Prágai Magyar Hirlap, 1922. szeptember (1. évfolyam, 100-118. szám)

1922-10-22 / 118. szám

6 Vásámap, október 22­OOGOOGOOGGGOGGOOOOOOGOOGOOOGOOOG • Spárga. | hőiéi. | tnindeaaemü | MfóMrúH I | Anion Fleisstg's Maöif. | G^ 5’ró^ffl, J*í«troa2í*í 2©. G S^Alapitva lSS4-bcn. (Ezelőtt K. Morstadt) g GGGGGGGGQGOGOGGGGGGGGGGGGGGGGQOe 'gGGOOGGOGOGOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOo ilparrasit-guári 1*1 Indáéra Kereskedő aki élelmiszer- és esemesreárut tart. forgalmai emeli és üzletének hírnevét növeli ha az általánosan ismert és kedvelt 3Isa tevesizesitöt árusítja. Ahol ez az áru be van vezetve, bizto­sítja jó minősébe és a háztartásokban praktikus használata révén a kereskedőnek a tol., tón isííppefe® iberestiét, miután ez az áru manapság a legkeresettebb. Mllchindustrie 4..-G Prag-Smichov. MasísWcnicrr.-l. II, KBozscMnu Václavské nám. 42 Hotel Carlton A legolcsóbban szállít: Erdei vasúti kocsikat fa- szállitásokra, vágányokat, váltókat, tengelyeket atb, | MerÜRft ii#! majdnem Í*1 g 19 « H © postán bérmentve kap a megfelelő összeg ajánlott levélben való beküldése után: © 1 praktikus nikkelezett szerszámtartót, mely 1 komplett önborotváló készülék Kő. 3— S áll: 1 csavarnuzó (Schraubenzieher ) 1 szerszám- és késélesitő ... . 1.— © 1 szegfúró (Nagelbohrer) . . | ÜC. 1 késélesitő. ......................................—.50 ® | lyukasztó (Löcherer) . . . — 1 zöldséghámozó...................................—50 © * csiptető (pinzette) . ] 1 összerakható ruhatartó, nikkelezve„ 1.50 ffi Alt egész egyszerre megrendelve Ke. 9.— g €im: PELZ és BREUER, BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 11 QggQftOOOQQCOOOOeOQOOOOOCtQOCQQQOiDGQri tr <► | A valódi oroszstilü g-ömori | | l#r - vaddszbundák! | eredeti kivitelben csakis „Aezól J * és Schvarcz“ cégnél kaphatók. ♦ (Cégbeltag: ACZÉL ANDOK.) ♦ | Rozsává, z. Gemer f Islepilsiak szili Állandó jó termés leghamarább érhető el ame­rikai (Riparia Portalis) alanyra ojtott kétéves gyökeres vesszővel. — Egy és kétéves gyökeres ojtványok, különböző csemege- és borfajták kaphatók őszi ültetésre Luczenbacher Pál szőlészetében Köbölkuton, zupa Komarno Lapunk kiadűhlvalalÉiau megraidtiiieidh az felsorolt n§ hőnpeh utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése mellett. (Portóra 1-2 könyvnél 3 Ki., több könyvnél 5 Ke. küldendő be.) Szépirodalom. Regények, novellák és versek a magyar és a világirodalom legjelesebb Íróitól. ADY Endre remekművei: A halottak élén. Versek. Keretrajzos cím­lappal. 15.— így is történhetik. Novellák. Keretrajzos címlappal. 14.50 Az illés szekerén. Versek. Csinos kiállítás­ban. 14.50 A minden titkok verseiből. Keretrajzos címlappal. 14.50 Szeretném, ha szeretnének. Pompás, sötét keretrajzos címlappal 14.50 Uj Versek. Szép kivitelben. 12.— Válogatott versei. Gyönyörű kiállításban, nagy nyolcadrét alakban. Jaschik Álmos művészi szines képeivel. 19,— Vér és arany. Versek. 17.— Ugyanaz elegánsan kötve * 24.— ALARC-ON. A földgolyó A Norma fináléja. ! Ford. Fáy S. B. és Széchy K.-né. (Kiasz- ! szikus Regénytár.) 7.50 ! D'ANNUNZIO Giovanni legkiválóbb regényei: Az ártatlan. Regény. Ford Honti R 12.— A halál diadala. Reg Ford Lendvai J. 14.50 A sziklák szüzei. Reg. Ford. Komor Z 14.50 Talán igen — talán nem. Regény Ford. Bállá J. 19 40 BENEDEK Marcell, Pokoljáró Tar Lőrinc. Re­gény. 7.50 BABITS Mihály miivei: Laodameia. Számozott amatőrkiadás remek kiállításban, Jaschik Álmos művészi szi­nes képeivel. 12.— Tímár Virgil Ha. Regény. 14. Wilde Oszkár verseiből. 2.50 BULWER Edward Lytton Pompél pusztulása Regény. Ford, Biró S és Kurcz A -né. 14.50 t Ugyanaz, pompás pergamentszinü félvászon- kötésben. 19.50 BARBUSSE Henri csodaszép regényei és no­vellái. A csoda és más elbeszélések. Ford. ií.i Bókay J. és Salgó E. 4.— A pokol. (L‘Fnícr) Regény. Ford Karinthy F. és Kosztolányi D 12.— Tűz. Regény. Ford. Lendvai J 12.— Világosság. (Clarté.) Regény Ford Benedek M. és Holló M. 12.— BASKIRCSEV Mária naplója. Francia eredeti­ből ford. Udvarhelyi Á. Szerző arcképével 2 vaskos kötet 40.— BRONSON Howard G. regényei: A rejtelmes sziget Ford Kéméndyné N. R. 4.— A tenger aranya. Ford. Kéméndyné. 4.— BOURGET Paul. A tanítvány. Regény. Ford. Zolnai B. (Klasszikus Regénytár.) 7.50 O. Mirbeau, a szatirikus toláról híres francia BYRON Afréd. Mazeppa. Kosztolányi Dezső fordítása. 4.— BALASSA Emil és EMÖD Tamás. A magyar kabaré tízéves antológiája. 14.— BAUDELAIRE Charles. Költemények prózában. 8.— Ugyanaz kötve 11.— A rossz virágai (Les fleurs du mai.) — 5. BENŐIT Pierre. Atlantis. Regény. Fordította Tonelli S. 7.50 8ÉDIER Joseph. Tristan és Isolde. Regény. Ford. Pongrácz A. 5.40 BRAUN Lilly. A marquisnö szerelmeslevclei, Ford. Schöpflin A. Csinos, keretrajzos kötés­ben. 18.— BiRÓ Lajos legkiválóbb miivel: A diadalmas asszony. Regény 6.— Don Juan 3 éjszakája. Regény. 6.— Hotel ImperiaL Színmű 4 felvonásban 3.— Kunszállás! emberek. Novellák. 6.50 Marié és más asszonyok. Uj novellák 6.50 A mélység lakói. Regény. 7.50 A Molitor-ház. Detektivregény. 12.— Nyári zivatar. (Koronás regények 36.) 2.— Sárgarigó. A fehér terraszok cs más elb. 3.— A szentlélek lovagja. Regény. 10.— BALÁZS Béla müvei: Doktor Szélpál Margit, Tragédia. 3.60 A fekete korsó. Uj játékok. 3.60 Kalandok és figurák. Novellák. Szerző arc­képével. 5.80 Misztériumok. Három egyfelvonásos. 3.60 A vándor énekel. Versek. 3.60 BALZAC de Konoró világhirü müvei gondos, teljes lorditásokban. Betti néni. Ford. Salgó E (Klasszikus regény tár.) 14.50 Ugyanaz elegáns félvászonkötésben 19.50 Goriot apó. Grandet Eugénie. Ford ífj. Ko­rányi F. és Hevesi S. (Klasszikus Regény­tár.) Két regény 10.— Az Lidértz. Tsudálatos história, melyet régi irásokbul öszveszedeget és világosságra hoz vala 6.— Rons bácsi. Ford. Benedek M (Klasszikus Regénytár.) 7.50 BÁRSONY István. Titkos veszedelmek. 4.— CHES FERTŐN G. K. Páter Brown ártatlan­sága. Detektivtörténetek. Angolból ford. Schöpflin A. 7.5o CHESTER C. R. Pénz az ntcán. Regény. Ford. Moly T. io. _ CH OLNOKY László. Ingovány. (Legjobb Könyvek 90. szám.) Regény. 3.— CROKER M. B. regényei: Asszony a bakon. Ford. Kéméndyné. 6.70 Balmaine kisasszony múltja Ford. Novelly R. 9.— Az anyahelyetíes. Ford. Kéméndyné N. R. 12.— Bárringíon Diána. Ford Novelly R. 10.— Családi hasonlatosság. 14.50 Az erdő gyermekei. Regény a Dzsungelból. Ford. Bállá M. 14.50 Hamupipőke. Ford. Bállá M. 10.30 Jasragyöngyök. Ford. Novelly R. 10.30 Jogos büszkeség? Ford. Kéméndyné. 12.— A kevély Katalin. Ford Bállá M. 8.40 Mary. Regény. 12.— Az ő családja. Ford. Kéméndyné. 14.50 A szép Neville kisasszony. 14.50 A vándormadár. Ford. Novelly R. 13.— COURTHS-MAHLER regényei: Téved az ember. 4.80 Griseldis. Ford. Szederkényi A. 9.— Ne Ítélj! Ford Tábori P. 8.— Akarom! Regény. 8.— Diana. Regény. 8.— A íejedelemasszony nyakéke 9.60 Forgószél kisasszony. 8.— Testvérek. Regény. 8.— Vergődő szerelem. 8.— Virág a kövek közt. 9.— A visszajáró múlt. 6.60 Piros rózsák. 10.— Szegény kis Anni. Ford. Estv I -né 12.— A szép miss Lillan. Ford. Szederkényi A. 10.— A szilaj Orsolya. Ford. Bállá I. 7.— A végzet. Regény. 10.— Warnsíeíten Leóna. Ford. Pintér M. 6.70 Bocsáss meg, Lóri! Ford. Komor Gy. 7.—- A csillagok felé. Ford. Kalotay S.-né 9.— Éva. Ford Pogány E. 7.— A konzul felesége. 7.— A fogadott leány. Ford. Kéméndyné N. R. 7.— A kertészek Katója. Ford. Szederkényi A. 7.50 Lolo hereegnö. Ford. Tábori P. 6.70 Az ő felesége. Ford. Altay M 6.70 COUPERUS Louis. Heliogabalus. Regény. Ford. Lendvai S. 14.50 Szakkönyvek. Textüanyagisme és teknológia. Irta Mihalik Gyula. 27 szövegképpel. 4.— Iskolák, kereskedők, szabóiparosok stb. szá­mára. Vas- és acélöntő'. Irta Péter József. 61 ábrá­val. 8.— Kohászati útmutató vasöntők, acélöntők és kohómunkások részére. Vas és fémek gyakorlati megmunkálásának kézikönyve eszterga-, maró-, gyalu- és vé­sőgépeken. Irta Morva Rezső. 140 szövegbe nyomott ábrával. 12.— Különös tekintettel az esztergályozás, csavar­vágás, fogaskerekek marására és az azok­nál előforduló számításokra. Cséplőgépek szerkezete, szerkesztése, keze­lése és javítása. Irta Lencz Ödön. 42 ábrá­val. 5.— Cséplőgépek szerkezetének Ismertetése. Szak­szerű kezelése és javítása. Irta Morva Re­zső. 45 ábrával. 12.— Elhasznált gépeket hogyan kel! kijavítani. Gázgépek általános ismertetése. Irta Morvay Zoltán. Szöveg közé nyomtatott 160 ábrá­val. 3.— Az összes gázgéptipusok szerkezete és ke­zelése. Lckomebilok szerkezete és kezelése. Irta Bo­zóky István. 88 ábrával. 6.— Mértékek és sulyok. (A métermérték-rend- szer.) Irta Szerényi Simon. 2.— Egyenáramú motor működése és kezelése. Irta Kiss Lajos. 69 ábrával. 5.— Mótorkezelö. Irta Jesch László. 29 ábrával. 8.— Kézikönyv gáz-, benzin-, nyersolaj- és egyéb motorokkal dolgozók részére. Motorok szerkezete és kezelése. Irta Morva Rezső. 120 ábrával. 16.— Gyakorlati Útmutatás a benzin, világitógáz, nyersolaj, szivógáz és Diesel-motorok műkö­dési, szerkezeti és kezelési elveinek megisme­résére és az üzemzavarok megszüntetésére. Osztófej. Irta Balog Arthur. 55 ábrával és 4 táblázattal. 3.— Stabil és hajógözgépek (az összes), valamint gőzturbinák kezelésének kézikönyve. Irta Morva Rezső. 31 ábrával. 10.— Különös tekintettel az egy- és többhengeres magas- és aiacsonynyomásu kondenzátoros stabil és hajógőzgépek, gőzturbinák és az összes vezérmüvekről szóló gépészeti vizs­gák előkészítésére. Takarékbetétek legjobb kama­tozása. — Mindennemű hitel. Mindennemű bankügyfelek el­intézése. ingatlan Jcözvefités. Deutsche Aerar- und tndustriehanH Főinftézet Prag, lYlariengas&e 36. Fiók Intézetek: Atkáig, Auspitz, Bilin, BischofíelnUz, Bodenbach, Brünn, Frcndenthal, ivomotaa, ICriegern, Knimaii Mnrienbnd, Mies, Obei-teutensdorf, Reldienbcrg, Rumbnrg, Saaz, Síhluckenaa, Tepllz-SchBnan, Troppan, Zwlttaa. Értékpapírok vétele, eladása, megőrzése és kezelése, Felvilá­gosítást és tanácsot költség- mentesen adunk. — Faosztály. Jelentékeny többtermés és mégis nagy műtrágya- megtakaritás kulcsa a sorbaaíráégózasl Kérjen prospektust és árajánlatot sor- . B bantrágyázó és sorbavető trópekre a Losonc! Mezőgazdasági Séppió’, Imc-Lgsne j Gyárt egyszerű vetőgépeket, gabonatiszti tó rostát és egyéb 309 mezőgazdasági gépeket is Menyasszonyi kelengyék -—n \ ECKSTElN SEMI t \ pRAGA \ \ pfíkopy V------­- " ' Férfi és nő! 35 4 fehérnemű l Ediiard Badmitz lseiif. Hnp Mfiller £ Co. l Prága-Srál. fiBtiraáj, JapaMIftü < (a zsidó temetővel szemben) 1 KrtptttüSlrSfMi í <■* művészi és modern kivitelben készülnek. Aján- £ 2 latok díjmentesen és kötelezettség nélkül > < 688 ► •yVTT7VVVVVVVVWVVVYVVTVVVVVVVVVTVWTVVVVTVVVTV\

Next

/
Oldalképek
Tartalom