Új Szó, 2005. december (58. évfolyam, 277-301. szám)

2005-12-01 / 277. szám, csütörtök

Aur CSEREBERE Nyakunkon a karácsony! AJÁNDÉKVÁSÁR Négyoldalas melléklet 2005. december 1., csütörtök Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 58. évfolyam, 277. szám www.ujszo.com Az AIDS elleni harc világnapja Szlovákiában 1986 óta 236 fertőzött személyt regisztráltak, 83 volt külföldi 3. oldal Interjú az OTP Banka Slovensko elnökével Másik pénzintézet felvásárlását sem tartja kizárt­nak az ügyfeleinek számát megkétszerező bank 9. oldal Online vendégünk volt A. Nagy László Főként a megyei önkormányzati választások­ról kérdezték olvasóink az MKP politikusát 13. oldal Már az EP is foglalkozik a belügy és a rendőrszakszervezet harcával Tüntetés helyett posztolás Pozsony. A rendőrszakszervezetek szombat délutánra újabb tüntetést hívtak össze Pozsonyba, Anton Kulich országos rendőrfőkapitány azonban tegnap váratlanul országos közúti ellenőrző akciót rendelt el a hétvégére. Folytatódik tehát a béremelésért tüntető rendőrök és a belügyminisztérium közti harc, amellyel már az Európai Parlament is foglalkozik. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A javaslatot az ellenzéki szlovák pártok néhány EP-képviselője ter­jesztette be, mivel Vladimír Palkó belügyminiszter Miroslav Litva, a rendőrszakszervezetek elnökének leváltásával megsértette a szak- szervezetek jogait. Az EP megvizs­gálja, a belügy megsértette-e a rendőrök tömörüléshez való jogát. Antoch Kulich szerint a hétvégi közúti ellenőrzésnek semmi köze a tüntetéshez, már rég betervezték. Holnap délután kettőtől éjfélig tart, majd szombaton este tíztől vasár­nap hajnali négyig folytatódik. „A Héja akciók eddig szombaton is zajlottak. De egy rendőrt sem aka­runk akadályozni abban, hogy részt vegyen a tüntetésen” - mond­ta lapunknak Vladimír Gemela, a rendőr-főkapitányság sajtóosztá­lyának munkatársa. Litva szerint ez nem igaz. „A holnapi és a vasárnapi ellenőrzés miatt az ország távolab­bi városaiból egyszerűen nem tud­nak eljönni a rendőrök Pozsonyba, mert nem tudnak időben visszatér­ni” - mondta. A Szakszervezetek Szövetsége (KOZ) természetesen támogatja a rendőröket. „A belügyminiszter minden olyan tüntetés hátterében, melybe a szakszervezetek is bekap­csolódnak, politikai nyomást lát. Ezt elutasítjuk. Litva leváltásával túllőtt a célon” - jelentette ki Ivan Saktor, a KOZ elnöke. Saktor sze­rint a belügyminiszter a napokban levélben szólította fel a rendőröket, hogy ne vegyenek részt a tünteté­sen, Palkó ezt is cáfolta. „Minden polgárnak, beleértve a rendőröket, joga van a gyüleke­zésre. Szabadon kinyilváníthatják véleményüket szociális helyzetük­ről. Elutasítjuk azonban az utóbbi tüntetésen történteket, a transz­parenseken olvasható feliratokat, a kormány lemondásának követe­lését” - tette hozzá lapunknak Bo­ris Ažaltovič, a belügyminiszté­rium szóvivője, (dem, s) » miCAJTA NEZAPLATÍ ŠTÁT I mu w UROBÍ MAFIA I I (Pavol Funtál felvétele) Eljárás indult a transzparens miatt Az október 25-i tüntetés után belső vizsgálat indult a képen látható transzparenst tartó rend­őr ellen. A belügyminisztérium szerint az alvilággal való együtt­működéssel fenyegetőzik, aki azt hirdeti: „Ha nem fizet az állam, örömmel megfizet a maffia”. Alvó kadétok. Bush amerikai elnök órákat késett az annapolisi ka­tonai akadémiáról, ahol az iraki háborúról mondott beszédet, de nem bírta őt kivárni a hallgatóság. (TASR/AP-felvétel) NAHÁT! 1,4 ezreléknyi alkohol a csecsemő vérében Horné Smie. A törvény- széki boncnok is megdöb­bent, amikor 1,4 ezreléknyi alkoholt állapított meg egy újszülött vérében, akit saját lakásában szült meg alkoho­lista anyja, A fíúcskát a nya­kára tekeredő köldökzsinór fojtotta meg. Az eset a Tren- cséni járásban történt, a 29 éves anya és férje egyaránt alkoholista. A nő túlhordta a magzatot, a kórházba nem akart befeküdni. Korábban egy három hónapos gyereke is meghalt, egyszer elvetélt, egyetlen élő gyerekét a nagyszülők nevelik. Az 1,4 ezreléknyi alkohol felnőtt­nél is súlyos ittasságot je­lent, csecsemőnél egyenesen alkoholmérgezést, amibe szintén belehalhatott a fi­úcska. (TASR) A feszített munkatempó miatt tiltakozik a szakszervezet az esztergomi autógyárnál A külföldiek ellen tüntetnek a Suzuki előtt ÚJ-SZÓ ÖSSZEFOGLALÓ Esztergom. Részben a feszített munkatempó és az év végi szabad­ságok korlátozása, részben pedig a külföldi munkavállalók ellen tün­tetnek ma az esztergomi Suzuki előtt. A Liga Szakszervezetek érte­süléseire hivatkozva a FigyelőNet adta közre, hogy még vécére sem lehet kimenni munka közben, a szombati műszakokra rákényszerí­tik az embereket, az év végi szabad­ságokat nem lehet kivenni, az el­maradt szabadnapokat a cég pénz­ben fizeti ki. Ez azért rossz, mert a dolgozók nem tudják, hogy jöve­delmükből mennyi a szabadság- megváltás és mennyi az év végi ju­talom. Ugyanakkor a Liga képvise­lőit nem engedték be a gyárba, be­szélgetések alapján tájékozódtak, és sok munkás még így sem hajlan­dó beszélni a viszonyokról, mert félti állását. Kozák László, a Liga osztályvezetője a FigyelőNetnek el­mondta: a gyárban dolgozó sok külföldi letöri a fizetéseket, a mű­vezetői pozícióba emelt erdélyiek miatt pedig nem tudják a dolgozók érvényesíteni érdekeiket. A Suzuki vezérigazgató-helyettese, Fórián István cáfolta a Liga értesüléseit: hazugság a műszakonkénti kétszer tíz perc pihenő, van félórás ebéd­szünet is. A szombati műszakok túlórapénz ellenében önkéntesek. Szerinte a szabadságát mindenki meg tudja tervezni, ugyanis a cég augusztusban két hétre, december végén egy hétre leáll. A Liga a mai tüntetéssel azt is el szeremé érni, hogy a Suzukinél rendes szakszer­vezet legyen, mert szerintük most csak üzemi tanács van, amely nem a dolgozók érdekeit érvényesíti. A cégnél kb. száz erdélyi és 900 szlo­vákiai munkás dolgozik. Az Új Szó neve elhallgatását ké­rő, a Suzukiban dolgozó informá­tora szerint a bérletörés nem igaz: a bérek azzal arányosan nőnek, mi­nél régebben dolgozik valaki a gyárban, pl. aki már 1992-től, az 130 ezer forintot is hazavihet. Sze­rinte nincs konfliktus a határon tú­liak és a magyarországiak közt, és nem igaz, hogy a szalag mellől ne lehetne vécére kimenni. Az viszont tény, hogy a fizetésből nem tudni, mennyi a ki nem vett szabadságért járó pénz, és mennyi ajutalom. Az sem állja meg a helyét, hogy sza­badnapot semmiképp sem lehet ki­venni, hajó előre szólnak, meg le­het egyezni. Ugyanakkor sokan épp azért nem veszik ki, hogy több fizetést kapjanak. Informátorunk ugyanakkor hangsúlyozta: a gyá­ron belül, más-más munkakörben és más-más munkahelyen eltérhet­nek a szabályok, ezért nem lehet ál­talánosítani. A présüzemben elkép­zelhető a kétszer tízpercnyi pihenő. Van olyan dolgozó, aki már nyolc éve nem volt szabadságon - de ez egyéni döntése, inkább a pénz kell neki. Informátorunk hozzátette: akad munkás, akinek a nem anya­országi dolgozó szálka a szemében, de nem mindenki ilyen, (buch) MEGKÉRDEZTÜK Melegellenesnek tekinthető a friss pápai rendelet? Marián Gaven- da, a Szlovák Ka­tolikus Püspöki Konferencia szó­vivője: tekintve fontos anyag, ám elsősorban egyfajta belső egyházi irányelvről van szó, melyre azért van szükség, hogy létezzenek egyértelmű szabályok arra az esetre, ha ki­derül, a papneveldében vagy a felszentelésre várók között ho­moszexuális hajlamú személy van. Útmutató ez a rektorok és a püspökök számára, hogyan kell eljárni ilyen esetben. Egyébként nincs benne semmi újdonság, hiszen a korábbi elő­írásokra hivatkozik, és a gya­korlatban elenyésző számú em­bert érint. Hogyan fogják kideríteni, ki­nek van homoszexuális hajla­ma? A lényeg a cölibátus megtartá­sa. A dokumentum különbséget tesz a beidegződött szokások és a serdülőkorban tapasztalható zavarok között, s leszögezi: aki nyíltan támogatja, propagálja a homoszexualitást, sőt maga is így él, nem vehető fel a papne­veldébe, illetve nem szentelhető pappá. De ugyanez érvényes a heteroszexuális vonzódásúakra is, vagyis az sem lehet pap, aki például azt hangoztatja, a házas­ság intézményére nincs szükség, elég az együttélés, sőt maga is nemi életet él. Nehéz az ilyesmit ellenőrizni, végső soron eltitkol­ható, elsősorban minden az érin­tettek lelkiismeretén múlik. (Részletek a 2. oldalon.) (sza) Tartalmát Torres Dani CD-vel lepte meg nemcsak a tinirajongókat. Olvassa a Vasárnapban! AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS II Ilii I Ilii I lllllíl USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Enyhe felhősödés '"/Lő Ma az Elzák Telefon: 771335 ' ^0504 ^ III Ilii 32,157 37,880 55,456 1,307 14,994 9,688 A hőmérséklet 1 és 5 fok között alakul. ünnepelnek. 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom