Új Néplap, 2010. augusztus (21. évfolyam, 178-202. szám)

2010-08-02 / 178. szám

KERESSE A SZOUON.Hu OLDALON: A HÉTVÉGE, MEGYEI ESEMÉNYEINEK KÉPGALÉRIÁIT, VIDEÓIT! ► WWW.SZOUON.HU Ara: 120 Ft, előfizetve 86 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 178. szám, 2010. augusztus 2., hétfő KOSÁRLABDA: EB-SELEJTEZO KEZDŐDIK MA SZOLNOKON ► 15. OLDAL SALMA HAYEK MINDIG JÓL DOMBORÍT MULTI-OPTIKA RÁADÁS 2 HÉT! Minden szemüveglencse -50 % • multifokális * vékonyított • fényre sötétedő • egyfókuszú Minden szemüvegkeret -50 % RAY-BAN napszemüvegek -30 % Akció ideje: 2010. július 19-tól a ugusztus 15-ig. Bojolentkezes: 56/341-007. Cím: 5000 Szolnok, Ságvari krt. 25. (A piac oldalában, a Várkonyi tér fele. Az ötös lottó 30. heti nyerőszámai 1 3 38 63 72 mm TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 0 0 4 68 707 450 3 4 178 12 190 2 103 537 955 A hatos lottó 30. heti nyerőszámai 4 12 2 2 24 34 45 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma erős napsütés és erős felmelegedés lesz, gyenge marad a légmozgás. Csa­padéknak, zivatar­nak nagyon kicsi az esélye. Reggel 15, délutánra 31 fok kö­rüli hőmérséklet vár­ható. ► !!. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 TÜKÖR 4 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6­-7 KÖZÉLET 8 MŰSOR ÍO SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14---15 MO ZAIK 16 írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Amatőr fogathajtók küzdelme. Második fordulóját rendezték szombaton az amatőr fogathajtók akadályhajtásának a törökszentmiklósi sport­pályán. Képünkön a nagyszerűen versenyző pomázi Nagy László látható. A képgalériát keresse a SZOUON.hu hírportaion. Idénymunka: nincs már létszámkorlát változás Jelentősen könnyítették az előző kormány által hozott terheket Egyszerűbbek az idény- és al­kalmi munka szabályai. Az új jogszabályok szerint idény­munka esetében immár nincs létszámkorlát, alkalmi munka esetében kvótát határoznak meg, mindkettőnél emelik a foglalkoztatás időtartamát, és csökkentik az adminisztrációs terheket. A felmérések szerint mint­egy háromszázezer ember dol­gozik idénymunkásként, és százezer az alkalmilag foglal­koztatottak száma. A közteher korábban elérhet­te a harmincszázalékos járulé­kot is, ám ez a múlté: a mező- gazdasági és idegenforgalmi idénymunkánál napi ötszáz, al­kalmi munka esetén napi ezer forint közterhet kell megfizetni. Idénymunkánál eltörölték a létszámkorlátot, ha a munkák úgy kívánják, bármennyi dol­gozót felvehet a munkáltató. Alkalmi munkánál az adott he­lyen főállásban foglalkoztatot­tak számát nézik. Idénymunka esetében kilencven napról 120­ra emelték fel az éves foglal­koztatás idejét, az alkalmi munkásokat pedig kilencven napon át lehet dolgoztatni. Ez a munkaadóra vonatkozik, ma­ga a munkavállaló 120 nap után átmehet egy másik cég­hez, és dolgozhat tovább - írta az Origo.hu. Eltörölték a jelenléti ívet és, ám ami alól nincs kibúvó: a munka megkezdéséig meg kell kötni a foglalkoztatási szerző­dést, és azt be is kell jelenteni az adóhatósághoz. Többnapos munka esetén csak az esetleges változásokat kell bejelenteni, az év végétől már SMS-ben is megtehető mindez. A munkaszerződés alapján bevallást, és az adott összegű járulék megfizetését havonta egyszer, a tárgyhót kö­vető 12-ig kell megtennie a munkaadóknak. Az egyszerű­sített foglalkoztatási létszám esetében is fel kell hívni a dol­gozók figyelmét a balesetvéde­lemre, és ezt nekik aláírásuk­kal kell igazolni. ■ Hiába fizetett a fogyasztó, kikapcsolták nála az áramot Ismét több embernek okozott bosszúságot az E.ON. Egy höl­gy kengyeli lakásában kikap­csolták az áramot, holott állítá­sa szerint hatezer-negyvenket­tő forint túlfizetése volt. A túl­fizetést visszautalták, ám állí­tólag az ingatlan előző, azóta már elhunyt tulajdonosának. Egy másik hölgynek a tartozá­sát pedig eladták egy behajtó cégnek, holott ő fizetett volna. A számlája összegét ugyanis átutalással egyenlíti ki, csak­hogy egyszer a bank nem utal­ta a kérdéses tételt. Váratlanul derült ki, hogy szolgáltató elad­ta a követelését egy behajtó cégnek. Ők a majd’ ötezer fo­rintos számla helyett azonban már tizenötezer forint kifizeté­sére kötelezik. ► 2. oldal Egyelőre úgy tűnik, vége a buliknak Éjszakai hangzavar, utcai kia­bálások, üvegtörések teszik le­hetetlenné a pihenésüket-ez­zel a panasszal fordultak az egyik abonyi presszó szom­szédságában élők Abony jegy­zőjéhez. Elpanaszolták, a haj­nalig tartó pénteki és szomba­ti rendezvények miatt ezek az éjszakák nem éppen a nyugodt alvásról szólnak. Meg is szüle­tett a határozat: az üzlet min­dennap 22 óráig tarthat csak nyitva, éjszaka kötelező zárva tartania. A presszó tulajdonosa fellebbezett, megsemmisítet­ték a határozatot. ► 4. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Nagyon kellemes terület a szolnoki Kossuth tér, ajánlani tudom mindenki­nek. A dísztérnek különös látványa és meghittsége van vasárnap délelőtt, amikor a város még pihen, és csak ke­vesen tartózkodnak a területen. Átszel- lemülten lehet élvezni a nagy tér lénye- giségét. Pontosabban csak lehetett vol­na most vasárnap, merthogy bőszen munkálkodott két munkás egy épület lépcsőjén. Csiszoltak vagy vágtak járó­lapokat éktelen fűrészsivítással, ami teljesen felborította azt a miliőt, amit ilyenkor élvezni lehetne. Csak szeré­nyen kérdem: nem lehetne máskorra hagyni a zajos munkát? (T. A.) 10178 7' 7 C 8 6 5 9 L 5 0 1 S Vitán az Orbán-kormány lakástámogatása Összekapcsolná a kormány a lakástámogatásokat a gyer­mekvállalással, a jövedelem- adózással, az energiahatékony­sággal, a minőségi és legális építéssel. Ez derül ki az Üj Szé- chenyi-terv vitairatából. A vita­irat a devizahitelezés helyett a forint-jelzáloghitelezést része­síti előnyben — írta az MTI. Az új lakástámogatási rend­szer alapgondolatait a követke­zők köré csoportosítja az Új Széchenyi-terv: tisztességes munka, a közterhekhez való hozzájárulás, a gyermekválla­lás, az előtakarékosság-elisme- rés, az elvárható szolidaritás és az állami szerepvállalás. Meg­határozott esetekben az állam­nak célszerű lenne a hitelező bank felé az adós lakáscélú hi­teléért garanciát vállalnia. A dokumentum szerint az adó- csökkentési intézkedések op­timális végrehajtásaként el­képzelhető az szja-adójóváírás a lakásépítéssel, új lakásépí­téssel kapcsolatban. Itt leszö­gezik azt is, hogy szja-kedvez- mény az egyszeri lakásvétel­hez, építéshez kapcsolódó, de hatékonyan, több éven át igénybe vehető kedvezmény. A program a bérlakások bér­leti díjának megfizetését az adómentes béren kívüli jutta­tásokhoz kapcsolná. A program a tervek szerint 2011. január 15-én indul. ■ Sikeres Tarlofesztival. Jászfényszarun immár harmadik alkalommal szervezte meg a település önkormányzata a Tarlófesztivált. Az ese­mény egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Képünk a fesztivál egy mozzanatát örökítette meg. ► 3. OLDAL Nagyon erős UV-B sugárzás várható ma UV-B riasztást adott ki az Or­szágos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mára, mert nagyon erős, 7,5-es UV-B sugárzás vár­ható. Az OMSZ vasárnap az MTI-vel közleményben tudatta: azt kérik mindenkitől, a riasz­tás visszavonásáig fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott megégés ellen. A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztet, hogy amennyiben lehetséges, és aki teheti, nap­közben 11 és 15 óra között ke­rülje a napozást, és később is használjon fényvédő krémet. Normál bőrtípusnál már 17 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - olvas­ható a közleményben. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom