Nagy Pál - V. Szathmári Ibolya szerk.: A debreceni tímármesterség történeti emlékei (Karcag, 1997)

II. Források - Nagy Pál: Szemelvények a debreceni tímárok életéről és munkájáról a korabeli (debreceni) sajtó alapján (1869-1951)

Születések, házasságok: Berecz Imre tímársegéd, leánya Irén Bozóky László tímársegéd, fia László 1930. augusztus 13. 1930. szeptember 24. Megszűnt iparosok: Erdélyi Mihály tímármester 1924. október 12. Szilágyi Imre tímármester 1924. december 28. Tizenhárom új debreceni polgár: Debrecen város polgára közé legutóbb a következőket vették fel: Kiss József tímármestert 1927. március 20. 65. sz. Megszűnt iparosok: Az iparhatóságnak a múlt héten a következők adták vissza iparukat: Kovács Ferenc, Kovács István és Vincze József tímárok. 1927. március 22. Szőllősi Mihály, tímár 1927. július 3. Új iparosok: Az elmúlt héten a következők kaptak Debrecenben új iparigazolványt: Végh András tímár 1927. április 3. Apróhirdetések: Tímársegédet állandó munkára felveszek, Kovács, Teleki u. 82. 1927. április 17. Tímár tanuló és fiatal segéd felvétetik. Teleky ucca 56. szám. 1927. június 19. A tímáriparosok országos nagygyűlése tegnap volt Debreczenben. Siralmas a tímárok helyzete. A Magyar Bőriparosok Országos Szövetsége elhatározta, hogy az ország tímár ipara válságos helyzetének megbeszélése végett országos tímári­pari nagygyűlést hív egybe. Ezt a gyűlést tartották meg október 8-án. Piros József a Debreceni Tímár Társulat elnökének üdvözlő szavai után, visszapillantást vetett a magyar tímár ipar történet fejlődésére és vá­zolta annak siralmas helyzetét. Ezután dr. Norvay Oszkár AMBOSZ ügyvezető titkára ismertette a cseh kereskedelmi szerződésnek a tímár kisiparra való kihatását. Kiss Lajos a Debreceni Tímár Társulat jegyzője vázlatosan ismertette a tímár kisipar technikai fejlődésének orvoslási módjait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom