7440 találat

Találatok

1. Vígh Annamária: Köszöntő (14. oldal)
[...] János szobra Kiskunfélegyháza Restaurálásban közreműködött Bozóky István kőfaragó művészeti vezető Laczkó János [...]
2. V. Székely György: Kora Árpád-kori temető feltárása Tiszakécske–Árkus dűlőben (278. oldal)
[...] Madonna szobor restaurálás ara­nyozás Szent István templom Felgyő Szűz Mária és [...] szobrok művészeti vezetés restaurálás konzerválás Bozóky Ist­ván kőfaragó mesterrel Kecskemét Kiskunfélegyháza Öt [...]
4. Seres István: A Szarvas környéki folyami átkelők katonai szerepe és a szarvasi vár helyreállításának terve a Rákóczi-szabadságharc idején (242. oldal)
Seres István húzódna a Tisza mellé őrködni [...] a rácokra Boné András Móricz István és Bozóky Pál ezereskapitányok csapatai de maguk [...] esett fogságba Veres György Bakó István nagykun kapitány főhadnagya is 23 [...]
5. WINTERMANTEL Péter: Szemere Attila hagyatékának orientalisztikai vonatkozású anyagai (812. oldal)
[...] föld és néprajzi vázlatok Szent István Társulat Bp 1905 Barátosi Balogh [...] és Wolfner Bp 1908 Dr Bozóky András Két év Keletázsiában Útirajzok [...]
6. Történettudomány • Mikita Gábor: Átdíszletezések. A magyar színházak államosítása (480. oldal)
[...] Színház előadása 1953 A címszerepben Bozóky István Fig 8 The Tragedy of [...] of Miskolc in 1953 Starring István Bozóky A színésztársadalom a politikai elvárásoktól [...]
7. (_08. oldal)
[...] Aba Novak 32 József Nagy Bozóky Posledné mesiace Jozefa Nemes Lampértha [...] a autor ucebnic zemepisu 65 István Dobrossy Duáevné dedicstvo po Ludovitovi [...] divadelna hra Attilu Szemereho 125 István Faggyas Putnok ako prechodné sídlo [...]
8. Magyar Károly: A középkori budai királyi palota fő építési korszakainak alaprajzi rekonstrukciója : 1. közlemény 101-120 (114. oldal)
[...] hasonlóképp kerítésfalként értelmezve azon­ban még István hg korából 130 Úgy vélem [...] 1988 FELD SZEKÉR 1991 FELD István SZEKÉR György Újabb adalékok a [...] században Az OMVH kiállítása Szerk Bozóky Lajos Granasztói György né Koppány [...]
9. A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETE ÉS A POLGÁROK • Sántháné Antal Sára - Horváth Zsolt: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez 1991-1994 331-378 (346. oldal)
[...] naplója alapján sajtó alá rend BOZÓKY Éva 3 ki­ad Bp Sztehlo [...] LSI OM AKI 992­487 ANGYAL István Saját kezű vallomása Vál jegyz EÖRSI László Előszó EÖRS 1 István Bp Pesti Szalon 1991 215 [...] a Parlament előtt Riporter SZÖLLŐS István Ring 4 1992 8 23 [...]
10. A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETE ÉS A POLGÁROK • Sántháné Antal Sára - Horváth Zsolt: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez 1991-1994 331-378 (381. oldal)
[...] 316 Bene Gábor 831 Benedek István 1426 Benkő Loránd 1427 1521 [...] 952 Berek János 934 Berényi István 61 62 Berényi János 953 [...] 399 Bemard Jeff 469 Berta István 730 1060 Bertalan Herta 1 [...] 1082 1085 Bozó Gyula 507 Bozóky Éva 476 Bozóky László 1192 Böhm Antal 921 [...]
11. Néprajz–Etnológia • Barna Gábor: Adatok Mezey István katolikus kántor makói működéséről 1876–1889 (352. oldal)
BARNA GÁBOR Adatok Mezey István katolikus kántor makói működéséről 1876 [...] Nevét is keresztapja után kapta Bozóky Sándor 1850 ben Kunszentmárton főbírája [...] ugyancsak az ekkor már bíró Bozóky Sándor felesége Szulimán Anna Kunszentmárton [...] 158 oldal 7 Makói Szent István Plébánia irattára Mezey István levele 1879 szeptember 24 Itt [...]
12. NÉPRAJZ • Mód László: Szüreti bálok és felvonulások Csongrádon a 19. század végén és a 20. század első felében
[...] l J a hely­színt Kaszanitzky István féle vendéglő összes helyiségei a [...] sz alatti föld­munkás és Kiss István Vég utca 39 szám alatti [...] őszén Nagyszéksóson a bál után Bozóky György szerelemfél­tésből agyonszúrta Puskás Istvánt Délmagyarország 1936 december 3 7 [...]
13. T. KNOTIK Márta: Gyógyszertárak Csongrád megyében (1738-1947) (396. oldal)
Kiskundorozsma A SZENT ISTVÁNHOZ gyógyszertár Dorozsmán 49 1861 ben [...] Aladár tulajdona a mostantól Szent Istvánról elnevezett gyógyszertár 1900 181 Szt István Karcsay Aladár ahol 1907 től [...] ben nyílt a második patika Bozóky György tulajdonában 1908 143 Bozóky György 1910 ben Szabó László [...]
14. T. KNOTIK Márta: Gyógyszertárak Csongrád megyében (1738-1947) (434. oldal)
[...] b Stammer László 1901 től Bozóky György 1902 184 b Bozóky György 1907 től Sámuel Béla [...] 12 szám alatt gyógyszerésze Ihász István gyakornoka Molnár Aranka 1945 48 [...] 75 Ihász Nándor tfv Ihász István gy Molnár Aranka gyak MAGYAR [...]
15. Csongrád megyei patikatörténet (11. oldal)
[...] Zrínyi Gyógyszertárnak hatósági kezelője Későy István ARANY SAS Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1926 [...] Gyógyszertárnak Ál Kiskundorozsma A SZENT ISTVÁNHOZ Gyógyszertár Dorozsmán 1861 ben nyílt [...] Karcsay Aladár tulajdona a Szent Istvánról elnevezett patika kezelője 1907 től [...] ben nyílt a második patika Bozóky György tulajdonában 1910 ben Szabó [...]
16. Csongrád megyei patikatörténet (25. oldal)
[...] tulajdonos 1922 től Kristó Nagy István tulajdona 1929 től a patika [...] Várady Béla 1935 ben Kerekes Istvánt tulajdonos­ként tartják nyilván 1936 tól [...] a gyógyszertár tulajdono­sok bérlő Kerekes István 1940 től lile József 1941 [...] bérlő Stammer László 1901 től Bozóky György 1907 től Sámuel Béla [...]
17. (34. oldal)
[...] o 7 KOVÁCS György TAKÁCS István Ér vízfolyás hidrológiai értéke­lése 2 [...] 1962 0414 FODOR Éva TAKÁCS István JÁMBORFI Pál Fővizkivételek korszerűsítése Tisza­bő [...] o 4 o 9 VÁGÁS István Síkvidéki tározók hatása a talaj­vízre [...] 3 I 2 1961 0415 BOZÓKY SZESZICH Károly A Rába a [...]
18. (47. oldal)
0583 VÁGÁS István Síkvidéki tározók hatása a talaj­vizháztartásxa [...] V 692 o 584 BOGÁRDl István Öntözéseknél alkalmazott különböző anyagú csővezetékek [...] 2 g 1962 o 588 BOZÓKY SZESZICH Károly LIPTÁK Perenc A [...] Vizépitéstani Tanszék 1962 2221 BOGÁRDI István Szórófejek kötésének vizsgálata 1 köt [...]
19. (166. oldal)
[...] 784 1969 2185 1 BOGÁRDl István Talajstabilizáció vizépitési célokra 1 köt [...] l a 197 o 2188 BOZÓKY SZESZICH Károly Kaposvár város vízmüvének [...]
20. Települések • Kamocsa (102. oldal)
[...] 1 szabó Bir­tokosok gróf Zichy István Ábrahám Kiss Czina Györy László Füsy Bozóky Tamásy Nagy nemes családok Hajdan [...]
22. Barna Gábor: A fehérgyarmati Tóth család bevásárlási könyve (294. oldal)
[...] 16 án vette nőül nemes Bozóky Rozália 27 éves hajadont Apja [...] ekkor A házasságkötéskor a tanúk Bozóky György és Bozóky Mátyás voltak Kunszentmárton Plébániai Irattár [...] 55 évi országos nemesi összeíráskor István Pest megyében vétetett fel a [...] Pest megyében kihirdettettek még 1782 István áporkai lakos Nyitra megye bizonyítványa [...]
23. Kalauz (144. oldal)
[...] 11 szivszélhüdés 6 án Unkovics Istvánná szül Farkas Krisztina magánzó 96 [...] toroklob 9 én Csurgai Horváth István földműves 98 éves rk sütő [...] 5 tüdőszélhüdés 16 án Segesdi István napszámos 73 éves rk városi [...] rk öreg uteza 31 gutaütés Bozóky Mária cselédleány törvénytelen gyermeke 3 [...]
24. 1990-09-13 / 4. szám
[...] ér A gyermekkor csodabirodalmának ereklyéje Istvánnak szeretettel Kari bácsitól 1957 Ka­rácsonyán [...] Fradiba Az ifi kettő edzője Bozóky Jani bácsi volt és az [...] azért szívem mélyéből szurkolok Szekeres István
26. Oklevél regeszták 1325-1711 (133. oldal)
[...] bérelte husz esztendeig 5 tanu Bozoky Márton Sződön lakik 50 éves [...] nem volt 7 tanu Iffju István Sződön lakik 45 éves Csorgál [...]
27. Oklevél regeszták 1325-1711 (227. oldal)
[...] Kis János Sza­bó János Gyulai István Kovács Gergely Molnár István Bese János Mészáros István Tóth Mihály Hajdú János Maka Mihály Tóth János Fodor István Posar Miklós Tikász István Uny János Faragó Mi­hály Nyitrai [...] János Bolla Pál és Mihály Bo­zoky István Bencsik Miháiy Gábor János Pálinkás [...]
28. A KÖZÉPKORTÓL A 18. SZÁZAD ELEJÉIG • Horváth Lajos: A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL BOSSÁNYI KRISZTINA FÖLDESURASÁGÁIG (1686-1737) (135. oldal)
[...] Maka Mihály Bolla Mihály Mészáros István 1699 Bolla Pál Molnár István 1699 Bozóky István Nyitrai István 1699 Cseh János Pálinkás Pál [...] János Gábor János 1699 Tikász István 1699 Gyulai István 1699 Tóth János 1699 Hajdú [...] 1699 Uny János 1699 Koncz István 1699 Varga István Kovács Gergely 1699 Varga János [...]
29. A múzeum mint kultúrház (85. oldal)
[...] 1 II 5 H Kiss István Bethlen Gábor szellemi élete Debr [...] kereskedők százados küzdelme Debr Tisza István Tud Társ I o 4 [...] olasz géniusza a külföldön Tisza István Tud Egy olasz Int 6 [...] Debr Csop 11 III 18 Bozóky Ferenc Az egyke kérdés Egy [...]
30. Tanulmányok Debrecen és a megye felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére • V. Szathmári Ibolya: A „nép” művészetének négy évtizede Hajdú-Bihar megyében (509. oldal)
[...] A magyar népművészet Bp 1975 Bozóky Éva A fiatalok és a [...] iparművészet napjainkban 31 36 Kerékgyártó István Az amatőr népművészeti mozgalom a [...] Erzsébet hozzászólása 46 48 Lendvai István Gazdaságunk és a népi iparművészet [...]
31. Fazekas István: Egy XIX. századi türelemüveg a Kiskun Múzeum gyűjteményében (885. oldal)
[...] is kevesebb a türelemüvegek száma ISTVÁN Erzsébet 1980 ban írt rövid [...] köztes gyűjtőterületét feladatát érintő gondokról ISTVÁN Erzsébet a Néprajzi Múzeum munkatársa [...] Meglepő hogy az Országos 2 ISTVÁN Erzsébet A türelemüvegek Élet és [...] Magyarországra Pest 1867 179 188 BOZÓKY Alajos A börtönügy legújabb haladásai [...]
32. Fazekas István: Egy XIX. századi türelemüveg a Kiskun Múzeum gyűjteményében (891. oldal)
[...] állandó kiállítása Katalógus bevezetővel Kecskemét BOZÓKY Alajos 1867 A börtönügy legújabb [...] sz 79 81 1 TÖMÖRKÉNY István 1964 A gondolat félénk madár [...]
33. Odalszámok • 61
[...] A magyar népművészet Bp 1975 Bozóky Éva A fiatalok és a [...] iparművészet napjainkban 31 36 Kerékgyártó István Az amatőr népművészeti mozgalom a [...] Erzsébet hozzászólása 46 48 Lendvai István Gazdaságunk és a népi iparművészet [...]
34. A Dunántúlon maradt Jósák (71. oldal)
[...] Szobonya Zsuzsanna és németszogyeni Jósa István 25 leányának Borbálának a férjét [...] K fiai Varga András és István adományul kapták Kettős előnevük fennmaradt [...] A család 18 századi története István 48 ága és a Jósa [...] genealógiai tábla Ez utóbbi nyárádi Bozóky Klárát 123 U o 104 [...]
35. A Dunántúlon maradt Jósák (75. oldal)
[...] 1786 április 8 én Erőss István özvegyét Jósa Barbarát Piricsén ahol [...] az 1781 ben elhunyt Jósa István özvegye csicseri Orosz Julianna 1789 [...] században a Jósaknak már csak István 48 ága élt Szabolcs vármegyé­ben [...] tisztviselőként dolgoztak szerte az országban Istvánnak 48 nyárádi Bozóky Klárától született nyolc gyermeke közül [...]
36. A Dunántúlon maradt Jósák (80. oldal)
[...] család leszármazója volt Pankotay Jósa István leánya Szunyogh János és pankotai Jósa Kata gyermekét Borbálát Bozóky Pál vette nőül nekik két [...] és Ferenc Klára németszogyeni Jósa István felesége lett így került rokoni [...]
37. A Dunántúlon maradt Jósák (94. oldal)
[...] régebben ez ügyben nagyapjuk Jósa István 4 S a deb­receni táblán [...] a Jósakra vonatkozó osztálylevelek A Bozóky családdal kapcsolatos irataik mind hiányoztak [...]
38. A Dunántúlon maradt Jósák (95. oldal)
[...] volt ez a birtok Jósa Istvánnak jutott és még 1803 ban [...] porció a Pethő és a Bozóky örökség ügye is Előre­haladott tárgyalásokat [...]
39. A Dunántúlon maradt Jósák (96. oldal)
[...] winklerkői Winkler László erdőteleki Szentmarjay István és László lászlófalvi Eördögh Dániel Erőss György és István Irinyi Tamás cserneki Dessewffy János [...] a 18 században még Jósa István által elkezdett pert már az [...] valamint a Tiszafüreden Kóton lévő Bozóky és Pankotai Jósa és a [...]
40. A Dunántúlon maradt Jósák (100. oldal)
[...] 172 így sorolták magukat a Bozóky Melith Szakolyi Telegdy Nyáry Bánffy [...] joguk nem volt Maga Jósa István 60 is úgy gondolta hogy [...]
41. Genealógiai táblák (164. oldal)
II tábla István j aki az I lábián [...] Gáspárji Mária 4 j Kozma Istvánt Mihály 45 Mátyás 46 József [...] Zsófia j Orosz János I István 39 1640 1679 Páter Jósa [...] 58 í Szabó Jinka Anna István 4 g szabolcsi alispán 1683 1747 i Bozóky Klára Anna 1687 Anna t [...]
42. Személynév mutató (183. oldal)
[...] jári 12 János jári 13 István jári 21 László 14 Mihályiján [...] 88 Báthori cs 90 Báthori István 13 Miklósné 90 Zsófia 51 [...] Bosoky Klára nyárjasdi 75 76 Bozóky cs nyárádi 92 94 95 [...]
43. Személynév mutató (184. oldal)
Bozóky Ferenc nyárádi 80 Klára nyárádi [...] 80 Budai Dániel beölsei 41 István beölsei 41 Búzás András 55 [...] 19 Csetenyi Tamás 37 Csiba István 41 42 Csicseri cs 28 [...] Eördögh Dániel lászlófalvi 96 Eördögh István peleskei 22 Eördögh Istvánné peleskei 19 Zsófia peleskei 22 Eörös István özvegye 77 Eöröss Istvánné 77 [...]
44. A reformkor és 1848-1849 nemzedéke (90. oldal)
[...] Az történt ugyanis hogy Kaszta István a népet kényszeríttette a koporsóhoz [...] alispánjakén működött több évig 217 Bozóky Alajos 188 p 218 CSML [...]
45. Irodalomjegyzék (263. oldal)
[...] Makó 1913 Dr Bálint Nagy István Kolerajárványok Csanád megyében Kiadja Csanád [...] vármegyéi és vá­rosai Budapest 1898 Bozóky Alajos A Nagyváradi Királyi Akadémia [...] hátrahagyott munkáiból Makó 1986 Erdős István Nagyoroszi Salgótarján 1998 Gilicze János [...]
46. II. Források • Nagy Pál: Szemelvények a debreceni tímárok életéről és munkájáról a korabeli (debreceni) sajtó alapján (1869-1951) (130. oldal)
[...] Berecz Imre tímársegéd leánya Irén Bozóky László tímársegéd fia László 1930 [...] vissza iparukat Kovács Ferenc Kovács István és Vincze József tímárok 1927 [...]
47. Medgyessy Ferenc debreceni kapcsolata (66. oldal)
[...] A négy szobor ihlette Boda Istvánt a Szobrok a téren és [...] című verse írására dobi Oláh Istvánt Bihácsy Györgyöt Menyhárt Józsefet Bozóky Máriát grafikák készítésére 1 C [...]
48. Medgyessy Ferenc debreceni kapcsolata (82. oldal)
[...] jan 10 13 p Genthon István Az új magyar szobrászat Magyar [...] Déri Múzeum képzőművészeti gyűjteményében találhatók Bozóky gra­fika repr Alföld 1967 3 [...]
49. Függelék (161. oldal)
[...] 10 Balogh Ferenc 72 Balogh István 9 18 Baltazár Dezső 13 [...] 97 Bata Imre 138 Báthori István 121 Batthyány házaspár 150 Bauer [...] 64 Blaskó János 102 Bocskai István 93 Boda István 64 139 Bodgál Ferenc 36 [...] j 35 Bottyán János 139 Bozóky Mária 64 Bőgel József 18 [...]
50. Novák Irén: A diósgyőri vár üzemeltetése (121. oldal)
[...] IRODALOM Ásványi Katalin Bodnár Dorottya Bozóky Anita Dávid Lóránt Fehér Zsuzsanna [...] Róbert Richard Kulcsár Noémi Márta István Smith Melanie Nagy Katalin Nemes Andrea Nyúl Erika Piskóti István Puczkó László Remenyik Bulcsú Száraz István Várhelyi Tamás Veiland László Vi [...]
51. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (36. oldal)
[...] 7 YT II fér j Bozóky Mihály 19 o VI 2 [...] 1846 XI 25 férj Bugyi István I 867 XI 6 1929 V 14 5 Bugyi István 1849 1 14 1849 1 22 6 Bugyi István I 850 X 2 o [...]
52. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (38. oldal)
[...] 12 leszármazol 12 1 Paksi István 186 VJ 16 1889 11 [...] 5 xlQT TT 9 II Bozóky Mihály 19 o VI 27 [...] 1884 VI 21 3 Nagy István 1868 VI 15 1869 11 13 VI 4 Nagy István l 87 o IX 29 [...]
53. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (64. oldal)
[...] leszármazói 81 VI 1 Bollók István Zsolt 1888 VII 14 neje [...] 2 VIII 22 férje Bugyi István 1921 V 3 V 4 [...] o 7 I 27 férje Bozóky András 1939 V 2 o [...] 0 XII 30 4 Rédei István 1912 VII 26 1914 III [...]
54. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (66. oldal)
[...] leszármazol 87 VI 1 Papp István 1882 IX 4 neje Nóvák [...] 1894 IX 14 férje Bollók István 1913 XT 5 1936 XI [...] IX lo V 5 Turi István és neje Békési Erzsébet 1887 [...] 89 I VII 18 férje Bozóky István 1941 IX 26 I 908 [...]
55. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (68. oldal)
[...] 23 JestKe VII 6 Bendó István 1896 1 18 neje Ádám [...] 1929 XI ll 3 Bendó István 191 o IV 7 VI [...] Béla 1882 XII 27 neje Bozóky Erzsébet I 9 o 7 [...]
56. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (74. oldal)
[...] 89 o X 5 Orosz István 1093 11 5 1093 111 26 3 Orosz István 1895 VI 8 VII 4 [...] 898 Y 7 férje Rédei István 1952 V 24 4 Kovács [...] 7 IJI 3 o neje Bozóky Ilona 1934 X 16 XX [...]
57. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (75. oldal)
[...] XII 25 YII 2 Zsidai István 19 o 2 XII 9 [...] VIII 24 VI 8 Kiss István és neje Csomor Etel 1919 [...] Anna 1923 XII 25 férje Bozóky István 1948 X 26 VI 2 [...] o 6 X 21 férje Bozóky János 1928 VIII 14 1924 [...]
58. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (76. oldal)
[...] 6 IX 6 4 Kovács István 19 o 7 V 19 [...] Erzsébet 1912 VI 21 férje Bozóky János 1932 VIII 3 o [...] 6 leszármazol 165 1 Bollók István 19 o 5 II lo [...] 5 VJ 29 2 Gyurkó István 19 o 6 VII J [...]
59. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (77. oldal)
[...] 1898 1 22 férje Morvái István 1919 XI lo VII 3 [...] 2 VII 2 o neje Bozóky Mária 1928 XI 26 1944 [...] Amál 1883 V 6 férje Bozóky János 1899 XI 6 leszármazói [...] 6 XI 5 férje Seres István 1929 H 5 3 Krista [...]
60. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (78. oldal)
[...] 8 leszármazol VII 1 Bollók István 19 o 8 VII lo [...] Antal 1913 IX 6 neje Bozóky Rozália 1936 XI 28 XX [...] oo XI 4 II n Bozóky György 1938 V 27 leaz [...] 1924 XI 4 férje Béres István 1944 VI lo VI 8 [...]
61. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (80. oldal)
[...] Turi Erzsébet és férje Kiss István 1919 X 2 o leszármazói 2 o 3 Í Kiss István 1920 X 12 VII 1 [...] V 29 VIII 2 Szerencsés István i 9 il VII l [...] 1937 X 4 VII 1 Bozóky Rozál és férje Bollók Ferenc [...]
62. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (85. oldal)
[...] IH l VI l Gyurkó István Gyurkó Ángyéi III 2 o V 4 Gyurkó Angyól Gyurkó István V 2 Turi Anna és [...] 14 VII 3 Gyurkó Ilona Bozóky József 111 173 VII 2 Bozóky József Gyurkó Ilona VI 3 [...] 85 VI 6 Bollók Amál Bozóky János V 2 Turi Anna [...]
63. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (86. oldal)
[...] 164 VIT 6 Kovács Erzsébat Bozóky János III 17 VII Bozóky János Kovács Erzsébet 111 77 [...] 5 Gyurkó Amál Ilona Kovács István 111 85 VI 6 Bollók [...] Turi János II 4 Kiss István Tábori Ilona I Kiss Mátyás [...] 86 VI 2 Krista Anna Bozóky Mátyás 11 21 VI 8 [...]
64. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (87. oldal)
111 170 VI Bollók Antal Bozóky Rozália II 5 o VII 5 Bozóky Rozél Bollok Antal III 86 [...] Pakai János II 4 Kiaa István Tábori Ilona II 3 Kiss [...] 3 o V 5 Turi István Békési Erzsébet 111 4 IV [...]
65. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (94. oldal)
[...] s a III nemzedékbeli Kiss István és Turi Erzsébet 2 gyermeke [...] ezek II nemzedékbeli 4 gyermeke Bozóky József és Nagy Erzsi vonalán [...] I 725 IV 14 én Bozóky István 66 éves koréban Közülük bár­melyik lehetett a szóbanforgó Bozóki Istvánnak nős Bálint Honéval felmenője esetleg [...]
66. Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája (95. oldal)
Bozóky István esetében apja de feltehetően vérrokona [...] első harmadáig visszavezethető I Bozóki István és Bálint Ilona leszármazói î [...] 5 ÎV 7 2 Bozóki István 1796 11 7 17 o [...] 3 v l 3 Bozóki István 1735 IV 13 neje Máté [...]
67. Events 2003-2005 (Judit Pataki) (191. oldal)
[...] the guidance of the teacher István Bodóczky from the relics of [...] of the Russian Federation András Bozóky Minister of the National Heritage [...]
68. Bellon Tibor: Határújítás, határvédelem a Nagykunságon (244. oldal)
[...] új határt hánytunk 1798 májusában Bozóky András hármas kerületi jegyző értesítette [...] Györgyöt Debretzeni Jánost Dévaványáról Földesi Istvánt Nánai Szűts Jánost Dolhai Jánost [...] Jánost Balog Jánost Ki Szabó Istvánt P Szabó Istvánt Boros Mihályt Vida Jánost Patzi [...]
69. Zádorné Zsoldos Mária: Az 1831. évi kolerajárvány a Jászkunságban (258. oldal)
[...] aljegyző Benedek László aljegyző Varády István esküdt és előlülő Janó János [...] Mihály esküdt és előlülő Mihályi István főbíró Kenéz Mihály főjegyző Debreczeni [...] főjegyző Újfalussi Sámuel aljegyző Kunszentmártonban Bozóky András esküdt s előlülő Bozóky István biztos Tóth András esküdt Nagy [...]
70. Lovas Lajos: Betyárok, tolvajok és a bűnözés egyéb formái a Jászkun Kerületben (1797-1802) (341. oldal)
[...] particuláris perceptor kerületi adószedő Paruczay István ordinális fiscalis ügyész Lacka János [...] esküdt A Nagykun kerület részéről Bozóky András palatinális assessor Dóka Márton [...] Horváth Mihály Pethes Antal Parúczai István Péter Ferenc nádori táblabíró Fazekas [...] Gózon Sándor Gubó József Illés István Kármán Pál táblabírók 24 A [...]
71. Józsa László: Egy gazdacsalád ájtatos olvasmányai a XIX. században (413. oldal)
[...] adni A hagyaték dédnagyapámtól Józsa Istvántól származik aki Józsa Mihály és [...] végrendelet amelyből kitűnik hogy Józsa István három fia és két leánya [...] a nagyiskola hírneves tanítója és Bozóky János igazolta kézjegyével A vagyoni [...] kelt végren­deletben megnevezett egyik tanú Bozóky János úgy is szerepel mint [...]
72. Benedek Gyula: A Jászság 1705. évi katonai összeírása (162. oldal)
[...] Kecskés Mátyás személyesen gyalogos Pénzes István Vecsénél Kovács Mátyás Juhász István személyesen gyalogos Szűcs István személyesen gyalogos Koncsik Jakab Ötödször [...] 3 4 5 6 7 Bozóky István zsoldos által lovas Seres János [...] zsoldos által lovas Szó ke István zsoldos által lovas Pernyész István zsoldos által lovas Nagy János [...]
73. Történelem • Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon (176. oldal)
[...] ügyek tisztázása után idősebb Szabó István gyógyszerész gyógyszeráru kereskedő az ifjabbik [...] mindennapjaikat Ezt tette ifj Szabó István gyógyszerész is mikor megteremtve egzisz­tenciáját eljegyezte dr Bozóky Árpád ügyvéd leányát Margi­ 16 [...] versailles i stílusú park Szabó István lett a gyógyszertár tulajdonosa egészen [...]
74. Történettudomány • Bojtos Gábor: Kilakoltatási eljárás "Lenk Gyula budapesti lakos" ellen (154. oldal)
[...] 14 Ugyancsak ezen a közgyűlésen Bozóky Árpád indítványára alkotmányvédő bizottság alakult [...] Lenk Gyula 1905 1906 Lippich István 1919 1920 kormánybiz­tos főispán csak [...]
75. Történettudomány • Bojtos Gábor: Kilakoltatási eljárás "Lenk Gyula budapesti lakos" ellen (156. oldal)
[...] a törvényhatósági bizottság elfogadta Kuszka István indítványát a tisztviselők erkölcsi és [...] 405 800 1905 48 Korábban Bozóky Árpád javaslatára hatalmas fekete sárga [...]
76. (214. oldal)
[...] Pazsa Gyula irnok Petrányi Tibor Bozóky Mária dijnok Cseppentő Miklós Zsíros [...] Uánási Ferenc tagjai D Szabó Ist­ván f Tóth István Smányi Zsigmond Kovács Gyula Bagi István Bagi Imre Várkonyi István Tóth K 4 í
77. (77. oldal)
[...] századi vallási művek Cantus Catholici Bozóky Mihály kompilációja hanem saját versírói [...] és 114 115 1 Orosz István nyomtatott szerzemé­nyeinek gyűjteménye melyből néhányat [...] Az idézett ének megtalálható Orosz István Dicsőséges Szent Ven­delnek a dögvész [...]
78. (41. oldal)
[...] 4 kötelesek közül még a Bozóky 2 Sedony Béres 2 és [...] I 1880 682 180 Gyárfás István szerint a kötél helyett Dósán [...]
79. (98. oldal)
[...] nyomai így példaként említhető Kaszás István aki 194 forintos földjét 1880 [...] 1853 ban a legvagyonosabb személy Bozóky István volt 344 forintos földdel Mellette [...] ban 280 forinttal szerepelt Szentbenedeky Bozóky néven Gyarapodásuk méreteire jellemző hogy Bozóky Istvánon kívül Mátyás 278 András 112 [...]
80. (180. oldal)
[...] 1 200 kat holdat Tóth István és társa bérelte A gazdaságokban [...] 1920 as években dr Steineker István miniszteri tanácsos közalapítványi ügyigazgató helyettese pedig dr Bozóky Kálmán miniszteri tanácsos volt O [...]
81. (446. oldal)
[...] Berentei György földtulajdonos 400 Berényi István 45 ös újgazda 401 Béres [...] Károlyné Bernát Gyula 419 Bernát István 139 Bethlen István gróf miniszterelnök 137 139 310 Bethlen Istvánná ifj grófnő 250 Bethlen Ödön [...] Bourbon Sicilien hercegi család 226 Bozóky Kálmán dr miniszteri tanácsos 180 [...]
83. 1898-08-14 / 33. szám
[...] ifjúsága fo­lyó hó 20 án István király napján az egylet helyiségében [...] évi haszná­latra átengedett területen Osefregi István által épített vendéglő épületét s [...] Bozália 28 éves tüdővószben Sárközi István 72 éves aggkorban Mászáros Lajos [...] gálóbiróság házkutatást Ön maga a Bozóky ügy ben hamis eskü büntette [...]
84. 1898-09-04 / 36. szám
[...] meg Távollétében a vezetést Patay István ur veszi át a kinek [...] aggkórban Pacolai halva született Orbán István 10 hónapos bélhurutbau Farkas Katalin [...] minisztérium engedélyezte Majsán e héten Bozóky Mátyás oda való lakos háza [...] is esett áldozatul a mennyiben Bozókynak 3 éves kis fia az [...]
85. 1902-08-27 / 35. szám
[...] Dobó Menyhért Zilah János Gaál István és Biró Sándor A szavazás [...] 16 augusztus 27 éves Domokos István 57 éves Hugyecz Sándor 6 napos Józsa Ist­ván 15 éves Gyenizse Juliánná 2 [...] Klimek Rezső s k tanító Bozóky Béla s k gyógy­szerész Dávid [...]
86. 1904-11-16 / 46. szám
[...] is javukra fog válni Dr Bozóky Árpád a tárgysoro­zat e pontjában [...] jegyzőjét saját maga vá­lasztja Dr Bozóky Árpád indítvá­nyozza hogy az elkészítendő [...] részéről Mailár József Kon csek István Antal Sándor és Hild Viktor [...] Szentesi Tóth Kálmán és Dr Bozóky Árpád a kisku­nok részéről pedig [...]
87. 1904-11-16 / 46. szám
[...] a tárgyso­rozat ötödik pontja Dr Bozóky Árpád Dr Babó Mihály Gál [...] Lakos Béniámin Lázár Zsófiával Nagy István Szűri Zsuzsánnával Sárközi Sándor Becze [...] D Sándor Pataki Máriával Abonyi István Csatári Juliánnával Kecskeméti József özv [...]
88. 1907-11-20 / 47. szám
[...] Ferencz Áb­rahám Dezső Pap Elek Bozóky Árpád és Dr Babó Mihály [...] miniszterelnök nyilatkozatát Lemondott jegyző Makay István városi adójegyző a szombaton tartott [...] kapitány botrányt okozó részegségért Turcsik Istvánt 10 korona pénzbün­tetésre Németh Sándor [...] 7 hónapos özv Viczei K Istvánná Pintér Rozália 93 éves Izsai [...]
89. 1908-02-26 / 9. szám
[...] ház­szabályvitát rögtönöztek Lengyel Zoltán és Bozóky Ár­pád beszólt ezután a javaslat [...] házi kezelésbe veszi elfogadta Makay Istvánnak az adójegyzői állásról tör­tént lemondását [...] József 20 éves joghallgató Kiss István háza felé igyekezett mikor két [...]
90. 1908-05-06 / 19. szám
[...] szolgálja Az úgynevezett balpárthoz tar­tozó Bozóky Árpád képviselő az iránt tett [...] a következők váltak be Szűcs István Német A Benő Darányi Károly [...] János Tegzes László és Májer István A sóstó fürdő vasárnap megnyílott [...]
91. 1911-04-19 / 16. szám
[...] Tagjai dr Abrahám Dezső dr Bozóky Árpád dr Babó Mihály dr [...] Gazdakörünk el­nöke dr Kolozsváry Kiss István nagyon helyesen arra törekszik hogy [...] mer Pálnó Babeuyecz Imrénó Komlós István­ná Fehér Antalnó Zilah Sándorné Martinov [...] rendőrkapitányságnál Horváth Sán­dor Szalai T István Gál István Gál N Modok András és [...]
92. 1924-02-16 / 14. szám
[...] két pályázó van Dr Mészöly István ny kir járásbiró és Dr [...] v tanács javaslatával 4 Szentpétery István v dijnok és Nagy Kálmán [...] ennek hangjaira Preszly Baba Gyenes István dr ral Pálőczy Hor­váth Klárika Bozóky Lajos dr ral Veliacha Vera [...] A rendezőség élén dr Gyenes István és Solnay Dénessel ügyel messógben [...]
93. 1927-10-22 / 85. szám
[...] felbukkant pénz­hamisítókat Tetten érte Eíbb István szegedi kárpitossegédet és társait akik [...] ndórfalvára is ahonnan elő­állították Kiss István ügynökeit Bozóky Jánost és a feleségét továbbá [...] kisebb falvakba is amíg Kiss Istvánt a kisteleki vásáron le­leplezték Kiss Istvánt szembesítették a bá­rom földművessé de [...]
94. 1930-12-31 / 104. szám
[...] terstein V Kun Janka Bor István özv Reuss Emilné Havas Jenő [...] Zsarka Jenő dr Balogh János Bozóky Béla Ligeti Béla 1 1 [...] Kovács Sándorné Prácza Pálné Dúl Ist­vánná Hlathy Géza Márkus Joli Faze­kas [...] Sándor Erdélyi N Hero nyányi István Delia István Ternyák Benőné Brecska Lajos Fülöp [...]
95. 1931-10-17 / 83. szám
[...] meg a kaszinó amelyen Fáy István fő­ispán mond ünnepi beszédet Marton [...] Pályázati hirdetmény A kiskunhalasi Bessenyei István nyilvános jelegű vá í rosi [...] régi iskolatársa és kenyeres pajtása Bozőky Géza Bem nek volt bizalmas [...] látták megtestesülve Péter szólalt meg Bozőky mintha segélykiáltásokat hallanék Nekem is [...]
96. 1931-10-24 / 85. szám
[...] megtartását Orvosi hir Dr Novobáczky István belgyógyász városi főorvos f hó [...] Mit csinálsz szerencsétlen kiáltott reá Bozóky Bizd csak re ám volt [...] Nézd pajtás mit hoztam mondta Bozókynak Hamarosan olyan fess bojtárokká változunk [...] édes testvérünk sem ismer reánk Bozóky ezalatt a leány élesztge­tésével foglalkozott [...]
97. 1931-11-07 / 89. szám
[...] feketeföldekk kiegészített térképe Nagy Szeder István építészmérnök hallgató szerkesztésében és kiadásában [...] látja el éle emmel Azonkívül Bozókynak rokonsága is volt a városban [...] Ujváry Flórával együtt ha adt Bozóky egyedül bolyon­gott és Graeza Záhonnyá [...]
98. 1931-11-21 / 93. szám
[...] Alsóközpont zákányi iskola szom­szédságában Bodó István tanító pár nappal ezelőtt észrevette [...] be­hatolt és több helyütt kiáltozta Bozóky és Záhony nevét Sehol semmi [...]
99. 1932-01-30 / 9. szám
[...] a csomagot a budapesti Szent Ist­ván Cikóriagyártól ajándékba pos­tán Tovább faggatja [...] gyerek szülei­nél a budapesti Szent István Cikó­riagyár megbízottja járt pár nap [...] levele­zőlapra ragasszák rá a Szent Ist­ván cikória dobozok Szent István király képét s ha a [...] Boldogság derű és nyugatom költözött Bozóky házába fe az ős magyar [...]
100. 1934-02-28 / 17. szám
[...] József Az apostol Szavalja Simon István ref s lelkész 7 Dicséret [...] Károlyné 30 Berki János 20 Bozoky Pál SoLtvadkert 20 Biró And­rás [...] Nagy M Pityu 20 Rékasi István 20 Tóth Jó­zsef 20 Szvetnik István 20 dr Fresz Antal 10 dr Grétzer István 10 Gyurits Mihály 10 Hirsch [...]