Új Néplap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

www.szouon.hu KERESSE A SZOUON.hll OLDALON: A MEGYEI KÖZLEKEDÉSI HÍREKET ÉS TRAFFIPAXINFORMÁCIÓKAT! ► WWW.SZOUON.HU Ara: 120 Ft, előfizetve 86 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK XXI. évfolyam, 76. szám, 2010. április 1., csütörtök MEGYEI NAPILAP SOMA SZERINT NINCSENEK MAR VADASZO FÉRFIAK ► 12. OLDAL JULIETTE LEWIST LÁTHATJUK ► A skandináv lottó 12. heti nyerőszámai GÉPI: 3 7 12 13 22 26 31 KÉZI: 4 13 18 27 31 33 35 EGY PERCBEN A kapitány újra száguld mestermű Szolnoki garázsban született újjá az autóritkaság IDŐJÁRÁS Ma változé­kony, hűvösebb idő MEGYEI TÜKÖR 3 lesz. Délelőtt felhő- ahol élünk 5 átvonulásra, délután napsütésre számít­hatunk. A jellemző hőmérséklet reggel 5, kora délután 16 fok körül alakút ►11. OLDAL GAZDASÁG 6—7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR ÍO SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Ladányi iskolaper: nincs még ítélet Harmincmillió forintot és annak kama­tait követeli a jászladányl Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola az oktatási minisztériumtól az immár negyedik éve tartó kártérítési perben. Tegnap mégsem h i rdettek ítéletet. ► 5. oldal PILLANATFELVÉTEL A SZOUON.hu olvasóitól Kellően támogatja-e a gyermeknevelést az állam? (százalék) Azt a se jó Egyáltalán nem, többet érdemelnének a családok Igen, nem látok benne kivetnivalót Több évtízed után született új­já egy Hebmüller Opel Ka­pitän. Ilyen járműből csak ket­tő maradt a világon, s amely­nek egyik példányára egy szol­noki garázsban bukkantunk. Gergi Zoltán munkája végezté­vel különc hobbijának hódol: ritka autómatuzsálemeket hoz vissza az „enyészetből”. Egyik budapesti gyűjtő barátja tett szert arra az 1939-es évjáratú kis szériás Hebmüller Opel Ka­pitän kabriolet-re, ami aztán az ő közreműködésével született Újjá. FOLYTATÁS A 12. OLDALON Kapitányként tiszteli Gergi Zoltán ezt a háború előtti Hebmüller Opel Kapitánt. A képgalériát keresse a SZOUON.hu hírportálon. Tojás helyett a pénzét vitték el írjon nekünk, hívjon bennünket! áldozatsegítők Megeshet, hogy végül vissza kell fizetni a segélyt Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06^50/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Nem ritka, hogy idős emberek bűncselekmények áldozataivá válnak megyénkben. Trükkök­kel, olykor tojásvásárlás ürü­gyén jutnak be hozzájuk idege­nek, akik végül meglopják őket. A kifosztott idősek közül sokan fordulnak az áldozatsegítő szol­gálathoz. Többnyire pénzügyi segélyért. Ilyet akkor kaphat­nak, ha a bűncselekmény mi­att olyan élethelyzetbe kerül­nek, hogy a megélhetésük kerül veszélybe. Igaz, az is megeshet, hogy a megkapott segélyt végül vissza kell fizetniük. ^2. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Egy idős utasokkal teli kisbusz robo­gott az egyik szolnoki utcán. Egy jelző­lámpához közeledett. Etatalmas gáz­fröccsel még épphogy átgurult a sár­gán. Ezután a sorőr ágy döntött, ugyanazzal a lendülettel még bevesz egy kanyart is, nyomban befordult egy kicsi utcába. Csak azzal nem számolt, hogy a hátul ülő idős utasok azonnal egymáshoz, míg az ülések legszélén ülő urak a jármű falának préselődtek. Lehet, hogy sietős volt a dolga a sofőr­nek, de azért átgondolhatná, milyen hatásokkal jár a vezetési stílusa. Fő­leg, hogy idős utasokat szállít. (E. Cs.) 9 770865 915047 10076 Megnyerhetjük még a csatát a Tisza-hídért? Elfogadhatatlan a döntés arról, hogy Szolnokon nem épülhet új belvárosi Tisza-híd. Ezért ezt felül kell vizsgálni. Ebben egyet­értenek a szolnoki szocialista politikusok is, akárcsak az el­lenzékiek vagy a városvezetés. Mint megírtuk, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) döntése értelmében nem épül új belvárosi Tisza-híd Szolno­kon. A polgármesteri hivatal­ba érkezett válasz szerint a fej­lesztés nem csatlakozik köz­vetlenül főúttal, ezért a kor­mány nem támogatja a beru­házást. A városvezetők szerint ez azért is furcsa, mivel a híd és a hozzá csatlakozó út közvet­lenül a 4-es főútba torkollik. Fejér Andor, a Fidesz megyei elnöke szerint politikai döntés született, azért is, mert Szeged polgármestere szocialista, Szol­noké viszont ellenzéki.- Meglepő ez, miközben a kormányban magas pozícióban - államtitkárok, miniszter- ül­nek megyei szocialista politiku­sok. Milyen erős lehet akkor a lobbitevékenységük? Szomorú, hogy nem érzik annak a fele­lősségét, hogy a választók vok- saiért cserében valamit tenni­ük is kell. Szolnoknak szüksé­ge van egy új belvárosi Tisza- hídra, mert fojtogatja a túlzott gépjárműforgalom, megbénul­hat idővel a működése. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Együtt Sportoltak. Kistérségi sportnapot tartottak a kunszentmártoni sportcsarnokban. Ezen a helyi, valamint a vonzáskörzetbe tartozó te­lepülések óvodásai, óvónői és szülei vetélkedtek. Fejlesztésre több jutott az agráríumban Érdekes dolgot mutatnak a statisztikák. A számok sze­rint ugyanis a mezőgazdaság azon kevés ágazat közé tarto­zik, amelyben tavaly növe­kedtek a beruházások. A megyében az elmúlt esz­tendőben a gazdasági szerve­zetek összesen ötvenkilenc milliárd forintot költöttek fej­lesztésre. Ez az összeg egyébként egy évvel koráb­ban, 2008-ban még megha­ladta a hatvanegy milliárdot. A megyei fejlesztések döntő többsége a versenyszféra ága­zataiba irányult. A KSH ada­tai szerint a legtöbbet tovább­ra is a feldolgozóiparban tevé­kenykedő cégek fordítottak fejlesztésekre. A második he­lyen pedig évek óta a mező- gazdaság áll. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Beruházásokra fordított összegek (milliárd Ft) Megye Ebből mezőgazdaság A nyolc és fél év ellen Zuschlag fellebbezett Óriási médiaérdeklődés övez­te a Zuschlag-per tegnapi ítélet- hirdetését. A Fodor Endre ve­zette büntetőtanács az elsőren­dű vádlott Zuschlag Jánost első fokon nyolc év hat hónap bör­tönre, tíz év közügyektől való eltiltásra és vagyonelkobzásra ítélte. A büntetésébe beleszá­mít az előzetesben töltött két és fél év, feltételesen nem bo­csátható szabadlábra. Zu­schlag fellebbezett az ítélet el­len, amely egyébként súlyo­sabb az általa, illetve védőügy­védje által kért törvényi mini­mumnál (öt év), de enyhébb az ügyészség által indítványozott több mint tízéves fegyházbün­tetésnél. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom