Új Néplap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

NÁDAS GYÖRGY MEGUNTA, HOGY HUMORISTAKÉNT EGYFORMA DOLGOKAT KELTETT CSINÁLNIA Ara: 95 Ft, előfizetve 69 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XVIII. évfolyam, 27. szám, 2007. február 1., csütörtök A SZERELEMTŐL A TINISZTAROK IS SOKAT SZENVEDNEK EGEKIG ► 13. OLDAL A skandináv lottó 5. heti nyerőszámai GÉPI: 12 17 19 21 24 28 33 KÉZI: 3 11 14 16 22 30 35 CSÜTÖRTÖK Jó nálunk vendégnek lenni Egy újság évről évre megvizsgálja, hol érdemes letelepedniük a levegőváltozás­ra vágyó amerikaiaknak. Hazánk a lap felmérése szerint Csehországgal holt­versenyben a világ 25. legkeresettebb állama. ► 7. oldal IDŐJÁRÁS Maszá- 4 mottevő csa­padék nem hullik. Változóan napos, né­ha felhős idő lesz. A jellemző hőmérsék­let kora délután 9 fők korul alakuL ►11. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2 AHOL ELÜNK O PANORÁMA 6---7 8 GA ZDASAG ÉLETMÓD 9 TÉVÉMŰSOR ÍO SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Visszakérhető a regadó Február 15-től igényelhető vissza a re­gisztrációs adó egy része. Legalábbis azoknak, akik 2004. május elseje és 2005. december 31-e között használt au­tót vásároltak. Ehhez az érintetteknek részletes számlára van szükségük. ►8. OLDAL írjon, hívjon Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: RIR . S Z 0 I j 0 n. fc t szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Értetlenkedve álltam a minap Jászbe­rényben a közlekedési lámpa előtt. A zöld jelzésre várakoztam, hiszen ak­kor a lámpa éppen pirosat mutatott. Ami egyértelműen tilosat jelent a köz­lekedési szabályok szerint. Miközben a zebra előtt várakoztam, az egyik au­tó vezetője teljes erőből nyomta a du­dát és integetett, hogy menjek már. Amikor elindult a kocsisor, a sietős sofőr miközben elhúzott mellettem rá­adásként beintett nekem egyet. De va­jon miért integetett ilyen buzgón az il­lető? Ma már az érezze magát kelle­metlenül, aki a szabályoknak megfele­lően cselekszik? (I. A.) Szolnok, Batthyány utca 8. TOL: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznemül egységre) Vétel Eladás EUR 254,0000 200,9000 USD 190,0000 201,9000 SKK 7,0000 7,5800 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2007. január 31. Kisebb árhullám vonul le sok uszadékkal a Közép-Tiszán A Tisza felső vízgyűjtőjén esett nagy mennyiségű csapadék miatt kisebb árhullám vonul le a folyó középső szakaszán. Emiatt védekezési fokozatot nem kellett elrendelni, de a nagy tömegben érkező usza- dék miatt a stégek, hajók, kom­pok felügyeletére fokozottan szükség van, közölte a Közép- Tisza Vidéki Környezetvédel­mi és Vízügyi Igazgatóság víz­rajzi osztályvezetője. Kovács Sándor elmondta, a Tisza szer­dán Szolnoknál 591 centimé­terrel tetőzött. Az áradás miatt a Tisza-tavon, a kiskörei vízlép­csőnél megszüntették a duz­zasztást. Jelenleg egyébként a Kárpá­tokban meglévő hőmennyiség 2,1 köbkilométert tesz ki, és ennek alapján kicsi a valószí­nűsége egy nagy tavaszi árhul­lám kialakulásának. Tavaly a nagy tiszai áradáskor a víz­gyűjtőn hat köbkilométer hó halmozódott fel. ■ MTI Olvasóink véleménye ■ Ön adna többletpontot hátrá­nyos helyzetért? www.szoljon.hu (százalék) Igen, ennyivel Más módon támo- segíteni kell az gatnám őket. érintetteket. / \ «£. \0 A többieket mivel fogják segíteni? Sztrájkolnak a MÁV Kórházért egészségügy A vasutasok is csatlakoznak a tiltakozó akcióhoz Viharban ki óv minket? tűzoltók Úgy dolgoznak, mintha a családjukat mentenék A szélviharok alatt és után is helyt kell állniuk a tűzoltóknak, bármilyen szívszorító esettel is találkoznak. Felvételünk illusztráció. A tűzoltók rendszeresen talál­koznak olyan esetekkel, ame­lyek bárkit felkavarnának ér­zelmileg. Nekik mégis végezni­ük kell a dolgukat, nap nap után, minden helyzetben. A helyszínen csak a feladatra összpontosíthatnak. Az utóbbi idők viharos időjárása is ren­geteg emberi történettel, sors­sal szembesítette őket. S lehet, a lánglovagok ma újabbakkal szembesülnek. Hiszen a mete­orológiai szolgálat erre a nap­ra ismét nagy erejű szelet jósol az országban. ► 2. oldal Életét vesztette a motoros az ütközésben Hamisított igazolással is lógnak Gyarapodott a griffsereg légierő Miniszter és főszerkesztők várták a gépet Súlyos, halállal végződő közle­kedési baleset történt tegnap napközben a Tiszafóldvár-Ho- mok és Kungyalu közötti út­szakaszon. Egy társát maga mögött szállí­tó motorkerékpáros járművé­vel balra kanyarodott, amikor egy Mercedes személygépko­csi előzés közben hátulról vá­ratlanul elütötte. A motort ve­zető fiatalember az ütközés kö­vetkeztében olyan súlyos sérü­léseket szenvedett, hogy a helyszínen végül életét vesz­tette. Férfi utasát a mentők a kórházba szállították, a sze­mélygépkocsi vezetője nem sé­rült meg. A baleset körülmé­nyeit vizsgálják. ■ M. G. Egészen új eszközt próbálnak igénybe venni a lógós diákok. Hiszen már az interneten is be­szerezhetőek olyan hamis’or­vosi igazolások, amelyeket be­mutathatnak pedagógusaik­nak a tanulók. Ám ha valaki ilyen módszerekkel próbálko­zik, tudnia kell, ha lebukik, büntetésre is számíthat. Persze nagyon sok más mód­szerrel is próbálkoznak az is­kolakerülők. Az orvosok időn­ként találkoznak olyan esetek­kel, amikor nem éppen valós problémával keresik meg őket a diákok. Ezeket viszont elég könnyű kiszűrni, ha a doktor már hosszú ideje ismeri a gye­reket. ^3. OLDAL Tegnap leszállt Kecskeméten a kilencedik Magyarország szá­mára gyártott Gripen. Az új va­dászgéppel együtt landolt az a nyolcadikként már korábban leszállított repülő is, amely csak szoftverfrissítésre repült vissza gyártóihoz. A fogadóbizottság láttán a két svéd pilóta igencsak meg- illetődött: Szekeres Imre, hon­védelmi miniszter és Pető Ist­ván, a repülőbázis parancsno­ka mellett Magyarország hét megyei napilapjának főszer­kesztői is üdvözölték őket. A svéd hajózok elmondták, janu­árhoz képest szokatlanul szép időben tették meg az utat Lind- köpingtől Kecskemétig. ■ Szekeres Imre honvédelmi miniszter is fogadta a svéd pilótákat Sztrájkot hirdettek holnapra a Szolnoki MÁV Kórházban. A tiltakozó akcióval a két társkór­házhoz csatlakoznak a szolno­kiak, hiszen ugyanebben az időpontban a Központi MÁV Kórházban, valamint a Budai MÁV Kórházban is munkabe­szüntetés lesz—tájékoztatta la­punkat a sztrájkbizottság. A február 2-i akció résztvevői a MÁV Kórházak megszünteté­se, illetve más intézménybe va­ló beolvasztása ellen kívánnak tiltakoznak. FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Next

/
Oldalképek
Tartalom