Új Néplap, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

A FELKÉSZÜLTSÉG, A JÓ MEGJELENÉS ÉS A HATÁROZOTTSÁG ELŐNY AZ ÁLLÁSINTERJŰN ► 4. OLDAL Ara: 95 Ft, előfizetve 69 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK XVIII. évfolyam, 126. szám, MEGYEI NAPILAP 2007. június 1., péntek MAR CSAK EGY GYŐZELEM KELL AZ OLAJ KK-NAK ► 15. OLDAL ANGEUNA ÖSSZEVESZET. BRADPITT-TELn*. Június 22-24. W * SZOLNOK expo .4 4W/M r 4> W COMPEXPO STÚDIÓ 3MPEXP0 STÚDIÓ Kft. Szolnok, Baross út 6. Tel./fax: 56/421-255, 423-260 Mobil: 30/289-1090 e-mail: ce-szolnok@axelero.hu http://www.compexpo-studio.hu EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma délelőtt napos, száraz idő lesz, délután je­lentős záporok ala­kulnak ki. A legma­gasabb hőmérséklet nappal 26 fok körül alakuL ►!!. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6----7 KÖ ZÉLET_________8 9 ÉL ETMÓD MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 A gyerekek adnak példát Júliusban bezár a kisújszállási szilárd- hulladék-lerakó, és Karcagra viszik a szemetet. Ez hatvan százalékkal drágít­ja az árakat. A lakosság terheit a szelek­tív gyűjtés ösztönzésével próbálja a város csökkenteni. ►s. oldal írjon, hívjon Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Szolnok utcáin - napszaktól függetle­nül - gyakran lehet kéregetőkkel ta­lálkozni. Vannak olyanok, akik vala­milyen nemes cél érdekében próbál­nak így gyűjteni, de akadnak szép számmal „megélhetésért koldulok” is. Egyik reggel a második típust képvi­selő, valószínűleg hajléktalan férfi mellett siettem el. Minden arra téve­dő járókelőnél próbálkozott, így ná­lam is: - Csak két forintot! Mivel ké­sésben voltam, most még válaszolni sem álltam meg. Váratlanul is ért a bírálat, miszerint arcátlan vagyok. Én, aki munkával próbálok pénzt ke­resni... (M. J.) Szolnok, Batthyány utca 8. oH== Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig ■■■■■■ ST Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás =~===~ EUR 247,0000 253,4900 ZUhZhZZZmIIí r USD 183,5000 189,7000 SKK 7,0800 7,8500 5^SSx Közületeket is kiszolgálunk!------------------------ü­Ér vényben: 2007. május 31. 0\ Már bezárt az autóreklámos II Ferro Kft. szolnoki irodája Menesztették a minisztert egészségügy Tiltakoznak a szolnoki orvosok Megszűnik a szolnoki lengyel piac közgyűlés A Damjanich uszoda sorsára voltak kíváncsiak a képviselők Ülésezett tegnap a szolnoki városi közgyűlés. A napi­rendben ugyan nem szere­pelt, ám a polgármesternek intézett napirend előtti kér­désekben többször is felvető­dött a minap bezárt Damja­nich uszoda sorsa. Kuriózumként egy szocia­lista - Nagy Rózsa — és egy fi­deszes — Ferenczné Teleky Éva - önkormányzati képvi­selő közösen érdeklődött ar­ról, hogy ha már a bezárt Da­niiban megszűnt a fiatalok úszásoktatása, így a Kodály tanuszodát a vakáció alatt is nyitva lehetne-e tartani az úszni vágyó gyermekek előtt? FOLYTATÁS A 13. OLDALON A hét első munkanapján már nem nyitott ki az autóreklám­mal foglalkozó II Ferro Kft. szol­noki regionális irodája — tud­tuk meg tegnap a kirendeltség korábbi irányítójától. A vezető lapunknak elmondta, velük is csak múlt hét pénteken közöl­ték a hírt. Ezen kívül azonban sem a miértekre, sem a cég és partnereinek további sorsára vonatkozó információkkal nem szolgált az ügyvezető. Csupán annyi bizonyos, aki a megyénk­ben szerződést kötött a vállal­kozással, az immár csak a fővá­rosi központban intézheti ügye­it. így arra is legfeljebb a társa­ság ottani munkatársai adhat­nak választ, mikor lesz, vagy lesz-e egyáltalán szemle, illetve kifizetés. A megszűnt szolnoki iroda első embere azonban bo­rúlátó. Érdeklődésünkre azt is elárulta: úgy tudja, az összes vi­déki iroda az övékéhez hasonló sorsra jutott. Ám ő ezt már nem várta meg, mivel hetekkel ez­előtt felmondott. ■ B. J. Olvasóink véleménye ■ Ön szerint lehet-e hitel nélkül élni? www.szoljon.hu (százalék) Én már Igen, csak akkor hitelképtelen veszek valamit, ha vagvok. megvan rá Nem, rá vagyok szorulva. Két színházi fórum lesz azonos időpontban Talán kisebb a visszhangja, de még mindig nem nyugodtak meg teljesen a kedélyek a szol­noki színházigazgatói posztra kiírt pályázat körül. Az érintet­tek és érdekeltek szeretnének - ha olykor különböző módon is - elképzeléseiknek hangot adni. A Szigligeti Színház tár­sulatának néhány tagja szerint nagyon fontos, hogy az érdek­lődő közönség találkozhasson és meghallgathassa a pályázó­kat, s hogy velük nyíltan be­széljenek a színházat érintő kérdésekről. Ehhez szeretné­nek lehetőséget biztosítani egy találkozóval. A június 4-én dél­után három órakor kezdődő beszélgetésre várják a pályá­zókat, a szolnoki önkormány­zat vezetőit, Szalay Ferencet, a város polgármesterét, vala­mint a Színházi Társaság és a MASZK tagjait. A TiszapArt moziban megrendezett fórum célja és feladata a nyitott szín­házi gondolkodás megszilárdí­tása - vallják a szervezők. A hírek szerint Szikora János, jelenlegi színidirektor ellenzi a találkozót. Ő ugyanebben az időpontban - hétfőn 15 órakor — a Hozam Klub vendége lesz. A direktor a Színházi jövőkép— Mit jelent manapság színházat igazgatni? elnevezésű klubta­lálkozón a címmel azonos témá­ról beszélget majd a jelen lévő érdeklődőkkel. ■ R. Á. Nagy érdeklődés övezte Szolno­kon a 78. Ünnepi Könyvhét megnyitóját, melyet dr. Kállai Mária alpolgármester nyitott meg. - A jó könyv nevel, tanít, szórakoztat. Fontos, hogy min­denki megtalálja azokat a köny­veket, amelyek neki szólnak - hangzott el. A könyvhéten me­gyebeli alkotók kiadványa is megjelenik. Rékasy Ildikó, Bis- tey András és Kerekes Tamás al­kotása megtalálható a könyves­pultokon. A könyvhétre időzítve több, a Damjanich Múzeum ál­tal kiadott könyv is megjelent, melyekből bemutatókat tarta­nak. A múzeumban ez alkalom­mal II. századi római kori lele­tekből nyílt kiállítás. ■ N. I. A megyei könyvtár dolgozói mesefiguráknak öltözve várták a látogatókat Horváth Ágnest az orvosszakma tiltakozása ellenére jelölték ki miniszternek — mondja dr. Sinkó Káli Róbert Több orvosi társaság - köztük a Nemzeti Orvosi Szolidaritási Alapítvány (NOSZA) - nyílt le­vélben fordult a miniszterel­nökhöz, hogy haladéktalanul menessze egészségügyi mi­niszterét. Horváth Ágnes a na­pokban egy tanulmányra hi­vatkozva kijelentette, hogy a kórházban elhunyt betegek közel negyedét félrekezelik. Ahogy dr. Sinkó Káli Róbert, az alapítvány szolnoki képviselő­je hangsúlyozza, a leghatáro­zottabban visszautasítják a rá­galomhadjáratot. ^2. OLDAL Megnyílt az idei könyvhét írók Több megyei szerző munkáját itt mutatták be

Next

/
Oldalképek
Tartalom