Új Néplap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

HÚSVÉTI JÁTÉI Játsszon velünk, mert 150.000 Ft összértékű ajándék talál gazdára! Olvassa az * Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap SZOMBAT Nehezen jutnak munkához A fiatalok az egyetemi és főiskolai éve­ket követően nem maradnak Mezőtú­ron és környékén. Helyben csak ala­csonyabb képzettséggel találhatnának állást. ► 5. OLDAL Pályázhatnak a panelprogramra A városi közgyűlés április végi soros ülésén írja ki a 2006. évi szolnoki pa­nelprogram pályázatát. Az önkormány­zat akár tömeges jelentkezést is tud majd fogadni. ► 7, OLDAL Közös nevezőn a pártok Higgadt szakmai vitát folytattak a pártok képviselői a tegnapi négy­párti tanácskozá­son. ► 9. OLDAL TARTALOM H MEGYEI KÖRKÉP2 ABONY 4 PANORÁMA 8-9 GAZDASÁG 10 SZOLGÁLTATÁS 16 MŰSOROK 17 SPORT 19 Bandába szerveződött kamaszok A szülőket általában felkészületlenül éri és megijednek, ha megtudják, hogy gyermekük egy banda tagjává vált. A megoldást talán az jelentheti, ha a ka­maszokkal nyí'tan vitatják meg a prob­lémákat. ► 11. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma újra re­mek, derűs idő lesz, de délután ki­sebb felhősödés kezdődik. Éjszaka kiadós eső lesz. ► 20. OLDAL Túl sok már az ügyvéd Az egyetemek év- ről-évre ontják a tehetséges jogá­szokat. Nehéz út áll előttük. ► 14. OLDAL ■EZQXZni Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/337-96-39 Hirdetési ügyelet 30/233-4328 Terjesztés: 56/516-703 üzenetrögzítő, 06-30/370-97-29 SZÓVÁ TESSZÜK! Jön az ár! Minden folyónk árad és még bőven van vízutánpótlás hó formájá­ban a hegyekben. Megint védekezhe­tünk, megint milliárdokat fordítha­tunk homokzsákokra. És megint izgul­hatunk, hogy átszakad-e a valahol a töltés a Tisza mentén. Pedig volna egy remek ötlet az ár elten: az árapasztó tározók hálózatának kiépítése. Meg is ígérte nagy dérrel-dúrral a jelenlegi kormányzat, hogy mindent megtesz a létesítésük érdekében. Ehhez képest alig történt valami. Az ígéreteket tar­talmazó papírhalmokból bár gátat le­hetne emelni, ez nem jó megoldás: ha­mar átázik. TA Cé?[2.NE-RPénzvá,tó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 262,10 268,51 USD 215,51 221,10 SKK 6,81 7,3000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2006. március 31. h r* o vo o Miközben kínai áruk és üzletembe­rek özönlik el kontinensünket, ad­dig egy szolnoki fiatalember éppen Kínában próbál szerencsét. Írá­sunk arról szól, hogyan is jutott el a távoli országba. Kínában az emberek az idegenekkel is szívesen szóba elegyednek, mert a kíváncsiság erősebb bennük, mint a bizalmatlanság Taczman-iigy: nem egyedül gyilkolt a fiú Szóbeszédek jártak róla, ám a rendőrség csak most erősí­tette meg hivatalosan, hogy a jászberényi Taczman házas­pár brutális meggyilkolását nem egyedül a fiuk tervelte ki és követte el. Kovács Ágnes, a megyei rendőr-főkapitány­ság sajtóreferense elmondta, a rendőrség a napokban őri­zetbe vette, a Szolnok Városi Bíróság pedig már előzetes le­tartóztatásba is helyezte T. Tamás fiatalkorú személyt, akit megalapozottan gyanúsí­tanak azzal, hogy hamis ali­bit szolgáltatott a kettős em­beröléssel vádolt ifj. Tacz- ) man Eleknek. A fiatalem­bert megalapozottan gya­núsítják azzal is, hogy társtet­tesként részt vett a bűncse­lekményben. Mint ismert, február 5-én megölték id. Taczman Eleket és feleségét. Halálukat fiuk jelentette be, aki a tragédia hajnalán - sze­rinte - egy buliban tartózko­dott Ezf az állítást erősítette meg sokáig T. Tamás, aki a nyomozás során ugyanúgy megtört, mint ifjabbik Tacz­man Elek. ■ M. G. Ignácz Kristóf fiatal korához képest igen nagy utat járt be a világban, és gondolatban egyaránt. A gimnáziumot is külföldön fejezte be, gondol­ván, hogy így talán jobb esé­lyekkel indulhat neki a nagy­jövő hét végére meghalad­hatja a legmagasabb, har­madfokú készültséget indokló - nyolcszáz centi- méteres - vízszintet a Tisza Szolnoknál - mondta la­punk érdeklődésére Varga betűs életnek. Az első két évet még Budapesten végezte egy amerikai érdekeltségű egye­temen, majd szintén két évet töltött a bécsi Webster Univer­sity nemzetközi kapcsolatok és menedzsment szakán. László, a Kötikövízig igazga­tója. Utoljára 1965-ben for­dult elő hasonló szituáció, a Duna és a Tisza áradásának időbeli egybeesése, azóta vi­szont a lefolyási viszonyok kedvezőtlenül változtak. A n' nmnmí mmM Már az egyetemi évek alatt szert tett több kínai barátra.- Összejártunk, együtt főz­tünk finom kínai ételeket. Bár utólag kiderült számomra, nem létezik olyan, hogy kínai étel. Szinte minden települé­számítások azt bizonyítják, hogy a Duna 2002-es nagy árvize több tíz centivel nö­velte az akkor kiegyensúlyo­zott vízjárású Tisza szintjét Szegednél - magyarázta a védelemvezető. sen, vagy régióban más és más ízekkel főznek. Sok kö­zös utat is szerveztünk, így bepillanthattunk egymás szo­kásaiba, kultúrájába — mesél­te Kristóf régi élményeit. FOLYTATÁS A 3. OLDALON A megyei szakemberek a Tisza vásárosnaményi és to­kaji tetőzéséből tudják ponto­san előre jelezni a folyó ár­hullámának nagyságát térsé­günkben. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Olvasóink véleménye ■ Ön megbízik a piacon áruló kistermelők portékájában? www.ujneplap.hu (százalék) Nem. Számomra az Nekem mlnd­élelmiszer-biztonsá- egy mit eszek, got az ellenőrzött csak ne puf­uzletek nyújtják. fasszon! \ / 23 36 Igen! így legalább Ismerem az áru eredetét. Harmadfokú árhullám jön a Tiszán Filmet forgatnak a még üres kétpói lerakóban A napokban Jász-Nagy­kun-Szolnok megyében tárgyaltak a Steven Spielberg által is fém­jelzett Dreamworks stú­dió szakemberei. Az Új Néplap infor­mációi szerint a fil­mesek a kétpói hulladéklerakó egyelőre még üres területén szeremé­nek forgatni. Philiph M. Kaufman, a Dreamworks gyártásvezetője egy nagysza­bású tudományos-fantaszti­kus produkció helyszíneit ke­reste Magyarországon, ami­kor lapunkban megpillantotta az üres lerakó fotóját A film­ben a kétpói helyszín egy ide­gen bolygót jelenítene meg, ahol nagyszabású tömegjele­netet vennének fel. Amennyi­ben sikerül megállapodni a fil­mesekkel, több ezer statiszta bevonásával ké­szülhet el a „Dark Space” cí­mű szuperpro­dukció. Mint is­meretes, az utóbbi években olyan filmeket forgattak ha­zánkban, mint a szintén Spiel­berg által rendezett München, vagy a fantasy szuperfilm, az Eragon. ► 13. OLDAL ■ Több ezer sta­tiszta bevonásá­val készülhet el a „Dark Space” című film.-Fegyelmezés fenékre veréssel A Fehér tenyér című film egy tornász sorsán át mutatja be, milyen kemény, testet-lelket próbára tevő edzéseken kell keresztülmenni a verseny- sportban. Nincs ez másként a lányok esetében sem. ■ Emlékezés Béres Józsefre ■ A hét témája: az árvíz ■ A Csipkerózsikák köz­tünkélnek ■ Vallomások a hátország­ból: Dobrev Klára és Lévay Anikó SOMLÓ, DEMJÉN, CHARLIE SZOLNOKON Szolnokon a Tiszaligeti Sportcsarnokban három valódi megasztár lé­pett fel tegnap este egy színpadon. Somló Tamás (képünkön), Dem- jén Ferenc és Charlie külön-külön és zárásként együtt is énekeltek. Kristóf Kínára hajt XVII. évfolyam, 77. szám 2006. április 1., szombat 175 éves a Verseghy Ferenc Gimnázium ► 14, OLDAL Ára: 88 Ft, előfizetve 66 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom