Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)

A Dunántúlon maradt Jósák

ba kerültek, de folytatták tovább a pereket... 1817-ben ott találjuk többek között a pereltek listáján az Esterházyak mellett a báró Orczy, a gróf Haller és a gróf Forgách családokat is. 170 1815. május 22-én, a Fényeslitkén tartott családülésen büszkén írták a jegyzőkönyvbe, hogy kidolgozták azokat a genealógiai táblákat, amelyek leszármazásukat igazolják és vizsgálatukat a leányágakra is kiterjesztet­ték. 171 A Becsky levéltárban az egyik lajstromkönyv tanúsága szerint abban az időben még megvolt az enyingi Török Ferenctől és Országh Borbálától, valamint a Nyáry Páltól levezetett genealógiai táblázat, ami mára sajnos elveszett, nem találtuk az iratok között. 172 így sorolták magukat a Bozóky, Melith, Szakolyi, Telegdy, Nyáry, Bánffy, Török, Várday, Országh és Csaholyi családokkal egy rokonságba. Természetesen a felsorolt családok közül sokhoz közvetlen rokoni szálak fűzték őket, de találkozunk olyan kapcsolatokkal is, amelyek csak mellékágon kerültek rokonságba velük (Melith, Várday, Bánffy). Ezek a rokoni szálak mind a 16-17. századra vezethetők vissza. Szívós és kitartó munkájukat bizonyítja, hogy több mint 100 évvel korábbi rokoni vagy nem éppen közvetlen rokoni szálakat kutattak vissza, s perelték azok örököseit kisebb-nagyobb reménnyel. A leányági örökösök a németszogyeni és bánházi Jósaknak nagyon sokat köszönhettek: a birtokaikat és a lehetőséget arra is, hogy pereljenek olyan földekért, amelyekhez lényegében semmi joguk nem volt. Maga Jósa István 60 is úgy gondolta, hogy jogos örököse Kisvárday Mi­hálynak, Melith Péternek és Nyáry Zsigmondnak. Ez utóbbi teljesen érthe­tő, mivel nagyanyja Nyáry-lány volt, sőt a Melith rokonság is nyilvánvaló, mivel a dédanyja Melith Anna volt. A (Kis)Várday rokonság már több mint erőltetett, mivel az még több generációt ölel fel, és csak a Melithek egyenesági felmenői között találunk Várday famíliából származó sze­mélyt. (A rokonsági fokokat külön bemutatjuk a Jósakkal rokonságba került Nyáryak genealógiai résztáblázatában.) Érdekességként nézzük meg például a németszogyeni Jósakkal a Bozókyak révén rokonságba került pankotai Jósa családra vonatkozó egyik forrást. Ennek kivonata szintén az egyik lajstromban található, 1737­ben kelt, és pankotai Jósa Erzsébet (pankotai Jósa György és Rácz Katalin 170 MOL P 1825 2. csomó 14. tétel, 1817. június 2., Fényeslitke. 171 MOL P 1825 2. csomó 14. tétel. 172 MOL P 1825 2. csomó 14. tétel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom