Új Néplap, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

Szilveszter a szülőszobán 5. oldal X. évfolyam, 1. szám 1999. január 2., szombat Jó hangulatban telt a szilveszteréj A szolnoki Sport motelben negyvenen mulattak szilveszteréjjel. A kapacitásra jellemző, hogy 40-50 üveg pezsgőt, 15-20 kiló virslit és 15 kiló kenyeret fogyasztott a másnap haj­nali hat óráig mulatozó társaság. bartalos Nikoletta A legtöbb ember - legyen fia­tal, netalántán korosabb - ala­posan felkészül az esztendő utolsó napjára, annak is in­kább estéjére. Ki társaságban, ki szűk családi, rokoni körben, otthon búcsúzik a megfáradt évtől. Míg akadtak, akiknek ez a dátum nem számít piros be­tűsnek, hiszen a munkájukat végezték, azért a többség, a nagy többség szórakozott. Kőrútunkban szűkebb hazánk pár településén néztünk szét, felvillantva, ki, hol, miképpen töltötte december legutolsó éj­szakáját. Részletek az 5. oldalon Márciusig várnak a pékek Elhalasztott kenyéráremelés Még ugyanannyiért vesszük le mi is a polcokról fotó: bn Januárban még biztosan nem emeli a kenyér árát a Jász Sütő­ház Kft. Ilonka Boldizsár ügy­vezető, a kamara szakbizottsá­gának vezetője úgy véli, márci­usig más pékség sem adja drá­gábban termékeit. A pékáruk árának emelése azonban elkerülhetetlen lesz. Januártól ugyanis megdrágul­nak - a benzin mellett - a ke­nyérgyártásnál, illetve a péksü­temények készítésénél használt különböző adalékanyagok. A tőzsdei előjelzések szerint pe­dig a búza és a liszt ára is emel­kedik. A sütödék költségeik megnövekedését a lehető leg­későbbre igyekeznek áthárítani a vevőkre, így próbálva szert tenni némi piaci előnyre. A szakember szerint ugyanis a szükségesnél ötven százalékkal nagyobb a pékségek kapacitása. Márciusnál tovább azonban aligha tudják vállalni a többlet- kiadásokat, így tavasztól 5-10 százalékkal drágulhatnak a pékáruk. Várhatóan a kenyér, zsemle, kifli ára kevésbé, míg a péksütemények ára jobban emelkedik majd. TJ Megyénkben a Kapocs-Háló Alapítvány nyert Indul az „Újra dolgozom” program Mintegy 27 millió forintos költségvetéssel kezdi meg működését megyénkben az „Újra dolgozom” program, melynek célja a tar­tósan munka nélküliek elhelyezkedésének hathatós segítése. A program szakmai vezetését a Kapocs-Háló Alapítvány látja el. Kétfordulós pályázati rendszer­ben nyert majd 20 millió forintot a Kapocs-Háló Alapítvány az Országos Foglalkoztatási Köz- alapítványtól (OFA) az „Újra dolgozom” program megyei be­indításához - tájékoztatta lapun­kat Fecske Ferenc, a program szakmai vezetője. Mint el­mondta, az angol mintára adap­tált rendszer két éve létezik az országban, s most négy megyé­ben indul, köztük nálunk. A célja az, hogy a tartósan munka nélküliek munkába he­lyezését a civil szféra, az állami és önkormányzati, valamint a munkáltatók partneri együttmű­ködésére alapozva segítse elő. A tanácsadók egyszerre csak né­hány emberrel foglalkoznak, s helyzetük feltérképezése mellett még a munkáltatókhoz is elkísé­rik a munkanélkülit. A program szolnoki szakmai központtal működik, ám decent- rumot hoznak létre a szolnoki mellett Törökszentmiklóson és Kunszentmártonban, valamint alirodát működtetnek majd Kő­teleken. A munkanélkülieknek emellett úgynevezett találkahe­lyeket alakítanak ki a települé­seken. A jelenleg egyéves fu­tamidejű rendszer működéséhez az OFA mellett az állami és ön- kormányzati intézmények is hozzájárulnak. ein A AB-Aegon-baba Megyénkben született az egyik vidéki ÁB-bébi. Finta Zsófia 1999. január elsején 0 óra 35 perckor érkezett e vi­lágra a jászberényi Erzsébet Kórházban 3,6 kilogrammal és 57 centiméterrel. Még aznap délben átadta Imre János, az AB-Aegon megyei igazgatója - az ilyenkor szokásos virág­csokor és az ajándékkosár mellett - a 250 ezer forintos „Szemünk fénye” életbiztosí­tási kötvényt, aminek hoza­mokkal és kamatokkal meg­növelt összegét 18 éves korá­ban veheti majd fel Zsófia. Közel harmincszázalékos növekedésre számít '99-ben az Electroiux-Lohel Pusztító tűz után fejlesztés Az Electrolux-Lehel Hűtőgépgyár Kft.-ben tavaly is tovább folytatódott a ’97-ben megindított, a termelékenység növelését célzó racionalizációs program. Ennek eredményeként az 1998- as esztendő a cég sikeréveinek egyikeként is szerepelhetett volna. Csakhogy az augusztus közepén bekövetkezett óriási tűzvész megtörte a növekedés lendületét. ’97-ben az Electrolux magyar- országi cégeinek összesített nettó árbevétele elérte a 47,5 milliárd forintot. 1998-ra a re- kord-teljesítményalapról mint­egy 21 százalékos növekedést prognosztizálva 57,5 milliárdos nettó árbevételi szintig szeret­tek volna eljutni. Mint azt Takács János vezér- igazgatótól megtudtuk, az ere­deti elképzeléshez képest a tűz­eset miatt a nettó árbevételi szint várhatóan 53 milliárd fo­rint körül lesz.- Hogyan értékeli ’98-as tel­jesítményüket? - kérdeztük a vezetőt.- Egyebek mellett fontos esemény volt a törökszentmik­lósi bontó-mentesítő üzemünk átadása, illetve hogy a svéd mi­niszterelnök jelenlétében fel­avattuk az új porszívógyárun­kat. Márciusban értékesítettük jászboldogházi radiátorgyárun­kat, mely közel egymilliárd fo­rinttal járult volna hozzá az ár­bevételi szint teljesítéséhez. Az év várakozásainkhoz képest jobban indult, kedvezőek vol­tak a negyedéves, féléves eredmények. (Folytatás a 3. oldalon) A Áramszünettel kezdődött az év Hogyan szilvesztereztek me­gyénk több városában? A mentőktől és a rendőrségtől megtudtuk, Karcagon a korábbi évekhez képest nyugodtabb volt a szilveszteréjszaka. Bár ittas személyek most is akadtak, nem volt baleset, és a rend őreinek sem kellett intézkedniük. Az éj­féli pezsgőbontások után fél egy körül azonban több utcában sö­tétbe borultak lakások. Sok he­lyen előkerültek a gyertyák, a zseblámpáik, s oai nem éppen a tervezettnek megfelelően, de folytatódhatott a mulatság, aki pedig a tévé előtt ünnepelt, az álomra hajthatta a fejét. Miután a Titász szerelői még tegnap is dolgoztak a hiba elhárí­tásán, nem sikerült illetékest ta­lálnunk, aki megmondta volna, mi okozta az áramkimaradást, s azt, hogy az egész várost érin- tett-e az áramszünet, vagy csak bizonyos utcákat. (Folytatás a 3. oldalon) Nyolcvannégy éves vőlegény Színes és változatos volt az szol­noki anyakönyvi hivatal tavalyi munkája. Az év vége előtt né­hány nappal készült statisztikai összegzés szerint tavaly 337 há­zasságkötés volt. A frigyre lépők legtöbbje szolnoki és környékbeli „ volt. Ami az érdekességet illeti: a tavalyinál több volt a külföldivel való házasságkötés, többek kö­zött 14 házasulandó állampolgár­sága japán, vietnami, kínai, ame­rikai, ukrán, német, román volt, akik magyar nőhöz kötötték éle­tüket, és többségük a Tisza-parti városban telepedett le. Kurió­zumként említhető, hogy a háza­sulandók közül a legidősebb vő­legény 84 éves, a legkorosabb menyasszony 70 éves volt. A leg­újabb párt választott vőlegény alig töltötte be a tizenhét évet, menyasszonya pedig a tizenhatot. Kuncsorba és Örményes közös megoldást akar Két falu egy tisztítóért Tartalom:- Csak vadász ne jöjjön!- Férfinadrág - női szemmel- Kenyeret nem, de szerencsét hozhat- A Szerencseóra nyertesei VASARNAP ISMÉT VARJA ÖNT AZ II. ÉVFOLYAM, l. SZÁM VASARNAP Jász-Nagykun-Szoinak megrei hetilap AJÁNDÉK CSALÁDI NAPTÁRRAL Kuncsorbával közösen akarja megoldani Örményes a szenny­vízelhelyezést. A két település lélekszáma ügyanis több mint kétezer, ami kedvező lehetőséget nyújt a pályázathoz. Harmincmillió forintba kerül az a szennyvíztelep, ami egy flamand program keretében valósul meg Örményesen. A telep a kuncsorbai szennyvi­zet is be tudja fogadni. Csa­tornázást egyelőre nem ter­veznek, a szippantott szenny­vizet szállítják majd a telepre. A területet már ki is jelölték Örményesen. A tervek szerint idén már geodéziai vizsgála­tot végeznek, és elkészül a megvalósíthatósági tanul­mányterv is. Ezek egymillió forintba kerülnek, amire a község szintén pályázik. Magára a beruházásra 2000 körül nyújtanak be pályázatot. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom