Új Néplap, 2011. június (22. évfolyam, 127-151. szám)

2011-06-01 / 127. szám

ADUNK VALLAIKOZASANAK! Peugeot haszongépjárművek akár bruttó 1 500 000 Ft kedvezménnyel Hét késszűrással gyilkolt jogerős ítélet Mindkét vádlott büntetését enyhítette a bíróság Megszületett tegnap a jogerős ítélet a Szegedi ítélőtáblán an­nak a büntetett előéletű tisza- püspöki férfinak az ügyében, aki 2009-ben meggyilkolta volt barátnőjét, V. Esztert. L. Csaba és V. Eszter 2009 áprilisáig élettársi kapcsolat­ban élt Tiszapüspökiben. Kap­csolatuk megromlott, mert a férfi többször bántalmazta pár­ját, ezért a nő a mamájához köl­tözött Békéscsabára. Az első rendű vádlott június 18-án rá­vette testvérét, hogy utazzon vele Békéscsabára, és segítsen abban, hogy akár erőszakkal is, de hazavigye a sértettet. A két férfi elutazott Békéscsabára, rá­találtak, s követték Esztert, aki értesítette a rendőrséget. A rendőrök igazoltatták a vádlot­Első fokon Békés megyében döntöttek A 39 éves L Csabát első fo­kon Békés Megyei Bíróság tavaly életfogytig tartó sza­badságvesztésre ítélte. Az ügy másodrendű vádlottja, a 33 éves öcs, L. Károly bűnse­gédkén 12 év fegyházbünte­tést kapott. A szegedi tábla­bíróság megváltoztatta az el­ső fokú ítéleteket: L. Csaba jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, amelyből leghamarabb 33 év után szabadulhat, L. Ká­roly büntetését pedig 9 évre enyhítette. takat, Csabától még egy kést is elvettek, majd - mivel törvé­nyesen mást nem tehettek - az állomásra kísérték őket. Ám azok nem hagyták el a várost. Ott éjszakáztak, majd másnap Csaba vásárolt egy kést. Ezt kö­vetően a lány mamájának há­zához mentek, bemásztak az udvarra, és a fészerben elrej­tőztek. A délben hazaérkező Esztert L. Csaba több késszú­rással megölte, majd a neki „fa­lazó” öccsével elmenekült - ol­vasható az ítélőtábla jogerős ítéletében. ►3. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Szolnok belvárosa kivirágzóit jó látni, hogy az utak mentén virágokat helyez­tek ki, a parkokat pedig teleültették pa­lántákkal, hogy szebbé tegyék környeze­tünket. Szép színfoltja a városnak pél­dául az 1-es posta előtti kis virágsáv is. Sajnos azonban minden évben, amikor kiültetik ide a virágpalántákat, valaki rendszeresen megdézsmálja azokat. Va­lószínűleg az éj leple alatt most is ellop­tak onnan néhány palántát, üresen hagyva a gondosan ültetett virágsort. Pedig mondják, hogy aki a virágot sze­reti, rossz ember nem lehet, ám szomo­rú, hogy ellenpélda is van. (Sz. Ö. M.) 770865 915030 11127 A hét végén ismét lesz egy Jó tanácsunk A hét végén, szombati szá­munk mellékleteként megkap­ják olvasóink a Jó tanács című egészség- és életmódmagazin legfrissebb, tavaszi számát. Itt a nyár, a nyaralás, a szabadság ideje. Természetes, hogy egy életmód-magazin azt hangsú­lyozza: mennyire fontos a ki- kapcsolódás, kiszállni a hét­köznapok mókuskerekéből. Aztán azt is, mennyire fonto­sak az előkészületek: okosan összeállítani az úti patikát, el­kerülni a szokásos nyári kelle­metlenségeket. A gondtalan nyár örömeihez is hasznos se­gítséget nyújt majd tehát szom­baton a Jó tanács egészség- és életmódmagazin. ■ Távozásának okairól is beszélt a volt elnök Bár még csak egy hete fejező­dött be a 2010-11-es élvonalbe­li labdarúgó-bajnokság, máris gyökeres változások történtek a Szolnoki MÁV FC együttesé­nél. Az utolsó fordulót követő záróvacsorán az elnök, Ferencz Gábor előbb közölte az együttes tagjaival, az FC alkalmazottai­val, hogy kiszáll a labdarúgás­ból, majd néhány nappal ké­sőbb, hivatalos sajtótájékozta­tón is bejelentette, hogy eladta a klubban lévő üzletrészét. La­punknak adott interjújában be­szélt a búcsú okairól is. A mo­tiváció hiányáról, az infrastruk­turális és anyagi gondokról, va­lamint ezek mellett a sportfoga­dás hatásairól is. ►2. oldal ahányféle üzlet, annyiféle jármű. A Peugeot o több mint 100 éves haszongépjárművek gyártásában szerzett tapasztalatára támaszkodva alakította ki széles modell kínálatát, omiben a 207 Van-tól egészen a Boxeríg, az 1,1 mJ-es raktártól a 17 m'-esig mindenki megtalálhatja a vállalkozása számára a legideálisabb autót. A sokoldalú Partner többek között 850 kg hosznos terhelhetőséget vagy 4,1 m3 rakterel kínál, és a 5 személyes mellett 5 személyes duptakabin-változatbon is elérhető. A Boxer különlegessége, hogy 50-féle verzióban ren­delhető és minden változata gazdaságos HDi erőforrásokkal von felszerelve. Hozzon egy profi döntést, hozza ki a tegtöbbet haszongépjármű-vásárlásából! PEUGEOT PROFESSIONAL SZOLNOK Verseghy út 3. Tel.. 56/524-090 JÁSZBERÉNY Nagykátai út 20/a. Tel.: 57/505-300 KARCAG Madarasi út 54/a. Tel.: 59/500-139 KUNSZENTMARTON Erdő tér 30. Tel.: 56/560-201 A feltűntetett kereskedelmi akció 2011. május 5-től visszavonásig, de legkésőbb 2011. június 30-ig megkötött úgyfélszerződésekre érvényes. A bruttó 1,5 millió forintos kedvezmény BOXER FT 350 L3H2 2.2 HDi 120 LE változatra vonatkozik. További haszongépjárműveínkre vonatkozó kedvezményeinkről a Peugeot márkakereskedésekben kaphat felvilágosítást. A Peugeot Hungária Kft. fenntartja a jogot a kedvezmények megváltoztatására. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Peugeot márkakereskedésekben. Cj néplap-ügynökség KISPAL KATA MEGŐRIZTE VERETLENSÉGÉT Az orvosi ügyeletre futott be a hívás, nem a mentőkhöz Nem a mentőkhöz, hanem a kunszentmártoni orvosi ügye­lethez érkezett a hívás, amikor is a cserkeszőlői fürdőből egy törött karú kislányhoz kértek volna a szülők mentőt. Mint tegnap lapunkban megírtuk, rosszul végződött egy ceglédi család kikapcsolódása nemrég a fürdőben. Ugyanis két és fél éves kislányuk olyan szeren­csétlenül csúszott le a felállí­tott légvárról, hogy eltört az al­karja. Az apa mástól kapta a segítségkéréshez a telefont, s neki azt mondták, hogy a men­tőkkel beszél. A telefonban el­mondása szerint azt mondták neki, hogy nem küldenek a kislányért mentőt, hanem vi­gyék inkább kocsival ők a szentesi kórházba. Az esettel kapcsolatban Győr- fi Pál, az Országos Mentőszolgá­lat kommunikációs és PR-igaz- gatója lapunkkal tegnap közöl­te: valószínűleg az orvosi ügye­letet hívta az a segíteni akaró személy a strandon, aki átadta a telefont az édesapának, aki úgy vélte, a mentőkkel beszél. FOLYTATÁS A 3. OLDALON HIRDETÉS Kapcsolat a külvilággal Karcagon közel négyszáz, tanyán élő em­ber veszi igénybe a tanyagondnoki szol­gálatot. Többeknek Buczkó Zoltán jelen­ti a kapcsolatot a külvilággal, ►s. oldal Személyszállító gépjárművek számának alakulása a megyében* Pénzhez jutottak a károsult gazdák Átutalták a tiszaroffi vésztározó területén gazdálkodóknak a kártérítés összegét. Ez az összeg lehetővé teszi a termelés folya­matos finanszírozását. P-13. oldal Múzeumot szeretnének. A rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület, a város erkölcsi támogatásával Helytörténeti és Kuruc Múzeum alapí­tását kezdeményezte. Tegnap délután az egyesület tagjai a főtéren várták az érdeklődőket, illetve a pártoló tagokat, akiknek azután ismertet­ték is a múzeumalapítási tervüket. A rákóczifalvi rendezvényen egyébként a résztvevők aláírhatták az alapítólevelet is. írjon nekünk, hívjon bennünket!­i £ 2008 2009 ’motorkerékpár, személygépkocsi, autóbusz A SZ0U0N.hu olvasóitól Mi javíthatna az önkormányzatok anyagi helyzetén? Nagyobb állami támogatás Kevesebb kötelező feladat Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu PILLANATFELVÉTEL Ara: 130 Ft, előfizetve 92 Ft www.szouon.hu jasz-nagykun-szolnok MEGYEI NAPILAP XXII. évfolyam, 127. szám, 2011. június 1., szerda EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS / , Ma nagy­TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 részt derűs, száraz idő lesz, de foltok­AHOL ÉLÜNK 5 ban erős felhősödé­GAZDASÁG 6 sek, zápor, zivatar KÖZÉLET 8 előfordulhat A hő­ÉLETMÓD 9 mérséklet 14, dél­MŰSOR 10 után 29 fok körül SZOLGÁLTATÁS 11 várható. ►11 OLDAL SPORT 15 KERESSE A SZOUON.HU OLDALT: A LEGFRISSEBB RENDŐRSÉGI HÍREKET ÉS TRAFFIPAXINFORMÁCIÓKAT! ► www.szouon.hu A NAGY HÁBORÚ HŐSEINEK PÉLDÁJA ÁLL ELŐTTÜNK ► 12. OLDAL » »

Next

/
Oldalképek
Tartalom