: 495. — Ruszinszkói szer­kesztőség: Ungvár, Bercsényi-utca 15. sz. Szerkesz­tő: Bácz PáL — Irodalmi főmunkatárs: Sziklay Ferenc dr., Kassa, Éder-u. 9. — Budapesti szer­kesztőség és kiadóhivatal: Zólyomi Dezső, I., Döbrentei-tér 9. Telefon: Aut. 530-02. Használja ki a meleg, enyhe koraoszi heteket Trencsántepüczfürdőn való gyógytartózkodásra. Rheuma, csuz, ischias ellen specializálva. Jelentékeny árkedvezmények! A leakedveltebb magyar szakácskönyvek: Rézi néni szegedi szakácskönyve 54.60 Zilahy valódi magyar szakácskönyve 39.— Dr. Mártonffyné: A főzés kézikönyve 30.— Hunyady: A jó házikonyha 65.— Kugler Géza nagy szakácskönyve 65.— Kugler Géza nagy házi cukrászata 65 __ Bu chta: Gyümölcsfélék konzerválása 27.30 Teréz néni alföldi szakácskönyve 16.— Kaphatók: JASCHKŐ könyvesboltjában, Kosice, Fő-u. 63. Mintáén fez@nyvtár hiszel M A S AR YK-MÜVEK kJ lumpa Szidok a táborai ss^n .A BaalsevIsmusréiS Sk bKinaniíSs eg^Ra^myBiépei Masarytc elnök munkáinak keresztmetszete. Ax egyetlen magyar ki«ae3&s 9 A 1 mii együttes ára (űzve Kö 24.— . kötve Kd 40.— Mindhárom munka csakis együttesen kapható. Aki a köztár­saság elnökének eszmemenelét meg akarja ismerni, azouna 1 rendelje meg a fenti müveket a Prágai Magyar Hírlap könyv- osztályánál, Praha H., Panská 12. III. emelet, 3376 Csehszlovákia egyetlen szépirodalmi képes hetilapja a @p@i Hét október 1-én jelenik meg APRÓ HIRDETÉSEK NSfpv?s”4i«fes j Többszörösen kitüntetett tenyé­m A 14 V UlllI/lJ * láUIiU Szlovenszkón, keresztény, bá- szelemből eladok 4anzlg-l m*- Minden ezé egyszeri közlése 60 fillér, vasár* és Snnepnspokon 7» zásság céljából megfelelő hozo- gáarepüloket darabonként 20 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Ke. A hirdetés alatt (evő kis sséia mánnyal rendelkező legfeljebb ^'to* angolgolyváeokat páron- alapién megtudható a cia a kiadóhivatalban. — Lsvélbeli tudakozó* 35 éves hölgy ismeretségét^1?1 60 k-tól feljebb. Sándor, disokra pontosan válaszolunk, kérjük aaonban a azükséyes pdstabé* keresi. Vallás mellékes. A Rajos, Neded okr. Sala. 444 Ijeget. Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának elő* legszigorúbb diszkréció bizto- ~----------;--------------------------— zet es megküldése naatén köztünk. - Apróhirdetéseket pósteutalvány* sjtva, közvetitők kizárva. Elsőrangúan bevezetett gyógy-t nyal ia lehet feladni, m azövnget a szrivényre lehat Imi. — Apró* Anonym levelek nem vétetnek forrásvíz, fürdő, szálloda, ven-, hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal: Praha. Panské nliee 12. figyelembe Ajánlatok Autó déelő, lakóház berendezéssel, —------:----------------------------------------------------------------------------2K»“ jeligém a Pressa hirde- melléképületekkel parkoskert Kéaob beni Fiatal, három nyelven beszélő tőirodába Bratislava, Rosen- " drb. vízszállító teherautó házasság céljából segéd felvétetik, e*sse 9 cimzendök. 442 vasútáHomás mentén haláleset ”teiígeMkedhnöéigy£°ÍIi ktZaé«á»°kü’ divBtüz,etben- H«ndlov^ Géplakatos mester, eladó vagy bérbeadó. lönbiég nélkül, ki üzletembe már-----------------------------------—— nős, állást keres, mint üzem- Bővebb felvilágosítást ad Man­most mint közreműködő társ lép- Azonnali belépésre vezető, vagy gépmester vál- gold Fülöp ingatlan közvetítő, ne némi készpénz tőkével. Én lalatnál, illetve gyári üzem- Sahy. 447 egy 32-éves, r. kath , önhibámon KerestCtlK, nél. Gépberendezés karban----------------------------------—------­kívü l válófélben levő, iskolázott, esetleg október 1-re. perfekt ven- tartását, villamos világítás Somorján a városban egy intelligens kereskedő vagyok déglői szakácsnő. Cim: Bozóky átalakítását, üzem fenntartást, h&T. óla.A/% Fényképes ajánlatokat kérek György, Sahy. 473 CT^rtas vezetését érti. Szép cukrászda" jeligére a ki-—1---------------------------—------—kasra reflektál. Szives meg- két lakással, mellékhelyiségek-. ad óba. Fénykép becsületszóra Modern vállalat megnyitásához keresések „önálló szakért, kel, pincével, gyümőlcsöskert- visszaadatik. 472 ., ‘ jeligén a kiadóba. 418 tel, villanyvilágítással. Hori­------------------ ■ társat —----------------------- 1 " 11 — — esek, Somorja, Magyar utca. 449 Me gnősülne keresek, akinek lakásában üzleti Mindenes szakácsáé — — - • , . , ,,, . ügyeknek hetenként egyszeri le- állást keres, Ye87tí8ztjl* mosómtézet 28-éves. r. kath. gazdálkodó őz- b^yolitásáboz Ízléses helyiség . Bratislavában vegyember. nemi hozománnyal vo,na. Tőke nem „ükséges. Aján- Október 1-re vagy 15-re kérész- eladó, Fényképes alánlatok Hcrmann iatol(at válaszbélverfrfel szemelvi tény url házhoz. Jelige „Lehető­ujságiroda, Komárno kiUdendök. adatok közlésével a" kiadó továb- le!í kassára vagy Lévára" 433 vagy bérbeadó. „Érdemes” ___________________________ÍÜ hit „Rizikó nincs" jeligére. 474 Egjred^nó, szorgalmas/gya- jellge..alatt-_______________fÜ Ké rem azt a Melyik korlott, intelligens Bérbeadó szép szőke hölgyet, zrael;ta leány fegitene nekem házvezetőnőt 1928 Xl/i-re Komárom köze­akivel pénteken Újvárban együtt ’JOt’Ot1 Kc-val. Önálio kereskedő keresek. Életrajzi adatok s fi- lében fekvő CsaLlóközaranyos váltottunk jegyet, értesítsen vagyok, nőtlen, házasság nincs zetési igények közlését kérem, községben tigy_ hat szobából, „ignotua" jeligéiü zárt levélben a kizárva. Ajánlatokat „Sürgős 893“ Cim: Gyógyszertár, Brezno mellékhelyiségekből, istállóból lap kiadójában, vajon viszont- ;elige alatt a kiadóba kérek, n./Sl. 461 álló szép unlak nagy kerttel. .áthatom-e? 470 480 ------------------------------------------- Érdeklődők forduljanak dr. ____________________________________________________________H áztartásban Aranyossy László ügyvédhez, 27 éves főiskolát végzett r. k. Intelligens, jómegieienéaü leány járta8 jobb leiny elmenne Komár°m'_________________ jóm u url ny alkalmazást keres idősebb úri családhoz vagy Fajtiszta, bernáthegyi • C \ -íz cukrászd4b»- trafikba, vagy dro- “ófan70' UI 0I' ^ * 4W kntyakölykök megismerkedne egyetemi kép- gériába. Aiáplatokat..Megbizhat6,' zettséggel biró 40—55 éves jeligére a kiadóba kérek. 478 eladók. Czelhoffer Ferenc, Kom­úriemberrel. Földbirtokos előny- __1_________________________Dn le4ny _ jatioe. 458 be n. Gyermek 10 éves korig Főmolnári, malomkezelői házvezetőnői _. . . .--------------- ' ál lást keres állást keres, kizárólag intel- Blrt°kot ^ ievelekre válaszolok és azokat Keres ^ családnál. Hajnal Irma keres iCiaiK" “ “ ■ «8 ^- a maimászat terén elismert szak- „Gyakorlattal bíró intelligens ‘________ Hö lgyeim ember, teszél szlovákul és ma- özvegy Úriasszony ramontroeeín T • V4 ei?v 07 éves £varul- Szives megkerespseset ._ „ . tkettOS CementCSCrép­fiatalembert 5000 E-vü hogy ^ó János, Luóeoec Husz-u. házvezetőnőnek gép ÍOOO alátétlemez­existenciáját megalapítsa. Közös cimre ker- 481 ajánlkozik. Kitünően főz. Plé- zel jutányos áron eladó, megegyezés esetén házasság ... , , ~ bániéra is elmegy. Jelige: r;í hiaslóKnn ooc­nincs kizárva. Leveleket „Bol- Id6s®bb, gyakorlott „Szorgalmad. 406 a Kaa06ail‘ 886 dogságom“ jeligére a kiadóba urasáéi inast -------------------------------------------- Keresek ké rek. 450 , r , , . OkL tanítónőt, seresek _____________________________(elfogadok Bizoovitvánvmaso'atok , (pnvlcpnpsvplí In telligens, fiatal, állami tiszt- iényképpei beküldendők. Szemé- vagy gymn. érettségizett leányt _ J P* viselő azonnal vés ielentkezés cs?k telhivásra keresek iskolás gyermekek műtermet áfvéielre, nagyobb vi« , „ Emődy, Suránky. i, Nitrn. 47; mellé. Rosenberg Arnold, Sahy. deki városban, meg ebetős íor­megBOSUi --------------------------------------------- 431 galmi körrel. Cím a kiadóban. jó megjelenésü úrhölggyel. Fény- Perfekt szakácsnő ~ ~ ~ 436 képes és részletes leveleket ,azd?tiszli konvha vezetésére Droguistaseged " kiadó továbbit „Mintaíérj" ^igjöbbi belépésre kerestetik, gyakorlattal állást keres. Aúnla- Eladó muslteraHés, jeligere._____________ 4dV (j,m. Gazdasági intézőség, Mmch- tokát „Szorgalom 441" jeligével „írható :-fc0 hl. körül, szüret ok­Fé rjhezmenne ské Pu8Ul P< Trnava “* Slov-476 * p°zg°nyi kiadoba‘ 441 jíb- J^,onov. * rn v • 3a z HaszDálatra megfejelő pince. Er­500000 Kő hozománnyal 4?-éve«, _ ... T ~ „JÁ**3*1*8 nodam rész- dekiődők forduljanak tulajdocos­izr-elvált asszony. Je ige „Azon- Intelligens teljesen árva leány s , ^oz; Sziklay Ede, Jánok, zupa nal“. Váiaszb^Jycg 3 Kő mellék- belépésre kcrcsolc Kassa. 437 le°dŐ______________________ÍÜ állást keres tárgyalóképes ügyvedet, vagy 80 000 kő vagyonnal 2 szoba gyermekek mellé. Házveze- ügyvédjelöltet. Megfelelő ügy- r UZOvállalatnoz berendezéssel 11.000 kő évi ‘Snöi állást is váUalna. Leve. v?det, vagy teljes ffy^kor- vagy társnőt keresek, aki jövedelemmel eke.t. Jehgé“ * kla.d^ “d ter' 32 C2>cthez cca. lOCCO koronává 1 sasi____________ továbbit; 4*5 dással rendelkező jelöltet tar- hozzá:áru!ha,na. Nagyobb város­íe rjhezmenne ——---------------------------------- ^.7®^ j'bán lakással rendelkwők előny­ma gányos, finomlelkü leány Idősebb Ajánlatodat „Komoly ben. „Sürgős" jeligés 1 eveteket a r. k. 40-50 év közti nőtlen, pincemester a kiadóba kérek.__________420 kiado (ov/bbit ,s es etleg gyermekes özvegy em- „ , -——-----­be rhez. Kizárólag komoly úri- t0M> gyakorlattal pince- Keresek n v emberek ajánlatát kéri „Jó mesteri, vagy szóiga! állást , . ... , , . , Ur‘ ívnionn, sziv“ jeligére. 4Í9/a ke««, esetleg őszi szüretre. «í.6reiidü cipésraunkást Bnd t_ ^ 41. el«­------------------------------------—----- Uewod? íe-fé,?e -1* Goldstein cioőü-lel pZ íl készít jogra, áflamszámvitelre, Fé rjhezmenne £k Lm^ny" jeiigére á Nárídoi 40 pilis ' Riuoioné érettségire, összevont magán­25 éves, Intelligens, csinos ízr. Uadóbs” küSlok. J £ 2o! oasaage. 270 ™gH***, polgárira. 418 hivatalnoklány, ötvenezer K5 ......... — — -----------------_ ké szpénzbozománnyal. Leve- Keresek ' gimnáziumot végzett úri- Ha leket „Fátum“ jeligére a kiadó irány elmenne nagyobb evÓSTSzertárt továbbit. 480 magántanuló fiam részére róm. „-erckek mellé , , _____________________________kath. vallasu tanart, vagy gyereuen messe eladni, venni, bérbeadni vagy ol yan egyént, ki őt a klasszikus magyar uricsaIádhoz, feltétlen bérbevenni akar, forduljon lazassag bvijauui gimnázium hatodik osztályára;üdékre. Nagy M Magdolna, bizalommal NEMÉNYI gyógy­meyismei kedne vagvoDOs fiatat ur előkészíti. Teljes ellátáson Banská Bystrica Klastor címre, j szerészi szakirodájához, Ko­müve t, iómeg-elenésü, vigkedétyü kívül fizetési feltételek meg- 438 Sice Fő út 19. 18 szőke uriiánnyal. Fényképpel és jelölésével ajánlatokat a kia-..............- — . ------5=^—-----------------------------­va gyoni helyzet leírásával ellátott dóhivatalban megtudható címre Vizsgázott Hécsz {<s!^r»Iá.mta.fásra részletes leveleset „Gyáros” iel- kérem. 451 - , « igére a kiado továbbit 390-a-------------------------- — ------ lOgiCCsSHlvISlS 10—14 éves fiúnak kellemes---------------------------------------------Elsőrendű, önálló rendelő vezetésre va^v ine-tletelő családi otthont, jó ellátást és Ür ileány jó bizonyítványokkal elárusítói á lásba menne. Választ „Vizsgá- megbízható felügyeletet nyújt gyermekek mellé ciarusuui zott“ Teligéie a kiadóba. 405 m»gyar úrinő 12 éves kis­I' av. keresek a férfi ruhaszakmában.-------------------------------------------íiávaL Német nyelvgyakorla­li jíiEíKOZSM, Fényképes ajánlatok Fehér j E"Sleí«fi-s tok otthon. Lichtenstein, Jelige: „Gyermekbarát1*. 412 Samu, Ruhaárúhárába külden-l * ** Wien V., Jangasse 27. 200--------------------------------------------1 dők. Bratislava, Schőndorfer- jól berendezett 150 családos ------------------------------------------­Mé rlegképes, hosszabb iparváila- gasse 12. 452 méhészet családonként is eladó. . , . . lati gyakorlattal rendelkező, adó---------------------------------------------1 Nővé Zámky, Szabadságtér J, uy yekbeD jártas Soffőr 27 éves, nőtlen, szlo-1 _______________________^ egészséges uriasszony, £ előkelő kö nyvelői teákat" i^eSnSiK--ek . összekötteté- -i-berné) vállalna keresünk mielőbbi belépésre, né- folgozott, ’ motorekék karban sek,lel blro anyahelycttesí, f‘- építőmestert, Altaktok.. meykivántatik. Vasszakmabeli Állást keres vagy építészmérnököt, ki engem ;|ÜI“í’Pávált legére a kiadó gyakorlattal bírók előnyben. Vég- cjm a kiadóban. 453 fz építőmesteri vizsgákra 6-8 'ovat>DI ______________________ zé si és szolgálati bizonyítványois- , . _____ Q^Dap alatt előkészítene* Hono­kai felszerelt ajánlatok, lizetési T„en Jóncvü fiíztnciíó rárium megegyezés szerint. Szi- Biztosítja igények megjelölésével, sürgősen I* ® »°, u DlZlOSltO vés Bániatokat „Építész" jeligé- , közvetlenül címünkre kü dendők. rÓSZVeJHylárSasajJ vei a kiado továbbit. 440 éle ét, egészségét, ha haskötőjét P.ander Gyula és Társai R.-T„ az életbiztosítói ágazat részére ------------------------------oívoítenár Lav“f SiÍÍS Vo ndnáel, Podtatranska i. 411 Bratislava és környékére kép- j 500-éves antik asszonynak haskötőt kellene vi­Jn civaknrUttal táró viselőket keres Meg-felelő gyj1-- zenélő ÓT8L, sclni. Ily szakértő Tburzóré De­Jo gyakorlattal bíró korlattal rendelkező urak, akik; ’ vits Mariska Rozfiava hol has­gépírónő ^ép(?S?k, VOlnlnfI «eryerás>leg alabaslrom oszlopokon álló. telje- k515 különlegességek mértek sze . és uzletszerzésileg rendszoreson sen tokárban, gyönyörű kivitelben rin» 0ic,0n a-! készülnek szlovák, magyar, esetley német működni és eredményt felmu- eiadó. Gór. kath. parochia, So- Meéhivásra vidékre rendelést lei- nyelvtudással, jó fizetéssel azon- tatni, küldjék be Írásbeli ajáu-kyrnica, Podk. Rus. 466 vesz. 18 nal állást nyerhet nyitrai cégnél latukat „Életszakember11 jeli-]----------------------------—------------ ---~ _____________________ Sa játkezüleg irt ajánlatodat D. I. gére, Oszeszla hirdetési irodá-í p ; ,»» í„_ij ™ „ Nitra, Method-tér 3. továbbit. jába, Bratislava, Pozsony,! » runa 1GU uoia Tedy 469 Lőrinczkapu u. 10. 456 szántót-legolőt keresek haszon- etófobb és legmegbiz­--------------------------— ———----------------------- berbe. Gömorben, Abaujban,..,. ’ .. . 5 . Úri és hölgy lodrász Keresek Szepesben. Cim a kiadóban, bio s ;db5zzodóa ellen. Dobozonként segédet keresek Prágában egy ügyes, jóravaló, iiS korona ~° HHér. Mindenütt azonnali be épésre aki az mindenes leányt, aki egy kis Ruszinszkóban növekedő lorgal- kaphalo. Fölerakat : CcntralDror ondolálásban kifogástalan munká' háztartás (3 személy) minden- vidéki £ér'.a'i K"mmerhoffer végez. Gundl lodrász. Sala rád nemű munkáját főzésen kívül p-tfó<yvsze'rtár jBrat.slava, Ventur-u. .0. 35 Vahom. 494 elvégezné és aki egyúttal gver- & J '- inekekhez is ért. Fizetés havi családi Okolt miatt sürgésen bér- Fedícreés 150 korona. Megkeresések beadó, esetleg eladó Komnlv rei-| * Szakképzett „Gyormekszerető11 jeligére a lekláüsok ir anak Vámos Márton drélszérü lox errter szuka ötho­vaskeresked0-se?éd kiadóba. £02 gyogvszerész címére, Uzhorod.inapos é két ezevi szelíd lóka cl­“ ---------------------- . —---------------Tomcsányi gyógyszeilar. 483|ado. Biharv László, Komárno. 28-éves bármikori belépésre ál- Uradalomba ________________- — -- -__________________________ lá st keres. Cím; Neumann pa- . pirkereskedés. Sahy. 46? állást keres Hirdetéseket eredeti áron felvess--------------------------------------------megbízható kertész 3b éves, Ke resünk P°*s©c«ytean a P. M. H. Pozsonyi firt»réS‘. ."SS «í““i kiadóhivatala (Grösslimg-a. 36.1.) statkarov a nájomcov. Bratislava konyha kertéf>zet.bon. (457 . Suche Mvto b. küldendőik 468 ' “ ~ GÉlíiSUSI Urasági in.. c..„di . Komáromban Hermán n Endre--------------.--------------- Léván Dobrovíixky Jlános. Áll ásban volt gr Szapáry Pál Fodrászsegédet IpoEysó^on TóthFereBC mélts. urnái ölésiéi évig és Esz- keresek, hlsőécndü úri kiszolgálót terházy Mihály kegyelmes urnái, aki perfekt bubihajvágó éVoni^i Farmer és Bírón, Kramnlca. Mr Thomas Gordtzánál. Lim a Iái is. BogAnvt István, Vclká * kiadóban 465 Rcvuca. Kupa XIX. 4341 Pályázati hirdetmény Az ipolyszécsénkei r. k. iskolaszék kántor- tanítói javadalomra pályázatot hirdet. A kántor- tanitó javadalmazása: 2 szobás lakás melléképü­letekkel, 6 kát. hold és 869 négyszögöl szántó, 13 q mecka, 8 m3 tűzifa és egyebek. Stólajöivedelem és államsegély. Orgonához értő női tanerők is pá­lyázhatnak. Pályázati határidő 1928. szeptember 30. Személyes megjelenés kívánatos. Róm. kai. Iskolaszék. II. tanítónői állásra pályázatot hirdet a Stredioe Turovoei rám. kath. ikkolasz-éík. Törvényes fizetés áHliajmeeigéLlyieJ és 360 Kcs lakbér vagy el/1 ebiében 2 S7,r>ba-konyhás la­kás. Kérvényeik szeptember 25-ig a liorne- turovoei, via Sahy plébániiaMvadaihoz kül­dendők. Az iskolaszék. Kiadja: Stilassy Béla dr. — Nyomatott: Mercy Hoinrioh Fia nyomdájában, Prágában. — A nyomáéért felelős; J. Charvát. é , De TASEaápiolysmiok RÍTT) APR8IT BÉCS BERLIN ZÜRICH

Next

/
Oldalképek
Tartalom