Cseppentő Miklós: Tiszaroff története – A Damjanich János Múzeum közleményei 28-30. (1971)

Földműves Szövetkezet ; Tagok száma s 676, Ebből az MDP tagja 29 o, Kisgazda Párt tagja 161, pártonkívüli 225. Elnök : Szerencsi Zsigmond. A 21 tagu vezetőségből 16 MDP a 3 kizárt MDP, 2 pártonkívüli. / 21 o / A közigazgatás újjászervezése. A legsürgősebb gazdasági és politikai teen­dők ellátása mellett sor került a közigazgatás új­jászervezésére is. 1944. november 12-én már megkezdődött a rend­szeres közigazgatási szolgálat, először a volt Bor­bély László /ma FMSZ üzlet/ majd a Dr, Fábián /ma FMSZ étterem/-féle épületben, 194-5. január 17-én pedig a következő 13 köz—­alkalmazott tette le a hivatali esküt Pató Ferenc hivatali előljáró előtt % Kovács András főbíró, Vitáris Péter törvény­hiró, Győri Gergely pénztárnok, Szabó Sándor köz­gyám, Somodi Miklós-, 0. Tóth Lajos Szegedi Fe­renc tanácsosok, Vajda Gyula irodatiszt, Pazsa Gyula irnok, Petrányi Tibor, Bozóky Mária dijnok; Cseppentő Miklós, Zsíros Sándor községi kisegítő. Felszabadult községünkben is, - a többihez hasonlóan -« maga a nép vette kezébe sorsának in— • tézését. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front helyi szerveként Tiszarcffon is megalakult a Nemzeti Bi­zottság,, melynek munkáját —együttműködve a többi párt demokratikus képviselőivel- az MKP helyi szer­vezete irányitotta. 1945. február 9-én már jelenthették a község- . bői, hogy megalakult a Nemzeti Bizottsága melynek tagjai a következők voltak s Elnöke : Uánási Ferenc,' tagjai D. Szabó Ist­ván f Tóth István, Smányi Zsigmond, Kovács Gyula* Bagi István, Bagi Imre* Várkonyi István,- Tóth &K»*4» í

Next

/
Oldalképek
Tartalom