Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság (Tematikus és lokális monográfiák 1. Eger, Szolnok, 1973 )

Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája

IV.6. Veres Mátyáa I.'neje Gyurkó Brigitta 1816,XI.4. II. ' " Bozóki Anna 1831.1.31.- + I858.II.22. III. " Gulyás Erzsi l84o.X.21. , 1. Veres Antal I8I8.IX.I. I.'neje Gulyás Apolló 1837.XI.23. _ A ',_ TTT '_ .II. " Nagy Erzsi 1847. XI.18., + 2. Veres József 1822. III.15. .neje Gyurkó Brigitta 1843.V.5. + 1883,1.5.. 3. Veres Brigitta 1824. III.2o. férje Csomor János 1845.XI.24. +I880.X.27. 4. Veres Viktor 1826.IX.2. +1827.1.27. 5. Veres János 1828,1.23, +1829,V.2. , 6. Veres János l83o.XI,8, +18 3 1.XI,27. 7. Veres Mátyás 1832.1,7, +1834.XII.17.' Bozóki Annától 8. Veres Anna 1837,IX.6, férje Juhász András 1857.XI.11. +19o5.IV.9. 9. Veres János l84o.VIJI.13. +l84o.VIII.l5. 10. Veres Rozál 1841,IX.5. férje Csomor József 1862,V.27, +1914. III.2o. Gulyás Erzsitől 11. Veres Erzsi 1844,111,22. férje Orosz Illés 1864,.VIII.8. +I906.II.6. 12. Veres Lucza 1846.XII.3. +1847.IV.4. V. 13. Veres Ferenc 1848.1.28. I.neje Kiss Lucza l87o.II;7. 1Q „ fi ' YT fi , . II. • Sedony Apolló J875.Y 3. ^^dö.kL.b. 14, Veres Mária l850.IX.l8, férje Bolya kbel 1868.V.19. +1878.IV.26. 15. Veres Vendel 1854.VIII.17. +1872.II.2p. A Pentz-féle összeírás helybeli "törzsökös" jász névanyagóban lévő Bozókiakkal való vér­ségi kapcsolatot igazolja Bozóki Lajosnak a Csomor Julival kötött l833.XI.25-i I. házas­ságából származó József nevü fia és a Kiss Mátyás és Rákos Katinak a II. Boris ágából származó IV. nemzedékbeli Paksi Apolló és Gyüiükó Antaltól származó Gyurkó Luçza közötti 1862.VI.3-án kötött házasság és a belőle származó s az alapkimutatásban II.l. sz. alatt nyilvántartott 11 gyermek /közülük 6 továbbélj, ujabb házasságot kötő/. De még jobban meg­erősíti a kapcsolatot e Bozóki Lajosnak a III. I852. VII.5.-én kötött házassága Kiss Mar­gittal, aki Kiss Mátyás III. ágából származik s a III. nemzedékbeli Kiss István és Turi Erzsébet 2. gyermeke s III.14.szám alatt van hálunk nyilvántartva.Tőlük két továbbélő és ujabb utódokat létrehozó gyermek származott, A szóbanforgó Bozóki Lajos V, nemzedékbeli utódja - miként a külön mellékelt származási táblázat igazolja — Bozóki István ég Bálint Ilonának, ezek II, nemzedékbeli 4. gyermeke; Bozóky József és Nagy Erzsi vonalán. Ez a Bozóki István pedig - kinek első gyermeke a B. betűs névmutató 17o2,VI.ll-én bejegyzett 4. tétele /!7o5.IV.5.-én elhalt/ - szinte biz­tosra vehetően a Pentz-féle 1699. évi kimutatásban szereplő 4 Bozóki közül /György, And­rás, Lőrinc, György - valamennyien helybeliek - ott bejegyzett l8 éven felüli fiainak va­lamelyike. Ha pedig ez igy van, akkor az komblnative azt is jelenti, hogy szerencsés esetben a Kiss Mátyás és Rákos Kati utódainak a Bozóky családhoz, mint a Pentz-féle összeírás legrégibb helybeli ágéhoz való visszakapcsolódását sikerült igazolnunk, A halotti anyakönyvek ugyanis azt igazolják, hogy 17o5# III. 3-án halt el Ködmen Katerina - Bozóki György^há­zastársa - 9o éves korábanj 17o5.TV, 2?-én Bozóky András 80 éves korában; 17o7.VIII22-án Bozóky György 32 éves korában; I725.IV. 14-én Bozóky István 66 éves koréban. Közülük bár­melyik lehetett a szóbanforgó Bozóki Istvánnak /nős Bálint Honéval/ felmenője, esetleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom