Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság (Tematikus és lokális monográfiák 1. Eger, Szolnok, 1973 )

Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája

VI. S, Gyurkó Amál Ilona és,férje Kovács látván 1897.XI.15. leszármazottal 164. 1. Kovács László 19o3.V.5, +19o3.V.6. VIT.2.Kovács László 19o4.VIJ.lo. neje,Tóth Mária 1928,XI.5. XX= ÍJ, 3.Kovács Anna 19o5.V JII.29. +19o6.IX.6, ,4,Kovács István 19o7.V.&. +19o7.IX.12. , , VTT,5.Kovács Anna 19o9.IV.18.,fér ja Csipa János 1928.XI.5, Jhalma VII. 6.Kovács Erzsébet 1912.VI.21. férje Bozóky János 1932.VIII.3o. XX=17. 7. Kovács Béla 1917.Y.28. , , 8. Kovács János 1921.VI.JO. +1921. VIT.1. VI.7, Gyurkó Rozál és férje,Bollók Balázs 19o4.V.l6. leszármazol 165. 1. Bollók István 19o5,II,lo, +19o5,II.28. 2. Bollók József 19o6.IX.2o. +19o6.X.13. VI. 8.Gyurkó Mihály és I: neje Kiss Erzsébet 19l0.IX.12. , , II. Turi Maria 1916.V.l. leszármazol lbb. 1.Gyurkó József 1912.V.9. fl912.VI.24. VII. 2. Gyurkó Erzsébet 1913.X.l8. férje Varga László 1933.IX.18. XX= 19. VI.6, Bollók Erzsébet és férje Aladi László 1921.V.3. leszármazói 167. 1. Aladi József 1923.VII.9. VI. l.Gyurkó Menyhért és I. neje Dósa Margit 19o3.XIl:lo: . , , ra ,11, \ Bordás Julianna 19o9.XI.3. leszèrmazo1 ibö­1. Gyurkó Mária 19o4.JX.2p. fl9o5.VJ.29 .. 2. Gyurkó István 19o6.VII.J9. +1996.IX.4. 3. Gyurkó Mária 19c8.IX.19. +19o9.V.lo. VII, 4.Gyurkó Pál 1911.1.25. neje Bugyi Amália 1934.XI.6./II,feleségétST/ VII,5.Gyurkó József 1913.IJI.21. neje Forgó Ilona 1949.1,2?. VII.6.Gyurkó László 1915.1.12.,neje Nagy Irén 1942.XI.lo. 7,Gyurkó András 1916.XI.22. VI. 2. Gyurkó Ilona és férje Csomor Ferenc l896.XI.l8. Jeszármazói/III,feleség/ I69 VII. 1.Csomor Anna 1899.VII.18. férje Bugyi István 1919.XI.5. XX= 2o. VI. 5.Gyurkó Mihály I883.VI.I3. és neje Murányi Jusztina 19o5.V.l. leszármazói 170, VII. 1,Gyurkó Béla 19o8.IJI,6. neje Bugyj Anna 1931.V.4. ,2,Gyurkó József 19o9.X.7.,+191o,III.3o. , , VII.9.Gyurkó István 1912.VIII.lo. neje Simon Rozália 1938.X.15. VI. ?.Gyurkó Mária I férje Kóczián Béla I9o 3 ;V 1 ; • leazérfflazól II. , Gujyás János 191o.VIII.25, , , VII. 1.Kóczián Piros 19o9.IH.17. férje Herceg Tivadar 1927.V.2o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom