Új Néplap, 2009. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

2009-02-02 / 27. szám

APRÓHIRDETÉS \ Cj Néplap A NAPI HÉT ES FEL ORANAL KEVESEBB ALVÁS NÖVELI A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI PROBLÉMÁK ELŐFORDULÁSÁT > * SZILAGYI ISTVÁNNAK ÍTÉLTÉK A FILMSZEMLE ÉLETMŰDÍJÁT ► 10. OLDAL Az ötös lottó 5. heti nyerőszámai _ _ . - _ _ _ . _ _ Jokerszám: 27 43 53 74 75 013456 TALALAT DARAB NYEREMÉNY 5 0 0 4 30 1 765 385 3 3 935 14 250 2 107 046 1020 A rövidital csak mérve jó? vendéglátás A vállalkozók szerint fölösleges a napi standolás Mégsem váltották le a miskolci rend­őrkapitányt A hatos lottó 5. heti nyerőszámai 1 8 23 24 33 36 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma mérsé­kelten felhős idő lesz. Néha előtűnik a nap is. Este ha­vas esőre számít­hatunk. A hőmér­séklet kora dél­után +5 fok körül lesz. ►!!. OLDAL Az anyakönyvet kézzel írják Tízig elszámolt a vőlegény, mielőtt kimondta az igent. Pafféri Zoltánné anyakönywezető- nek 37 év alatt sok érdekes esete volt már. ►4. oldal Indul a Kapcsold ki! Elindult az unió energiatakarékosság­népszerűsítő kampánya, A Kapcsold ki! 45 millió forintba kerül hazánkban, de behozza az árát. ►ö. oldal Népszerűtlen előtörlesztés A kedvezményes előtörlesztési aján­latok ellenére na­gyon kevés deviza­hiteles csökkentet­te adósságát soron kívül az elmúlt he­tekben ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR . 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6---7 KÖ ZÉLET 8 MŰSOR 10 POSTÁNKBÓL 13 SPORT 15 Pontosabban célzott az ASE Az Olaj az első két negyedben még lépést tartott a paksiakkal, fordulást követően a vendégek eredményesebbek lettek, a szolnokiak sokat hibáztak, ►is. oldal írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Az autóbuszra két nő' szállt fel babako­csival Mivel reggel volt, sok segítségre ta­láltak Két életerős fiatalember volt tettre kész. A fiúk szépen felemelték a babako­csit és feltették a buszra. Mivel kettővel kellett megbirkózniuk, nem ment olyan gyorsan, mintázta buszsofőr gondolta, és majdnem a csecsemőre és a fiatal srá­cokra zárta az ajtót Az utasok közül so­kan szóltak a sofőrre, mondván mit siet, nem látja, mi a helyzet, ez nem megy olyan gyorsan. Nem tudom, mi lett vol­na, ha nem segítenek a fiúk? Akkor az ajtó közé szorítja a babakocsit? (L. E.) Magyar sajátosság dívik a hó elejétől hazánkban, ez pedig a standolás. A vendéglátós szakmai felháborodott. Képünk illusztráció. Február 1-jétől a vendéglátó­soknak napi nyilvántartást kell vezetniük a röviditalokról. A Pénzügyminisztérium a fe­A lányunk másfél éves, egye­düli gyermek, mindent meg­adunk neki. Sajnos olykor csú­nya hisztivel próbálkozik, ha ketegazdaság visszaszorítását reméli az intézkedésektől. A vendéglátósok szerint azonban csak a terheik nőnek. el akar érni valamit. Ezt hív­ják elkényeztetésnek? - kérde­zi egy szülő. Egy csecsemőt nem lehet elkényeztetni, állítja- Miért nem mondják inkább azt, hogy zárjuk be az összes sörözőt, borozót, kocsmát? - fa­kad ki Karikó László. A Szolno­szakemberek egy része. Ők azt vallják, hogy az újszülöttek csak akkor sírnak, ha valamire feltétlenül szükségük van, nem kon sörözőt üzemeltető férfi szerint csak az utolsó csepp a pohárban a kötelező napi stan­dolás bevezetése. ►2. oldal lehet őket elkényeztetni. Ők egyáltalán nem akarnak mani­pulálni, próbálkozni. ►11. OLDAL Visszahelyezték vasárnap a posztjára Pásztor Albert mis­kolci rendőrfőkapitányt, akit szombaton azért váltottak le, mert egy sajtótájékoztatón azt mondta: „a decemberben, ja­nuárban Miskolcon történt va­lamennyi rablási bűncselek­mény elkövetője cigány szár­mazású volt”. Kétezren gyűltek össze teg­nap délután Miskolc belváro­sában, hogy Pásztor Albert mellett tüntessenek. A de­monstrációt még szombaton hirdették meg. ws. oldal Figyelnek az idősekre Mezőtúron A Mezőtúri Rendőrkapitány­ság közrendvédelmi szolgála­ta évek óta országosan is kü­lönleges programot működtet, amely idős, egyedülálló embe­reknek védelméről, segítéséről szól. Ennek alapeleme, hogy a védtelenebb korosztályhoz tar­tozó embereket - különösen azokat, akik voltak már áldoza­tok — a szolgálat több megelő­zési módszert együttesen al­kalmazva, fokozott védelem­ben részesíti. A program továbbfejlesztésé­re egy sikeres pályázaton szer­zett támogatást a kapitányság. A megvalósításba az önkor­mányzat és a polgárőrség is be­szállt. A programba a korábban említett csoport mellett további személyeket vontak be. ►3. ÉS 5. OLDAL Vajon miért hisztizik a kisgyermek? nevelés Akiknél gyorsabban reagáltak a szülők, azok önállóbbak A kastély „adózik” a lakosság helyett A múlt év utolsó negyedében több alkalommal is tárgyalt Kétpó képviselő-testülete arról, hogy milyen mértékben emel­je 2009-re a településen fize­tendő kommunális adót. A ko­rábbi évenkénti összeg 9 ezer forint volt, lakásonként. Az el­ső számítások riasztóakra sike­rültek: a szemétszállítási költ­ségekkel együtt akár a 20 ezer forintot is elérte volna az ösz- szeg. A testület azonban más, lakosságbarát megoldást talált. A kétpói Almásy kastélyhotel tulajdonosa ez idáig jelentős építményadó-kedvezménnyel rendelkezett az ingatlanra. Az uniós jogharmonizációs előírá­sok tilalmazzák az ilyen jellegű kedvezményező különbségté­telt, s a testület ezért eltörölte a kedvezményt. Az így „talált” többletbevétel jelentősen mér­sékelte a kommunális adó meg­emelésének kényszerét — tud­tuk meg Boldog István polgár- mestertől. Január 1-jétől 12 ez­er forint lett a háztartásokat ter­helő évenkénti kommunális adó. Az önkormányzat ebből to­vábbra is tudja fizetni a lakos­sági szemétszállítás költségeit, így ezért külön nem kell fizet­niük a helyieknek. Azoknak a családoknak, amelyekben 70 évesnél idősebb személy is él, 50 százalékos kedvezményt biztosít a helyi kommunális- adó-rendelet. ■ L. M. L. Tűzoltók és romák verekedtek össze Gödöllői tűzoltók egyik társuk nyugdíjazását ünnepelték a boldogi (Heves megye) közös­ségi házban. Az intézmény előtt megjelent egy kisebb ro­ma csoport, és állítólag be akar­tak menni a buliba. A tűzoltók azonban nem engedték be őket, mondván: zártkörű a ren­dezvény. A romák közül ezután még többen érkeztek a hely­színre, majd a kialakuló szó­váltás után verekedés tört ki. A tömegverekedésben egy tűzol­tó súlyosan, kettő könynyebben sérült, míg a másik oldalon öt könnyű sérült van. Az ügyben a Hatvani Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázda­ság miatt indított eljárást. ■ Nyitott ablak . A jászárokszállási Görbe János Színkör társulata idén a Nyitott ablak című darabot vitte színpadra. A kacagtató, slágerekkel tűz­delt darabot ez alkalommal Jászberényben mutatták be. A jászberényi­ek már jó ismerősként köszöntötték a társulatot. Szombat délután és kora este két, telt házas bemutatót tartottak az érdeklődők számára. t i i i i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom