Új Néplap, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-18 / 41. szám

www.szouon.hu APRÓHIRDETÉS Ára: 120 Ft, előfizetve 86 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 41. szám, 2010. február 18., csütörtök keresse A SZOUON.hu OLDALON: GEORGE CLOONEY VÍGJÁTÉKA A MEGYE TÖRTÉNÉSEINEK LEGFRISSEBB . z TÖRTFNFT TUDÓSÍTÁSAI EGY HELYEN! ► www.szouon.hu LtuDUL KArUI I IwKltlitl ► 10. OLDAL A skandináv lottó 7. heti nyerőszámai GÉPI: 8 15 21 29 31 34 35 KÉZI: 8 10 13 21 22 29 32 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS A reggeli sű­rű ködfoltok várható­MEGYEI TÜKÖR 3 ak. Számottevő csa- gazdaság —6 -fj_ padék nem hullik. A jellemző hőmérsék­let reggelre +1, dél­utánra +3, fok körül várható. ►!!. OLDAL KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SZOLGÁLTATÁS 11 AHOL ÉLÜNK 12 SPORT 15 PILLANATFELVÉTEL A SZOUON.hu olvasóitól Ön mivel ösztönözné a szakmatanulást? (százalék) Sok nf>ri77Pl írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő . Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Az, hogy a munkavállalók kiszolgálta­tottak, sajnos nem újság. Ahogyan az sem, hogy a válság idején még inkább tetten érhetőek ennek a jelei. A foglal­koztatási lehetőségek annyira beszűkül­tek, hogy szerencsésnek mondhatja ma­gát, aki normális, értelmes munkát vé­gezhet, még ha kevéske ellentételezésért is. Ám egyes munkáltatók kifogyhatat­lanok az ötletekből. A minap az egyik bejelentette dolgozóinak: ha lesznek szí­vesek lerokkantasítani magukat, akkor felveszi őket részmunkaidős állásba, nyilván félpénzért. S tegyük hozzá rög­tön: támogatás fejében. (L. Z.) VALÓSÁGOS FEGYVERARZENÁLT FOGLALTAK LE A RENDŐRÖK Az elmúlt évek legnagyobb fegyverfogása ez a mostani. A különleges ügy részleteiről Veres Éva sajtóreferens, Fekete Rigó István alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője számolt be tegnap. Miklós ezredes, megyei bűnügyi igazgató (középen) és A najtokban kaptak lakossági bejelentést a rendőrök, mely szerint az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon. valamint számtalan éles lőszert és tárat ta­láltak. Ezt követően az üggyel kapcsolat­nagyáruház parkolójában két személy ban három megyében került sor házkuta- fegyverekkel üzletel. A kiérkező járőrök a tásokra, lefoglalásokra, előállításokra. En- kocsi csomagtartójában egy gépkarabélyt, nek köszönhetően összesen ötvenkét fegy­vert és csaknem negyvenötezer lőszert fog­laltak le a rendőrök, s még egy illegálisan működtetett lőteret is felfedeztek. A gya­núsítottak hangsúlyozták, ők csupán gyűj­tötték a most lefoglalt eszközöket, ►a oldal On-line érvérén CsúcstermékeiT csúcsáron! fa Egyedi hirdetési lehetőségért ajánlja fel árverésre termékét vagy szolgáltatását! Cégek, vállalkozások jelentkezését várjuk 2010. február 24-ig. További információ az56/516-707-es telefonszámon ^ kérhető. Www,topaukcio.hll A polgármester is kabátban ül néha a hivatalban Jelentős hiány mutatkozik Ti- szavárkony idei költségvetés­ében. Ezt többféleképpen igye­keznek lefaragni a településen. Egyrészt támogatási kérelmet kívánnak benyújtani az illeté­kes minisztériumhoz. Emellett viszont korlátozták például a fűtést is bizonyos intézmények­ben. Megesik, hogy az iskolá­ban a korábbinál valamivel ala­csonyabb hőfokot tartanak, s a három kazán közül van, hogy csak kettő, jobb időben esetleg csupán egy működik. Hasonló a helyzet a polgármesteri hiva­talban is, ahol fagyosabb napo­kon a település vezetője és a dolgozók is kabátban végzik te­endőiket. *3. OLDAL Diétás fánkok, a Cukorbetegek Klubjának fánksütő versenyét szer­vezték meg tegnap Jászárokszálláson. Összesen 11-en neveztek a versenyre, s négytagú zsűri értékelte a klub tagjainak munkáit. Az el­készült finomságokat a cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatták. Éjjel zúdult be a jeges víz a család házába A minap egy éjjel arra ébredt a szolnoki Avar utcában lakó egyik család, hogy jeges víz ömlik be az otthonukba a bejá­rati ajtón keresztül. Az apa ér­tesítette a tűzoltókat, akik a gyerekeket az ablakon átvették ki és adták tovább az addigra odaérkező nagyszülőknek. Mint kiderült azon az éjszakán egy ivóvíz-gerincvezeték tört el az Alvégi utcában. A víz azért zúdult a panaszosok házához, mert az egy, a közterületnél ala­csonyabban fekvő ingatlan. A legszükségesebb javításokra már százezer forintot ki is fize­tett a károsultaknak a szolno­ki Víz- és Csatornaművek Kon­cessziós Zrt ► 2. OLDAL * I i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom