Sőregi János: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1935 (1936)

A múzeum mint kultúrház

85 Sorszáin|j 43« T3 "S 1 s Előadó neve Előadás tárgya Előadást rendező egyesület, társaság stb. megnevezése 1 II. 5. H. Kiss István . . Bethlen Gábor szellemi élete Debr. Csokonai Kör. 2 II. 10. Kassák Lajos . . Társadalom és művé­szet Magy. [Magántiszt­viselők Szövet s. Debr. csoportja 3 II. 12. Zoltai Lajos dr.. . Debrecen és a görög kereskedők százados küzdelme Debr. Tisza István Tud. Társ. I. o. 4 II. 16. Javornitzky Jenő . II. Rákóczi Ferenc élete és halála Igazságügyi segéd­hivatali tisztvis. orsz. Egyesülete Debr. csoportja 5 II. 17. lovag Gianola Alberto . . . Az olasz géniusza a külföldön Tisza István Tud. Egy. olasz Int. 6 II. 18. H. Kiss István . . Hitler és Mussolini államrendszere Egy. ker. Nemzeti Liga 7 II. 22. Csobay László . . Az automobil feljő­dése napjainkig Magy. Mérnök és Építész Egylet Debr. oszt. 8 II. 23. Milleker Rezső és Dózsa Dezső . . . A magyar nép viselete és szokásai Debreceni foto club 9 III. 10. d. e. Fieri Renato és Fay E. Béla . . . Pirandello művészete A mai olasz irodalom és a magyar közöns. Debr. Monti Kör 10 III. 10. d. Ii. Veres Péter . . . Mesterség-e az iro­dalom? Magyarországi Mag. tisztv. Szöv. Debr. Csop. 11 III. 18. Bozóky Ferenc . . Az egyke kérdés Egy. Ker. Nemz. Liga 12 III. 22. Kövágóeörsy Kuthy Sándor . . . . A modern gáz- és repülőgép háború Magy. Mérnök és Építész Egylet Debr. osztálya III. 23. Veszprémy Ferenc Ösztön és faj Debr. Tisza István Tud. Társ. I. o. 1 1 111.21. MANS/ vezetősége Evi közgyűlés MAXSz debr. szerv. 15 III. 27. Makkai Sándor . . Az igazi műveltség Magy. Kulturális Egy. Szövetsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom