Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)

A Dunántúlon maradt Jósák

Az első kötet igen értékes és jól összeszedett adatokat tartalmaz azokról a családokról és birtoka­ikról, amelyekkel rokonságban álltak a Jósa-utódok, de egyben képet kaphatunk az ügyintézés menetéről is. Először Szunyogh Borbála után maradt Kőrös pusz­tai és tiszafüredi javakról esett szó, amiből a füredi rész ingyen a Sághyak kezén volt. Fontos he­lyet kaptak a jegyzőkönyvekben a Pethő család után maradt javak is. Ebben az ügyben korábban még nem tettek lépést, így meg­bízták Erőss Gábort azzal, hogy keresse fel Szatmár vármegyét, és tudakozódjon az ottani darai, zsadányi, domahidai birtokokról 17. kép Az egyik családülési jegyzőkönyv és földekről. Megjegyezték tO­fedölapja vábbá, hogy régebben ez ügyben nagyapjuk, Jósa István 4S a deb­receni táblán már pert kezdett, és „most" a per folytatását határozták el. A Bihar vármegyében és Debrecen városában lévő Szepessy-, Szakolyi- és Nyáry-örökséghez tartozó birtokokat Macs, Hegyes, Mohostelek és Szent György (Szepessy), valamint az akkor Debrecen városánál lévő pusztákat (Szakolyi, Nyáry örökség) szintén megkísérelték visszaszerezni. Meg­bízták Erőss Gábort és Winkler Jánost, hogy személyesen intézkedjenek, és adják árendába Debrecenben a Szepessy-örökséget „minél nagyobb pénzért". Amint a bejegyzések mutatják, gondosan összegyűjtötték azo­kat a régi iratokat, amelyek bizonyíthatták jussukat. (Ma a Becsky család levéltárában találhatók a Jósakra vonatkozó osztálylevelek.) A Bozóky családdal kapcsolatos irataik mind hiányoztak, így megint Erőss Gáborra hárult az a feladat, hogy Pestre menjen és összegyűjtse ezeket. Az Irinyi Erzsébet után maradt dombrádi, porteleki, mezőpetri (ma Petresti, Romá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom