Új Néplap, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

APRÓHIRDETÉS Ára: 120 Ft, előfizetve 86 Ft NEZZEASZOUON.hu OLDALON: TIPPEK, HOGYAN SZOKJUNK LE A DOHÁNYZÁSRÓL! n ■■ ► WWW.SZOUON.HU KIÉLEZETT CSATABAN GYOZOTT AZ OLAJ A FALCO ELLEN ► 15. OLDAL EMILY BLUNT TÁNCCAL KÉSZÜLT^ A SZEREPÉRE Az ötös lottó 4. heti nyerőszámai 3 6 16 31 52 53 moTo TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 0 0 4 51 872 955 3 3 266 14 435 2 93 447 980 ‘ A hatos lottó 4. heti nyerőszámai 1 6 7 14 23 24 IDŐJÁRÁS Ma válto­zóan na­pos-felhős idő lesz. Gyenge szél fúj, szá­mottevő csapadék nem várható. A reg­geli -8-ról -2 fokig emelkedik a hőmér­séklet. ► 11. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6-----7 KÖ ZÉLET 8 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT IS PILLANATFELVÉTEL A SZ6U0N.hu olvasóitól Ön többet költ élelmiszerre, mint korábban? Éhes vagyok, korog a gyomrom!! Nem, nem tudok Igen, futja rá írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Jégen sikló olimpikonok sportnap Jászberényben ünnepelték a korcsolyázókat Leszakadhatott volna az ég, de sok jászberényit valószínűleg az sem akadályozott volna ab­ban, hogy szombaton kiláto­gasson a helyi jégpályára. Ugyanis még a havazás is szü­netet tartott arra az időre, amíg a vancouveri téli olimpiára ké­szülő csapat jégre lépett. Az olimpikonok közül is különös szeretettel fogadták a rövid pá­lyás gyorskorcsolyázó Darázs Rózsát, Darázs Pétert és Hu­szár Erikát, akik herényi szüle­tésűek lévén rendkívül népsze­rűek a városban. ■ Bemutatót tartottak. Balról jobbra: Darázs Péter, Lajtos Szandra, Huszár Erika, Darázs Rózsa. A képgalériát keresse a SZ0U0N.hu hírportálon. Településeink felén él nagy adós feketelista A legszegényebb faluban is van tízmillió fölötti tartozás Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: NWW.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Közel kétszáz megyebeli ma­gánszemély, egyéni vállalkozó és cég szerepelt az elmúlt év végén az APEH legnagyobb A tíz éve történt katasztrófa után mára újra élettel teli a Tisza Tíz éve a romániai Nagybánya környékén egy bányászati mel­léktermék-ülepítő cianidos zagytározó töltése átszakadt. A katasztrófának már tíz éve, és szerencsére a Tisza sikerrel át­vészelte a páratlan szennye­zést. Ma a halászati és horgá­szati jelentőséggel bíró fajok állománynagysága is a kataszt­rófa előtti szint körül mozog. Lapunk felidézi a történteket, hiszen ma van a Tisza élővilá­gának emléknapja. ► 2., 3. ÉS 12. OLDAL Újra több lett az influenzás megyénkben Megyénkben az idei év harma­dik hetében némileg emelke­dett az influenzaszerű tünetek­kel orvoshoz fordulók száma. Összesen öt százalékkal emel kedett az előző hetihez képest, tájékoztatta lapunkat dr. Fara­gó Éva, regionális járványügyi osztályvezető. ■ B. B. ÍJN-ADATTÁR Influenzaszerü megbetegedések száma megyénkben* (2009/2010) 53. hét 1. hét 2. hét 3. hét ’százezer lakosra vonatkoztatva SZÓVÁ TESSZÜK Elromlott az elektronikus ügyfélhívó rendszer abban a hivatalban, ahol épp dolgom akadt. Az ügyintézők ma­guk szólították a már kiosztott sorszá­mokat. Egyszer csak az enyémnél egyel kisebb szám után az egyel na­gyobb tulajdonosát hívták. Amikor er­re felhívtam az ügyintéző hölgy figyel­mét, közölte, éppenséggel lehetek én majd a következő, de a szabályok sze­rint meg kellene várnom, mire a sor­számok 99-et haladva újra körbeér­nek. Csak azt nem tette hozzá: az elő­írások bizonyára azt is kimondják: egy adott sorszám után mindig az egyel nagyobb következik. (M. G. A.) 9 770865 915016 10026 Vizsgálják, hogy elutasították-e a segélykérőket Az önkormányzat egészség- ügyi bizottságát, illetve az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézetét kérte fel dr. Gedei Jó­zsef polgármester arra a vizs­gálatra, amelyet a csütörtökön elhunyt jászberényi fiú menté­sének körülményivel kapcso­latban kezdeményezett. A pol­gármester információi szerint ugyanis a tornaórán rosszul lett fiúhoz háziorvost is hívtak, de a városvezető értesülése szerint csak az ötödik volt haj­landó a helyszínre menni. Ge­dei József szeretné megtudni, hogy valóban négy háziorvos­tól is elutasítást kaptak-e a se­gélykérők. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Hatmillióból újították fel átadás Szolnoki fiatalok szülei is segítettek Felújították a szajoli sportcsar­nok padlózatát, melyet vasár­nap adtak át ünnepélyes kere­tek között a sportolni vágyók­nak. Szolnoki fiatal teniszezők szülei kerestek a pálya rend- behozatalára befektetőt. Az ön- kormányzat régóta pályázott a felújítására, de sajnos nem nyertek pénzt. Önerőből pedig nem tudták azt megoldani. Vé­gül hatmillió forint értékben készítettek új padlózatot, me­lyet később minősítenek, hogy versenyeket lehessen rajta ren­dezni, tudtuk meg Szöllősi Jó­zsef polgármestertől. A rendezvényen készült kép­galériát keresse a SZ0U0N.hu hírportálon. ■ N. I. A szolnoki teniszpalánták örömmel várták az átadás pillanatát Nyolcgyermekes anyuka vezeti a polgárőrséget Négy saját és négy nevelt gyer­meke van az abonyi polgárőrség vezetőjének. Aki ráadásul egy hölgy, luhász Pálné Edit. Párjá­val együtt már tizenöt éve pol­gárőrök. S hogy miként kerültek kapcsolatba ezzel a munkával? Először ismerőseiktől hallottak a lehetőségről, másrészt akkor­tájt többször előfordult, hogy molesztálások, lopások miatt panaszkodott a legkisebb lá­nyuk, megesett, hogy a gyere­kektől elvették az uzsonnapénzt is az iskolában. Úgy vélték, va­lahogy meg kell akadályozni a hasonló eseteket. így Juhász Pál­né Edit havonta két-három alka­lommal polgárőrként maga is bevetésre indul. ^3. oldal * * 1 <1 adósainak listáján. Hetven­nyolc településünkből negy­venben él nagyobb adótarto­zást felhalmozó magánsze­mély. A 165 érintett közel fele hat településhez köthető: Szol­nok, Túrkeve, Karcag, Török- szentmiklós, Jászladány és Kő­telek. Megyénk legszegényebb településén is van, aki több mint tízmillió forintos hátralé­kot halmozott fel. ► 2. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom