Tanulmányok Budapest Múltjából 28. (1999) – Urbanizáció a dualizmus korában: konferencia Budapest egyesítésének 125. évfordulója tiszteletére a Budapesti Történeti Múzeumban

A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETE ÉS A POLGÁROK - Sántháné Antal Sára - Horváth Zsolt: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez 1991-1994 331-378

476. SZTEHLO Gábor: Isten kezében = In the hands of God. A szerző naplója alapján sajtó alá rend. BOZÓKY Éva. 3. ki­ad. Bp., Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány, 234, 232 p.. |4] t. ill. 477. TÍMÁR Lajos: A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései és a városi gazdasági elit a két világháború közötti Magyarországon. = Aetas 1992.4. 73-82. 478. Tiszteletadás Angel Sanz Briznek, Spanyolország ügy­vivőjének Magyarországon (1942-1944), a holocaust 50. évfordulója alkalmából. Bp.. Spanyol Királyság Nagykövetsége, 1994.35 p„ [4] t. ill. 479. VARGA Lajos: Munkaközvetítés, munkanélküliség, a munkanélküliség esetére szóló biztosítás és a szaksz­ervezetek Magyarországon 1945 előtt. = Múltunk 38. 1993.2/3.68-115. 480. VARGYAI, Gyula: The ninth circle of hell : the siege of Budapest. = Hung. q. 35. 1994. 4. 90-97. ill. 481. VEROLINO. Gennaro: The darkest year : conversation with archbishop Gennaro Verolino on the siege of Budapest. Reporter BOKOR, Péter. = Hung. q. 35. 1994. 82-89. 482. WIGHARDT Edit: Napló a pincében töltött napokról : Budapest ostroma egy diáklány élményeinek tükrében, 1944. december 24-től február 18-ig. Bp.. Szerző, 1994.47 p. ill. 483. A zsidó Budapest : Pest : gettó, 1944. Közli FROJI­MOV1CS Kinga. In: Holocaust emlékkönyv : a vidéki zsidóság deponálásának 50. évfordulója alkalmából. Szerk. KRÁLL Csaba. Előszó BEER Iván. Bp., Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 1994. 252-256. BUDAPEST TÖRTÉNETE 1945-1990 KÖZÖTT 484. ÁCS László: Itt az idő. most vagy soha! : 1956. október 23-án Maiéter Pál gépkocsivezetője voltam. = Kapu 1. 1994. 10/11. 125-127. 485. ACZÉL Tamás: A Móricz Zsigmond körtér ostroma. In: Szemle : válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyói­ratából. Bp.. Századvég. 1956-os Int., 1992. 113-118. 486. Amiről kevés szó esett : adalékok a Budapesti Műszaki Egyetem 1956. októberi eseményeihez. Szerk., bev. POGÁNY Mária. Bp., ..Műegyetem 1956" Alapítvány, LSI OM AKI 992­487. ANGYAL István: Saját kezű vallomása. Vál., jegyz. EÖRSI László. Előszó: EÖRS1 István. Bp., Pesti Szalon, 1991.215 p. 488. BABIK Zoltán: A forradalom sóhaja. = Igen 4.1992.21.4-5. 489. BAK M. János-KOZÁK Gyula-LITVÁN György-RAINER M. János: Az 1956-os magyar for­radalom : reform - felkelés - szabadságharc - megtorlás : történelmi olvasókönyv középiskolásoknak. Bp., Tankönyvk., 1991.223 p. ill. 490. BÁLÁS PIRI László: Emberek fehérben, 1956. Bp., FSP Literátor DTP Nyomda Kft., 1993. 307 p. ill. 491. BÁLÁS P[IR1] László: Fehér köpenyben a forradalomért. = Rebellitás 2. 1993.5.66-69. 492. BÁLÁS PIRI László: A forradalom első halottja [Puskás Sándor]. = Rebellitás 2. 1993. 5. 5-8. 493. BALAS PIRI László: Piros vér a pesti utcán 1956 : életek és számok. = Rebellitás 2. 1993. 5. 29-45. 494. BALÁZS Géza: Beszélő falak : ötszáz különféle magyar graffiti, 1980-1990. Bp., ELTE, MTA Nyelvtud. Int., 1994.96 p. ill. 495. BALÁZS Magdolna: Az Ifipark. = Bp. negyed 2. 1994. 2. 137-150. ill, 496. BALÓ A. Péter: Dudás József élete és tevékenysége : kro­nológiai vázlat. = Az 1956-os M. Forrad. Történetének Dokumentációs és Kutatóint. évkv. II. 1993. 221-228. 497. A baloldal „baloldala" : dokumentumok a születő Kádár­rendszer kommunista ellenzékének történetéhez [Táncsics Mihály Kör]. Bev., közli PÓR Edit, CSEH Gergő Bendegúz. = Társad, szle 49.1994, 10. 84-94. 498. BÁNYAI László: T-54. = Rebellitás 2. 1993. 4. 1-3. 499. BELUSZKY Pál: Budapest társadalma a modernizáció útján 1948-tól máig. = Társad, szle 47. 1992. 7. 35-44. 500. BENDA Kálmán: Az 1795-ben kivégzett magyar jakobi­nusok hamvainak eltemetése 1960-ban. In: Király Béla emlékkönyve : háború és társadalom : war and society : guerre et société : Krieg und Gesellschaft. Szerk. JÓNÁS Pál et al. BD., 1992.79-90. 501. BERÁNNÉ NEMES Éva-KAJÁRI Erzsébet: A munkás­tanácsok és a szakszervezetek : (1956-1957). = Múltunk 37. 1992.2/3:70-101. 502. BERKI Mihály: Az államvédelmi hatóság. Bp.. Magyar Egyeztető Testület, 1994.222 p. ill. 503. BERKI Mihály: Pufajkások. Bp., M. Fórum. 1993. 157 p. (Magyar Fórum könyvek.) 504. Beszélő : összkiadás I-III. Sajtó alá rend. HAVAS Fanny. Jegyz. RAINER M. János, CSICSKÓ Mária, HEGEDŰS B. András. Bp., AB-Beszélő, 1992. 1.1-10.: 1981-1984. 754, [12] p. II. 11-20. : 1984-1987. 847, [24] p. 111.21-27. : 1987-1989. 848, [48] p. 505. BÍRÓ Judit: Házak és emberek : szemelvények egy újság­ból [a Házfelügyelő c. lapból]. = Bp. negyed 1. 1993. 2. 137-158. 506. BOLLA Lajos: Vérfürdő a Parlament előtt. = Honismeret 19. 1991. 5. 61-65. ill. 507. BOZÓ Gyula: Egyetemisták demonstrációja 1956. ok­tóber 6-án. = História 15. 1993.5/6.62-64. " 508. A bölcsészkar az 1956-os forradalomban : az 1992. no­vember 25-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások. Szerk. VADÁSZ Sándor. Bp., ELTE BTK, 1994. [2], 126 p. 509. BRUZSA Mihály: Ki lövetett 56-ban a Parlament előtt? Riporter SZÖLLŐS István. = Ring 4. 1992. 8. 23-25. 510. BUDAI KULCSÁR János: Reggelre csönd lesz. = Rebellitás 3. 1994.8/9.86-92. 511. Budapestjelenti Varsónak : a budapesti lengyel nagykövet­ség rejtjelezett táviratai, 1956. december 4-29. Közli TIS­CHLER János. = Világosság 34. 1993.10.40-54. 512. Budapesti agglomeráció, 1980-1990. Szerk. SZEREDÁS Judit. = Stat. szle 70.1992.11.909-929. 513. A budapesti angol követség 1956. november-decemberi jelentéseiből. Közli, bev. VIDA István. = Társad, szle 46. 1991.1.66-79. 346

Next

/
Oldalképek
Tartalom