650 találat (0,480 másodperc)

Találatok

1. 2010-02-18 / 41. szám
[...] Veres Éva sajtóreferens Fekete Rigó István alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi [...] az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon valamint számtalan éles [...]
2. 2002-02-18 / 41. szám
[...] és szaktanácsadást kaptak fotó csabai istván Kerítésfolytatás Karcag Két éve a [...] a mun­ka nem folytatódott Tóth István kovácsmester hozzájárult ah­hoz hogy az [...] nak létre és a tisztességes kerese ben szociális fordulatot terveznek most [...]
3. 1964-05-24 / 120. szám
[...] azonnal felvesz bu­dapesti munkahe­lyekre jó kerese ti lehetőséggel kőműves szakmun­kasokat EM [...] lehet személye­sen vagy írásban Andracsik István­nál Szolnok Csap utca 15 szám [...] el a szentesi postára Boros Ist­ván részére­ÉRTESÍTJÜK ked­ves vendégeinket hogy a [...]
4. 1989-03-03 / 53. szám
[...] öntözési le­hetőség rpegoldott Cím Patt István Fegyvernek Mező I út 14 [...] MEZŐTÚRI VAROS GAZDÁL­KODÁSI VÁLLALAT jó kerese ti lehetőséggel felvételt hirdet kőműves [...] gázszerelő vil­lanyszerelő Jelentkezni lehet Nagy István VEGYSZOL cso portvezetőnél Jászberény Bér [...]
5. 1958-11-16 / 272. szám
[...] szombaton dél j ben Dobi István az Elnöki Ta­nács elnöke adta [...] munkabérét ami hetek óta első kerese volt Lapunk Imunkatársa beszélgetett velük [...] igazi ar­cukat amikor a Horthy István szobor felállításához egy ösz szegben [...]
6. 2004-07-10 / 160. szám
[...] helyszínen LAKATOSOKAT és AWI hegesztőket kerese Tel 06 20 471 0308 [...] Juhász Lászlóné és családja Rézsó István és családja Tomajmonostora Kunhegyes KOVÁCS [...] Édesanyád nővéred sógorod EMLÉKEZÉS SÁNDOR ISTVÁN ÚJPESTI SZAVÉZI SZERZETES vértanú halálának [...] mindazoknak akik szeretett halottunk PÉLI ISTVÁN temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
7. 1969-12-02 / 279. szám
[...] Ferencből s a kisgazdapárti Balogh Istvánból állt meg­jelent a program is [...] áremelkedés körülbe­lül egy a nagyobb kerese tűeké pedig két százalékos Az [...] szövetkezeti tagok üdültetése Hétfőn Szabó István el­nökletével ülést tartott a IOT [...]
8. 1963-07-17 / 165. szám
[...] 200 méter gátfu­tás 1 Tárnái István 26 3 mp egyéni csúcs [...] helyezett pedig érera­rás 4 Tárnái István 260 cm 800 méter Fuchs [...] ig Vegyiművek mellett KUBIKOSOKAtT íó kerese ti lehetőségek mellett ál­landó munkára [...]
9. 1958-09-25 / 227. szám
[...] helyzetet és a fel­adatokat Lévay István megyei titkár ismertette Elmondotta hogy [...] vita során felszólalt Ku jruez István a megyei népműve­lési csoport vezetője [...] Dániel törökszentmiklósi és dr Tésy István jászapáti járási tit­kár számolt be [...] Táj v a non menedéket kerese 11 mint Ázsia legnagyobb orszá­gára [...]
10. 1996-10-10 / 237. szám
[...] 10 ig lehet jelentkezni Sági Istvánnál az 56 314 017 es [...] nyertesét köszönthettük a szerkesztőség­ben Mizsei István azon kevesek egyike aki az [...] a helyét méltó utódjának Mizsei István kezét annak idején a nagypapa [...] a 12 16 évesek között Kerese Gábor kapta az elsőnek járó [...]
11. 1957-05-18 / 115. szám
[...] rendelték magyarázza az elnök Kabaí István műszaki ve­zető szívesen kalauzol végig [...] szalmát t 2300 forint készpénzt kerese tt Egy hol­das háztáji gazt [...]
12. 1995-07-05 / 155. szám
[...] 546 Foglalkozás Munkavégzés helye Létszám Kerese varrónő Kenderes 5 12 200 [...] Lovas Róbert vállal­kozók adták Németh István polgármester volt az esemény fővédnöke [...]
13. 2003-03-17 / 63. szám
[...] gyakorla fal számítógépes ismerettel állást kerese Tel 06 20 217 8087 [...] Mihály polgármester 5331 Kenderes Szent István út 56 A SZOLNOK DOMUS [...]
14. 1969-08-17 / 190. szám
[...] segéd unkásokat vesz feL Jó kerese lehetőségek ajtót rakodót felvesz az [...] kazinc­barcikai lakásomat hasonlóért Szolno­kon Magyar István Kazincbarcika Má­jus L Út 2 [...]
15. 1971-01-16 / 13. szám
[...] megyei I osztály­ban Gondjaikról Kecze Ist­ván számolt be Az utánpót­lás nevelését [...] kö­vetően a teljesítménytől füg­gően jó kerese 1 lehetőséget biztosítunk Jelentkezni lehet [...] keresek korrepetá­lásra Szolnok Vár konyl István tér 13 Boros FRANCIA nyelvta­nárt [...]
16. 1959-06-24 / 146. szám
[...] kivitelre kerülő áru csomago­lása Mészáros Istvánná rak­táros hogy a hasonlatot folytassuk [...] végrehajtását A vitaindító előadást Bognár István elvtárs a Művelődés ügyi Minisztérium [...] között jöhet számításba írója Bódi István Beval­lom eddig nem találkoztam nevével [...] alatt közel 10 ezer láto­gató kerese fel s mintegy 100 ezer [...]
17. 1983-08-20 / 197. szám
[...] műszaki vizsgával eladó Érdeklődni Obema István Kun szentmárton Felsza­badulás u 44 [...] KŐMŰVES szak­munkásokat kere­sünk felvételre jó kerese ti lehetőség­gel Bér megegyezés szerint [...] Élelmiszerbolt Ballai Állami Gazdaság Túrkeve István király u A pályázatot kérjük [...]
18. 2004-12-13 / 290. szám
[...] JÁRMŰ SZÍVBARÁT fogyás cukorbetegeknek is kerese tl lehetőséggel 06 20 468 [...] SZNÁLT BÚTOROK BOLTJA Szolnok Szt Ist­ván kir út 13 az Interspar [...]
19. 1991-02-13 / 37. szám
[...] egyfajta tanulsága a leírtaknak Füle István Az Ablak témára már nem [...] zül ismerve a községben élők kerese Viszonyait és anyagi ter­heit egyelőre [...]
20. 1997-03-05 / 54. szám
[...] Gazdakörök Szövet­ségének elnöke dr Török István lapunknak az előzmé­nyekről elmondta a [...] út­lezáró demonstrációba kez­denek Dr Török István el­mondta hogy a megyében 65 [...] a késedelmi pótlék is Kovács István APEH osztályvezető Kovács István fotó feb állásajánlata 5000 Szolnok [...] 59 351 322 211 Létszám Kerese üzletkötő Tiszafüred 5 jutalékos pultos [...]
21. 1998-07-20 / 168. szám
[...] mesterszállási telephelyekre Jelent­kezni lehet Barna Ist­ván szolgálatvezetőnél a 06 60 359 [...] figyelem Heti 15 000 Ft kerese ti lehetőség Azonnali munkakezdés Felté­tel [...]
22. 1974-12-28 / 302. szám
[...] üzemképes állapotban olcsón eladó Jászapáti Ist­ván Szolnok Ápri­lis 4 Út 27 [...] részér Betanulási idő 1 hónap Kerese 1950 2600 Ft betanulás után [...]
23. 1965-09-29 / 229. szám
[...] Dicséret illeti mind annyiójukat Lővei István Kétpó Panasszal fordult szer­kesztőségünkhöz N [...] kap majd arra vonatkozóan hogy kerese tének benyújtása során mi­ként járjon [...]
24. 1982-10-06 / 234. szám
[...] bérletesek 220 forintot adnak saját kerese tükbőhutazásra gyára A két illetve [...] a helyi elkép­zelések megvalósításában Sátrán István Ma ennek keretében láto­gatnak megyénkbe [...]
25. 1971-03-24 / 70. szám
[...] A 62 kilogrammos súlycsoportban Ba­logh István öt Induló között minden ellenfelét [...] Szolnok Vöröhadsereg u 5 Jó kerese i és továbbtanulási lehe­tőséggel azonnal [...]
26. 1954-10-21 / 249. szám
[...] szovjet tiszttel találkoztam aki pékeket kerese t Veres Zoltán segítségével összegyűjtöttük [...] alá helyeztek MTI Révész Gy István ÁRNYÉK EURÓPA FELETT Áz Országos [...] felfegyverzé­sének kérdésével foglalkozik Ré­vész Gy István konkrét tényekkel tárja elénk annak [...]
27. 1961-11-24 / 277. szám
[...] rr Űrhajót vagy rendet UTASOK KERESE November 13 án este tör­tént [...] Földeák János Illyés Gyula Si­mon István Simon Lajos Sinka István Szűts László versét A magyar [...]
28. 1964-05-14 / 111. szám
[...] ifj Józsa János ifj Ondó István Bársony Ferenc Vezetők id Fé­nyi [...] t kell pó­tolnia Pintér II István a Ver­seghy gimnázium tanulója­ként Goór [...] Tegyük mindjárt hozzá Pintér I Istvánnal semmiféle ro­konságban nincs Először gyors [...] munkahe péssel felveszünk Ivekre Jó kerese Cím Szolnok Me ti lehetőséggel [...]
29. 1971-02-14 / 38. szám
[...] ően a teljesítménytől füg­gően jó kerese 4 lehetőséget biztosítunk Jelen kezni [...] Sporttársi üdvőz e tel Czigony István Egyesületi tükör Hlnes lehanyatlóbcm a [...] Ottó Ka­nizsa Tivadar Hasznos II István Pintér I István Koncz Istv n és társaik [...] minőséget je enti mondotta Szántó István az egyesület elnöke Az utóbbi [...]
30. 1971-03-27 / 73. szám
[...] Szolnok Vöröhadsereg u 5 Jó kerese 1 és továbbtanulási lehe­tőséggel azonnal [...] kadmiti mozást horganyo­zást vállalok Ácsai István galvanizáló mester Szentes Baicsy Zsillnszky [...]
31. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
32. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] LÉPJEN í APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
33. 1981-01-07 / 5. szám
[...] tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján a szolnoki Munkásőr úti [...] autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése gyér kihasz­náltságé ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel [...] üzemig hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése a korábbi vagy későbbi munkakezdés [...]
34. 1964-07-10 / 160. szám
[...] még gya­logolni is A dobaiak kérése tehát vagy tartozzanak ismét Csataszöghöz [...] sürgős esetben hívják A dobaiak kérése tehát megoldódott amíg jó idő [...] vissza kellett küldeniük Alattyánba Varga István párttitkár ezt meg is toldotta [...]
35. 1964-06-18 / 141. szám
[...] meg A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr [...] 15 Falusi dolgok­ról Kaposi Kis István jegy­zete 18 20 Mai vendégünk [...] vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése s el­küldte a javaslatot a [...] megvalósulhat e a kengyeli kismamák kérése vagy ha nem mi akadá­lyozza [...]
36. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
37. 1989-03-14 / 62. szám
[...] szervezetekbe ahol az szük­séges Sándor István a KSH megyei igazgatója az [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján nyugállo­mányba vonulása miatt ed­dig [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján eddig vég­zett munkája elismerése [...] ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL Szerkeszti a szerkesztőbizottság Csukás István Gyurkovics Tibor Hernádi Gyula Lázás [...]
38. 1990-08-11 / 107. szám
[...] sajtó kapcsán szóba kerültek Csurka István MDF párti képvi­selő közelmúltban napvilágot [...] azzal a ténnyel hogy többszöri kérése ellenére az iraki hatóságok ez [...] rendezésére A Szolnoki Városi Tanács kérése Igénylik a helyi társadalmi szervezetek [...]
39. 1977-03-31 / 76. szám
[...] írók költők többek között Ágh István Bertha Bulcsú Bol­dizsár Iván Ördögh [...] M G Volt már olyan kérése amelyet a szülei nem telje­sítettek [...] kattan Szóval volt már olyan kérése amit a szülei nem teljesítettek [...] Dobozmúzeumot állítot­tak össze a székesfehérvári István Király Múzeum mun­katársai a történelemoktatás [...]
40. 1969-10-01 / 227. szám
[...] tanácsot A szerk Szabados néni kérése K Gy szolnoki olvasónk észrevételét [...] vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel Egyetlen kérése van az utazóközönséghez a bal­esetek [...] 10 én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának aki szóvátette [...] történt választ sem kapott Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét [...]
41. 1973-11-28 / 278. szám
[...] ezért azokból mindenképpen ren­delnék Huh István Szolnok Vándorúton mini palackokkal Nem [...] a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint szabálysértési bírság elengedésére [...]
42. 1962-03-03 / 52. szám
[...] a segítséget az igazságtalanság megszünte­tésére Kérése ellenére is közöljük levelét mert [...] Imre F Tóth Já­nos Győri István Povedák István Tóth L Ferenc vagy éppen Szabó István kik valamennyien a jászalsó szentgyörgyi [...] K Sz I karcagi pa­naszos kérése jogos Ezt a TEB is [...]
43. 1988-04-23 / 96. szám
[...] a szárít gatás miatt Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert a Szolvill [...] Cseregépet nem tudtak adni Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a [...] kapcsolatban hangsúlyozta hogy a vásár­ló kérése jogos volt Az el­lenőrzési napló [...] fog­ják Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a [...]
44. 1960-12-28 / 305. szám
[...] MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá [...] éri el a 100 százalékot Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként [...] volt ez a mű­helylátogatás Báli István tudósító 703 sz Damjanich János [...]
45. 1958-04-12 / 86. szám
[...] kiutaltuk A dolgozóknak az a ké­rése hogy minden ledolgo­zott nap után [...] véleményük a felettes szerveknek SASSI ISTVÁN Hatéves évforduló Mező túron és [...] velüket megkaptuk Szigeti Mihályné Szolnok Kérését továbbítjuk az ille­tékes vállalathoz Válaszukat [...] s kékjük szíves türelmét Molnár Istvánná Jászapá­ti Panaszára választ kar tunk [...]
46. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
47. 1961-02-01 / 27. szám
[...] családban régen és most Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen sokoldalúan ma­gyarázta a [...] értelmében helyesen járt el így kérése nem teljesíthető Dékány Mihály Cserkeszöllő [...] november hó végén kezelésre Jelentkezett Ké­rése tehát nem teljesíthető Gecse István Jászapáti Mivél ön egyháztartásban él [...] a félév tanulni kell Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691 január [...]
48. 2011-11-12 / 265. szám
[...] a fotó A tanító úr kérése a fényképezés előtt az volt [...] szaxofon Bezerédi Sándor piszton Burka István Beküldte Kanyó Jó­zsef Cibakháza 3 [...] nagyon büszkék rá Beküldte Fülöp István Jászboldogháza 5 A felvétel 1929 ben Bertalan Istvánt és Bajzáth Máriát édesanyám szüleit [...]
49. 1993-12-31 / 305. szám
[...] közönség a Mama vagyis Hosszú István pedig könyörte­lenül büntetett Szünetben Ra sid Abeljanovnak csak egyetlen kérése volt hogy sérülés nélkül ússza [...]
50. 1954-10-07 / 237. szám
[...] és dolgozóit TÖTH GYÖRGY BARICZA ISTVÁN POCZKODI LAJOS FÖLDI JÄNOS D [...] a zagyvaréiul tanács végrehajtóbizottságának TELEK ISTVÁN tiszavárkonyi dolgozó a járási tanács [...] egy legelőkutat Ez már régi kérése volt a község dolgozó paraszt­jainak [...]
51. 2010-08-21 / 194. szám
[...] Á 9 770865 915061 Ünnepelt István népe augusztus 20 Államiságunk zeréves [...] A községben mintegy félezer köz­Szent Istvánra s keresztény ál­lamiságunkra emlékeztünk pénteken [...] meghallgatásra talált a ü szaszőlősiek kérése is vagyis Tiszafüredről 16 óra [...] a meghívott vendégek 5 Szent Istvánról és államisá I gunkról emlékeztek [...]
52. 2009-02-12 / 36. szám
[...] ADY ENDRE ÚTI EPULETET Forlí kérése lekapcsolják a díszvilágítást a Kossuth [...] Da­libor Bek igazgató és Szabó Ist­ván alpolgármester avatja fel HA FONTOS [...]
53. 1954-11-24 / 278. szám
[...] JÁNDI KAROLT tanácstitkár FEJES TÓTH ISTVÁN dolgozó paraszt GARAI SZABÓ SÁNDOR [...] Sándort a keresztdülőben Fejes Tóth Ist­vánt pedig a pistadülőbcn jelölték a [...] A réti rész asz szonyainak kérése meghallgatásra talált Kedden reggel már [...]
54. 1990-11-24 / 195. szám
[...] is volt az összejövetelnek Halász István Szolnok MDF es ország gyűlési [...] szakmai vagy laikus véleményét megjegyzését Kérése azonnal zöld utat ka­pott a [...]
55. 1998-12-27 / 15. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
56. 1997-03-01 / 51. szám
[...] Úti Általános Iskola és az István Király Úti Általános Iskola két [...] indítja az új évet Németh István polgánnester szerint a lehetőségeik lecsökken­tek [...] is A mezőtúri pol­gármester többszöri kérése meghallgatásra talált a vasutas cég [...]
57. 2010-04-12 / 84. szám
[...] történhetett úgy a di­agnosztikai vizsgálat kérése so­rán is a normál előjegyzés [...] Péter Kontra László és Korsós István mutatták be műsorukat Koszorúkat helyez­tünk [...] sport Bugyik Roland és Tóth István remekelt Budapesten Nemrég rendezték a [...] verseny­zői Bugyik Roland és Tóth Ist­ván képviselte a szolnokiakat A több [...]
58. 1994-06-10 / 135. szám
[...] szony lett az volt a kérése hogy én varrják számára ruhát [...] 3000 Ft értékű dísztorta Fodor István Jászjákóhalma pol­gármestere 1 1 ezer [...]
59. 1954-09-11 / 215. szám
[...] is bol­tot kémek A dolgozóik kérése javas lata rendre megvalósul A [...] törökmiklósi járásban Példamutató tanácstagok BÓDI ISTVÁN egyénileg dolgozó paraszt a járási [...]
60. 1992-03-11 / 60. szám
[...] tűnt a falugyűlést vezető pol­gármester kérése hogy parla­mentáris alapon személyeske­dés nélkül [...] tanácskozás elején dr Det re István a Szabad Demokraták Szövetségének tagja [...]
61. 2011-06-27 / 148. szám
[...] látványt nyújtó zöldöve­zetben él V István Szolnok Várjuk Olvasóink írásait az [...] megkeresés 2008 249 169 TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE JELZÉS ÉSZREVÉTELEZÉS PANASZ FORRÁS JNSZM [...]
62. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 200 at is mondta Hiller István oktatási miniszter miután egyeztetett az [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
63. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
64. 2007-02-09 / 34. szám
[...] a Kunszövet­ség elnöke és Kecze István Kis­újszállás polgármestere A bál védnökei [...] a Nagykun Hu­szárbandérium és Nagy István tárogatós közreműködésével a zászlók behozatalával [...] Band gondoskodik Teljesült az anyák kérése biztonság Az önkormányzat milliókból bővítette [...] meg A fejlesz­tés támogatására Kecze István polgármester megkeresi Ken­deres és Ecsegfalva [...]
65. 2000-06-22 / 144. szám
[...] tudják pótolni mestersége FOTÓ CSABAI ISTVÁN sen a csapadékot ennek oka [...] Nova Kft területi igazga­tója Horváth István szerint az ár­emelkedés hatását igazán [...] nem hozott ered­ményt Bordács Ferenc kérése most úgy látszik meghallgatásra talált [...]
66. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
67. 1982-11-27 / 279. szám
[...] Nagy Varga Vera Szegedi Kis István raboskodása a szolnoki várban Szegedi Kis István a 16 század legtekintélye­sebb és [...] 1572 között élt Szegedi Kis István a jeles tanító és prédikátor [...] Ceglédről próbált köz­benjárni Szegedi Kis István érdekében és Skaricza Máté szerint Bakonyi kérése végre segített valamit Mahmud bég [...]
68. 2007-12-06 / 284. szám
[...] Tiszapart moziban tájékoz­tatta lapunkat Demeter István a filmszínház ügyvezetője tegna­pi sajtótájékoztatóján [...] ezen a határozatán az önkormányzat kérése ellené­re sem volt hajlandó reagált [...]
69. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szíjjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po liükus saját [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
70. 2006-12-14 / 292. szám
[...] Jászkisérről és Jászladányról mondta Dankó István Ladány polgármestere Csakhogy ezért többszörösét [...] többi településén tette hozzá Dankó István Hangsúlyozta szeretné­nek megegyezésre jutni mert [...] jövő tavasszal kerülhet ismét Jászladány kéré­se a tulajdonosi testület elé Eközben [...]
71. 1995-02-23 / 46. szám
[...] viszont a mun­kaadók egyik alapvető kérése volt Erről Kósáné Kovács Magda [...] meg a hathetes otkatást Petrezselyem István Cseh Sándor és Baranyi Tibor [...] be tegnap szolnoki sajtótájékoztatón Németh István Túrkeve polgár mestere Az elmúlt [...]
72. 2006-07-14 / 163. szám
[...] talált a szakvezető június eleji kérése A Jászapáti VSE labdarú­gócsapata az [...] az egykori válogatott lab­darúgó Hamar István sem tudott gyökeret verni a [...] Tibor Majercsik László és Kocsis Ist­ván voltak Eredmények junior és után­pótlás [...]
73. 1965-01-31 / 26. szám
[...] leve­le végén kijelentette hogy amennyiben kérése nem ta­lál meghallgatásra talán tudna [...] tölti be ma­gyar részről Dobos István foglal helyet PETER SELIERSNEK KISLÄNYA [...]
74. 1977-06-21 / 144. szám
[...] így amikor 1919 áprilisában Zádor István és Barta Ernő a Tanácsköztár­saság [...] el a törökszentmiklósi Bacsa Lajosné kérése is Ta­nyájuk a Tiszatáj Termelő [...]
75. 2008-12-24 / 300. szám
[...] mártonban élő idős házaspár Nagy István és Szóró Erzsébet örök hűséget [...] keltek és meglátogatták otthonában Veres Istvánt a város friss díszpolgá­rát aki [...] terel­gette A művész úr egyetlen kéré­se csupán az volt hogy hívjuk [...]
76. 1958-08-12 / 190. szám
[...] meg­valósult Teljesült a papszász majoriak kérése mert elkészült a majorig 500 [...] múlt örökségét az elmaradottságot Kézsmárki István vb titkár i Korszerű modern [...] fiatalság nevelésé­ben az életben Turcsányi István Jóltcvplált fajtiszta tenyészüszóket nevelnek az [...]
77. 2002-05-31 / 125. szám
[...] Április elején érkezett a szolno­kiak kérése a budapesti székhe­lyű alapítványhoz s [...] kapott botanika szakkör A Vá­sárhelyi István Természetvédel­mi Oktatóközpont szervezésé­ben az általános [...] megbeszélést követő sajtótájé­koztatón dr Nagy István úgy vélte térségünk jövője szempontjából [...]
78. 2006-03-30 / 75. szám
[...] párt azonban a család ha­tározott kérése ellenére fel­használta a választási kam­pányban [...] 2 vá­lasztókerületében Sz Sz Kolber István autójával hajtott fel először a [...] megvalósulhat a fejlesztés mondta Kolber István A regio­nális fejlesztésért és felzárkózta­tásért [...] hatással lesz a térségre Miseta István fonyódi polgármester sze­rint két és [...]
79. 2009-08-21 / 195. szám
[...] 1789 október 25 én Fa­zekas István prédikátor szen­telte fel a törökszentmiklósi [...] fel­merült most a Magyar Ál­lamkincstár kérése gyorsí­totta fel a folyamatot Eddig [...] a gyémántdiplomáját a gödöllői Szent István Egyetemen A ma már 85 [...] a minap a gödöllői Szent Ist­ván Egyetemen vehette át gyé­mántdiplomáját Nem [...]
80. 1990-04-29 / 19. szám
[...] Káro li Gáspárról Szegedi Kis István­ról Meliusz Juhász Péterről Szenczi Molnár [...] épí­tészeti egybeesés A madarasi emberek kérése volt hogy templomuknak ez a [...]
81. 1991-05-17 / 113. szám
[...] írták Berki Imre és Veres István A még mindig bizonytalan jövő­jű [...] tá­mogató véleménye alapján ismét Lukács István őrnagy lett a város rendőrkapitánya A képviselők kérése a rendőrség a jövőben ha­tározottabban [...]
82. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak áldozatainak [...]
83. 1964-07-16 / 165. szám
[...] vízmű segítségét várják Cibakházán Izsóit István 10 holdnál tart Hatalmas vízsugarakkal [...] vált valóra A községi tanács kérése tehát a következő Segítsen most [...] csépelheti el a magot Izsóit István több mint 580 holdat aratott [...] M Tóth Sándor és Farkas Ist­ván mindketten feleségük­kel együtt a szérű [...]
84. 2011-05-25 / 121. szám
[...] helyre az ellopott vezetéket Veres István tanácsnok Kun szentmárton díszpolgára mindig [...] az ügy megoldásának az élére Kérése több cégnél is meg­hallgattatott Kovács István az egyik országos cég tulajdonosa [...] kerületi kapitányok ta­nácsa Először Ézsiás István jász fényszarui jászkapitányt válasz­tották a [...]
85. 2005-03-25 / 70. szám
[...] a tragédia miatt ned Tóth István ügyvéd nem tudta védői jogait [...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
86. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
87. 2001-04-18 / 90. szám
[...] a lakások­ban Mint tegnap Horváth István területi igazgatótól megtudtuk a cég [...] szolgáltatást mintegy kétszáz la­kásban Katona István energetikustól megtud­tuk hogy a már [...] szokás szerint a kö­zös képviselők kérése alapján fűtenek április 15 e [...] szakemberei el­lenőrzik Mint dr Péter István igazgató főállatorvostól megtud­tuk ez ügyben [...]
88. 2011-06-08 / 133. szám
[...] a diákok felkészítő tanára Cson­ka István szerint az ötletet az is­kola igazgatója is támogatta csak egyetlen kérése volt hogy ne legyenek utolsók [...] segítségükre voltak ta­náraik is Csonka István mellett Nagy Sándor Olyan problémákra [...] is maguk esztergálták magyarázza Csonka István A diákok szerint azonban a [...]
89. 2007-01-23 / 19. szám
[...] 15 321 891 Ft Járvás István Fidesz 15 321891 Ft Jauemik István MSZP 15321891 Ft Botka Lajosné [...] talán jogos lehet a segítség kérése is De ez ak­kor működik [...]
90. 2011-01-14 / 11. szám
[...] anyagot A kézzel írt önéletrajz kérése nem jelenti egyértelműen és automa­tikusan [...] a megfelelő ember kiválasztásban Darók István a DÁD 2002 Vas­útépítő Kft [...] alkalmas egy adott állásra kovács istván a jászapáti Xanta Kft igazgatója [...]
91. 1992-09-07 / 211. szám
[...] tapasztaljuk Szolnokon hogy a polgárok kérése józan érvelése eljut a polgármesteri [...] a látogatást h zs Szt István a király Végigmentem hajtottam az [...] hídra egy tábla hirdeti Szt István híd így Rövidítve hogy Szt [...] az az idő amikor Szent Istvánt csak István királyként emlegettük Akkor miért erőltetjük [...]
92. 2008-07-08 / 158. szám
[...] figye lembe vesszük a dolgozói kérése két a befizetett nyaralásokat eset [...] kollégámmal kölcsönösen kisegítjük egymást DEÁK ISTVÁN Túrkeve Nyári időszakban negyedik éve [...]
93. 1996-04-17 / 90. szám
[...] helybeli születésű Svájcban élő Erdős István kezdemé­nyezésére és támogatásával Mintegy négyéves [...] éve működő Gubicz András Gaz­dakör kérése megértő fülekre talált a képviselő [...] és szociális blokkal Érdeklődni Farkas István telefon 57 411 923 8 [...]
94. 1991-12-14 / 294. szám
[...] AZ ABONYI POLGÁRMESTER MÉRLEGE Gajdos István polgármestert a nagyközség életében bekövet­kezett [...] Pest megye rendőrfőkapitánya dr Komáromi István ígéretet tett egy rendőrőrs kialakítására Mi a polgármester úr kérése Abony lakosságához Az eredményesebb együtt­működés [...] volna de kirá­lyi kegyből Werbőczy István kapta meg Á török hódoltság [...]
95. 2004-11-30 / 279. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
96. 1993-05-21 / 117. szám
[...] térre Az írás tréfás polgártársaink kérése az eddiginél hatéko­nyabb szúnyogirtásra s [...] Igaz nem is kerestem Kiss István vállalkozó már nevét is adta [...]
97. 2011-06-23 / 145. szám
[...] tiltakozó akció élére állt Hor­váth István a levelet elküldte Il­lés Zoltán [...] hiábavalónak bizonyult eddig a lakosság ké­rése hogy vezessék be a vo­nalkódos [...]
98. 1974-04-09 / 82. szám
[...] Részt vett az ebéden Hu­szár István a Miniszterta­nács elnökhelyettese dr Bí­ró [...] is kiszolgáló étteremre Mint Balogh István fejlesztési osztályvezető elmondta a régi [...] hazai nyaralóvendégefe és külföldi turisták kérésé re az idegenforgalmi szer­vek félnapos [...]
99. 2006-04-21 / 93. szám
[...] programok alapján A megye másik kérése az volt hogy a 2007 [...] számú választókerületben SZÁDVÁRI GÁBORT IÁRVÁS ISTVÁNT SZALAY FERENCET DR KOVÁCS LÁSZLÓT [...]
100. 1997-04-03 / 77. szám
[...] írta Pókász Endre Fotó Csabai István Mészáros János Elkészült a szelevéityi [...] a lista ám a földváriak kérése volt a legmeggyőzőbb A többi [...]