650 találat (0,083 másodperc)

Találatok

1. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] LÉPJEN í APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
3. 1981-01-07 / 5. szám
[...] tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján a szolnoki Munkásőr úti [...] autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése gyér kihasz­náltságé ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel [...] üzemig hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése a korábbi vagy későbbi munkakezdés [...]
4. 1964-07-10 / 160. szám
[...] még gya­logolni is A dobaiak kérése tehát vagy tartozzanak ismét Csataszöghöz [...] sürgős esetben hívják A dobaiak kérése tehát megoldódott amíg jó idő [...] vissza kellett küldeniük Alattyánba Varga István párttitkár ezt meg is toldotta [...]
5. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
6. 1964-06-18 / 141. szám
[...] meg A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr [...] 15 Falusi dolgok­ról Kaposi Kis István jegy­zete 18 20 Mai vendégünk [...] vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése s el­küldte a javaslatot a [...] megvalósulhat e a kengyeli kismamák kérése vagy ha nem mi akadá­lyozza [...]
7. 1989-03-14 / 62. szám
[...] szervezetekbe ahol az szük­séges Sándor István a KSH megyei igazgatója az [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján nyugállo­mányba vonulása miatt ed­dig [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján eddig vég­zett munkája elismerése [...] ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL Szerkeszti a szerkesztőbizottság Csukás István Gyurkovics Tibor Hernádi Gyula Lázás [...]
8. 1990-08-11 / 107. szám
[...] sajtó kapcsán szóba kerültek Csurka István MDF párti képvi­selő közelmúltban napvilágot [...] azzal a ténnyel hogy többszöri kérése ellenére az iraki hatóságok ez [...] rendezésére A Szolnoki Városi Tanács kérése Igénylik a helyi társadalmi szervezetek [...]
9. 1977-03-31 / 76. szám
[...] írók költők többek között Ágh István Bertha Bulcsú Bol­dizsár Iván Ördögh [...] M G Volt már olyan kérése amelyet a szülei nem telje­sítettek [...] kattan Szóval volt már olyan kérése amit a szülei nem teljesítettek [...] Dobozmúzeumot állítot­tak össze a székesfehérvári István Király Múzeum mun­katársai a történelemoktatás [...]
10. 1973-11-28 / 278. szám
[...] ezért azokból mindenképpen ren­delnék Huh István Szolnok Vándorúton mini palackokkal Nem [...] a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint szabálysértési bírság elengedésére [...]
11. 1988-04-23 / 96. szám
[...] a szárít gatás miatt Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert a Szolvill [...] Cseregépet nem tudtak adni Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a [...] kapcsolatban hangsúlyozta hogy a vásár­ló kérése jogos volt Az el­lenőrzési napló [...] fog­ják Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a [...]
12. 1969-10-01 / 227. szám
[...] tanácsot A szerk Szabados néni kérése K Gy szolnoki olvasónk észrevételét [...] vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel Egyetlen kérése van az utazóközönséghez a bal­esetek [...] 10 én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának aki szóvátette [...] történt választ sem kapott Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét [...]
13. 1962-03-03 / 52. szám
[...] a segítséget az igazságtalanság megszünte­tésére Kérése ellenére is közöljük levelét mert [...] Imre F Tóth Já­nos Győri István Povedák István Tóth L Ferenc vagy éppen Szabó István kik valamennyien a jászalsó szentgyörgyi [...] K Sz I karcagi pa­naszos kérése jogos Ezt a TEB is [...]
14. 1960-12-28 / 305. szám
[...] MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá [...] éri el a 100 százalékot Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként [...] volt ez a mű­helylátogatás Báli István tudósító 703 sz Damjanich János [...]
15. 1958-04-12 / 86. szám
[...] kiutaltuk A dolgozóknak az a ké­rése hogy minden ledolgo­zott nap után [...] véleményük a felettes szerveknek SASSI ISTVÁN Hatéves évforduló Mező túron és [...] velüket megkaptuk Szigeti Mihályné Szolnok Kérését továbbítjuk az ille­tékes vállalathoz Válaszukat [...] s kékjük szíves türelmét Molnár Istvánná Jászapá­ti Panaszára választ kar tunk [...]
16. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
17. 1961-02-01 / 27. szám
[...] családban régen és most Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen sokoldalúan ma­gyarázta a [...] értelmében helyesen járt el így kérése nem teljesíthető Dékány Mihály Cserkeszöllő [...] november hó végén kezelésre Jelentkezett Ké­rése tehát nem teljesíthető Gecse István Jászapáti Mivél ön egyháztartásban él [...] a félév tanulni kell Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691 január [...]
18. 2011-11-12 / 265. szám
[...] a fotó A tanító úr kérése a fényképezés előtt az volt [...] szaxofon Bezerédi Sándor piszton Burka István Beküldte Kanyó Jó­zsef Cibakháza 3 [...] nagyon büszkék rá Beküldte Fülöp István Jászboldogháza 5 A felvétel 1929 ben Bertalan Istvánt és Bajzáth Máriát édesanyám szüleit [...]
19. 2010-02-18 / 41. szám
[...] Veres Éva sajtóreferens Fekete Rigó István alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi [...] az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon valamint számtalan éles [...]
20. 1993-12-31 / 305. szám
[...] közönség a Mama vagyis Hosszú István pedig könyörte­lenül büntetett Szünetben Ra sid Abeljanovnak csak egyetlen kérése volt hogy sérülés nélkül ússza [...]
21. 1954-10-07 / 237. szám
[...] és dolgozóit TÖTH GYÖRGY BARICZA ISTVÁN POCZKODI LAJOS FÖLDI JÄNOS D [...] a zagyvaréiul tanács végrehajtóbizottságának TELEK ISTVÁN tiszavárkonyi dolgozó a járási tanács [...] egy legelőkutat Ez már régi kérése volt a község dolgozó paraszt­jainak [...]
22. 2009-02-12 / 36. szám
[...] ADY ENDRE ÚTI EPULETET Forlí kérése lekapcsolják a díszvilágítást a Kossuth [...] Da­libor Bek igazgató és Szabó Ist­ván alpolgármester avatja fel HA FONTOS [...]
23. 2010-08-21 / 194. szám
[...] Á 9 770865 915061 Ünnepelt István népe augusztus 20 Államiságunk zeréves [...] A községben mintegy félezer köz­Szent Istvánra s keresztény ál­lamiságunkra emlékeztünk pénteken [...] meghallgatásra talált a ü szaszőlősiek kérése is vagyis Tiszafüredről 16 óra [...] a meghívott vendégek 5 Szent Istvánról és államisá I gunkról emlékeztek [...]
24. 1954-11-24 / 278. szám
[...] JÁNDI KAROLT tanácstitkár FEJES TÓTH ISTVÁN dolgozó paraszt GARAI SZABÓ SÁNDOR [...] Sándort a keresztdülőben Fejes Tóth Ist­vánt pedig a pistadülőbcn jelölték a [...] A réti rész asz szonyainak kérése meghallgatásra talált Kedden reggel már [...]
25. 1990-11-24 / 195. szám
[...] is volt az összejövetelnek Halász István Szolnok MDF es ország gyűlési [...] szakmai vagy laikus véleményét megjegyzését Kérése azonnal zöld utat ka­pott a [...]
26. 1998-12-27 / 15. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
27. 1954-09-11 / 215. szám
[...] is bol­tot kémek A dolgozóik kérése javas lata rendre megvalósul A [...] törökmiklósi járásban Példamutató tanácstagok BÓDI ISTVÁN egyénileg dolgozó paraszt a járási [...]
28. 1994-06-10 / 135. szám
[...] szony lett az volt a kérése hogy én varrják számára ruhát [...] 3000 Ft értékű dísztorta Fodor István Jászjákóhalma pol­gármestere 1 1 ezer [...]
29. 1992-03-11 / 60. szám
[...] tűnt a falugyűlést vezető pol­gármester kérése hogy parla­mentáris alapon személyeske­dés nélkül [...] tanácskozás elején dr Det re István a Szabad Demokraták Szövetségének tagja [...]
30. 2011-06-27 / 148. szám
[...] látványt nyújtó zöldöve­zetben él V István Szolnok Várjuk Olvasóink írásait az [...] megkeresés 2008 249 169 TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE JELZÉS ÉSZREVÉTELEZÉS PANASZ FORRÁS JNSZM [...]
31. 1997-03-01 / 51. szám
[...] Úti Általános Iskola és az István Király Úti Általános Iskola két [...] indítja az új évet Németh István polgánnester szerint a lehetőségeik lecsökken­tek [...] is A mezőtúri pol­gármester többszöri kérése meghallgatásra talált a vasutas cég [...]
32. 1990-04-29 / 19. szám
[...] Káro li Gáspárról Szegedi Kis István­ról Meliusz Juhász Péterről Szenczi Molnár [...] épí­tészeti egybeesés A madarasi emberek kérése volt hogy templomuknak ez a [...]
33. 2010-04-12 / 84. szám
[...] történhetett úgy a di­agnosztikai vizsgálat kérése so­rán is a normál előjegyzés [...] Péter Kontra László és Korsós István mutatták be műsorukat Koszorúkat helyez­tünk [...] sport Bugyik Roland és Tóth István remekelt Budapesten Nemrég rendezték a [...] verseny­zői Bugyik Roland és Tóth Ist­ván képviselte a szolnokiakat A több [...]
34. 2007-12-06 / 284. szám
[...] Tiszapart moziban tájékoz­tatta lapunkat Demeter István a filmszínház ügyvezetője tegna­pi sajtótájékoztatóján [...] ezen a határozatán az önkormányzat kérése ellené­re sem volt hajlandó reagált [...]
35. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 200 at is mondta Hiller István oktatási miniszter miután egyeztetett az [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
36. 2008-12-24 / 300. szám
[...] mártonban élő idős házaspár Nagy István és Szóró Erzsébet örök hűséget [...] keltek és meglátogatták otthonában Veres Istvánt a város friss díszpolgá­rát aki [...] terel­gette A művész úr egyetlen kéré­se csupán az volt hogy hívjuk [...]
37. 1965-01-31 / 26. szám
[...] leve­le végén kijelentette hogy amennyiben kérése nem ta­lál meghallgatásra talán tudna [...] tölti be ma­gyar részről Dobos István foglal helyet PETER SELIERSNEK KISLÄNYA [...]
38. 1977-06-21 / 144. szám
[...] így amikor 1919 áprilisában Zádor István és Barta Ernő a Tanácsköztár­saság [...] el a törökszentmiklósi Bacsa Lajosné kérése is Ta­nyájuk a Tiszatáj Termelő [...]
39. 2006-04-21 / 93. szám
[...] programok alapján A megye másik kérése az volt hogy a 2007 [...] számú választókerületben SZÁDVÁRI GÁBORT IÁRVÁS ISTVÁNT SZALAY FERENCET DR KOVÁCS LÁSZLÓT [...]
40. 2002-02-18 / 41. szám
[...] és szaktanácsadást kaptak fotó csabai istván Kerítésfolytatás Karcag Két éve a [...] a mun­ka nem folytatódott Tóth István kovácsmester hozzájárult ah­hoz hogy az [...] nak létre és a tisztességes kerese ben szociális fordulatot terveznek most [...]
41. 2000-06-22 / 144. szám
[...] tudják pótolni mestersége FOTÓ CSABAI ISTVÁN sen a csapadékot ennek oka [...] Nova Kft területi igazga­tója Horváth István szerint az ár­emelkedés hatását igazán [...] nem hozott ered­ményt Bordács Ferenc kérése most úgy látszik meghallgatásra talált [...]
42. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
43. 1964-05-24 / 120. szám
[...] azonnal felvesz bu­dapesti munkahe­lyekre jó kerese ti lehetőséggel kőműves szakmun­kasokat EM [...] lehet személye­sen vagy írásban Andracsik István­nál Szolnok Csap utca 15 szám [...] el a szentesi postára Boros Ist­ván részére­ÉRTESÍTJÜK ked­ves vendégeinket hogy a [...]
44. 2006-12-14 / 292. szám
[...] Jászkisérről és Jászladányról mondta Dankó István Ladány polgármestere Csakhogy ezért többszörösét [...] többi településén tette hozzá Dankó István Hangsúlyozta szeretné­nek megegyezésre jutni mert [...] jövő tavasszal kerülhet ismét Jászladány kéré­se a tulajdonosi testület elé Eközben [...]
45. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
46. 1995-02-23 / 46. szám
[...] viszont a mun­kaadók egyik alapvető kérése volt Erről Kósáné Kovács Magda [...] meg a hathetes otkatást Petrezselyem István Cseh Sándor és Baranyi Tibor [...] be tegnap szolnoki sajtótájékoztatón Németh István Túrkeve polgár mestere Az elmúlt [...]
47. 2006-07-14 / 163. szám
[...] talált a szakvezető június eleji kérése A Jászapáti VSE labdarú­gócsapata az [...] az egykori válogatott lab­darúgó Hamar István sem tudott gyökeret verni a [...] Tibor Majercsik László és Kocsis Ist­ván voltak Eredmények junior és után­pótlás [...]
48. 2007-02-09 / 34. szám
[...] a Kunszövet­ség elnöke és Kecze István Kis­újszállás polgármestere A bál védnökei [...] a Nagykun Hu­szárbandérium és Nagy István tárogatós közreműködésével a zászlók behozatalával [...] Band gondoskodik Teljesült az anyák kérése biztonság Az önkormányzat milliókból bővítette [...] meg A fejlesz­tés támogatására Kecze István polgármester megkeresi Ken­deres és Ecsegfalva [...]
49. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szíjjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po liükus saját [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
50. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak áldozatainak [...]
51. 1958-08-12 / 190. szám
[...] meg­valósult Teljesült a papszász majoriak kérése mert elkészült a majorig 500 [...] múlt örökségét az elmaradottságot Kézsmárki István vb titkár i Korszerű modern [...] fiatalság nevelésé­ben az életben Turcsányi István Jóltcvplált fajtiszta tenyészüszóket nevelnek az [...]
52. 2002-05-31 / 125. szám
[...] Április elején érkezett a szolno­kiak kérése a budapesti székhe­lyű alapítványhoz s [...] kapott botanika szakkör A Vá­sárhelyi István Természetvédel­mi Oktatóközpont szervezésé­ben az általános [...] megbeszélést követő sajtótájé­koztatón dr Nagy István úgy vélte térségünk jövője szempontjából [...]
53. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
54. 2008-07-08 / 158. szám
[...] figye lembe vesszük a dolgozói kérése két a befizetett nyaralásokat eset [...] kollégámmal kölcsönösen kisegítjük egymást DEÁK ISTVÁN Túrkeve Nyári időszakban negyedik éve [...]
55. 2006-03-30 / 75. szám
[...] párt azonban a család ha­tározott kérése ellenére fel­használta a választási kam­pányban [...] 2 vá­lasztókerületében Sz Sz Kolber István autójával hajtott fel először a [...] megvalósulhat a fejlesztés mondta Kolber István A regio­nális fejlesztésért és felzárkózta­tásért [...] hatással lesz a térségre Miseta István fonyódi polgármester sze­rint két és [...]
56. 1982-11-27 / 279. szám
[...] Nagy Varga Vera Szegedi Kis István raboskodása a szolnoki várban Szegedi Kis István a 16 század legtekintélye­sebb és [...] 1572 között élt Szegedi Kis István a jeles tanító és prédikátor [...] Ceglédről próbált köz­benjárni Szegedi Kis István érdekében és Skaricza Máté szerint Bakonyi kérése végre segített valamit Mahmud bég [...]
57. 1991-05-17 / 113. szám
[...] írták Berki Imre és Veres István A még mindig bizonytalan jövő­jű [...] tá­mogató véleménye alapján ismét Lukács István őrnagy lett a város rendőrkapitánya A képviselők kérése a rendőrség a jövőben ha­tározottabban [...]
58. 1993-05-21 / 117. szám
[...] térre Az írás tréfás polgártársaink kérése az eddiginél hatéko­nyabb szúnyogirtásra s [...] Igaz nem is kerestem Kiss István vállalkozó már nevét is adta [...]
59. 2011-06-23 / 145. szám
[...] tiltakozó akció élére állt Hor­váth István a levelet elküldte Il­lés Zoltán [...] hiábavalónak bizonyult eddig a lakosság ké­rése hogy vezessék be a vo­nalkódos [...]
60. 2009-08-21 / 195. szám
[...] 1789 október 25 én Fa­zekas István prédikátor szen­telte fel a törökszentmiklósi [...] fel­merült most a Magyar Ál­lamkincstár kérése gyorsí­totta fel a folyamatot Eddig [...] a gyémántdiplomáját a gödöllői Szent István Egyetemen A ma már 85 [...] a minap a gödöllői Szent Ist­ván Egyetemen vehette át gyé­mántdiplomáját Nem [...]
61. 1996-02-12 / 36. szám
[...] a diplomáját szombaton dr Molnár Istvántól a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági [...] bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap kérése telefon fax 76 329 202 [...] a szolnoki szimfonikusok is Csabai István felvételei az idei megye­bál néhány [...]
62. 2007-01-23 / 19. szám
[...] 15 321 891 Ft Járvás István Fidesz 15 321891 Ft Jauemik István MSZP 15321891 Ft Botka Lajosné [...] talán jogos lehet a segítség kérése is De ez ak­kor működik [...]
63. 1997-04-03 / 77. szám
[...] írta Pókász Endre Fotó Csabai István Mészáros János Elkészült a szelevéityi [...] a lista ám a földváriak kérése volt a legmeggyőzőbb A többi [...]
64. 2011-01-24 / 19. szám
[...] fuvarozóknak a NAV nál Régi kérése teljesült idén a fuvarozóknak azzal [...] Ellensúlyozható az üzemanyag drágulás POZSONYI ISTVÁN ű JÓSZkun Volán vezérigazgatója Havonta [...]
65. 2007-06-06 / 130. szám
[...] ad Szabályos ez az ELŐLEG KÉRÉSE szabályos de megvannak a feltételei [...] közötti óriási különb­ségek mérséklődjenek Mikola István fideszes egész­ségpolitikus tegnap kijelentette újra [...]
66. 2011-01-14 / 11. szám
[...] anyagot A kézzel írt önéletrajz kérése nem jelenti egyértelműen és automa­tikusan [...] a megfelelő ember kiválasztásban Darók István a DÁD 2002 Vas­útépítő Kft [...] alkalmas egy adott állásra kovács istván a jászapáti Xanta Kft igazgatója [...]
67. 1959-01-06 / 4. szám
[...] Az itt lakóknak az a kérése hogy a szövetkezeti bolt falán [...] szívesen vesz szük írásait Csömör István Zagyvarékas Balázs Pál Tiszaföldvár U [...]
68. 2006-07-12 / 161. szám
[...] MEGYEI TŰKOR Jászkarajenő járda Régi kéré­se volt a Malom úton élőknek [...] elemeit emel­ték a helyükre meséli István aki az egyik közeli üzemben [...]
69. 2011-05-25 / 121. szám
[...] helyre az ellopott vezetéket Veres István tanácsnok Kun szentmárton díszpolgára mindig [...] az ügy megoldásának az élére Kérése több cégnél is meg­hallgattatott Kovács István az egyik országos cég tulajdonosa [...] kerületi kapitányok ta­nácsa Először Ézsiás István jász fényszarui jászkapitányt válasz­tották a [...]
70. 1993-09-22 / 221. szám
[...] 17 mintát gyűjtöttek a lako­sok kérése alapján A mikro­biológiai elemzés minden [...] lapunknak Megemlékezés Széchenyiről Gróf Széchenyi István szüle­tésének 202 évfordulóján a Széchenyi [...] elnökét Az igazgatótanács egyhangúan Molnár Istvánra a parlament mezőgazdasági bizottságának tagjára [...]
71. 2005-03-25 / 70. szám
[...] a tragédia miatt ned Tóth István ügyvéd nem tudta védői jogait [...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
72. 1999-01-20 / 16. szám
[...] érdekeltségű kereskedelmi cég a városvezetés kérése el­lenére sem akar változtatni ál­láspontján [...] Westel Rádiótelefon Kft vezérigazgatója Színi István ezt abból az alka­lomból mondta [...]
73. 2005-10-27 / 252. szám
[...] polgármeste­re döntését azzal indokolta hogy kérése ellenére nem született meg az [...] Bánkúton a NATO radartorony Bocs­kai István a Honvédelmi Minisztérium szóvivője el­mondta [...]
74. 1993-01-14 / 11. szám
[...] sérüléssel járó baleset tör­tént Pedagógusok kérése A közalkalmazotti tör­vény módosítását javasolja [...] par­lamenti 36 ok képviseletében Böröcz István a képviselőcso­port helyettes vezetője vett [...]
75. 1996-04-17 / 90. szám
[...] helybeli születésű Svájcban élő Erdős István kezdemé­nyezésére és támogatásával Mintegy négyéves [...] éve működő Gubicz András Gaz­dakör kérése megértő fülekre talált a képviselő [...] és szociális blokkal Érdeklődni Farkas István telefon 57 411 923 8 [...]
76. 2004-11-30 / 279. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
77. 1974-04-09 / 82. szám
[...] Részt vett az ebéden Hu­szár István a Miniszterta­nács elnökhelyettese dr Bí­ró [...] is kiszolgáló étteremre Mint Balogh István fejlesztési osztályvezető elmondta a régi [...] hazai nyaralóvendégefe és külföldi turisták kérésé re az idegenforgalmi szer­vek félnapos [...]
78. 2009-09-21 / 221. szám
[...] Kókai Gábor jogos a lakók kérése hogy bérleti díjat szeretnének kap­ni [...] Csenge nyergében A ku­pát Kecze István kisúji polgár mestertől Horváth György [...]
79. 2011-06-08 / 133. szám
[...] a diákok felkészítő tanára Cson­ka István szerint az ötletet az is­kola igazgatója is támogatta csak egyetlen kérése volt hogy ne legyenek utolsók [...] segítségükre voltak ta­náraik is Csonka István mellett Nagy Sándor Olyan problémákra [...] is maguk esztergálták magyarázza Csonka István A diákok szerint azonban a [...]
80. 1964-07-16 / 165. szám
[...] vízmű segítségét várják Cibakházán Izsóit István 10 holdnál tart Hatalmas vízsugarakkal [...] vált valóra A községi tanács kérése tehát a következő Segítsen most [...] csépelheti el a magot Izsóit István több mint 580 holdat aratott [...] M Tóth Sándor és Farkas Ist­ván mindketten feleségük­kel együtt a szérű [...]
81. 1991-12-14 / 294. szám
[...] AZ ABONYI POLGÁRMESTER MÉRLEGE Gajdos István polgármestert a nagyközség életében bekövet­kezett [...] Pest megye rendőrfőkapitánya dr Komáromi István ígéretet tett egy rendőrőrs kialakítására Mi a polgármester úr kérése Abony lakosságához Az eredményesebb együtt­működés [...] volna de kirá­lyi kegyből Werbőczy István kapta meg Á török hódoltság [...]
82. 2011-12-15 / 293. szám
[...] Színház kijelölt igazgató­ját hogy Csurka Istvánt képünkön ne alkalmazza színházában Tarlós István közölte többszöri kérése és nyilvános felhívása ellenére Csurka [...]
83. 1992-05-15 / 114. szám
[...] tájékoztatta tegnap az újságírókat Nikolényi István ajá tékok igazgatója Elmondta hogy [...] orosz­lányi és a tatabányai önkormány­zatok kérése továbbá lakosság igények alapján június [...] hónap Folytatás a 2 oldalon István A másik premier Bizet Carmenje [...]
84. 1962-04-28 / 98. szám
[...] me­gyei vezetőknek most az a kérése segítsenek a terme­lés gyorsabb ütemű [...] Erről a kérdésről beszélt Széphalmi István megyei fő­állattenyésztő is Véleménye szerint [...]
85. 1992-09-07 / 211. szám
[...] tapasztaljuk Szolnokon hogy a polgárok kérése józan érvelése eljut a polgármesteri [...] a látogatást h zs Szt István a király Végigmentem hajtottam az [...] hídra egy tábla hirdeti Szt István híd így Rövidítve hogy Szt [...] az az idő amikor Szent Istvánt csak István királyként emlegettük Akkor miért erőltetjük [...]
86. 2001-04-18 / 90. szám
[...] a lakások­ban Mint tegnap Horváth István területi igazgatótól megtudtuk a cég [...] szolgáltatást mintegy kétszáz la­kásban Katona István energetikustól megtud­tuk hogy a már [...] szokás szerint a kö­zös képviselők kérése alapján fűtenek április 15 e [...] szakemberei el­lenőrzik Mint dr Péter István igazgató főállatorvostól megtud­tuk ez ügyben [...]
87. 2009-06-27 / 149. szám
[...] egy érdekesség úgy tű­nik Lajtos István polgármester kérése búcsúzásunkkor mi­szerint elkélne az eső [...] ivóvíz re­konstrukciót amint azt Lajtos István polgármester elmondta az idén mintegy [...]
88. 2004-11-07 / 43. (45.) Vasárnapi szám
[...] ön kormányzattal együtt Az is­kola kérése megvalósítható ha kifizeti a szelektívhulla­dék [...] N incsen ez másképpen Dányi Istvánná Margóéknál sem akik egy mutatós [...]
89. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] a bizakodó politikus ba Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
90. 1980-12-07 / 287. szám
[...] VIII kerületének lakóinak régi jogos kérése hogy a kereskedelmi ellátás­iban meglehetősen [...] intézőbizottság elnöke kö­szöntötte majd Munkácsi István megyei fővadász tar­totta meg beszámolóját [...]
91. 1965-09-18 / 220. szám
[...] számíthatnak Gonda Andrásnak csupán egy kérése volt jól szer­vezzék meg a [...] Az ülésen részt vett Csáki István az MSZMP Központi Bizottságának tagja [...] a Bárdi Imre és Szántó István megyei tanács vb tagjává választását [...]
92. 2009-10-30 / 254. szám
[...] fontos adat lehet DR JÓZSA ISTVÁN HÁZIORVOS TATABÁNYA Mint gyermekgyógyász még [...] a háziorvos aki a biztosí­tott kérése ellenére sem adja be a [...]
93. 1962-06-30 / 151. szám
[...] alatti telep lakóinak az a kérése hogy a növényvédők ne fe­ledkezzenek [...] édes­apa Nemcsak ezért dicséri Hangodi István az alapszer­vezet párttitkára hanem a [...]
94. 1998-01-20 / 16. szám
[...] napként minősítette a tegnapit Szabó István a Jászkun Volán vezérigazgatója Egyrészt [...] összesen tizenhárom új FOTÓ CSABAI ISTVÁN buszt vásárolt a Jászkun Volán [...] versen­gést Ám amikor látta hogy ké­rése falra hányt borsó nyomaté­kül elővette [...] A kétpói polgármester Boldog Bemát István készségesen adott felvilágosítást a tisztségviselők [...]
95. 2007-11-06 / 258. szám
[...] tárni a helyzetet tanácsolta Tóth Istvánná a Nemzeti Fo­gyasztóvédelmi Hatóság Kö­zép [...] a frakció hogy az SZDSZ ké­rése és a kormány szándékai el­lenére [...]
96. 1992-12-22 / 301. szám
[...] Stelli Péter szólógitár ének Csőke István ének gitár Homiczky Kristóf basszusgitár [...] értő fülekre talál a zenekar kérése és akadnak szponzorok akik segíteni [...] 265 szavazatból 141 et Serfőző István a Székács Elemér Me­zőgazdasági Szakkö­zépiskola [...]
97. 1995-01-18 / 15. szám
[...] öt­tagú testület elsőként megvá­lasztotta Kozák Istvánt elnök­nek illetve Bereczki Józsefnél elnökhelyettesnek [...] Vasút dűlőben élők közel tízéves kérése valósult meg az ivóvízhálózat bővítésé­vel [...]
98. 2009-03-26 / 72. szám
[...] idő­húzásra játszik Úgy vélte Tarlós István frakcióvezető teljesen fel­készületlenül az anyagok [...] végi hatal­mas reklámkampány Sok biztosító kérése teljesül­het ha az Országgyűlés is [...]
99. 2002-10-31 / 254. szám
[...] asszony aki kedden reg­gel az István Király úton egy már féktávolságon [...] szándék bejelentése és bő­vebb információ kérése az aláb­bi telefonszámokon lehetséges 06 [...] kérjük SZOLNOK PAPÍR KFT Tátraházi Istvánná 5000 Szolnok Tószegi u 5 [...] Gépipari Közlekedési Szakközépiskolában működő Paraj István Alapítvány számlájára a 2001 évben [...]
100. 2001-01-16 / 13. szám
[...] be a világon elsőként Örkény István Macskajáték című színművét Az ősbemutató [...] Béla az MSZP dr Vajda István független Szabó Sándor a Mun [...] a közeli ban­kot kirabolhassa Miu­tán kérése nem telje­sült a jelek szerint [...]