Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság (Tematikus és lokális monográfiák 1. Eger, Szolnok, 1973 )

Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája

V. 2. Bollók Anna ós férje Papp Erasmus l88o.X.22. ..leszármazol 87. . VI,1.Papp István 1882.IX.4. neje Nóvák Verona 19o6.XI.7. /Boconádi/, VI. 2,Papp Rozál 1885.VI.3, férje Papp Mátyás 19o5.XI.26. +1936.X.11. 3. Papp Teréz 1888.1.21, +19o2.ll.l9. VI.4,Papp József l89o.YH,31. neje Kóczián Angéla 1919.1.lo. 5. Papp Anna 1893,11.27. +1894.IV.7. 6. Papp Anna 1895.IV.5. +I896.X.I8, .''55 ül . .... VI.,8.Papp János 1899.VIII.30. neje Berta Jusztina 192o..X.26. +1936.VII.18. V. 4. Turi János és neje Turi.Erzsébet I887.V.23. leszármazói . . , 88. VI. 1.Turi Gyula l888.IV.l3.I;neje Morvái Teréz I9I0.XI.7. +1936.XI.18. II, " Turi Erzsébet 1939.IX.16. VI,2.Turi Erzsébet 1894,IX.14.férje Bollók István 1913.XT.5. +1936.XI.19. VI.3.Turi János 19o3.TV.4. neje Turi Erzsébet 1927.V.22. 4. Turi János-3'íí^ i927.IX.lo. > V. 5..Turi István és.neje Békési Erzsébet 1887.V.23. leszármazói 89. VI, 1,Turi Anna l888.rv.21. férje (EFyurkó József I906.XI.5, XX= 24, VI.2.Turi Mária I89I.VII.18.férje Bozóky István +1941.IX.26. I908.X.I5. XX=25. V. 6, Turi Albert és neje Bollók Anna.1893.XI.I3. leszármazottai 9o, 1. Turi Jusztina 1895,11,16. +1899.IH.25. 2. Turi András 1898.1,20, +19o4.X.19. . , VI, 3,Turi Béla I900.III.23. neje Rédei Erzsébet 1919.XI,12. XX= 35. VI.4.Turi László 19o2.III.16. neje Turi Ilona I926.XI.9. +I938.VII.7. V. 7.. Turi Mátyás és neje, Lőrik Mária l896.XI.2o. leszármazói 91. VI. 1,Turi József 1896,XI,18. neje Bollók Mária 1919. 1.13. 2, Turi Margit 1899.XI,26. 3. Turi János 19o2.III.7. +19o2,rV.7. V. l. Kiss Erzsi és férje Kovács Émán 1882.XI.6. leszármazói 92. 1. Kovács Karolin 1885,111.16. +1937.X.I3. elmegyenge,nyomorék ?. Kovács Teréz 1887.V.21, +I887, . . , VI, 4,Kovács Ilona 1893.1.31 .férje Lendvay József 1913.V.24..+1932.VI.2o./Szolnok/ VI.3.Kovács Erzsébet 1890.VIII.5. férje Varga János 19o7.XI.27. 5. Kovács Emilia 1897.VI.1. +I898.VII.I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom