Új Néplap, 2011. augusztus (22. évfolyam, 178-204. szám)

2011-08-01 / 178. szám

Amennyiben az Új Néplap KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN REKLAMÁCIÓJA VAN hívja a 30/375-5206-os telefonszámot. KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: A CIKKEKHEZ NYITOTT FÓRUMOKAT, OLVASÓI VÉLEMÉNYEKET! ► WWWSZOUON.HU RÉGI TÁRGYAK KÖZÖn EL AZ EGYKORI KATONA ► 12. OLDAL KIEFER SUTHERLAND TEHETSÉGÉT SENKI NEM VONJA KÉTSÉGBE XXII. évfolyam, 178. szám, 2011. augusztus 1, hétfő Ara: 130 Ft, előfizetve 92 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP Az ötös lottó 30. heti nyerőszámai- - . . _ . _ _ Jokerszám: 28 50 64 79 82 757532 TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 0 0 4 24 2 Q87 170 3 1897 27 960 2 58240 1770 A hatos lottó 30. heti nyerőszámai 5 7 2 0 24 2 7 3 6 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma jelentő­sebb eső, zivatarfolt nem várható, de déF után kisebb zápor ek> forduL Délután meg­növekszik a felhőzet A jellemző hőmérsék­let reggel +13, dél­után +25 fok körül alakul ►!!. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6­-7 POSTÁNKBÓL 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14----15 MO ZAIK 16 '\V. • RW *+.*-+9 \ IM * MPM 'r ■ Willi— V Szépségmustra. A XXII. Tisza-tó szépe szépségverseny, mely egyben a Miss Alpok Adria szépségverseny megyei döntője volt, az előzőekben meghirde tett kezdéshez képest két órával korábban kezdődött Abádszalókon szombaton, így voltak, akik lemaradtak a verseny nagy részéről. Eredmények: első a kunhegyesi Juhász Ivett lett, második Seprényi Dóra, míg Nigrid Csilla harmadik helyezést ért el, különdíjban pedig a helyi Boldog Boglárka részesült. A SZ0U0N.hu olvasóitól Ön szerint meg kell tartani a tanyákat? Igen,----­jó ott élni 'városokat kell fejleszteni Nem, nincs értelme PILLANATFELVÉTEL Hívjon bennünket írjon nekünk! Kifizetik a túlórapénzeket döntés Százhetvenmillió forinttal tartoznak a tűzoltóknak Ki a fő felelős a nagy adósságért? vizsgálat Külön kiemelték Gyurcsány Ferenc volt kormányfő szerepét Ha az újság kézbesítésével kapcsolatos reklamációja van, a következő telefonszámokat hívhatja: 30/375-52-06, vonalas telefonról munkaidőben: 06-80/200-690. Ha híre, ötlete van, hívja a 30/337-96-39 számot Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Tapasztalataim szerint egyre többen ka­nyarodnak balra Szolnokon a Szapáry utcáról a Barossra a Szapáry—Baross út­kereszteződésben. Márpedig az elvileg szabálytalan. Dudálnak is az autósok azoknak, akik ezt megteszik. Csakhogy kinek van igaza? Ugyanis tábla nem jelzi a Szapáryn a jelzőlámpánál, hogy merre is lenne a kötelező haladási irány. így az­tán, akár balra is kanyarodhatunk. Ha­csak a forgalomszervezők úgy nem gon­dolkodtak, hogy elegendő az aszfaltra festeni, hogy merre is van az arra. Sze­rintem azért ennél több kellene, például a már említett KRESZ-tábla (TA) 9 770865 915016 Egyhangúlag megszavazták az államadósságot vizsgáló albizott­ság jelentését a testület tagjai az albizottság ülésén a Parlament­A családi gazdaságok erősítése a cél A családi gazdaságok megerősí­tése, a spekuláció és a zsebszer­ződések megelőzése a célja a földtörvény ma hatályba lépő mó­dosításának —ismerteti a Vidék- fejlesztési Minisztérium az Mii­hez eljuttatott közleményében. Az állami földek felett rendelke­ző NFA kötelezettsége lesz, hogy a pályáztatás során a családi gaz­daságokat erősítő feltételeket ha­tározzon meg. Ajándékozás jog­címén többek között csak közeli hozzátartozók, önkormányzat, egyházi jogi személy részére le­het átruházni. A családi gazdál­kodók körébe tartozónak mond­ják ki a testvéreket, akik a gazdál­kodó halála esetén így továbbvi­hetik a gazdaságot. M. OLDAL ben tegnap - írta az MTI. A tes­tület az Országgyűlés számvevő- széki és költségvetési, valamint az alkotmányügyi bizottságához fordul majd, hogy a 2002-2010 közötti jelentős államadósság­növekedés miatt a politikai fele­lősség mellett az akkori szocialis­ta-SZDSZ-es kormányok jogi fe- lelősségrevonási lehetőségét is megvizsgálja a két parlamenti bizottság. ML OLDAL Növelni kell a foglalkoztatást és több adó keH A kormány szeptember végén nyújtja be a 2012. évi költségve­tési törvényjavaslat összeállítá­sához szükséges feltételeket a parlamentnek, amely decem­ber 19-én fogadja el az ország jö­vő esztendei költségvetését. Ki­emelt cél a'munkahelyek szá­mának növelése, miközben nyo­masztó adósságteher van az or­szágon - írta az mrl-kos- suth.hu. A tervek szerint úgy kellene növelni a foglakoztatást, hogy közben a vállalatok fizes­senek jelentős adót, és az állam is kerülje el a hivatalok felduz­zasztását. Nyomasztó adósság­teher alatt; ez a meglehetősen bonyolult feladat nem oldható meg egyik évről a másikra. ■ Lovas betyár. A hét végén megrendezett III. Törökszentmiklósi Fogat­hajtó Bajnokság szünetében láthatták a nézők a kisújszállási Kóré La­jos betyáros lovasbemutatóját. A lovas két pónilovon állva ügetett vé­gig többször a versenypályán. Szerdáig érdemes várni a tanksapkák kinyitásával Csökkenhetnek szerdától az üzemanyagárak, miután a forint erősödni tudott a dollárral szem­ben a múlt héten. A Portfolió.hu internetes gazdasági oldal elem­zői a benzinnél és a gázolajnál is arra számítanak, hogy a Mól pár forinttal mérsékli az árakat. A múlt héten drágultak az üzem­anyagok — azóta a 95-ös benzin átlagára 388, a gázolajé pedig 375 forint körül alakul. A benzin ná­lunk a legdrágább a térségben, amit egyre kevesebb autós pénz­tárcája bír el - írta a HírTv.hu. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint éves viszonylatban 6 százalékkal esett vissza a fo­gyasztás a benzinnél, és csaknem 3 százalékkal a gázolajnál. ■ Mégiscsak megépül majd az aranybánya? A tervek szerint a 2000-es évi ti­szai ciánszennyezést okozó nagy­bányai zagytározónál százszor nagyobb ciános tározót építené­nek Verespataknál. A falvak kö­rüli hegyeket tizenöt év alatt, na­ponta húsz tonna dinamittal el­tüntetnék. Háromszáz tonna arannyal és ezüsttel, nyolcszáz hektáros cianidtározóval számol­nak. Kétezer embernek pedig el kellene hagynia otthonát A Ma­gyar Rádió Zöldövezet című mű­sorában elhangzott, a civilek, il­letve a kormányzat és a bánya­nyitást szorgalmazó vállalkozás között még zajlik a küzdelem, legkorábban 2012-ben dőlhet el, megindulhat-e a beruházás. ■ Hatalmas eső áztatta Karcagot és térségét Mintegy 110 milliméter csapa­dék hullott péntek délután óta Püspökladányra és térségére, ez körülbelül kéthavi csapadék- mennyiségnek felel meg. Felhőszakadás volt Karcagon is. Péntek este rövid idő alatt 76- 80 milliméter eső zúdult le. A tűz­oltóságra a város alacsonyan fek­vő részéiről fél kilenc után már több helyről kértek segítséget a víz eltávolítására. A Kossuth La­jos és a Szent László utcában, va­lamint a Szent István sugárút egy szakaszán éjfélig három nagytel­jesítményű szivattyú dolgozott. Hajnalban a Szent László utca vé­gén ismét szivattyúzni kellett - tudtuk meg Borsos Imre szolgá­latparancsnoktól. ■ bér 31-ig minden tűzoltóságon megtörténik a 2004-2007 kö­zött elmaradt túlóradíjak kifize­tése. FOLYTATÁS A 3. OLDALON ben biztosította az érintetteket, hogy 2011. december 31-ig meg­kapják az elmaradt pótlékokat. -Jelen álláspont szerint decem­halmozott túlórái után járó illet­mény kifizetésével kapcsolat­ban. Most, a Belügyminisztéri­um adott ki közleményt, amely­A Legfelsőbb Bíróság állásfog­lalását követően felgyorsulni látszanak az események a tűz­oltók 2004 és 2007 között fel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom