Sziklay János: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi földrajza. 5. rész: A Balaton bibliografiája (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1904)

III. Lapok és folyóiratok

44 Balaton környéke. Bfv. S. Pesti Napló. 1853 1062. 1. Balaton melléke. Sürgöny. 1866 87., 89., 92. 1. Balatoni tájkép a fonyódi hegyről. Hazánk s a Külföld. 1866. 50. 1. (Képpel.) Balatoni tájkép, a somogyi oldalról tekintve. Hazánk s a Külföld. 1867. 2. 1. (Greguss I. rajzával.) A Balaton vidéke. Hazánk s a Külföld. 1868. 28—30. 1. (Képekkel.) Balaton-Füred. Mindenes gyűjtemény. 1790. 238. 1. Balaton-Füred. Regélő. 1839. 40—42. 1. (Rajzzal.) Balaton-Füred rövid leírása. Balatonfüredi Napló. 1861. 1. 1. Balaton-Füred. Ország Tükre. 1862. 19. 1. (Képpel.) Balatonfüred. Magyarország és a Nagyvilág. 1866. 24. 1. (Képpel.) A Balaton és Füred. Magyarország és a Nagyvilág. 1867. 35. 1. (Képpel.) A balatonfüredi íj sójürdő. Hazánk s a Külföld. 1866. 36. 1. (Képpel.) Balatonfüred ismertetése. A Times után. Budapesti Közlöny. 1868. 192. 1. Balaton-Füred hajdan és most. Vasárnapi Újság. 1879. 29. 1. (4 képpel.) Balatonfüredről, (y.) Fővárosi Lapok. 1881. 183. 1. Balatonfüred múltját helyezi szembe a jel en élettel, melyben a gyógyfürdő jellege már erősebben kifejeződik. A Balaton ellen felkapott divatos szólamokat czáfolja. A balatonfüredi szeretetház. Magyarország és a Nagyvilág. 1873. 10. 1. (Képekkel.) Balatonfüred. Tihany. Hírnök. 1837. 8., 10. 15. 1. BALATONI: AZ új Balatonfüred. Budapesti Hirlap 1889. 205. 1. Az 1889-ben átépített fürdőhelyen történt és még tervezett újításokat ismerteti. BALOGH ALAJOS : Sümegit vára. Győri Közlöny. 1858. 80—84. 1. BARTSCH C. D.: Bemerkungen über den Plattensee. Ungarisches Magazin. 1780. BIRLY ISTVÁN: A Balaton yachtjai. Vadász- és Versenylap. 1867. 14. 1. BÍRÓ JÓZSEF: Fata morgana a Balatonon Termt. Közlöny. XXIV. 277. 1. Egy 1892. márczius 22-ikén előfordult s Keszthelyen észlelhető nagyszerű délibáb-tüneményt ír le. BORBÁS VINCZE dr.: Tanulmányok a Balaton hínárjáról. Földrajzi Közlemé­nyek. 1891. 454—491. 1. BORBÁS VINCZE dr.: A Balaton partmellékének botanikai néprajza. Földrajzi Közlemények. 1893. 57-78. 1. BORBÁS VINCZE: Néhány vadontermő festékfüvünk. Termt. Közlöny. XXXIII. Pótf. 22—26. 1. A Tatnus (pirítógyökér) termésének északi vonala Badacsonytól Lókúton át Nagyváradig és Déváig. A Rubia tinctorum mint kóbor növény előfordul Szigligeten. BORBÁS VINCZE : A hévvizi tündérrózsa keletkezésének analogonja. Természet­tudományi Közlöny. XXVI. Pótf. 146-152. 1. A N. thermalis nem benszülött növény. Keszthely-Hévvizen csak a N. minor díszlik (1894-ben). BORBÁS VINCZE: A súlyom pusztulófélben. Termt. Közlöny. XXVI. 297—322. 1. Megállapítja, hogy Keszthely mellett a Zala vizében (és a Kis-Balaton össze­kötő csatornájában) még terem súlyom. A Kis-Balatonban szintén. A Balaton vizé­ben nem terem. BOZÓKY JÁNOS : Kisfaludy Sándor emlékszobrai Sümegen. (Adatok Zalamegye történetéhez. I. 155 - 162. 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom