Új Néplap, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-02 / 101. szám

Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft j . AaxdnÁna/c árt aj'atluíya AeAyre dA/fátaóáéA ! '^esrsssstsz^l I A Rákóczi-szabadságharc es a szatmári beke 300. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás Damjanich János Múzeum, Szolnok. KERESSE A SZ0U0N.HU OLDALON: A CIKKEKHEZ NYITOTT FÓRUMOKAT, OLVASÓI VÉLEMÉNYEKET! ► www.szoljon.hu BTK-SZIGORÍTÁS: VÉGE LESZ A MASÍROZÁSNAK? ► 8. OLDAL A BAJNOKI CÍMBEN BÍZIK FODOR ► 9. OLDAL www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXII. évfolyam, 101. szám, 2011. május 2., hétfő Az ötös lottó 17. heti nyerőszámai 26 39 41 84 88 526018 TALALAT DARAB NYEREMÉNY 0 12 1943 5 511230 36040 2 70 218 A hatos lottó 17. heti nyerőszámai 1940 13 27 30 35 40 45 EGY PERCBEN Ma reggel ködfoltok is előfor­dulnak, de napköz­ben szép napos idő lesz. Eső nem vár­ható. A jellemző hőmérséklet reg­gel 8, kora délután 20 fok körül alakul. ►13. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6—7 KÖZÉLET 8 SPORT 9—11 MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 MOZAIK 16 PILLANATFELVÉTEL A SZ0U0N.hu olvasóitól Ön mit tenne az iskolai erőszak visszaszorítása érdekében? Esőben is jókedvű majális. Az időjárás ugyan nem fogat?*?. kegvc'he a majálisozn>/ágyókat. ám az esős ide ellenére is sokan részt vettek a május elsejei rendezvényeken megyeszerte. A mindennapi politika szerencsére kevéssé volt jelen a különféle programokon, sokkal inkább a jó hangulaté, a szórakozásé, a baráti-társasági összejöveteleké, a kötetlen beszélgetéseké volt a fő szerep. Képünk Szolnokon, a hagyo­mányos tiszaligeti majálison készült, a mazsorett- és zászlóforgató csoportról. Képgalériánkat keresse a SZÓLJON.hli hírportálon! sújtanám az eröszakoskodökat A nevelésen múlik minden Biztonsági őrt helyeznék az iskolákba írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: Kevesebb burkolatjavítás közutak Négy híd újul meg útpénztári forrásból első ütemben Az idei állami megrendelés szerint 4925 tonna kátyúzás­ra van lehetősége a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának az év folya­mán. Ezen felül tavalyról át­húzódó burkolat-karbantar­tásként további 790 tonna burkolatjavítási-kátyúzási munkát végez a társaság je­lenleg a megyei utakon. Köz­hasznú vállalkozási szerző­désben egyébként a megyénk­ben lévő országos közutakon tavaly 7667 tonna lokális bur­kolatjavítást végzett el a Köz­út - tájékoztatott Horváth Jó­zsef, a cég vezérigazgatói tit­kárságának vezetője. Mint megtudtuk, a nagyfe­lületű burkolatjavítási prog­ram során útpénztári forrás­ból megyénket érintően az el­ső ütemben 473,8 millió forint összegre kötöttek vállalkozási szerződést áprilisban. A kivi­telezési munkák e hónapban kezdődtek el 27,2 kilométer hosszon, 84 676 négyzetméte­ren. Szintén útpénztári forrás­ból végez a Közút hídfelújítá- si munkákat a megyében. Az első ütemben négy híd felújí­tására kötöttek szerződést, összesen 217,6 millió forint összegben. Ezek: az Abony és Szolnok közötti vasúti felüljá­ró szigetelése és pályaburko­lat-cseréje, a szolnoki Százlá­bú Tisza-híd, illetve a városi Tisza-híd felújítása és a kun- csorbai Nagykunsági-főcsa­torna hídjának felújítása. ■ B. Gy. www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu PROMÓCIÓ Rómában boldoggá avatták II. János Pál pápát Rómában, a Szent Péter téren több százezer hívő jelenlétében avatta boldoggá II. János Pál pápát utódja, XVI. Benedek. Rengeteg magyar hívő is Ró­mába zarándokolt, köztük a miniszterelnök is. ►S. oldal Elsejétől felére csökkent a táppénzplafon Tudnivalók, mire számítha­tunk betegség esetén: felére csökken a „táppénzplafon”; májustól a maximum napi bruttó 10 400 helyett legfeljebb 5 200 forintot kaphatnak na­ponta azok a keresőképtelen­né váll emberek, akiknek van biztosításuk. Akinek nincs biz­tosítása, még rosszabbul jár. ►6. OLDAL Aki nyelvet tud, annak nyitva áll az aranykapu Májustól szabad a pálya a ma­gyaroknak is az osztrák és a né­met munkaerőpiacon. Ausztriá­val szemben Németország nem tartotta szükségesnek, hogy kü­lön munkaerő-piaci intézkedé­seket vezessen be a liberalizá­ció miatt. A szakszervezetek at­tól tartanak, hogy az olcsó kelet­európai munkaerő beáramlása lefelé szorítja majd a németor­szági fizetéseket ►?. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Az anyák napját változó dátumú ünnep­nek is nevezik, amely ünnep a legtöbb országban májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Magyarországon a hagyományok szerint május első' vasárnapján ünneplik az anyák napját. Ezért máris vita bonta­kozott ki arról több internetes fórumon, hogy nem most kellett, hanem a követke­ző vasárnap kell köszönteni az édes­anyákat. Én meg erre azt mondom, en­nél értelmetlenebb vitát nem sokat lát­tam. Nem kellene dátumtól függetlenül, külön kérés nélkül mindennap egyfor­mán szeretni az édesanyákat..? (B. Gy.) 9 770865 915016 11101 Folytatják a megyében az egészségügyi szűrést Tovább folytatódik az egészség- ügyi szűrőprogram a megyei önkormányzat szervezésében - döntött legutóbbi ülésén a me­gyei közgyűlés. Maga a szűrőprogram még 2009-ben kezdődött az ezer la­kos alatti településeken. így 2009 őszén és 2010 tavaszán 14 községben végezték el a szű­réseket. Mint megállapították, a megfelelő rizikófaktorok fel­mérését állította a középpont­ba az orvosszakmai program. Emellett a programban érintett települések lakói esélyegyenlő­ségének javítását is szolgálta az egészségügyi szűrővizsgálat. Ezek alapján döntött úgy a megyei közgyűlés, hogy folytat­ja a szűrőprogramot, most az 1500-2000 fő közötti települé­seket megcélozva. Ezek közé 13 település tartozik: Tiszavár- kony, Pusztamonostor, Kőtelek, Nagykörű, Tiszajenő, Jásztelek, Csépa, lászboldogháza, Tisza- roff, Tiszatenyő, Jászfelsőszent- györgy, Tiszabő és Tiszaszőlős. A szűrőprogramot végző Heté- nyi Kórház kapacitása alapján e településcsoportban a szűrés 2011 őszén kezdődik és 2013 június végére fejeződik be. A települési önkormányzatoktól pedig azt kérik, hogy támogas­sák az egészségügyi szűrőprog­ramot, biztosítsák a helyszínt és a program közhírelését a la­kosság körében. ■ B. Gy. Mesejáték a Szigligetiben bemutató Lázár Ervin története sikert aratott Szolnokon A szeretet, a barátság és a se­gítőkészség volt a főszereplő szombaton a szolnoki Sziglige­ti Színházban. A Tisza-parti te­átrum 2010/2011-es évadjának hetedik nagyszínpadi bemuta­tójaként került színpadra, s aratott sikert A Négyszögletű Kerek Erdő című mesejáték. Lázár Ervin humoros, zenével tarkított története, melynek szereplői csupa kedélyes lé­nyek és barátok a szó legneme­sebb értelmében, kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt Szolnokon. A Király Attila által rendezett darabbal a színház vezetősége szeretné „megszólí­tani” a gyermek-, illetve ifjúsá­gi közönséget is. ►14. OLDAL Harna Péter és Jankovics Anna a darab egyik jelenetében

Next

/
Oldalképek
Tartalom