Új Néplap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: AZ ÜNNEPI HÉTVÉGE ESEMÉNYEINEK KÉPGALÉRIÁIT, BESZÁMOLÓIT! ► www.szouon.hu Ara: 130 Ft, előfizetve 92 Ft 2011. január 3., hétfő BEN SULLIVAN NYOMOZÓNAK VAN DOLGA ÉPP ELÉG ► 10. OLDAL ABID SYHAM, A SZOLNOKIAK EVEZŐSE >J Az ötös lottó 52. heti nyerőszámai 4 8 31 81 83 Jokerszám: 300546 TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 1 874 276 330 4 43 1 534 290 3 3 396 20 570 2 100 313 1355 A hatos lottó 52. heti nyerőszámai 13 20 26 27 38 45 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS 6 ‘ Ma reggel ködfoltos, délelőtt erősen borult idő várható. Csak hó- szállingózás fordul elő. A hőmérséklet reggel -7, délután -3 fok körül alakuL ►11. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6--7 KÖ ZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 SZÓVÁ TESSZÜK A tavaly előtti szilveszteri nagybevásár­lás alkalmával egy ismerősöm kislánya nagyon elfáradt és elkezdett sírni az autóbuszon. Egy néni megsajnálta és adott neki egy becsomagolt színes ken­dőt, hozzátéve, hogy az egy varázsken­dő és minden bajban segít majd neki. Mosolyt is varázsol az arcára. Az ak­kor három éves leányzó nagyon meg­örült és ha nála volt a kendő, nem is volt bánatos soha. Idén azonban meg­vált tőle. Nekiadta egy autóbuszon síró kisbabának, hogy az ő arcára is mo­solyt varázsoljon. E kedvességgel újra­töltődött benne a varázserő. (B. B.) Ezrek blíCSUZtok OZ Óévtől a téren. Szolnokon a hagyományokhoz híven most is a Kossuth téren búcsúztatták a legtöbben az óévet. Változatos programokkal szórakoztatták az érdeklődőket és mire közeledett az éjfél, teljesen megtelt a tér emberekkel. Szalay Ferenc polgármesteri kö­szöntőjét követően tűzijátékkal indult az új esztendő, amelyet szabadtéri buli követett. A képgalériát keresse a SZOUON.hu hírportálon. Immár sokba kerül szabálytalankodni írjon nekünk, hívjon bennünket! új év, új remények Több jelentős változást is hozott az idei esztendő Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Az új év új szabályozásokat ho­zott több területen is. Aló szá­zalékos személyi jövedelem- adó mellett új gyerekkedvez­mény lépett életbe. Az egy, il­letve két gyermeket nevelő csa­ládok az idei évtől gyermeken­ként havonta 62 500 forint, a három vagy több gyermeket nevelők pedig gyermekenként havonta 206 250 forinttal csök­kenthetik az adóalapjukat - ír­ta az Adózóna.hu. Fontos, hogy az ingatlan-bérbeadás - ha azt a magánszemély nem egyéni vállalkozóként végzi - nem kü­lön adózó jövedelemként, ha­nem az összevont adóalap ré­szeként adóköteles. Változott a KRESZ is. Többek között a köz­úti ellenőrzés során a gyorshaj­tás, vagy a biztonsági öv hasz­nálatának elmulasztása, illet­ve a tilos jelzésen való áthala­dás és az ittas vezetés esetén is 10 ezer forinttól 300 ezer forin­tig terjedő helyszíni bírság szabható ki. ►8. oldal Ma már ki is nyílnak a kormányablakok Huszonkilenc helyen 12 órás nyitva tartással ma megnyíl­nak az ügyfélszolgálati irodák, amelyekben majdnem 30 féle ügyet lehet intézni. A kormányablakokat a meg­lévő ügyfélszolgálatok helyén kell keresni, például a nyugdíj- folyósító vagy a társadalombiz­tosítási igazgatóság már meg­lévő irodáiban, és minden elin­tézhető lesz, a munkaügyektől kezdve a most az okmányiro­dák által intézett ügyeken ke­resztül a földhivatali ügyekig - írta az MRl-Kossuth.hu. A kor­mányablakoknál lehet még családi pótlékot, gyest vagy anyasági támogatást igényelni, valamint vállalkozásokkal kap­csolatos ügyeket intézni. Két év múlva járási székhelyeken is lesznek kormányablakok. ■ Nagycsaládosok kedvezményt kapnak a gázra A nagycsaládosoknak 2011. február 28-ig kell jelezniük a gázfogyasztással összefüggő kedvezményre vonatkozó igé­nyüket a Magyar Államkincs­tárnál. A támogatás, a megíté­lését követően, 2011 januárjá­tól érvényes. A kedvezmény (amit a három vagy annál több gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő vehet igénybe) há­rom gyermekig 200 m3/év, a negyedik gyermektől 300 m3/év gyermekenként. ■ HIRDETÉS Pinny l MARKET Friss. Olcsó, jó. Penny Market www.penny .lm Mandarin* ► I. osztály ► lédig ► kg

Next

/
Oldalképek
Tartalom