Új Néplap, 2009. szeptember (20. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-01 / 204. szám

APRÓHIRDETÉS mm JÁTÉKOM munkanapokon 7.30-17.00 óráig Űj Néplap .®gíí Ara: 105 Ft, előfizetve 86 Ft XX. évfolyam, 204. szám, 2009. szeptember 1., kedd NÉZZE A SZOUON.HU OLDALON A HÉT VÉGI PARTIK LEGJOBB PILLANATAIT A BUUFOTOK KOZOTT ► WWW.SZOUON.HU GOND NÉLKÜL FILÉZI A HALAT A MŰSORVEZETŐ-SZÍNÉSZ ► 10. OLDAL JENNIFER LOPEZ ALAKJÁVAL HÓDÍT A DIVAT VILÁGÁBAN ►16. OLDAL Előbb a piroson athajtokat kapják el IDŐJÁRÁS A hajnali ködfoltok után nap­közben derült, szá­raz, délutánra már meleg idő lesz. A hőmérséklet dél­utánra 27 fok körül alakuL ►11. OLDAL Elkezdődött az új tanév Túrkevén két álta­lános iskola össze­vonásáról döntött a képviselő-testület, és szeptemberben már közösen fogad­ják a gyerekeket. ►4. OLDAL Szigorú bírságolás parlagfűért Jászberényben eddig még nem kellett parlagfű miatt bírságolni senkit - állít­ja a hivatal. A lakosság persze másként látja. Különösen az allergiás betegek tiltakoznak, és szigorúbb hivatali fellé­pésre várnak. ►s. oldal írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Rossz buszra szálltam, s az ezzel kap­csolatos eset azóta is bánt-mesélte el szolnoki olvasónk. A piaci megállóban várta a járatát, de elnézte, és egy bevá­sárlóközponthoz tartó buszra szállt fel, folytatta az idős hölgy. Olvasónk, miu­tán észrevette tévedését, kérdezte a so­főrt, leszállhat-e. A hölgy elmondása szerint a vezető gorombán szólt vissza, hogy a buszról csak a végállomásnál lehet leszállni. Jogos, mégis lehetett vol­na emberségesebb a buszvezető. így gondolták a hölgy utastársai is, akik meglehetősen felháborodtak a sofőr hozzáállásán. (R. Á.) Bortermelők a prés alatt TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 Érik a szőlő, köze- ahol élünk leg a szüret, jó mi- gazdaság 6- nőségű termés 5-7 KÖZELET ígérkezik. A gaz­dák mégsem boldo- életmód gok, mert már most műsor _______ lá tják: gond lesz a . - <. termes ertekesite----------------------------­sével. ► 7. OLDAL SPORT 14—15 ASZ0U0N.hu olvasóitól Büntessék-e a sárgán áthajtókat? Indokolt-e szigor? (százalék) Felmondtak a kajak-kenus edzőknek sport A szülők és versenyzők aláírásokat gyűjtöttek az intézkedés ellen A Szolnoki Mezőgép Kajak-Ke­nu Klubnál nemrég felmond­tak két edzőnek: Erdős Attila vezetőedzőnek és feleségének, Ágnesnek. Erdős Attila a klub világ- és Európa-bajnokának, Sarudi Pálnak is edzője. És nemcsak felmondtak a tréne­reknek, de ki is tiltották őket a vízitelepről. A klubelnök azt mondja: sok panasz érte a munkájukat az egyesületben versenyző fiatalok szülei részé­ről, míg az edzőpárti tábor vi­szont aláírásokat gyűjt az in­tézkedés ellen. ►15. OLDAL Az emeletes ház előtt Palicz Norbert, kezében a megégett konyhai harmonikaajtóval. Maga is tűzoltó szeretne lenni. Augusztustól nem veszi fel já­randóságát Szászberek polgár- mestere. Vasas Zsuzsanna a település pénzügyi helyzeté­nek áttekintése után döntött így. A településvezető elmond­ta: a költségvetés vizsgálata­kor azt látták, hogy mintegy kilencmillió forintnyi kifizetet­len számla halmozódott fel az önkormányzatnál. Ez pedig igen jelentős, hiszen 300 mil­liót sem éri el az az összeg, amivel egész évben gazdálkod­hat a község. Az önkormány­zat egyéb támogatás címén ugyan kapott ötmillió forintot, de így is még két ingatlant kénytelenek voltak értékesíte­ni. A gondok oka pedig az, Norbert kisfiút mentett lélekjelenlét Sűrű füstön keresztül hozta ki a síró gyereket hogy nem jöttek be mindazok a bevételek, melyekkel az év elején számoltak. Mindezeket figyelembe véve döntött úgy a polgármester, hogy lemond já­randóságáról. A járulékokat is beleszámolva 2,5 milliót taka-, rítanak meg az idén. Vasas Zsuzsanna elmondta: ezt azért tehette meg, mert ren­delkezik más jövedelemmel. A pénzügyi egyensúlyért az egész település áldozatot vál­lalt, hiszen az intézményekben megszüntették a cafetéria jut­tatást, a pedagógusoknak nem fizetnek túlórát. A képviselő- testület tagjai pedig már a cik­lus kezdetén lemondtak tiszte­letdíjukról. ■ T. J. A hír — már ha annak nevez­hetjük — röviden így szól: a kö­zelmúltban Kunszentmárton- ban, egy közúti ellenőrzés so­rán hullát találtak a rendőrök egy kocsi csomagtartójában. A továbbiak során újabb 10-12 holttestre leltek a rend őrei - folytatódott az azóta sehol meg nem erősített információ. És a rendőrség hiába cáfolta rendre, hogy nem történt ilyen eset, Kunszentmártonban egyre ter­jed, egyre erősödik a hír, és ve­le erősödik a félelem is. Nem múlhat el lakossági fórum, nem telhet családi ünneplés, előbb-utóbb a gyanús holttes­tekre terelődik a szó. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Ünnepelnek a héten. A 80 éves tószegi általános iskolában tegnap rendezvénysorozattal és iskolatörténeti kiállítással kezdődött a szüle­tésnapi ünnepség. Képünkön a község polgármestere, dr. Gyuricza Miklós gyújtja meg a számokat a tortán. izváltó Hű Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 267,5000 274,5000 USD CHF 17«,« Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2009. augusztus 31. EGY PERCBEN PILLANATFELVÉTEL A szászberki faluvezető nem veszi fel a fizetését A rendőrség cáfolja, hogy halottakat talált Holnaptól ismét háromszáz forint alá esik j? a benzin ára ' Bruttó 4 forinttal lesz olcsóbb szerdán a benzin a hazai ku- takon, miközben a gázolaj ára 2 forinttal csúszik lejjebb - tudta meg a Portfolio.hu. Ez azt jelenti, hogy az olaj­cég a benzin literjét a kiske­reskedőknek listaáron brut­tó 282,7 forintért, a gázolajat pedig bruttó 265,4 forintért adja. Bár az egyes kutak ár­képzése egymástól eltérő, az autósok nagyjából ugyan­ilyen mértékű, 4-2 forintos árváltozással szembesülnek majd az állomásokon, ami azt jelenti, hogy a benzin li­terje átlagosan 298 forintba kerülhet, miközben a gázola­jat átlagosan 277 forint kö­rül mérhetik. ■ A benzin kiskereskedelmi árának összetevői: / Termelői ár: / 31,0% Nagyker. árrés: 7,8% Kisker, árrés: 4,2% Jövedéki adó: 36,0% Készletezési díj: ^ 1,0% Áfa: % 20,0% FORRÁS; CKM, MOL, PORTFOLIO^)______________ Á h i i Tűzoltók, gyakorlott ember­mentők is ritkán találkoznak olyan bátorsággal és segítő­készséggel, amilyennel Jászbe­rényben a napokban. Egy ti­zennyolc esztendős, helybeli fi­atalember, Palicz Norbert egy konyhai tűz miatt átláthatatla­nul gomolygó füsttel elárasz­tott lakásba hatolt be, ahol egy síró, kétségbeesett kisgyereket talált és mentett ki az életve­szélyből. A jászberényi tűzol­tók Életmentő Éremre terjesz­tik fel a napokban a bátor fia­talembert. ►3.0UJAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom